wymowa: IPA: [ˈbilɛt] ˈbjilɛt    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Fahrkarte   
  (Noun  female, f) [hyphenation: Fahr·kar·te;]
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp., albo na wstęp do kina lub teatru
 • Ticket   
  (Noun  neuter, n) []
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp., albo na wstęp do kina lub teatru
 • Fahrschein     
  (Noun  m, male) [hyphenation: Fahr·schein;]
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp., albo na wstęp do kina lub teatru
 • Billett   
  (Noun  neuter, n) [hyphenation: Bil·lett;, Switzerland, Austria, Liechtenstein, obsolete in Germany]
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
 • Eintrittskarte   
  (Noun  f)
 • Karte     
  (Noun  f) (noun   )
 • Fahrausweis   
  (Noun  m)
 • Schein   
  (Noun  m) (noun   )
 • Beförderungsausweis   
 • Billet   
  (Noun  n) [rare]
 • Briefchen   
 • Coupon   
 • Menü   
 • Speisekarte   
  (noun   )
 • Zinsabschnitt   
  (noun   )
 • eintrittskarte   

Pozostałe znaczenia:

 
środ. środowiskowy wojsk. wojskowość wezwanie do wojska

Picture dictionary

Ticket, Fahrkarte, Fahrschein
Ticket, Fahrkarte, Fahrschein

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

automat z biletami
Fahrkartenautomat
bilet bankowy
Geldschein
bilet lotniczy
Flugkarte; Flugticket
bilet pierwszej
Fahrkarte erster; zweiter Klasse
bilet powrotny
Rückfahrkarte
bilet semestralny
Semesterticket
bilet sypialny
Schlafwagenkarte
bilet tam i z powrotem
hin und zurück
bilet tygodniowy
Wochenkarte
bilet usługi
Dienstticket
bilet uwierzytelnienia
Authentifizierungsticket
bilet wstępu
Eintrittskarte
bilet ze zniżką
eine Fahrkarte mit Ermäßigung
bilet zwykły
eine einfache Fahrkarte
cena biletu
Fahrpreis
Jak długo ważny jest bilet?
Wie lange ist diese Fahrkarte gültig?
kontrola biletów
Fahrkartenkontrolle; Fahrausweiskontrolle; Fahrscheinkontrolle
kupić bilet
kaufen; eine Fahrkarte lösen
kupować bilety
Fahrkarten kaufen
skasować bilet
den Fahrschein entwerten

