Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Chondrodysplasie   
 • Chondrodystrophie   
 • Dyschondroplasie   
 • Knochenkrankheit   
 • Lordose   
 • Osteofibrose   
 • Osteopathie   
 • Ostitis   
 • Periostitis   
 • Skelettkrankheit   
 • Wirbelsäulenkrankheit   
 • wirbelsaeulenkrankheit   

Przykładowe zdania z "choroby kręgosłupa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Leczenie preparatem Remicade powinno być rozpoczęte i prowadzone przez wykwalifikowanego lekarza z doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalnych chorób jelit, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów lub łuszczycy
de Die Behandlung mit Remicade ist von qualifizierten Ärzten, die in der Diagnose und der Therapie der rheumatoiden Arthritis, entzündlicher Darmerkrankungen, ankylosierender Spondylitis, Psoriasis-Arthritis oder Psoriasis erfahren sind, einzuleiten und zu überwachen
pl Humira przeznaczona jest do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby Leśniowskiego-Crohna i łuszczycy
de Humira wird zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis, der Psoriasis-Arthritis, der polyartikulären juvenilen idiopathischen Arthritis, der ankylosierenden Spondylitis, des Morbus Crohn und der Psoriasis eingesetzt
pl W badaniach tych uczestniczyli pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów o krótkim i długim przebiegu choroby, wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów oraz pacjenci z łuszczycowym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, chorobą Leśniowskiego-Crohna i łuszczycą
de Diese Studien umfassten Patienten mit kurz und langjährig bestehender rheumatoider Arthritis, mit polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis sowie Patienten mit Psoriasis-Arthritis, ankylosierender Spondylitis, Morbus Crohn oder Psoriasis
pl Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest chorobą zapalną kręgosłupa
de Die ankylosierende Spondylitis ist eine entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule
pl Adalimumab wiąże się ze swoistym białkiem (czynnik martwicy nowotworów – TNFα), które występuje w zwiększonym stężeniu w chorobach zapalnych takich, jak reumatoidalne zapalenie stawów, wielostawowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba Leśniowskiego-Crohna i łuszczyca
de Adalimumab bindet an ein spezifisches Protein (Tumornekrosefaktor oder TNF-), das bei entzündlichen Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis, Psoriasis-Arthritis, ankylosierender Spondylitis, Morbus Crohn und Psoriasis in erhöhten Konzentrationen vorliegt
pl Leczenie produktem Humira powinni rozpoczynać i nadzorować lekarze specjaliści posiadający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby Leśniowskiego-Crohna lub łuszczycy
de Die Behandlung mit Humira sollte von einem Facharzt mit Erfahrung in der Diagnose und Behandlung der rheumatoiden Arthritis, der polyartikulären juvenilen idiopathischen Arthritis, der Psoriasis-Arthritis, der ankylosierenden Spondylitis, des Morbus Crohn oder der Psoriasis eingeleitet und überwacht werden
pl Preparat Humira doprowadził również do większej poprawy niż placebo pod względem objawów w badaniach nad łuszczycowym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, indukcji i utrzymaniu faz leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna i łuszczycy
de Auch in den Studien über Psoriasis-Arthritis, ankylosierende Spondylitis, Morbus Crohn in der Induktions-und Erhaltungsphase der Behandlung und Psoriasis erzielte Humira gegenüber Placebo eine deutliche Verbesserung der Symptome
pl Konieczna jest ścisła obserwacja pacjenta (w celu wykrycia objawów krwawienia lub niedokrwistości) w następujących sytuacjach, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia: choroby związane ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, takie jak wrodzone lub nabyte zaburzenia krzepnięcia krwi, trombocytopenia lub wady czynnościowe płytek, czynna choroba wrzodowa, niedawno przebyta biopsja lub rozległy uraz, niedawno przebyty krwotok wewnątrzczaszkowy lub mózgowy, operacja kręgosłupa lub okulistyczna, bakteryjne zapalenie wsierdzia
