wymowa: IPA: ˌartɨˈkuwɨ ˌɡɔspɔˈdarstfa ˌdɔ̃mɔˈvɛɡɔ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Haushaltsgerät   
     
    urządzenia, sprzęty, narzędzia używane w domu, np. do gotowania, utrzymywania porządku
  • Haushaltsartikel   

Picture dictionary

Haushaltsgerät
Haushaltsgerät

Przykładowe zdania z "artykuły gospodarstwa domowego", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl korzystanie z Internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego
de Nutzung des Internets zur Bestellung von Gebrauchsgütern
pl NACE ‧.‧: Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
de NACE ‧.‧: Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe
pl korzystanie z Internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
de Nutzung des Internets in den letzten zwölf Monaten zur Bestellung von Gebrauchsgütern
pl korzystanie z internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
de Nutzung des Internets in den letzten zwölf Monaten zur Bestellung von Gebrauchsgütern
pl Litwa otrzymała łącznie 2,9 miliona euro pomocy z EFG, która została wypłacona pracownikom z sektora budowlanego i sektora produkcji artykułów gospodarstwa domowego, które dotkliwie odczuły skutki kryzysu.
de Litauen erhielt insgesamt 2,9 Millionen EUR, die für Arbeitnehmer aus dem Bausektor sowie dem Sektor der Haushaltswarenhersteller bestimmt waren. Beide erlitten durch die Krise erheblichen Schaden.
pl La Rinascente: dystrybucja detaliczna odzieży oraz dodatków, a także artykułów gospodarstwa domowego i zestawów
de La Rinascente: Einzelhandel mit Kleidung und Accessoires sowie Haushaltsprodukten und Gemischtwaren
pl Co roku w samej UE sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) szacuje się na poziomie 9,3 miliona ton, w czym największy udział mają wielkogabarytowe artykuły gospodarstwa domowego (AGD) oraz urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne.
de Allein in der EU werden jährlich schätzungsweise 9,3 Millionen Tonnen an Elektro- und Elektronikgeräten verkauft. Den größten Anteil davon machen Haushaltsgroßgeräte und IT- und Telekommunikationsgeräte aus.
pl jeżeli chodzi o Reckitt Benckiser: produkcja i sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego oraz produktów leczniczych, pielęgnacyjnych i żywnościowych
de Reckitt Benckiser: Herstellung und Vertrieb von Haushaltsprodukten, Produkten zur Körper- und Gesundheitspflege sowie Lebensmittelerzeugnissen
pl przedsiębiorstwo P&G: producent dóbr konsumenckich (m.in. artykułów gospodarstwa domowego, kosmetyków, środków ochrony zdrowia, środków do pielęgnacji niemowląt i higienicznych
de P&G: Produktion von Konsumgütern (Haushaltswaren, Schönheitspflege, Gesundheits-, Baby-, und Familienpflegeprodukte
pl Dzięki temu powstały miejsca pracy w przemyśle (artykuły gospodarstwa domowego, motoryzacja, sektor rolno-spożywczy), w placówkach zbiorowego żywienia, w służbie zdrowia, w sektorze społecznym, w usługach związanych ze szkołą, opieką nad małymi dziećmi i edukacją, w budownictwie, turystyce, w sektorze rozrywek, kultury, przewozu osób itd
de Auf diese Weise entstanden Arbeitsplätze in der Industrie (Haushaltsgeräte, Automobil- und Lebensmittelindustrie), in der Großgastronomie, im Gesundheits- und Sozialbereich, im Bereich der Nachmittagsbetreuung, der Kleinkindbetreuung und dem Bildungswesen, in der Baubranche, im Tourismus, in der Freizeitwirtschaft, im Kulturbereich, im Reiseverkehrsbereich...
