wymowa: IPA: [ˈbilɛt] ˈbjilɛt    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Fahrkarte   
  (Noun  f, female) [hyphenation: Fahr·kar·te;]
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp., albo na wstęp do kina lub teatru
 • Ticket   
  (Noun  n, neuter) []
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp., albo na wstęp do kina lub teatru
 • Fahrschein     
  (Noun  male, m) [hyphenation: Fahr·schein;]
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp., albo na wstęp do kina lub teatru
 • Billett   
  (Noun  n, neuter) [Switzerland, Austria, Liechtenstein, obsolete in Germany, hyphenation: Bil·lett;]
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
 • Eintrittskarte   
  (Noun  f)
 • Karte     
  (Noun  f) (noun   )
 • Fahrausweis   
  (Noun  m)
 • Schein   
  (Noun  m) (noun   )
 • Beförderungsausweis   
 • Billet   
  (Noun  n) [rare]
 • Briefchen   
 • Coupon   
 • Menü   
 • Speisekarte   
  (noun   )
 • Zinsabschnitt   
  (noun   )
 • eintrittskarte   

Pozostałe znaczenia:

 
środ. środowiskowy wojsk. wojskowość wezwanie do wojska

Picture dictionary

Fahrschein, Fahrkarte, Ticket
Fahrschein, Fahrkarte, Ticket

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

automat z biletamiFahrkartenautomat
bilet bankowyGeldschein
bilet całodziennyTagesticket
bilet lotniczyFlugkarte; Flugticket
bilet miesięcznyMonatskarte
bilet na samolotFlugticket
bilet pierwszejFahrkarte erster; zweiter Klasse
bilet powrotnyRückfahrkarte
bilet semestralnySemesterticket
bilet sypialnySchlafwagenkarte
bilet tam i z powrotemhin und zurück
bilet tygodniowyWochenkarte
bilet usługiDienstticket
bilet uwierzytelnieniaAuthentifizierungsticket
bilet wstępuEintrittskarte
bilet ze zniżkąeine Fahrkarte mit Ermäßigung
bilet zwykłyeine einfache Fahrkarte
cena biletuFahrpreis
Jak długo ważny jest bilet?Wie lange ist diese Fahrkarte gültig?
jeździć bez ważnego biletuschwarzfahren
kontrola biletówFahrkartenkontrolle; Fahrausweiskontrolle; Fahrscheinkontrolle
kupić biletkaufen; eine Fahrkarte lösen
kupować biletyFahrkarten kaufen
pasażer bez ważnego biletuSchwarzfahrer
skasować biletden Fahrschein entwerten

