wymowa: IPA: [ˈbilɛt] ˈbjilɛt    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Fahrkarte   
  (Noun  female, f) [hyphenation: Fahr·kar·te;]
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp., albo na wstęp do kina lub teatru
 • Ticket   
  (Noun  neuter, n) []
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp., albo na wstęp do kina lub teatru
 • Fahrschein     
  (Noun  m, male) [hyphenation: Fahr·schein;]
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp., albo na wstęp do kina lub teatru
 • Billett   
  (Noun  neuter, n) [hyphenation: Bil·lett;, Switzerland, Austria, Liechtenstein, obsolete in Germany]
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
 • Eintrittskarte   
  (Noun  f)
 • Karte     
  (Noun  f) (noun   )
 • Fahrausweis   
  (Noun  m)
 • Schein   
  (Noun  m) (noun   )
 • Beförderungsausweis   
 • Billet   
  (Noun  n) [rare]
 • Briefchen   
 • Coupon   
 • Menü   
 • Speisekarte   
  (noun   )
 • Zinsabschnitt   
  (noun   )
 • eintrittskarte   

Pozostałe znaczenia:

 
środ. środowiskowy wojsk. wojskowość wezwanie do wojska

Picture dictionary

Fahrschein, Fahrkarte, Ticket
Fahrschein, Fahrkarte, Ticket

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

automat z biletamiFahrkartenautomat
bilet bankowyGeldschein
bilet całodziennyTagesticket
bilet lotniczyFlugkarte; Flugticket
bilet miesięcznyMonatskarte
bilet na samolotFlugticket
bilet pierwszejFahrkarte erster; zweiter Klasse
bilet powrotnyRückfahrkarte
bilet semestralnySemesterticket
bilet sypialnySchlafwagenkarte
bilet tam i z powrotemhin und zurück
bilet tygodniowyWochenkarte
bilet usługiDienstticket
bilet uwierzytelnieniaAuthentifizierungsticket
bilet wstępuEintrittskarte
bilet ze zniżkąeine Fahrkarte mit Ermäßigung
bilet zwykłyeine einfache Fahrkarte
cena biletuFahrpreis
Jak długo ważny jest bilet?Wie lange ist diese Fahrkarte gültig?
jeździć bez ważnego biletuschwarzfahren
kontrola biletówFahrkartenkontrolle; Fahrausweiskontrolle; Fahrscheinkontrolle
kupić biletkaufen; eine Fahrkarte lösen
kupować biletyFahrkarten kaufen
pasażer bez ważnego biletuSchwarzfahrer
skasować biletden Fahrschein entwerten

