Tłumaczenia na język niemiecki:

  • ackerbohne   

Przykładowe zdania z "bób (warzywo)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Vicia faba L. (partim) Bób
de Vicia faba L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne
pl Ogół szczególnych cech bobu z Santorynu, które znajdują odzwierciedlenie w jego właściwościach fizycznych i chemicznych, lecz także we właściwościach organoleptycznych dań przygotowanych z udziałem tego składnika, wynika z połączenia wpływu cech środowiska, lokalnego know-how i wyjątkowych zasobów genetycznych
de Die verschiedenen besonderen Eigenschaften der Fava Santorinis- die physischen und chemischen Eigenschaften sowie die sensorischen Eigenschaften der mit ihr zubereiteten Speisen- sind Ergebnis des Zusammentreffens von Umweltfaktoren, örtlichem Fachwissen und einem einzigartigen genetischen Substrat
pl Vicia faba L. (partim)- Bób
de Vicia faba L. (partim)- Dicke Bohne/Puffbohne
pl Vicia faba L. (partim) Bób
de Vicia faba L. (partim)- Dicke Bohne oder Puffbohne
pl Lathyrus clymenum L. jest źródłem właściwości fizycznych bobu z Santorynu, ponieważ są one związane ze specyficzną ekspresją fenotypową głównych cech taksonomicznych, takich jak rozmiar i barwa liścieni
de Die besonderen physischen Eigenschaften der Fava Santorinis sind auf die Pflanzenart Lathyrus clymenum L. zurückzuführen, da diese Eigenschaften an die spezifische phänotypische Expression zentraler taxonomischer Merkmale (wie Größe und Farbe der Samen) gekoppelt sind
pl Bób, wytyczne TG/‧ z
de Puffbohne, Richtlinie TG/‧ vom
pl Jakość: jak wskazano powyżej, szczególne właściwości bobu z Santorynu wynikają z połączenia wpływu trzech czynników
de Qualität: Der Ausprägung der spezifischen Qualitätsmerkmale der Fava Santorinis liegt, wie erwähnt, das Zusammenwirken dreier Faktoren zugrunde
pl Dostępne są substytuty dla modyfikowanej genetycznie soi, które mogłyby pomóc zaspokoić zapotrzebowanie na białko, na przykład groch polny, bób, fasola polna, łubin, soczewica czy groch włoski, nie wspominając o lucernie i koniczynie, które jednocześnie mogą znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.
de Es gibt Substitute für gentechnisch verändertes Soja, die dazu beitragen könnten, Proteinanforderungen zu erfüllen, beispielsweise Erbsen, Puff- und Ackerbohnen, Lupinen, Linsen, Kichererbsen, ganz zu schweigen von Luzernen/Alfalfa und Klee, die gleichzeitig den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich reduzieren können.
pl Renoma: potwierdzona obecność bobu z Santorynu na wyznaczonym obszarze sięga ‧ w. p.n.e., jak dowodzą tego odkrycia archeologiczne łączone z późniejszym okresem eneolitu, których dokonano w trakcie prac wykopaliskowych w Akrotiri, w Domu Zachodnim
de Ansehen: Die Fava Santorinis war in dem abgegrenzten Gebiet bereits im ‧. Jahrhundert v. Chr. (späte Bronzezeit) bekannt, wie archäologische Funde bei Grabungen am Westhaus in Akrotiri belegen
pl Geograficzny obszar produkcji bobu z Santorynu obejmuje greckie wysypy Santoryn, Thirasia, Palea Kameni, Nea Kameni, Aspronisi, Christiana i Askania znajdujące się w departamencie Cyklady (region Południowego Morza Egejskiego
de Zu dem geografischen Gebiet, in dem die Fava Santorinis erzeugt wird, zählen die im Verwaltungsbezirk Kykladen der Region Süd-Ägäis in Griechenland gelegenen Inseln Santorin, Thirassia, Palea und Nea Kameni, Aspro (Aspronisi), Christiani und Askania
pl Ryzykujemy już z Bobem milion
de Bob und ich riskieren bereits ‧ Million
pl bób i bobik objęty kodem CN
de Ackerbohnen des KN-Codes
pl Ale drugiego dnia w domu Thomasa Howarda...... Bobowi przyszło na myśl, że mógłby nigdy nie wyjeżdżać...... lecz zostać jako kuzyn chłopca...... i dżentelmeńska pomoc dla Zee
de Doch nach dem zweiten Tag im Thomas- Howard- Haus, dachte Bob, er müsste vielleicht nie mehr gehen und würde stattdessen als freundlicher Cousin des Jungen und als wohlwollender Helfer für Zee in der Familie aufgenommen
pl Właściwości chemiczne: ze względu na warunki glebowe i klimatyczne oraz na roślinę, która stanowi podstawę produkcji, bób z Santorynu charakteryzuje się wyjątkowo wysoką zawartością węglowodanów (‧ %) i białka (‧ %
de Chemische Eigenschaften: Aufgrund von Bodenbeschaffenheit, Klimabedingungen und Pflanzenart hat die Fava Santorinis einen besonders hohen Gehalt an Kohlehydraten (‧ %) und Proteinen (‧ %
pl Klimat: dane przedstawione poniżej uznaje się za szczególne czynniki klimatyczne, które są źródłem jakości bobu z Santorynu
de Klima: Als die der Qualität der Fava Santorinis zugrunde liegenden besonderen Klimabedingungen gelten die nachstehend aufgeführten Faktoren
pl Ponadto termin bób pojawia się po raz pierwszy na piśmie w ‧ lub V w. p.n.e., we fragmencie zaginionej obecnie tragedii Ajschylosa, w której użyto go na określenie potrawy dla biednych
de Erstmals schriftlich erwähnt wird das Wort Fava im ‧. bzw. ‧. Jahrhundert v. Chr. in einer nicht überlieferten Tragödie von Aischylos; es wird in der Bedeutung Arme-Leute-Essen verwendet
pl Materiał genetyczny: od starożytności gatunek, z którego produkowany jest bób z Santorynu (Lathyrus clymenum L. z rodziny motylkowatych (bobowatych)) jest uprawiany wyłącznie na Santorynie i okolicznych wysepkach
de Pflanzenmaterial: Seit dem Altertum wird die der Herstellung der Fava Santorinis zugrunde liegende Pflanzenart (Lathyrus clymenum L. aus der Familie der Fabaceae) ausschließlich auf Santorin und ihren Nebeninseln angebaut
pl Kumaryna, która była pierwotnie produktem naturalnym uzyskiwanym z bobu tonka, jest obecnie produkowana syntetycznie
de Cumarin war ursprünglich ein aus Tonkabohnen gewonnenes Naturerzeugnis, das heute synthetisch hergestellt wird
pl Vicia faba L. (partim)- Bób
de Vicia faba L. (partim)-Dicke Bohne/Puffbohne
pl Etapy produkcji bobu z Santorynu, które mają wpływ na ukształtowanie się szczególnych cech produktu, obejmują uprawę Lathyrus clymenum L. (αρακάς), dojrzewanie (suszenie) nasion, obieranie ich i pakowanie
de Die typischen Merkmale der Fava Santorinis prägen sich während folgender Erzeugungsschritte aus: Anbau (Pflanzenart Lathyrus clymenum L. (Platterbse)), Ausreifen (Trocknen) der Samen, Schälen, Verpacken
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 57 zdań frazy bób (warzywo).Znalezione w 0,611 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.