wymowa:  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Trommelfell   
    (Noun  n)
  • Paukenhöhle   
  • trommelfell   

Pozostałe znaczenia:

 
anat. anatomia błona oddzielająca przewód słuchowy zewnętrzny od ucha środkowego;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "błona bębenkowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przed podaniem leku należy dokładnie zbadać zewnętrzny przewód słuchowy w celu sprawdzenia czy błona bębenkowa nie jest uszkodzona ażeby uniknąć możliwości zakażenia ucha środkowego i uszkodzenia aparatu przedsionkowego i ślimakaUm eine Übertragung der Infektion auf das Mittelohr sowie eine Schädigungen der Cochlea und des vestibulären Systems zu vermeiden, muss vor der Anwendung des Tierarzneimittels durch eine gründliche Untersuchung des äußeren Gehörgangs sichergestellt werden, dass das Trommelfell nicht perforiert ist
Nie stosować w przypadku uszkodzonej błony bębenkowejNicht bei Hunden mit perforiertem Trommelfell anwenden
Następujące próby wykonuje się wyłącznie w przypadku, gdy nie jest stosowana wkładka bębenkowa zamka drzwi stanowiącego oryginalne wyposażenieDie nachstehenden Prüfungen sind nur durchzuführen, wenn der Schließzylinder des Türschlosses für die Erstausrüstung nicht verwendet wird
Zamek musi być skonstruowany, wykonany i zamontowany w taki sposób, by wkładkę bębenkową zamka w położeniu zablokowanym dało się obrócić przy momencie obrotowym poniżej ‧,‧ Nm jedynie przy pomocy pasującego klucza, a ponadtoDas Schloss muss so konstruiert, gebaut und eingebaut sein, dass ein Drehen des in der Verriegelungsstellung befindlichen Schließzylinders bei einem Drehmoment von weniger als ‧,‧ Nm nur mit dem passenden Schlüssel möglich ist und dass
Zamek musi być skonstruowany, wykonany i zamontowany w taki sposób, by obrót wkładki bębenkowej w położeniu zablokowanym przy momencie poniżej ‧,‧ Nm był możliwy jedynie przy pomocy pasującego klucza, a ponadtoDas Schloss muss so konstruiert, gebaut und eingebaut sein, dass ein Drehen des in der Verriegelungsstellung befindlichen Schließzylinders bei einem Drehmoment von weniger als ‧,‧ Nm nur mit dem passenden Schlüssel möglich ist und dass
Poza opisanymi powyżej działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem leku do działań niepożądanych (zgłaszanych niezależnie od związku przyczynowego z produktem leczniczym), występujących z częstością co najmniej ‧ % i w większości u pacjentów leczonych sitagliptyną należały zakażenia górnych dróg oddechowych oraz zapalenie błony śluzowej nosogardzieliZusätzlich zu den oben beschriebenen arzneimittelbedingten unerwünschten Ereignissen traten ungeachtet eines Kausalzusammenhangs mit dem Arzneimittel bei mindestens ‧ % der Patienten und numerisch häufiger bei den mit Sitagliptin behandelten Patienten Infektionen der oberen Atemwege und Nasopharyngitis auf
W trakcie stosowania olanzapiny z litem lub walproinianem zaobserwowano częstsze (> ‧ %) występowanie drżenia, suchości błony śluzowej jamy ustnej, zwiększonego apetytu i zwiększenia masy ciałaBei gleichzeitiger Gabe von Olanzapin und Lithium oder Valproat kam es häufiger (> ‧ %) zu Zittern, Mundtrockenheit, größerem Appetit und Gewichtszunahme
jest mało prawdopodobne, aby substancja przeniknęła przez błony biologiczne, gdy MM > ‧ lub średnica cząsteczki > ‧,‧ nm (> ‧ Åder Stoff biologische Membranen voraussichtlich nicht durchdringt (MM > ‧ oder Moleküldurchmesser > ‧,‧ nm (> ‧ Å)) oder
Duszność, kaszel Zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie błony śluzowej nosaDyspnoe, Husten Pneumonie, Infektion der oberen Luftwege, Nasenschleimhautschwellung
Drażniące: substancje i preparaty niewykazujące działania żrącego, które w wyniku krótkiego, długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą lub błoną śluzową mogą wywołać stan zapalnyreizend: nicht ätzende Stoffe und Zubereitungen, die bei unmittelbarer, länger dauernder oder wiederholter Berührung mit der Haut oder den Schleimhäuten eine Entzündungsreaktion hervorrufen können
Neoclarityn liofilizat doustny łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie dróg nosowych spowodowane uczuleniem, na przykład, gorączką sienną lub uczuleniem na roztoczaNeoclarityn Lyophilisat zum Einnehmen verbessert die Symptome bei allergischer Rhinitis (durch eine Allergie hervorgerufenen Entzündung der Nasengänge, beispielsweise Heuschnupfen oder Hausstaubmilben-Allergie
Ponieważ przebieg alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, jak i profil działania desloratadyny jest podobny u dorosłych i u dzieci, dane dotyczące skuteczności stosowania desloratadyny u dorosłych mogą być ekstrapolowane na populację dziecięcąWeil der Verlauf von allergischer Rhinitis/chronisch idiopathischer Urtikaria und das Profil von Desloratadin bei Erwachsenen und Kindern ähnlich sind, können die Wirksamkeitsdaten von Desloratadin bei Erwachsenen auf die Kinderpopulation extrapoliert werden