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bilet", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni współpracują ze sobą w celu udzielania pomocy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej zgodnie z art. ‧ i ‧ oraz zgodnie z poniższymi literamiDie Eisenbahnunternehmen, Bahnhofsbetreiber, Fahrkartenverkäufer und Reiseveranstalter arbeiten nach Maßgabe der Artikel ‧ und ‧ und der nachstehenden Buchstaben bei der Hilfeleistung für Personen mit eingeschränkter Mobilität zusammen
przewoźnik lotniczy nie wykonuje zobowiązań, które przyjął na siebie w zakresie częstotliwości lotów, zdolności przewozowych, taryf oraz sprzedaży biletów i na podstawie których Ministerstwo Transportu podjęło decyzję o jego wyznaczeniudas Luftfahrtunternehmen seine Verpflichtungen hinsichtlich Flugfrequenz, Kapazität, Tarifen und Flugscheinverkauf, die dem Ministerium als Grundlage für die Benennung dienten, nicht erfüllt
Dane są gromadzone dla wszystkich grup cen biletów, w których uzgodnione są ceny biletów w ramach systemu akceptacji biletów między przewoźnikami lotniczymiDiese Daten sind für alle Tarifklassen, für die Interlinings-Tarife vereinbart werden, zu erheben
Płatność pokrywa pełny koszt biletu według ceny zakupu, za niewykonaną(-e) część(części) podróży oraz za już wykonaną(-e) część(części) podróży, jeżeli podróż nie służy już w żaden sposób realizacji jakiegokolwiek celu związanego z pierwotnym planem podróży pasażeraDie Erstattung des vollen Fahrpreises in der entrichteten Höhe erfolgt für die nicht durchgeführten Teile der Fahrt sowie für bereits durchgeführte Teile, falls die Fahrt nach den ursprünglichen Reiseplänen des Fahrgastes zwecklos geworden ist
Ocena, czy równowaga ekonomiczna umów na świadczenie usług publicznych może być zagrożona, powinna uwzględniać wcześniej ustalone kryteria, takie jak wpływ na rentowność jakiejkolwiek usługi objętej daną usługą publiczną, w tym wynikający z tego wpływ na koszt netto ponoszony przez właściwy organ publiczny, który zawarł umowę, popyt wśród podróżnych, ustalanie ceny biletów, uzgodnienia w zakresie wystawiania biletów, lokalizacja i liczba stacji po obu stronach granicy oraz terminy i częstotliwość proponowanej nowej usługiBei der Beurteilung der Frage, ob das wirtschaftliche Gleichgewicht des Vertrags über öffentliche Dienstleistungen gefährdet sein könnte, sollten vorab festgelegte Kriterien berücksichtigt werden, wie beispielsweise die Auswirkungen auf die Rentabilität von Verkehrsdiensten, auf die sich ein Vertrag über öffentliche Dienstleistungen erstreckt, einschließlich der dadurch verursachten Auswirkungen auf die Nettokosten für die zuständige Behörde, die den Vertrag geschlossen hat, die Fahrgastnachfrage, die Fahrpreisgestaltung, die Regelungen für den Fahrscheinverkauf, die Lage und die Anzahl der Halte auf beiden Seiten der Grenze sowie die Fahrzeiten und die Häufigkeit der geplanten neuen Verbindung
Dostarczanie informacji i wystawianie biletów pasażerom w ruchu kolejowym powinno być ułatwione poprzez dostosowanie systemów komputerowych do wspólnych wymogówDie Bereitstellung von Informationen und Fahrkarten für Fahrgäste im Eisenbahnverkehr sollte dadurch erleichtert werden, dass rechnergestützte Systeme an gemeinsamen Spezifikationen ausgerichtet werden
% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od ‧ do ‧ minut% des Preises der Fahrkarte bei einer Verspätung von ‧ Minuten bis ‧ Minuten
bilety wstępu na targi i kongresy, w przypadku uczestnictwa w nichEintrittskarten zu Messen und Kongressen, sofern hieran teilgenommen werden soll
Nie tracąc prawa do przewozu, pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie, w przypadku opóźnienia, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu zgodnie z artOhne das Recht auf Beförderung zu verlieren, kann ein Fahrgast bei Verspätungen vom Eisenbahnunternehmen eine Fahrpreisentschädigung verlangen, wenn er eine Verspätung erleidet, für die keine Fahrpreiserstattung nach Artikel ‧ erfolgt ist
Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ogólnych warunkach przewozu, bagaż można nadać do przewozu tylko za okazaniem biletu na przejazd ważnego co najmniej do stacji przeznaczenia bagażuSoweit die Allgemeinen Beförderungsbedingungen keine Ausnahme vorsehen, wird Reisegepäck nur gegen Vorzeigen eines mindestens bis zum Bestimmungsort des Reisegepäcks gültigen Beförderungsausweises abgefertigt
Odszkodowanie w formie obniżenia ceny biletu w przypadku opóźnionego zakończenia podróżyEntschädigung durch Fahrpreisnachlass bei verspäteter Ankunft
osoby te nie mają prawa żądać zwrotu opłaty za bilet ani opłaty uiszczonej za przewóz ich bagażuvon der Beförderung ausgeschlossen sind oder unterwegs davon ausgeschlossen werden können, und dass diese Personen keinen Anspruch auf Erstattung des Beförderungspreises und der Gepäckfracht haben
Bez uszczerbku dla ust. ‧, przedsiębiorstwa kolejowe dystrybuują wśród pasażerów bilety za pośrednictwem przynajmniej jednego z następujących sposobów sprzedażyUnbeschadet des Absatzes ‧ bieten die Eisenbahnunternehmen dem Fahrgast über mindestens einen der folgenden Verkaufswege Fahrkarten an
o ‧ EUR za bilet normalny na każdy odcinekder Normaltarif um ‧ EUR pro Strecke
prowadzić dystrybucję i sprzedaż biletów w przynajmniej jednym z głównych systemów rezerwacyjnych CRS (Amadeus, Galileo, Sabre, World Span), przez internet, telefon, w kasach biletowych portów lotniczych oraz poprzez sieć agencji, zapewniając przynajmniej jeden kanał całkowicie bezpłatnej dystrybucji i sprzedaży biletów, niewymagający od pasażerów ponoszenia dodatkowych kosztówVerteilung und Verkauf der Flugscheine über mindestens eines der wichtigsten computergesteuerten Buchungssysteme (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), via Internet, Telefon sowie an den Verkaufsschaltern der Flughäfen und über das Verkaufsstellennetz, wobei mindestens einer der genannten Vertriebswege für den Kunden gebührenfrei sein muss
Sprzedaż biletów musi być prowadzona w oparciu o co najmniej jeden komputerowy system rezerwacji miejscDie Flüge müssen über mindestens ein Computerreservierungssystem vertrieben werden
Maksymalna cena biletu na lot w jedną stronę wynosi ‧ EUR (wartość na styczeń ‧ rDer Höchstpreis für einen Hinflug beträgt ‧ EUR (Stand: Januar
Na żądanie pasażera przedsiębiorstwa kolejowe zaświadczają na bilecie, zależnie od sytuacji, że połączenie kolejowe uległo opóźnieniu, że opóźnienie doprowadziło do utraty połączenia albo że połączenie zostało odwołaneDie Eisenbahnunternehmen haben auf Anfrage des Fahrgasts auf der Fahrkarte im jeweiligen Fall zu bestätigen, dass der Verkehrsdienst verspätet war, zum Verpassen eines Anschlusses geführt hat oder ausgefallen ist
bilety i/lub wykazy pasażerów samolotu lub statku, które wskazują na przebywanie zainteresowanej osoby na terytorium państwa, do którego skierowano wniosekTickets und/oder Passagierlisten für Flug- oder Schiffsreisen, aus denen die Anwesenheit der betreffenden Person im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates hervorgeht
Będę dalej kontynuować działania prawne jednocześnie we wszystkich 27 państwach - tak zwane "sweeps” w kwestiach takich jak bilety lotnicze lub dzwonki do telefonów komórkowych.Ich werde mit Durchsetzungsmaßnahmen fortfahren, die in allen 27 Ländern gleichzeitig durchgeführt werden - die "Sweep" genannten systematischen Überprüfungen von Webseiten, auf denen z. B. Flugtickets oder Klingeltöne angeboten werden.
informacji dostarczanych przez przedsiębiorstwa kolejowe, zawierania umów transportowych, wystawiania biletów i wdrażania komputerowego systemu informacji i rezerwacji w transporcie kolejowymdie von den Eisenbahnunternehmen bereitzustellenden Informationen, den Abschluss von Beförderungsverträgen, die Ausgabe von Fahrkarten und die Umsetzung eines rechnergestützten Informations- und Buchungssystems für den Eisenbahnverkehr
% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego ‧ minut lub więcej% des Fahrpreises bei einer Verspätung von ‧ Minuten oder mehr
Masz moje bilety?Hast du meine Rubbellose?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1331 zdań frazy bilet.Znalezione w 1,1 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.