pl inne artykuły do gospodarstwa domowego z dowolnego materiału, jak pojemniki na chleb, kawę, przyprawy itd., kosze na śmieci, papiery, bieliznę, skarbonki i zamykane kasetki, uchwyty na ręczniki, stojaki na butelki, żelazka i deski do prasowania, skrzynki na listy, butelki dla niemowląt, termosy i pojemniki na lód
de andere Haushaltsartikel aus beliebigem Material wie Behälter für Brot, Kaffee, Gewürze usw., Abfalleimer, Papierkörbe, Wäschekörbe, Spardosen und Sicherheitskassetten, Handtuchhalter, Flaschenregale, Bügeleisen und-bretter, Briefkästen, Säuglingsflaschen, Thermoskannen und Kühltaschen
pl w przypadku przedsiębiorstwa Divisie Vroom & Dreesmann: sprzedaż detaliczna odzieży, artykułów gospodarstwa domowego, elektroniki, artykułów rozrywkowych i książek
de Divisie Vroom & Dreesmann: Einzelhandel mit Bekleidung, Haushaltswaren, Elektronik, Unterhaltungsgütern und Büchern
pl Spółka Euromoteurs S.A.S. (Euromoteurs) powstała na bazie dawnej jednostki zależnej firmy Moulinex zajmującej się produkcją silników elektrycznych z głównym przeznaczeniem na potrzeby rynku artykułów gospodarstwa domowego
de Euromoteurs S.A.S. (Euromoteurs) ist aus einem ehemaligen Tochterunternehmen des Unternehmens Moulinex hervorgegangen, einem Hersteller von überwiegend für Haushaltsgeräte bestimmten Elektromotoren
pl Komunikat Komisji (punkt ‧) wydaje się jednakowoż dość optymistyczny w swojej ocenie instrumentów prawnych, jakimi dysponują państwa członkowskie, dla osiągnięcia celów ramowej dyrektywy wodnej w zakresie substancji priorytetowych, zwłaszcza ponieważ niektóre poważne źródła zanieczyszczeń nie są objęte odpowiednimi przepisami (na przykład zanieczyszczenia pochodzące od artykułów gospodarstwa domowego czy z działalności usługowej), w związku z czym wymagałoby to nowych dyrektyw o produktach
de Die Kommission gibt sich in ihrer Begründung (Punkt ‧- Rechtliche Aspekte) jedoch zuversichtlich bei ihrer Bestandsaufnahme der Rechtsinstrumente, die den Mitgliedstaaten für die Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie hinsichtlich der prioritären Substanzen zur Verfügung stehen, zumal weil bestimmte signifikante Schadstoffquellen nicht durch eine entsprechende Regelung erfasst werden; dies gilt zum Beispiel für diffuse Verschmutzung durch Haushalts- oder Dienstleistungsprodukte, wofür neue Produktrichtlinien geschaffen werden müssten
pl Zaleca monitorowanie uzgodnienia nowego wniosku z obowiązującymi już przepisami, jak również przyjęcie przepisów unijnych dostosowanych do pewnych źródeł zanieczyszczeń, nie ujętych w istniejącym prawodawstwie (np. zanieczyszczeń pochodzących z artykułów gospodarstwa domowego
de Der Ausschuss empfiehlt, darauf zu achten, dass der neue Vorschlag und die derzeitig geltenden Vorschriften miteinander in Einklang gebracht werden, sowie eine entsprechende europäische Regelung für bestimmte, von den derzeitigen Rechtsvorschriften nicht erfassten Quellen der Verunreinigung (z.B. diffuse Verschmutzung durch Haushaltsprodukte) zu verabschieden
pl Weźmy przykładowo oznakowanie artykułów gospodarstwa domowego.
de Das Kennzeichnungssystem für Haushaltsartikel veranschaulicht dies.
pl Po pierwsze, ustanowienie wysokich standardów wydajności energetycznej w Europie dla takich artykułów gospodarstwa domowego, jak lodówki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe itp., może nie tylko prowadzić do zmniejszenia emisji CO2 tu w Europie, lecz również stworzyć warunki dla wyższych standardów gdzie indziej.
de Erstens darf die Festsetzung von strengen Energieeffizienznormen in Europa für Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Geschirrspüler, Mikrowellengeräte und so weiter nicht nur zur Reduzierung der CO2-Emissionen hier führen, sondern muss auch die Bedingungen für höhere Standards anderswo schaffen.
pl Panie przewodniczący! Wiem, że pani komisarz jest świadoma, iż jutro 4 000 konsumentów złoży powództwo w Sądzie Najwyższym w Wielkiej Brytanii o odszkodowanie za ostre reakcje alergiczne, hospitalizację i zgon w wyniku stosowania pewnego środka chemicznego w sofach i artykułach gospodarstwa domowego, który został obecnie zabroniony w UE.
