Tłumaczenia na język niemiecki:

  • ackerbohne   

Przykładowe zdania z "bób (warzywo)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Po drugie, pan poseł Hutchinson zwrócił uwagę na następujący fakt: społeczność międzynarodowa, w obecnym kształcie, a dotyczy to także Banku Światowego - rozmawiałem o tej sprawie z Bobem Zoellickiem - oraz Komisji, jest ograniczona procedurami, które uniemożliwiają nam, w przypadku państw o formalnym statusie demokratycznym, uwolnienie funduszy stanowiących przyczynek do osiągnięcia pokoju; to jedna z przyczyn dla, których Burundi ma trudności z ruszeniem z miejsca, z podobną sytuacją mamy do czynienia również w Liberii, Demokratycznej Republice Konga, czy innych państwach zakwalifikowanych jako państwa po zakończeniu konfliktu.Zweitens hat Herr Hutchinson einen wunden Punkt berührt: Die internationale Gemeinschaft, wir alle - das gilt für die Weltbank - ich habe darüber mit Bob Zoellick gesprochen -, das gilt für die Kommission - sind verfangen in unseren Verfahren, die uns daran hindern, wenn ein Land zur formalen Demokratie übergeht, die erforderlichen Mittel freizusetzen, um zu beweisen, dass es eine Friedensdividende gibt. Dies ist einer der Gründe, aus denen Burundi es so schwer hat, wieder auf die Beine zu kommen, wie beispielsweise auch Liberia oder die Demokratische Republik Kongo, d. h. die so genannten Post-Konflikt-Länder.
Vicia faba L. (partim) BóbVicia faba L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne
W Finlandii ilość dostępnego materiału siewnego grochu polnego (Pisum sativa), bobu (Vicia faba) i lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) dostosowanego do tamtejszych warunków klimatycznych oraz spełniającego wymogi dotyczące zdolności kiełkowania określonego w dyrektywach ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE jest niewystarczająca i w związku z tym nie odpowiada potrzebom tego Państwa CzłonkowskiegoDie in Finnland verfügbare Menge Saatgut von Futtererbsen (Pisum sativa), Ackerbohnen (Vicia faba) und Leinsamen (Linum usitatissimum), das den Anforderungen der Richtlinien ‧/‧/EWG und ‧/‧/EG im Hinblick auf die Keimfähigkeit entspricht und für die klimatischen Gegebenheiten geeignet ist, reicht nicht aus, um den Bedarf dieses Mitgliedstaats zu decken
Można je uzupełniać wyłącznie ziarnami zbóż, takich jak owies, jęczmień, pszenica i kukurydza oraz roślinami strączkowymi, takimi jak bób, bobik i ciecierzycaEine eventuelle Zufütterung darf nur mit Getreidekörnern (Hafer, Gerste, Weizen und Mais) und Leguminosen (Ackerbohnen, Kichererbsen) erfolgen
Właściwości chemiczne: ze względu na warunki glebowe i klimatyczne oraz na roślinę, która stanowi podstawę produkcji, bób z Santorynu charakteryzuje się wyjątkowo wysoką zawartością węglowodanów (‧ %) i białka (‧ %Chemische Eigenschaften: Aufgrund von Bodenbeschaffenheit, Klimabedingungen und Pflanzenart hat die Fava Santorinis einen besonders hohen Gehalt an Kohlehydraten (‧ %) und Proteinen (‧ %
bób i bobik objęty kodem CNAckerbohnen des KN-Codes
Vicia faba L. (partim)- BóbVicia faba L. (partim)- Dicke Bohne/Puffbohne
Jestem Bobem Arctorem?Ich bin Bob Arctor?
Wypłacić odszkodowanie producentom lnu, ziemniaków, zbóż, warzyw i bobu pastewnego, którzy ponieśli straty na skutek wyjątkowo silnych deszczy we wrześniu ‧ rEntschädigung der Erzeuger von Flachs, Kartoffeln, Getreide, Gemüse und Ackerbohnen, die durch die außergewöhnlich starken Regenfälle im September ‧ große Verluste erlitten haben
Należy również podkreślić, że stosowanie bobu z Santorynu przy przygotowywaniu potraw nadaje tym ostatnim szczególne właściwości organoleptyczne, które odróżniają dany środek spożywczy od innych podobnych produktów i przyczyniają się do jego renomyHinzu kommt, dass Speisen, die mit der Fava Santorinis zubereitet werden, bestimmte sensorische Eigenschaften erhalten, die sie von ähnlichen Speisen abheben und damit zum Renommee der Fava Santorinis beitragen
Etapy te muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze, ponieważ to właśnie charakterystyczne parametry środowiska, uprawy i procesu suszenia (wykorzystanie ziemi z Santorynu) są źródłem szczególnego charakteru produktu, a zmiana tychże parametrów wiąże się z ogromnym ryzykiem zmiany właściwości bobu z SantorynuDiese Erzeugungsschritte müssen in dem abgegrenzten Gebiet erfolgen, da die Einzigartigkeit der Fava Santorinis und ihre qualitativen Merkmale den besonderen Umwelt- und Anbaubedingungen und dem besonderen Verfahren der Trocknung (Verwendung der Santorin-Erde) zu verdanken sind
Kumaryna, która była pierwotnie produktem naturalnym uzyskiwanym z bobu tonka, jest obecnie produkowana syntetycznieCumarin war ursprünglich ein aus Tonkabohnen gewonnenes Naturerzeugnis, das heute synthetisch hergestellt wird
Vicia faba L. (partim) BóbVicia faba L. (partim)- Dicke Bohne oder Puffbohne
Etapy produkcji bobu z Santorynu, które mają wpływ na ukształtowanie się szczególnych cech produktu, obejmują uprawę Lathyrus clymenum L. (αρακάς), dojrzewanie (suszenie) nasion, obieranie ich i pakowanieDie typischen Merkmale der Fava Santorinis prägen sich während folgender Erzeugungsschritte aus: Anbau (Pflanzenart Lathyrus clymenum L. (Platterbse)), Ausreifen (Trocknen) der Samen, Schälen, Verpacken
Ryzykujemy już z Bobem milionBob und ich riskieren bereits ‧ Million
Tym samym wykazano ponad wszelką wątpliwość, że bób z Santorynu jest uprawiany nieustannie w tym regionie od ponad ‧ latDamit ist deutlich, dass die Fava Santorinis in diesem Gebiet seit über ‧ Jahren kontinuierlich angebaut wird
Koniec z Bobem Swarley' emKein weiteres Swar... warte darauf... ley
Jest wiele rzeczy związanych z Bobem Arctorem, o których nie masz pojęciaEs gibt viel, das du von Bob Arctor nicht weißt
Warunki glebowe i klimatyczne dominujące na tych wyspach utrudniają bowiem, a wręcz uniemożliwiają uprawę jakichkolwiek innych gatunków stosowanych do produkcji bobuGrund dafür ist, dass der Anbau einer anderen zur Herstellung von Püree (Fava) geeigneten Pflanzenart aufgrund der besonderen Boden- und Klimaverhältnisse auf diesen Inseln unrentabel bzw. unmöglich wäre
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 57 zdań frazy bób (warzywo).Znalezione w 0,539 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.