wymowa:  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Trommelfell   
    (Noun  n)
  • Paukenhöhle   
  • Gehörgang   
  • Ohr     
    (noun   )
  • eustachische Röhre   
  • trommelfell   

Pozostałe znaczenia:

 
anat. anatomia błona oddzielająca przewód słuchowy zewnętrzny od ucha środkowego;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "błona bębenkowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przed podaniem leku należy dokładnie zbadać zewnętrzny przewód słuchowy w celu sprawdzenia czy błona bębenkowa nie jest uszkodzona ażeby uniknąć możliwości zakażenia ucha środkowego i uszkodzenia aparatu przedsionkowego i ślimaka
de Um eine Übertragung der Infektion auf das Mittelohr sowie eine Schädigungen der Cochlea und des vestibulären Systems zu vermeiden, muss vor der Anwendung des Tierarzneimittels durch eine gründliche Untersuchung des äußeren Gehörgangs sichergestellt werden, dass das Trommelfell nicht perforiert ist
pl Nie stosować w przypadku uszkodzonej błony bębenkowej
de Nicht bei Hunden mit perforiertem Trommelfell anwenden
pl Następujące próby wykonuje się wyłącznie w przypadku, gdy nie jest stosowana wkładka bębenkowa zamka drzwi stanowiącego oryginalne wyposażenie
de Die nachstehenden Prüfungen sind nur durchzuführen, wenn der Schließzylinder des Türschlosses für die Erstausrüstung nicht verwendet wird
pl Zamek musi być skonstruowany, wykonany i zamontowany w taki sposób, by wkładkę bębenkową zamka w położeniu zablokowanym dało się obrócić przy momencie obrotowym poniżej ‧,‧ Nm jedynie przy pomocy pasującego klucza, a ponadto
de Das Schloss muss so konstruiert, gebaut und eingebaut sein, dass ein Drehen des in der Verriegelungsstellung befindlichen Schließzylinders bei einem Drehmoment von weniger als ‧,‧ Nm nur mit dem passenden Schlüssel möglich ist und dass
pl Zamek musi być skonstruowany, wykonany i zamontowany w taki sposób, by obrót wkładki bębenkowej w położeniu zablokowanym przy momencie poniżej ‧,‧ Nm był możliwy jedynie przy pomocy pasującego klucza, a ponadto
de Das Schloss muss so konstruiert, gebaut und eingebaut sein, dass ein Drehen des in der Verriegelungsstellung befindlichen Schließzylinders bei einem Drehmoment von weniger als ‧,‧ Nm nur mit dem passenden Schlüssel möglich ist und dass
pl Należy przerwać stosowanie lumirakoksybu w razie wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian w błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości
de Beim ersten Anzeichen von Hautausschlägen, Schleimhautläsionen oder sonstigen Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion sollte Lumiracoxib abgesetzt werden
pl Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż ‧ dni w tygodniu lub krócej niż przez ‧ tygodnie) lekarz prowadzący zaleci schemat leczenia biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby
de Wenn Ihre allergische Rhinitis intermittierend ist (die Symptome seltener als ‧ Tage pro Woche auftreten oder weniger als ‧ Wochen andauern), wird Ihr Arzt Ihnen ein Behandlungsschema empfehlen, das abhängig von Ihrem bisherigen Krankheitsverlauf ist
pl U szczurów i psów stwierdzono również uszkodzenie błony śluzowej żołądka (nadżerki, owrzodzenia, zmiany zapalne
de Bei Ratten und Hunden wurden darüber hinaus Schädigungen der Magenschleimhaut (Erosion, Ulcus oder Entzündung) beschrieben
pl Ponadto doniesienia z poszczególnych przypadków i dane z badań in vitro sugerują, że w takiej sytuacji pomocna może być hemofiltracja lub hemodializa (przy użyciu błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności z punktem progowym masy cząsteczkowej ‧ daltonów