de Eine engmaschige klinische Überwachung (Kontrolle auf Anzeichen für eine Blutung oder Anämie) wird über den gesamten Behandlungszeitraum hinweg empfohlen, insbesondere in folgenden Situationen, in denen ein erhöhtes Blutungsrisiko bestehen könnte:Erkrankungen, die mit erhöhtem Blutungsrisiko einhergehen, wie angeborene oder erworbene Gerinnungsstörungen, Thrombozytopenie oder funktionelle Thrombozytendefekte, aktive ulzerierende gastrointestinale Erkrankung, kürzlich durchgeführte Biopsie oder aufgetretenes schweres Trauma, kürzlich aufgetretene intrakranielle Blutung oder kürzlich erfolgter chirurgischer Eingriff an Hirn, Rückenmark oder Augen, bakterielle Endokarditis
pl Preparat PROTELOS stosuje się w leczeniu osteoporozy (choroby powodującej łamliwość kości) u kobiet po menopauzie w celu ograniczenia ryzyka złamań kręgów (kręgosłupa) i szyjki kości udowej
de PROTELOS wird zur Behandlung der Osteoporose (eine Krankheit, die Knochen brüchig macht) bei Frauen nach den Wechseljahren angewendet, um das Risiko von Wirbel-und Hüftfrakturen (Knochenbrüche im Bereich von Wirbelsäule und Hüfte) zu senken
pl Inne czynniki ryzyka krwawienia Należy zachować ostrożność stosując rywaroksaban, podobnie jak i inne produkty przeciwzakrzepowe, u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, czyli z: • wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi • niekontrolowalnym ciężkim nadciśnieniem tętniczym krwi • czynną chorobą wrzodową w obrębie przewodu pokarmowego • przebytymi ostatnio owrzodzeniami żołądka i jelit • retinopatią naczyniową • przebytym ostatnio krwotokiem wewnątrzczaszkowym lub śródmózgowym • nieprawidłowościami w obrębie naczyń wewnątrzrdzeniowych lub śródmózgowych • przebytym ostatnio zabiegiem operacyjnym mózgu, kręgosłupa lub okulistycznym
de Weitere Risikofaktoren für Blutungen Wie jedes Antikoagulanz ist Rivaroxaban mit Vorsicht bei Patienten einzusetzen, die ein erhöhtes Blutungsrisiko aufweisen, wie z.B. bei: angeborenen oder erworbenen Blutgerinnungsstörungen nicht eingestellter, schwerer arterieller Hypertonie aktive ulzerative Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts kürzlich aufgetretenen Ulcera im Gastrointestinaltrakt vaskulärer Retinopathie kürzlich erlittenen intrakraniellen oder intrazerebralen Blutungen intraspinalen oder intrazerebralen Gefäßanomalien kürzlich durchgeführten Operationen am Gehirn, Rückenmark oder Auge
pl Adalimumab wiąże się ze swoistym białkiem (czynnik martwicy nowotworów – TNFα), które występuje w zwiększonym stężeniu w chorobach zapalnych takich, jak reumatoidalne zapalenie stawów, wielostawowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba Leśniowskiego-Crohna i łuszczycy
de Adalimumab bindet an ein spezifisches Protein (Tumornekrosefaktor oder TNF-), das bei entzündlichen Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis, Psoriasis-Arthritis, ankylosierender Spondylitis, Morbus Crohn und Psoriasis in erhöhten Konzentrationen vorliegt
pl nie doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa lub choroby Leśniowskiego
de en Die Behandlung mit Trudexa sollte von einem Facharzt mit Erfahrung in der Diagnose und Behandlung der rheumatoiden Arthritis, der Psoriasis-Arthritis, der ankylosierenden Spondylitis oder
pl Preparat OSSEOR stosuje się w leczeniu osteoporozy (choroby powodującej łamliwość kości) u kobiet po menopauzie w celu ograniczenia ryzyka złamań kręgów (kręgosłupa) i szyjki kości udowej
de OSSEOR wird zur Behandlung der Osteoporose (eine Krankheit, die Knochen brüchig macht) bei Frauen nach den Wechseljahren angewendet, um das Risiko von Wirbel-und Hüftfrakturen (Knochenbrüche im Bereich von Wirbelsäule und Hüfte) zu senken
pl Wskazania dotyczące stosowania leku w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia kręgosłupa powinny mieć następujące brzmienie
de Die Indikationen hinsichtlich Osteoarthritis, rheumatoider Arthritis und Spondylitis ankylosans sollten wie folgt lauten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16829 zdań frazy choroby kręgosłupa.Znalezione w 2,86 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.