de Herr Präsident, der Kommissarin ist es meines Wissens bekannt, dass morgen 4 000 Verbraucher im Vereinigten Königreich vor Gericht ziehen, um Entschädigungen für schwere allergische Reaktionen, stationäre Behandlungen in Krankenhäusern und Todesfälle infolge der Verwendung einer Chemikalie in Sofas und Haushaltswaren einzufordern, die nun in der EU verboten ist.
pl nieelektryczne artykuły gospodarstwa domowego z wszelkich materiałów, takie jak pojemniki na pieczywo, kawę, przyprawy itd., kosze na odpady, kosze na papier, kosze na pranie, deski do prasowania, skrzynki na listy, butelki do karmienia, termosy i torby-lodówki
de nichtelektrische Haushaltsartikel aus beliebigem Material wie Behälter für Brot, Kaffee, Gewürze usw., Abfalleimer, Papierkörbe, Wäschekörbe, Bügelbretter, Briefkästen, Säuglingsflaschen, Thermoskannen und Kühltaschen
pl inne nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego, takie jak zapałki, świeczki, knoty do lamp, spirytus denaturowany, szpilki i igły, gwoździe, śruby, podkładki, wkręty, nakrętki, kleje i taśma klejąca do użytku domowego, nici i rękawiczki gumowe
de andere kurzlebige Haushaltswaren wie Streichhölzer, Kerzen, Lampendochte, Brennspiritus, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben, Muttern, Stifte, Unterlegscheiben, Kleber und Klebebänder für den Hausgebrauch, Bindfaden und Gummihandschuhe
pl Skorzystam z okazji, aby podkreślić, że należy respektować kategorie towarów przewidziane w rozporządzeniu, którego dotyczy wniosek. Należy je również rozszerzyć o wyroby używane do mocowania, czyli wyroby, w których przypadku zagwarantowanie jakości i zgodności z przepisami europejskimi ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa podczas budowy mostów, produkcji samochodów, elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i innych elementów, w których wykorzystuje się wyroby do mocowania.
de Ich möchte diese Gelegenheit nutzen um zu betonen, dass die im derzeitigen Vorschlag für eine Verordnung vorgesehenen Handelswarenkategorien eingehalten und um Befestigungsprodukte ergänzt werden müssen, das heißt um Produkte, bei denen die Gewährleistung von Qualität und die Einhaltung europäischer Vorschriften entscheidend ist, um die Sicherheit beim Bau von Brücken, Kraftfahrzeugen, elektrischen Haushaltsgeräten und anderen Produkten, die mit der Verwendung von Befestigungsprodukten einhergehen, sicherzustellen.
pl Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki czyszczące, ręczniki, obrusy, serwetki, pieluszki dla dzieci, tampony, prześcieradła oraz podobne artykuły gospodarstwa domowego, artykuły sanitarne i szpitalne, garderoba, dodatki ubraniowe, z masy papierniczej, papieru, watoliny celulozowej, oraz tkaniny z włókien celulozowych
de Toilettenpapier, Taschentücher, Abschminktücher, Handtücher, Tischtücher, Servietten, Windeln für Kleinkinder, hygienische Binden und Tampons, Bettücher und ähnliche Waren zum Gebrauch im Haushalt, im Krankenhaus, bei der Körperpflege oder zu hygienischen Zwecken, Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Papierhalbstoff, Papier, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstoffasern
pl na piśmie - Zdaniem Komisji, co roku w samej UE sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) szacuje się na poziomie 9,3 miliona ton, w czym największy udział mają wielkogabarytowe artykuły gospodarstwa domowego (AGD) oraz urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne.
de schriftlich. - Laut der Kommission werden allein in der EU jährlich 9,3 Millionen Tonnen Elektro- und Elektronikgeräte verkauft. Den größten Anteil davon machen Haushaltsgroßgeräte und IT- und Telekommunikationsgeräte aus.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 224083 zdań frazy artykuły gospodarstwa domowego.Znalezione w 26,397 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.