de Darüber hinaus lassen individuelle Fallberichte und Ergebnisse von in-vitro-Untersuchungen vermuten, dass entweder die Anwendung von Hämofiltration oder Hämodialyse (unter Verwendung von high flux-Dialysemembranen mit einer Filtrationsgrenze von ‧ Dalton) in dieser Situation von Nutzen sein kann
pl Niezbyt często (rzadziej niż u ‧ na ‧ lecz częściej niż u ‧ na ‧ leczonych pacjentów): jadłowstręt, bezsenność, depresja, zapalenie spojówek, zawroty głowy, szum w uszach, kołatania serca, szybka akcja serca, nagłe zaczerwienienie skóry, zaparcia, wzdęcia, odbijania, suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzód żołądka, ból w nadbrzuszu, wrzód dwunastnicy, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności prób wątrobowych (ALT lub AST), wysypka, swędzenie, nadmierne pocenie się, wysypka rumieniowa, pokrzywka, łysienie, bóle stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie stawów i kości, zmęczenie, obrzęk twarzy, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, obrzęki, nieżyt nosa
de Gelegentlich (bei weniger als ‧ von ‧, aber mehr als ‧ von ‧ behandelten Patienten) Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Depression, Bindehautentzündung, Drehschwindel, Ohrensausen, Herzklopfen, Herzjagen, Gesichtsrötung, Verstopfung, Blähungen, Aufstoßen, Mundtrockenheit, Gastritis, Magengeschwür, Oberbauchschmerzen, Zwölffingerdarmgeschwür, Mundgeschwür, erhöhte Leberfunktionswerte [ SGPT (ALT) oder SGOT (AST), Ausschlag, Juckreiz, übermäßiges Schwitzen, Hautausschlag mit Rötung,, Nesselsucht, Haarausfall, Gelenkschmerzen, rheumatoide Arthritis, Osteoarthritis, Unwohlsein, Gesichtsschwellung, Gewichtsveränderungen, Schwellungen mit Flüssigkeitsansammlung, Schnupfen
pl alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (patrz punkt
de allergischer Rhinitis (siehe Abschnitt
pl W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez ‧ dni w tygodniu lub więcej i przez dłużej niż ‧ tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen
de Bei der persistierenden allergischen Rhinitis (Auftreten der Symptome an ‧ oder mehr Tagen pro Woche und mehr als ‧ Wochen) kann den Patienten während der Allergiezeit eine andauernde Behandlung empfohlen werden
pl U takich pacjentów zalecana jest dokładna obserwacja, w szczególności w przypadku pacjentów, u których występują zmiany skórne, zapalenie błony śluzowej lub biegunka, które mogą ułatwić wystąpienie zakażeń (patrz punkt
de Diese Patienten sollten sorgfältig überwacht werden, insbesondere jene, die Hautläsionen, Mukositis oder eine Diarrhö entwickeln (was möglicherweise das Auftreten von Infektionen erleichtert) (siehe Abschnitt
pl oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zatorowość płucna, duszność *, duszność wysiłkowa, zapalenie oskrzeli, kaszel, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, chrypka, czkawka, krwawienie z nosa
de Pulmonale Embolie, Dyspnoe*, Belastungsdyspnoe, Bronchitis, Husten, Pharyngitis, Nasopharyngitis, Heiserkeit, Schluckauf, Nasenbluten
pl Często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u pacjentów stosujących tadalafil były: ból pleców, ból mięśni, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa, zawroty głowy uczucie kołatania serca, ból brzucha i zarzucanie treści żołądkowej do przełyku
de Häufige Nebenwirkungen, die von Patienten, die Tadalafil einnahmen berichtet wurden, beinhalten Rückenschmerzen, Muskelschmerzen, Gesichtsrötung, verstopfte Nase, Schwindel, Herzklopfen, Bauchschmerzen und Sodbrennen
pl Lekarz przepisujący powinien zdawać sobie sprawę, że większość przypadków zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku poniżej ‧ lat jest spowodowana zakażeniem (patrz punkt ‧. ‧) i brak jest danych dotyczących leczenia infekcyjnego zapalenia błony śluzowej nosa preparatem Aerius