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bilet", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni współpracują ze sobą w celu udzielania pomocy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej zgodnie z art. ‧ i ‧ oraz zgodnie z poniższymi literami
de Die Eisenbahnunternehmen, Bahnhofsbetreiber, Fahrkartenverkäufer und Reiseveranstalter arbeiten nach Maßgabe der Artikel ‧ und ‧ und der nachstehenden Buchstaben bei der Hilfeleistung für Personen mit eingeschränkter Mobilität zusammen
pl przewoźnik lotniczy nie wykonuje zobowiązań, które przyjął na siebie w zakresie częstotliwości lotów, zdolności przewozowych, taryf oraz sprzedaży biletów i na podstawie których Ministerstwo Transportu podjęło decyzję o jego wyznaczeniu
de das Luftfahrtunternehmen seine Verpflichtungen hinsichtlich Flugfrequenz, Kapazität, Tarifen und Flugscheinverkauf, die dem Ministerium als Grundlage für die Benennung dienten, nicht erfüllt
pl Dane są gromadzone dla wszystkich grup cen biletów, w których uzgodnione są ceny biletów w ramach systemu akceptacji biletów między przewoźnikami lotniczymi
de Diese Daten sind für alle Tarifklassen, für die Interlinings-Tarife vereinbart werden, zu erheben
pl Płatność pokrywa pełny koszt biletu według ceny zakupu, za niewykonaną(-e) część(części) podróży oraz za już wykonaną(-e) część(części) podróży, jeżeli podróż nie służy już w żaden sposób realizacji jakiegokolwiek celu związanego z pierwotnym planem podróży pasażera
de Die Erstattung des vollen Fahrpreises in der entrichteten Höhe erfolgt für die nicht durchgeführten Teile der Fahrt sowie für bereits durchgeführte Teile, falls die Fahrt nach den ursprünglichen Reiseplänen des Fahrgastes zwecklos geworden ist
pl Ocena, czy równowaga ekonomiczna umów na świadczenie usług publicznych może być zagrożona, powinna uwzględniać wcześniej ustalone kryteria, takie jak wpływ na rentowność jakiejkolwiek usługi objętej daną usługą publiczną, w tym wynikający z tego wpływ na koszt netto ponoszony przez właściwy organ publiczny, który zawarł umowę, popyt wśród podróżnych, ustalanie ceny biletów, uzgodnienia w zakresie wystawiania biletów, lokalizacja i liczba stacji po obu stronach granicy oraz terminy i częstotliwość proponowanej nowej usługi
de Bei der Beurteilung der Frage, ob das wirtschaftliche Gleichgewicht des Vertrags über öffentliche Dienstleistungen gefährdet sein könnte, sollten vorab festgelegte Kriterien berücksichtigt werden, wie beispielsweise die Auswirkungen auf die Rentabilität von Verkehrsdiensten, auf die sich ein Vertrag über öffentliche Dienstleistungen erstreckt, einschließlich der dadurch verursachten Auswirkungen auf die Nettokosten für die zuständige Behörde, die den Vertrag geschlossen hat, die Fahrgastnachfrage, die Fahrpreisgestaltung, die Regelungen für den Fahrscheinverkauf, die Lage und die Anzahl der Halte auf beiden Seiten der Grenze sowie die Fahrzeiten und die Häufigkeit der geplanten neuen Verbindung
pl Dostarczanie informacji i wystawianie biletów pasażerom w ruchu kolejowym powinno być ułatwione poprzez dostosowanie systemów komputerowych do wspólnych wymogów
de Die Bereitstellung von Informationen und Fahrkarten für Fahrgäste im Eisenbahnverkehr sollte dadurch erleichtert werden, dass rechnergestützte Systeme an gemeinsamen Spezifikationen ausgerichtet werden
pl % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od ‧ do ‧ minut
de % des Preises der Fahrkarte bei einer Verspätung von ‧ Minuten bis ‧ Minuten
pl bilety wstępu na targi i kongresy, w przypadku uczestnictwa w nich
de Eintrittskarten zu Messen und Kongressen, sofern hieran teilgenommen werden soll
pl Nie tracąc prawa do przewozu, pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie, w przypadku opóźnienia, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu zgodnie z art
de Ohne das Recht auf Beförderung zu verlieren, kann ein Fahrgast bei Verspätungen vom Eisenbahnunternehmen eine Fahrpreisentschädigung verlangen, wenn er eine Verspätung erleidet, für die keine Fahrpreiserstattung nach Artikel ‧ erfolgt ist
pl Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ogólnych warunkach przewozu, bagaż można nadać do przewozu tylko za okazaniem biletu na przejazd ważnego co najmniej do stacji przeznaczenia bagażu