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bilet", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przewoźnik zobowiązany jest w danym wypadku poświadczyć na bilecie odwołanie pociągu lub utratę połączeniaDer Beförderer hat gegebenenfalls den Ausfall des Zuges oder das Versäumnis des Anschlusses auf dem Beförderungsausweis zu bescheinigen
Za korzystne uważam też prawo pasażerów do wyboru między kontynuacją podróży bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów a zwrotem kosztów biletu w razie odwołania, opóźnienia przekraczającego dwie godziny lub nadkompletu pasażerów.Ich bewerte es auch als positiv, dass Fahrgäste bei Annullierung, Verspätung um mehr als zwei Stunden oder im Falle einer Überbuchung die Wahl erhalten zwischen der Fortsetzung der Fahrt zum Bestimmungsort ohne Mehrkosten oder der Rückerstattung des Fahrpreises.
Kirchner poprosi o paszport i bilet do domuKirchner wird einen Pass und eine Heimatpassage haben wollen
Numer biletuFlugscheinnummer
W związku z tym, że krajowe instytucje rządowe obserwują i licencjonują działalność linii lotniczych i udzielają zezwoleń na wykonywanie lotów, Komisja stwierdziła, że w przypadku upadłości linii lotniczej rządy mogą i powinny natychmiast zwrócić pasażerom pieniądze za zakupione przez nich bilety, a następnie odzyskać je w drodze subrogacji od j firmy będącej w stanie upadłości.Da die jeweiligen nationalen Behörden für die Beaufsichtigung und Genehmigung der Tätigkeit von Fluglinien sowie die Autorisierung von Flügen zuständig sind, hat die Kommission empfohlen, dass, wenn eine Fluggesellschaft in Konkurs geht, die Regierungen den Passagieren dieser Gesellschaft unverzüglich das Geld für die bereits erstandenen Tickets rückerstatten können und sollen, und dieses Geld später in Form von Forderungsabtretungen der in Konkurs gegangenen Gesellschaft wieder einbringen.
Bilet na pierwszą klasęUnd zwar erster Klasse
Wprowadzenie systemu automatycznego wsparcia dla dystrybutorów europejskich, proporcjonalnego do wartości sprzedanych biletów na niekrajowe filmy europejskie w Państwach Członkowskich uczestniczących w programie w kwocie, której pułap jest ustalany dla każdego filmu i krajuSchaffung einer automatischen Förderregelung für europäische Vertriebsfirmen, die sich am Kartenverkauf für ausländische europäische Filme in den am Programm teilnehmenden Mitgliedstaaten orientiert und einen an die Länder angepassten Höchstbetrag pro Film vorsieht
ograniczenia i warunki związane z biletami sprzedanymi po rzekomo nieuczciwej ceniedie Beschränkungen und Bedingungen, die mit den zu einem angeblich unlauteren Preis verkauften Flugscheinen verknüpft sind
Ubezpieczenie to umożliwi im pokrycie takiego ryzyka poprzez współdzielenie kosztów ubezpieczenia, i nie będzie konieczne ciągłe proszenie państw członkowskich o bezpłatne ubezpieczenie, zwłaszcza że linie lotnicze już od wielu lat korzystają ze zwolnienia z podatku naftowego i z podatku od sprzedaży biletów lotniczych.Diese Versicherung würde es ihnen ermöglichen, die Deckung für ein derartiges Risiko durch Zusammenlegen ihrer Mittel zu erreichen, damit sie nicht um eine Gratisversicherung vonseiten der Mitgliedstaaten bitten müssen, vor allem da die Fluggesellschaften ohnehin schon heute von der historischen Steuerbefreiung für Kerosin und Flugtickets profitieren.
o ‧ EUR za bilet normalny w obie stronyder Normaltarif um ‧ EUR pro Hinflug
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym dodatkowych kosztów wynikających z zakupienia biletów lub dokonywania rezerwacjiDiese Mittel sind bestimmt für die Deckung der Fahrtkosten, die Zahlung der Tagegelder für Dienstreisen sowie die bei der Durchführung einer Dienstreise anfallenden Nebenkosten oder außergewöhnlichen Kosten, einschließlich der bei der Ausstellung von Fahrausweise und Reservierungen anfallenden Nebenkosten
Podróżny jest zobowiązany przy otrzymaniu biletu upewnić się, czy został on wystawiony według jego wskazówekDer Reisende hat sich bei der Entgegennahme des Beförderungsausweises zu vergewissern, ob dieser seinen Angaben gemäß ausgestellt ist
Dotyczy: dumpingu przy pomocy darmowych biletów lotniczych w Niemczech przez taniego przewoźnika Ryanair dzięki zniżkom cenowym za użytkowanie lotnisk finansowanych przez państwoBetrifft: Dumping mit Gratisflugtickets in Deutschland vom Billiganbieter Ryanair durch Preisnachlässe für die Benutzung von staatlich finanzierten Flughäfen
Przeciętna cena biletu w jedną stronę z podatkami i opłatami nie może przekraczać ‧ SEK w kwartale kalendarzowymDer durchschnittliche Ticketpreis pro Kalenderquartal darf ‧ SEK pro Einzelflug, einschließlich Steuern und Abgaben, nicht übersteigen
Przedsiębiorstwa kolejowe, we współpracy ze sprzedawcami biletów, ustanawiają mechanizm rozpatrywania skarg w zakresie praw i obowiązków objętych niniejszym rozporządzeniemDie Eisenbahnunternehmen richten ein Verfahren zur Beschwerdebearbeitung im Zusammenhang mit den in dieser Verordnung festgelegten Rechten und Pflichten ein
Oferta musi obejmować tańsze rodzaje biletów, które stanowić muszą co najmniej ‧ % całej puliFür mindestens ‧ % der Flugscheine müssen Sondertarife gelten
Pasażerowie mający zarezerwowane loty, które następnie nie dochodzą do skutku muszą mieć prawo do zwrotu kosztów biletu, a w pewnych przypadkach do repatriacji.Fluggäste, deren gebuchte Flüge gestrichen werden, müssen ein Anrecht auf Rückerstattung und in bestimmten Fällen auch auf Erstattung der Rückreise haben.
o ‧ EUR za bilet w obie strony według stawki dla rezydentów Korsykider Tarif, der für Fluggäste mit Wohnsitz in Korsika gilt und an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist, um ‧ EUR pro Hin- und Rückflug
Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę zobowiązuje również przedsiębiorstwa kolejowe, we współpracy ze sprzedającymi bilety, do ustanowienia systemu rozpatrywania skarg dotyczących praw i zobowiązań zawartych w rozporządzeniuNach dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates sind die Eisenbahnunternehmen zudem verpflichtet, in Zusammenarbeit mit den Fahrkartenverkäufern ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden im Zusammenhang mit den im Verordnungsentwurf festgelegten Rechten und Pflichten einzuführen
wartość oznacza wartość usługi, trasy, umowy o świadczenie usług publicznych lub systemu rekompensat w ramach pasażerskiego transportu publicznego odpowiadającą wynagrodzeniu całkowitemu, bez podatku VAT, podmiotu lub podmiotów świadczących usługi publiczne, w tym rekompensaty, niezależnie od ich charakteru, wypłacane przez organy publiczne oraz dochody ze sprzedaży biletów, które nie są przekazywane danemu właściwemu organowiWert den Wert eines Verkehrsdienstes, einer Strecke, eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Ausgleichsregelung des öffentlichen Personenverkehrs, der den Gesamteinnahmen- ohne Mehrwertsteuer- des Betreibers oder der Betreiber eines öffentlichen Dienstes entspricht, einschließlich der Ausgleichsleistung der Behörden gleich welcher Art und aller Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf, die nicht an die betroffene zuständige Behörde abgeführt werden
imienne bilety kolejowe lub listy pasażerów podróżujących samolotem, pociągiem, autokarem lub statkiem, które wskazują przebywanie i trasę podróży danej osoby na terytorium państwa rozpatrującego wniosekmit Namen versehene Tickets und/oder Passagierlisten für Flug-, Bahn-, Bus- oder Schiffsreisen, aus denen die Anwesenheit und die Reiseroute der betreffenden Person im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates hervorgeht
W ofercie dostępne powinny być również bilety okresoweAbonnements für Vielflieger sind ebenfalls vorzusehen
W gestii przewoźnika pozostaje udostępnienie biletów po cenie nieprzekraczającej opłaty maksymalnej poprzez wszystkie kanały sprzedaży, jakimi przewoźnik dysponujeDie Fluggesellschaft trägt dafür Sorge, dass die über die eigenen Absatzkanäle vertriebenen Flugscheine den maximal zulässigen Grundtarif nicht überschreiten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1331 zdań frazy bilet.Znalezione w 0,535 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.