wymowa:  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Trommelfell   
    (Noun  n)
  • Paukenhöhle   
  • trommelfell   

Pozostałe znaczenia:

 
anat. anatomia błona oddzielająca przewód słuchowy zewnętrzny od ucha środkowego;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "błona bębenkowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przed podaniem leku należy dokładnie zbadać zewnętrzny przewód słuchowy w celu sprawdzenia czy błona bębenkowa nie jest uszkodzona ażeby uniknąć możliwości zakażenia ucha środkowego i uszkodzenia aparatu przedsionkowego i ślimaka
de Um eine Übertragung der Infektion auf das Mittelohr sowie eine Schädigungen der Cochlea und des vestibulären Systems zu vermeiden, muss vor der Anwendung des Tierarzneimittels durch eine gründliche Untersuchung des äußeren Gehörgangs sichergestellt werden, dass das Trommelfell nicht perforiert ist
pl Nie stosować w przypadku uszkodzonej błony bębenkowej
de Nicht bei Hunden mit perforiertem Trommelfell anwenden
pl Następujące próby wykonuje się wyłącznie w przypadku, gdy nie jest stosowana wkładka bębenkowa zamka drzwi stanowiącego oryginalne wyposażenie
de Die nachstehenden Prüfungen sind nur durchzuführen, wenn der Schließzylinder des Türschlosses für die Erstausrüstung nicht verwendet wird
pl Zamek musi być skonstruowany, wykonany i zamontowany w taki sposób, by wkładkę bębenkową zamka w położeniu zablokowanym dało się obrócić przy momencie obrotowym poniżej ‧,‧ Nm jedynie przy pomocy pasującego klucza, a ponadto
de Das Schloss muss so konstruiert, gebaut und eingebaut sein, dass ein Drehen des in der Verriegelungsstellung befindlichen Schließzylinders bei einem Drehmoment von weniger als ‧,‧ Nm nur mit dem passenden Schlüssel möglich ist und dass
pl Zamek musi być skonstruowany, wykonany i zamontowany w taki sposób, by obrót wkładki bębenkowej w położeniu zablokowanym przy momencie poniżej ‧,‧ Nm był możliwy jedynie przy pomocy pasującego klucza, a ponadto
de Das Schloss muss so konstruiert, gebaut und eingebaut sein, dass ein Drehen des in der Verriegelungsstellung befindlichen Schließzylinders bei einem Drehmoment von weniger als ‧,‧ Nm nur mit dem passenden Schlüssel möglich ist und dass
pl Układ błon jest tak stworzony, aby spełnić następujące warunki
de Das zur Weinstein-Elektrodialyse verwendete Membranpaar ist so definiert, dass folgende Bedingungen erfüllt sind
pl W przypadku kontaktu preparatu Temodal ze skórą lub błonami śluzowymi, należy natychmiast i całkowicie zmyć go za pomocą mydła i wody
de Falls Temodal mit der Haut oder Schleimhaut in Kontakt kommt, muss es sofort gründlich mit Wasser und Seife abgewaschen werden
pl O przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa mówimy, gdy objawy występują przez ‧ dni w tygodniu lub więcej i przez dłużej niż ‧ tygodnie
de Persistierende allergische Rhinitis wird als Auftreten der Symptome an ‧ oder mehr Tagen pro Woche und mehr als ‧ Wochen definiert
pl • Reakcje uczuleniowe (nadwrażliwości) na całym ciele * • Zmiana liczby lub typu poszczególnych krwinek • Zwiększone ciśnienie w mózgu • Zapalenie błony osierdziowej • Nudności, wymioty, jadłowstręt • Uszkodzenia wątroby • Wysypka lub pokrzywka • Nieprawidłowe reakcje skóry na światło słoneczne • Podwyższone stężenie mocznika we krwi
de Überempfindlichkeitsreaktion (Allergie) des gesamten Körpers* Veränderung in der Zahl oder Art bestimmter Blutzellen Erhöhung des Hirndrucks Entzündung der das Herz umgebenden Membran (Herzbeutel) Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit Leberschädigung Hautausschläge oder Nesselfieber Abnorme Reaktion der Haut auf Sonnenlicht Erhöhte Blutharnstoffspiegel
pl Celem elektrolizy jest uzyskanie stabilizacji wina w odniesieniu do wodorowinianu potasu i winianu wapnia (oraz pozostałych soli wapnia) poprzez wyekstrahowanie jonów w stanie przesycenia pod wpływem działania pola elektrycznego i z użyciem błon, które są przepuszczalne dla anionów lub kationów
de Diese Behandlung dient der Verhinderung der Ausfällung von Kaliumhydrogentartrat und Kalziumtartrat (sowie anderer Kalziumsalze) in Wein durch Entfernen überschüssiger Inonen aus Wein über anionenpermeable und kationenpermeable Membranen unter Einwirkung eines elektrischen Feldes
pl Zaburzenie oł dka i jelit Cz sto: sucho błony luzowej jamy ustnej
de Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes Häufig
pl Drażniące: substancje i preparaty niewykazujące działania żrącego, które w wyniku krótkiego, długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą lub błoną śluzową mogą wywołać stan zapalny
de reizend: nicht ätzende Stoffe und Zubereitungen, die bei unmittelbarer, länger dauernder oder wiederholter Berührung mit der Haut oder den Schleimhäuten eine Entzündungsreaktion hervorrufen können