Stosowanie cetyryzyny w zalecanych dawkach poprawia jakość życia pacjentów z przewlekłym i sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosaIn der empfohlenen Dosis bessert Cetirizin nachweislich die Lebensqualität von Patienten mit perennialer und saisonaler allergischer Rhinitis
Neoclarityn tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej, łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie dróg nosowych spowodowane uczuleniem, na przykład, gorączką sienną lub uczuleniem na roztoczaNeoclarityn Schmelztablette verbessert die Symptome bei allergischer Rhinitis (durch eine Allergie hervorgerufenen Entzündung der Nasengänge, beispielsweise Heuschnupfen oder Hausstaubmilben-Allergie
Ponadto, suchość w jamie ustnej może powodować uszkodzenie zębów i błony śluzowej jamy ustnej w czasie długotrwałego stosowania leku IntronA w skojarzeniu z rybawirynąZusätzlich könnte während einer langfristigen Behandlung mit der Kombination von IntronA und Ribavirin ein trockener Mund einen schädigenden Effekt auf die Zähne und die Mundschleimhaut haben
Błony przepuszczalne dla anionów mają na celu wyłącznie wydzielanie anionów, w szczególności anionów winianowychDie anionenpermeablen Membranen müssen eigens für die Diffusion von Anionen und insbesondere von Weinsteinanionen konzipiert sein
Niektórzy pacjenci z nowotworami otrzymują wysokie dawki tego leku, w związku z czym mogą u nich występować działania toksyczne takie jak, uszkodzenie nerek, zahamowanie funkcjonowania szpiku kostnego (prowadzące do niedokrwistości, podwyższonego ryzyka zakażeń i krwawień) oraz zapalenia błon śluzowych (zapalenie błony śluzowej wyściełającej narządy takie jak jama ustna, z dolegliwościami bólowymi, zaczerwienieniem i owrzodzeniamiEinige Krebspatienten erhalten Methotrexat in hohen Dosen, und bei ihnen können daher toxische Wirkungen auftreten, beispielsweise Nierenschäden, eine Unterdrückung der Knochenmarksfunktion (was zu Anämie sowie einem erhöhten Infektions-und Blutungsrisiko führt) und Mukositis (eine Entzündung der Schleimhaut, beispielsweise im Mund, mit Schmerzen, Rötungen und Geschwürbildungen
użycie błon nie może wyzwolić żadnych interakcji między ich elementami składowymi a winem, mogących doprowadzić do powstania nowych składników, które byłyby toksyczne w obrabianym produkcieIhre Verwendung darf keine Interaktionen zwischen den Bestandteilen der Membran und Weininhaltsstoffen hervorrufen, die in dem behandelten Produkt neue Verbindungen entstehen lassen, die toxikologische Auswirkungen haben könnten
Azomyr może być przyjmowany niezależnie od posiłków w celu złagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym okresowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i pokrzywką (patrz punktAzomyr kann unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden, zur Linderung der Symptome bei allergischer Rhinitis (einschließlich intermittierender und persistierender allergischer Rhinitis) und Urtikaria (siehe unter Abschnitt
W sześciotygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem ‧ pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz współistniejącą, łagodną lub umiarkowaną astmą, cetyryzyna stosowana w dawce ‧ mg raz na dobę łagodziła objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływała na czynność płucIn einer sechswöchigen, placebo-kontrollierten Studie an ‧ Patienten mit allergischer Rhinitis und gleichzeitig leichtem bis mittelschwerem Asthma führten ‧ mg Cetirizin einmal täglich zu einer Verbesserung der Rhinitissymptome ohne eine Veränderung der Lungenfunktion
Preparat Neoclarityn był skuteczny w łagodzeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, co wykazano na podstawie kwestionariusza oceniającego jakość życia w przypadku zapalenia błony śluzowej nosa i spojówekWie anhand des Gesamtscores des Fragebogens zur Lebensqualität bei Rhino-Konjunktivitis gezeigt wurde, vermindert Neoclarityn effektiv die durch saisonale allergische Rhinitis hervorgerufene Belastung
zmiany zanikowe błony śluzowej macicy (zanik endometriumVeränderung der Gebärmutterschleimhaut (Atrophie des Endometriums
O przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa mówimy, gdy objawy występują przez ‧ dni w tygodniu lub więcej i przez dłużej niż ‧ tygodniePersistierende allergische Rhinitis wird als Auftreten der Symptome an ‧ oder mehr Tagen pro Woche und mehr als ‧ Wochen definiert
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 754 zdań frazy błona bębenkowa.Znalezione w 0,814 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.