wymowa: IPA: ˌartɨˈkuwɨ ˌɡɔspɔˈdarstfa ˌdɔ̃mɔˈvɛɡɔ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Haushaltsgerät   
     
    urządzenia, sprzęty, narzędzia używane w domu, np. do gotowania, utrzymywania porządku
  • Haushaltsartikel   

Picture dictionary

Haushaltsgerät
Haushaltsgerät

Przykładowe zdania z "artykuły gospodarstwa domowego", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Weźmy przykładowo oznakowanie artykułów gospodarstwa domowego.
de Das Kennzeichnungssystem für Haushaltsartikel veranschaulicht dies.
pl w przypadku przedsiębiorstwa K-mail Order GmbH & Co KG: handel detaliczny artykułami z branży mody, jubilerstwa, artykułami gospodarstwa domowego i wyposażenia wnętrz oraz artykułami medycznymi
de K-mail Order GmbH & Co KG: Einzelhandel mit Mode, Schmuck, Wohn- und Haushaltsgegenständen sowie mit Gesundheitsartikeln
pl Na szczeblu UE istnieją wymogi dotyczące oznaczania artykułów gospodarstwa domowego i innych oraz dyrektywa w sprawie zużycia energii w budynkach
de Auf EU-Ebene gibt es Vorschriften für die Etikettierung von Haushalts- und anderen Geräten und eine Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden
pl Panie przewodniczący! Wiem, że pani komisarz jest świadoma, iż jutro 4 000 konsumentów złoży powództwo w Sądzie Najwyższym w Wielkiej Brytanii o odszkodowanie za ostre reakcje alergiczne, hospitalizację i zgon w wyniku stosowania pewnego środka chemicznego w sofach i artykułach gospodarstwa domowego, który został obecnie zabroniony w UE.
de Herr Präsident, der Kommissarin ist es meines Wissens bekannt, dass morgen 4 000 Verbraucher im Vereinigten Königreich vor Gericht ziehen, um Entschädigungen für schwere allergische Reaktionen, stationäre Behandlungen in Krankenhäusern und Todesfälle infolge der Verwendung einer Chemikalie in Sofas und Haushaltswaren einzufordern, die nun in der EU verboten ist.
pl jeżeli chodzi o Reckitt Benckiser: produkcja i sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego oraz produktów leczniczych, pielęgnacyjnych i żywnościowych
de Reckitt Benckiser: Herstellung und Vertrieb von Haushaltsprodukten, Produkten zur Körper- und Gesundheitspflege sowie Lebensmittelerzeugnissen
pl Sanyo: produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego (artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne, urządzenia klimatyzacyjne, baterie itp
de Sanyo: Herstellung von elektrischen und elektronischen Produkten (Haushaltsgeräte, audiovisuelle Multimedia, Kameras, Klimatechnikprodukte, Batterien etc
pl Zawarto umowy o udzielenie pomocy humanitarnej z czterema partnerskimi agencjami: z Telecom Sans Frontières z Francji, która ma świadczyć doraźne usługi telekomunikacyjne, z Panamerykańską Organizacją Zdrowia oraz z hiszpańskim Czerwonym Krzyżem, które mają pomóc przywrócić opiekę zdrowotną, jak również z niemieckim Czerwonym krzyżem, który ma dostarczyć schronienia, bezpieczną wodę oraz podstawowe artykuły gospodarstwa domowego.
de Humanitäre Finanzhilfevereinbarungen wurden mit vier Partneragenturen abgeschlossen: mit Telecom Sans Frontières aus Frankreich für die Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten; mit der panamerikanischen Gesundheitsorganisation und dem spanischen Roten Kreuz zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Gesundheitsversorgung, und mit dem deutschen Roten Kreuz zur Lieferung von Unterkünften, sauberem Trinkwasser und grundlegenden Haushaltsgegenständen.
pl Nie obejmuje: małych nieelektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i sprzętów kuchennych (‧.‧); urządzeń elektrycznych do higieny osobistej
de Hierzu gehören nicht: nichtelektrische Haushaltskleingeräte und Küchengeräte (‧.‧); elektrische Geräte für die Körperpflege
pl korzystanie z internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
de Nutzung des Internets in den letzten zwölf Monaten zur Bestellung von Gebrauchsgütern
pl Co roku w samej UE sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) szacuje się na poziomie 9,3 miliona ton, w czym największy udział mają wielkogabarytowe artykuły gospodarstwa domowego (AGD) oraz urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne.
de Allein in der EU werden jährlich schätzungsweise 9,3 Millionen Tonnen an Elektro- und Elektronikgeräten verkauft. Den größten Anteil davon machen Haushaltsgroßgeräte und IT- und Telekommunikationsgeräte aus.
pl Spółka Euromoteurs S.A.S. (Euromoteurs) powstała na bazie dawnej jednostki zależnej firmy Moulinex zajmującej się produkcją silników elektrycznych z głównym przeznaczeniem na potrzeby rynku artykułów gospodarstwa domowego
de Euromoteurs S.A.S. (Euromoteurs) ist aus einem ehemaligen Tochterunternehmen des Unternehmens Moulinex hervorgegangen, einem Hersteller von überwiegend für Haushaltsgeräte bestimmten Elektromotoren
pl przedsiębiorstwo P&G: producent dóbr konsumenckich (m.in. artykułów gospodarstwa domowego, kosmetyków, środków ochrony zdrowia, środków do pielęgnacji niemowląt i higienicznych