de Der verschreibende Arzt sollte sich bewusst sein, dass die meisten Fälle von Rhinitis bei Kindern unter ‧ Jahren durch eine Infektion verursacht werden (siehe unter Abschnitt ‧) und dass keine Daten vorliegen, die eine Behandlung einer infektiösen Rhinitis mit Aerius unterstützen
pl W przypadku substancji lub mieszanin, dla których badanie działania drażniącego na oczy wykazało widoczne oznaki toksyczności układowej lub śmiertelności wśród badanych zwierząt, co prawdopodobnie wynika z pochłonięcia substancji lub mieszaniny przez błony śluzowe oka
de Für Stoffe oder Gemische, bei denen eine Prüfung auf Augenreizung offenkundige Anzeichen für systemische Toxizität oder Mortalität bei den Versuchstieren ergeben hat, was wahrscheinlich auf die Absorption des Stoffes oder Gemisches über die Augenschleimhaut zurückzuführen ist
pl Nie ma danych dotyczących wpływu na budowę błony śluzowej macicy
de Bezüglich der Morphologie des Endometriums sind keine Daten verfügbar
pl Leki z grupy cefalosporyn wykazują tendencję do adsorpcji na powierzchni błon komórkowych krwinek czerwonych i reagowania z przeciwciałami skierowanymi przeciwko cząsteczce leku.Prowadzi to do dodatniego odczynu Coombsa i sporadycznie do niedokrwistości hemolitycznej o raczej lekkim przebiegu
de Alle Cephalosporine neigen dazu, an der Oberfläche von Erythrozytenmembranen absorbiert zu werden und mit Antikörpern gegen das Medikament einen positiven Coombs-Test auszulösen, gelegentlich mit einer leichten hämolytischen Anämie
pl Lekarz przepisujący powinien zdawać sobie sprawę, że większość przypadków zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku poniżej ‧ lat jest spowodowana zakażeniem (patrz punkt ‧. ‧) i brak jest danych dotyczących leczenia infekcyjnego zapalenia błony śluzowej nosa preparatem Neoclarityn
de Der verschreibende Arzt sollte sich bewusst sein, dass die meisten Fälle von Rhinitis bei Kindern unter ‧ Jahren durch eine Infektion verursacht werden (siehe unter Abschnitt ‧) und dass keine Daten vorliegen, die eine Behandlung einer infektiösen Rhinitis mit Neoclarityn unterstützen
pl W badaniach klinicznych, w zakresie badanych wskazań, w tym w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, po podaniu preparatu Aerius w postaci tabletek w zalecanej dawce ‧ mg/dobę, działania niepożądane wystąpiły u ‧ % pacjentów więcej niż u tych, którzy otrzymywali placebo
de Bei klinischen Studien in verschiedenen Indikationen, einschließlich allergischer Rhinitis und chronisch idiopathischer Urtikaria, wurden bei der empfohlenen Dosis von ‧ mg täglich ‧ % mehr Nebenwirkungen bei Patienten mit Aerius Tabletten berichtet, als bei Patienten, die mit Placebo behandelt wurden
pl Glimepiryd bardzo szybko zwiększa liczbę aktywnych cząsteczek transportujących glukozę w błonie komórkowej mięśni i tkanki tłuszczowej, co powoduje zwiększony wychwyt glukozy
de Glimepirid erhöht sehr schnell die Anzahl der aktiven Glucosetransport-Moleküle in den Plasmamembranen der Muskel-und Fettzellen, was zu einer Stimulation der Glucoseaufnahme führt
pl Do najczęściej zgłaszanych, potencjalnie zagrażających życiu lub powodujących zgon działań niepożądanych należą: zapalenie błon śluzowych, biegunka, neutropenia, uszkodzenie nerek i zaburzenia elektrolitowe
de Zu den am häufigsten beobachteten potentiell lebensbedrohlichen Nebenwirkungen oder Nebenwirkungen mit Todesfolge zählen Mukositis, Diarrhoe, Neutropenie, Nierenschädigung und Serumelektrolytstörung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 754 zdań frazy błona bębenkowa.Znalezione w 0,56 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.