de Soweit die Allgemeinen Beförderungsbedingungen keine Ausnahme vorsehen, wird Reisegepäck nur gegen Vorzeigen eines mindestens bis zum Bestimmungsort des Reisegepäcks gültigen Beförderungsausweises abgefertigt
pl Odszkodowanie w formie obniżenia ceny biletu w przypadku opóźnionego zakończenia podróży
de Entschädigung durch Fahrpreisnachlass bei verspäteter Ankunft
pl osoby te nie mają prawa żądać zwrotu opłaty za bilet ani opłaty uiszczonej za przewóz ich bagażu
de von der Beförderung ausgeschlossen sind oder unterwegs davon ausgeschlossen werden können, und dass diese Personen keinen Anspruch auf Erstattung des Beförderungspreises und der Gepäckfracht haben
pl Bez uszczerbku dla ust. ‧, przedsiębiorstwa kolejowe dystrybuują wśród pasażerów bilety za pośrednictwem przynajmniej jednego z następujących sposobów sprzedaży
de Unbeschadet des Absatzes ‧ bieten die Eisenbahnunternehmen dem Fahrgast über mindestens einen der folgenden Verkaufswege Fahrkarten an
pl o ‧ EUR za bilet normalny na każdy odcinek
de der Normaltarif um ‧ EUR pro Strecke
pl prowadzić dystrybucję i sprzedaż biletów w przynajmniej jednym z głównych systemów rezerwacyjnych CRS (Amadeus, Galileo, Sabre, World Span), przez internet, telefon, w kasach biletowych portów lotniczych oraz poprzez sieć agencji, zapewniając przynajmniej jeden kanał całkowicie bezpłatnej dystrybucji i sprzedaży biletów, niewymagający od pasażerów ponoszenia dodatkowych kosztów
de Verteilung und Verkauf der Flugscheine über mindestens eines der wichtigsten computergesteuerten Buchungssysteme (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), via Internet, Telefon sowie an den Verkaufsschaltern der Flughäfen und über das Verkaufsstellennetz, wobei mindestens einer der genannten Vertriebswege für den Kunden gebührenfrei sein muss
pl Sprzedaż biletów musi być prowadzona w oparciu o co najmniej jeden komputerowy system rezerwacji miejsc
de Die Flüge müssen über mindestens ein Computerreservierungssystem vertrieben werden
pl Maksymalna cena biletu na lot w jedną stronę wynosi ‧ EUR (wartość na styczeń ‧ r
de Der Höchstpreis für einen Hinflug beträgt ‧ EUR (Stand: Januar
pl Na żądanie pasażera przedsiębiorstwa kolejowe zaświadczają na bilecie, zależnie od sytuacji, że połączenie kolejowe uległo opóźnieniu, że opóźnienie doprowadziło do utraty połączenia albo że połączenie zostało odwołane
de Die Eisenbahnunternehmen haben auf Anfrage des Fahrgasts auf der Fahrkarte im jeweiligen Fall zu bestätigen, dass der Verkehrsdienst verspätet war, zum Verpassen eines Anschlusses geführt hat oder ausgefallen ist
pl bilety i/lub wykazy pasażerów samolotu lub statku, które wskazują na przebywanie zainteresowanej osoby na terytorium państwa, do którego skierowano wniosek
de Tickets und/oder Passagierlisten für Flug- oder Schiffsreisen, aus denen die Anwesenheit der betreffenden Person im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates hervorgeht
pl Będę dalej kontynuować działania prawne jednocześnie we wszystkich 27 państwach - tak zwane "sweeps” w kwestiach takich jak bilety lotnicze lub dzwonki do telefonów komórkowych.
de Ich werde mit Durchsetzungsmaßnahmen fortfahren, die in allen 27 Ländern gleichzeitig durchgeführt werden - die "Sweep" genannten systematischen Überprüfungen von Webseiten, auf denen z. B. Flugtickets oder Klingeltöne angeboten werden.
pl informacji dostarczanych przez przedsiębiorstwa kolejowe, zawierania umów transportowych, wystawiania biletów i wdrażania komputerowego systemu informacji i rezerwacji w transporcie kolejowym
de die von den Eisenbahnunternehmen bereitzustellenden Informationen, den Abschluss von Beförderungsverträgen, die Ausgabe von Fahrkarten und die Umsetzung eines rechnergestützten Informations- und Buchungssystems für den Eisenbahnverkehr
pl % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego ‧ minut lub więcej
de % des Fahrpreises bei einer Verspätung von ‧ Minuten oder mehr
pl Masz moje bilety?
de Hast du meine Rubbellose?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1331 zdań frazy bilet.Znalezione w 1,263 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.