de P&G: Produktion von Konsumgütern (Haushaltswaren, Schönheitspflege, Gesundheits-, Baby-, und Familienpflegeprodukte
pl inne nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego, takie jak zapałki, świeczki, knoty do lamp, spirytus denaturowany, szpilki i igły, gwoździe, śruby, podkładki, wkręty, nakrętki, kleje i taśma klejąca do użytku domowego, nici i rękawiczki gumowe
de andere kurzlebige Haushaltswaren wie Streichhölzer, Kerzen, Lampendochte, Brennspiritus, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben, Muttern, Stifte, Unterlegscheiben, Kleber und Klebebänder für den Hausgebrauch, Bindfaden und Gummihandschuhe
pl artykuły szklane i kryształowe do gospodarstwa domowego, biura i dekoracji
de Glas-und Kristallwaren für Haushalt, Büro und Dekoration
pl CPA ‧.‧.‧: Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej
de CPA ‧.‧.‧: Anderes keramisches Geschirr, andere keramische Haushalts-, Hygiene- und Toilettengegenstände
pl Skorzystam z okazji, aby podkreślić, że należy respektować kategorie towarów przewidziane w rozporządzeniu, którego dotyczy wniosek. Należy je również rozszerzyć o wyroby używane do mocowania, czyli wyroby, w których przypadku zagwarantowanie jakości i zgodności z przepisami europejskimi ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa podczas budowy mostów, produkcji samochodów, elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i innych elementów, w których wykorzystuje się wyroby do mocowania.
de Ich möchte diese Gelegenheit nutzen um zu betonen, dass die im derzeitigen Vorschlag für eine Verordnung vorgesehenen Handelswarenkategorien eingehalten und um Befestigungsprodukte ergänzt werden müssen, das heißt um Produkte, bei denen die Gewährleistung von Qualität und die Einhaltung europäischer Vorschriften entscheidend ist, um die Sicherheit beim Bau von Brücken, Kraftfahrzeugen, elektrischen Haushaltsgeräten und anderen Produkten, die mit der Verwendung von Befestigungsprodukten einhergehen, sicherzustellen.
pl NACE ‧.‧: Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
de NACE ‧.‧: Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe
pl Jak wynika z najnowszych danych, każdego roku w Unii Europejskiej sprzedaje się 9,3 miliona ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na który składają się głównie wielkogabarytowe artykuły gospodarstwa domowego oraz sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny.
de Aktuellen Zahlen zufolge werden in der Europäischen Union jedes Jahr 9,3 Mio. Tonnen an Elektro- und Elektronikgeräten, worunter hauptsächlich Haushaltsgroßgeräte sowie IT- und Telekommunikationsgeräte fallen, verkauft.
pl WYPOSAŻENIE UCZNIA, MATERIAŁY I INNE ARTYKUŁY SZKOLNE GOSPODARSTWA DOMOWEGO
de AUSSTATTUNG, SCHULMATERIAL UND ANDERE GEGENSTÄNDE VON SCHÜLERN UND STUDENTEN
pl Francja zwraca uwagę, że zdaniem międzybranżowej grupy producentów artykułów gospodarstwa domowego [Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager] umowy na dostawy w sektorze artykułów gospodarstwa domowego są podpisywane bardzo rzadko i ich czas trwania rzadko przekracza jeden rok
de Frankreich macht geltend, dass nach Angaben des branchenübergreifenden Zusammenschlusses der Haushaltsgerätehersteller (Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager) in der Haushaltsgerätebranche vertraglich festgelegte Lieferbeziehungen rar sind und die Dauer solcher Lieferverträge selten über ein Jahr hinausgeht
pl w przypadku Black & Decker: światowy dostawca i producent elektronarzędzi i akcesoriów, artykułów żelaznych oraz artykułów gospodarstwa domowego i produktów ogrodniczych, a także systemów mocowania i systemów montażowych
de Black & Decker: weltweit tätiger Hersteller und Lieferant von motorbetriebenen Werkzeugen und Zubehör, Eisenwaren, Haushalts- und Gartengeräten sowie Befestigung- und Montagesystemen
pl korzystanie z Internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
de Nutzung des Internets in den letzten zwölf Monaten zur Bestellung von Gebrauchsgütern
pl Wykorzystanie Internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego
de Nutzung des Internets zur Bestellung von Gebrauchsgütern
pl Treść ustawodawstwa krajowego: Opakowania wewnętrzne lub artykuły zawierające odpady lub pozostałości towarów niebezpiecznych zebranych z gospodarstw domowych lub niektórych przedsiębiorstw mogą być umieszczane razem w opakowaniach zewnętrznych
de Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Innenverpackungen oder Gegenstände mit Abfällen oder Rückständen gefährlicher Stoffe aus Haushalten oder bestimmten Betrieben dürfen in Außenverpackungen zusammen verpackt werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 224083 zdań frazy artykuły gospodarstwa domowego.Znalezione w 26,866 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.