pl Do innych niezbyt częstych działań niepożądanych o jakimkolwiek stopniu ciężkości, można zaliczyć niewydolność serca, oraz krwawienia z błony śluzowej jamy ustnej lub z pochwy, nieprawidłowe połączenie w kształcie rurki między narządami wewnętrznymi i skórą lub innymi tkankami, które zazwyczaj nie są połączone
de Andere, weniger häufige Nebenwirkungen jeden Schwierigkeitsgrades, die berichtet wurden, sind Herzschwäche, Zahnfleisch-oder Vaginalblutungen und eine anormale, röhrenartige Verbindung zwischen inneren Organen und der Haut oder anderen Geweben, die normalerweise nicht miteinander verbunden sind
pl Drażniące: substancje i preparaty niewykazujące działania żrącego, które w wyniku bezpośredniego, długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą lub błoną śluzową mogą wywołać stan zapalny
de reizend: nicht ätzende Stoffe und Zubereitungen, die bei unmittelbarer, länger dauernder oder wiederholter Berührung mit der Haut oder den Schleimhäuten eine Entzündungsreaktion hervorrufen können
pl Wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, wzdęcia Uczucie rozdęcia brzucha, refluks żołądkowo-przełykowy nadmierne wydzielanie śliny, niedoczulica w okolicy ust
de Erbrechen, Mundtrockenheit, Verstopfung, Flatulenzen Aufgeblähter Bauch, gastroösophagealer Reflux, vermehrter Speichelfluss, orale Hypästhesie
pl Zapalenie błony śluzowej nosa Zaburzenia ogólne
de Rhinitis Körper als Ganzes allgemeine Störungen
pl Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż ‧ dni w tygodniu lub krócej niż przez ‧ tygodnie) lekarz prowadzący zaleci schemat leczenia biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby
de Wenn Ihre allergische Rhinitis intermittierend ist (die Symptome seltener als ‧ Tage pro Woche auftreten oder weniger als ‧ Wochen andauern), wird Ihr Arzt Ihnen ein Behandlungsschema empfehlen, das abhängig von Ihrem bisherigen Krankheitsverlauf ist
pl Należy przerwać stosowanie parekoksybu w wypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości
de Beim ersten Anzeichen eines Hautausschlags, einer Schleimhautläsion oder irgendwelcher anderer Überempfindlichkeitssymptome sollte Parecoxib abgesetzt werden
pl Dotyczy: chirurgicznej rekonstrukcji błony dziewiczej
de Betrifft: Chirurgische Wiederherstellung des Hymens
pl Oznaki zauważone powinny obejmować zmiany na skórze, futrze, oczach, błonach śluzowych, występowanie wydzielin i czynności autonomiczne (np. łzawienie, piloerekcja, rozmiar źrenic, zmieniony rytm oddychania), lecz nie powinny być ograniczone tylko do nich
de Die Beobachtungen sollten sich insbesondere beziehen auf Veränderungen an Haut, Fell, Augen, Schleimhäuten, auf Sekrete und Exkrete sowie auf autonome Reaktionen (z. B. Tränenfluss, Piloerektion, Pupillengröße, anormale Atmung
pl W ostatnich latach zastosowanie substancji pochodnych PFOS zmniejszono o co najmniej ‧ % poprzez użycie substytutów w zastosowaniach o mniejszym znaczeniu i dzięki ogólnemu zmniejszeniu wykorzystania błony filmowej przez konsumentów, w sektorze medycznym i przemysłowym na rzecz technologii cyfrowej
de Die Verwendung von PFOS und verwandten Stoffen ist in den letzten Jahren um mindestens ‧ % zurückgegangen, was darauf zurückzuführen ist, dass sie teilweise durch weniger kritische Anwendungen ersetzt wurden und dass der Gebrauch an Filmen für viele Anwendungen im Verbraucher-, Gesundheits- und Industriebereich im Zuge der digitalen Fotografie allgemein rückläufig ist
pl Wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, wzdęcia Uczucie rozdęcia brzucha, refluks żołądkowo-przełykowy, nadmierne wydzielanie śliny, niedoczulica w okolicy ust
de Erbrechen, Mundtrockenheit, Verstopfung, Flatulenzen Aufgeblähter Bauch, gastroösophagealer Reflux, vermehrter Speichelfluss, orale Hypästhesie
pl U osób dorosłych i młodzieży z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa preparat Azomyr w postaci tabletek skutecznie łagodził takie objawy, jak kichanie, świąd i wydzielina z nosa, a także świąd, łzawienie i zaczerwienienie oczu oraz świąd podniebienia
de Bei erwachsenen und jugendlichen Patienten mit allergischer Rhinitis waren Azomyr Tabletten wirksam bei der Linderung der Symptome wie Niesen, Nasensekretion und Juckreiz der Nase, Juckreiz, Tränenfluss und Rötung der Augen sowie Juckreiz am Gaumen
pl W badaniach klinicznych, w zakresie badanych wskazań, w tym w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, po podaniu preparatu Neoclarityn w zalecanej dawce ‧ mg na dobę, działania niepożądane wystąpiły u ‧ % pacjentów więcej niż u tych, którzy otrzymywali placebo
de Bei klinischen Studien in verschiedenen Indikationen, einschließlich allergischer Rhinitis und chronisch idiopathischer Urtikaria, wurden bei der empfohlenen Dosis von ‧ mg täglich ‧ % mehr Nebenwirkungen bei Patienten mit Neoclarityn berichtet, als bei Patienten, die mit Placebo behandelt wurden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 754 zdań frazy błona bębenkowa.Znalezione w 1,116 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.