wymowa: IPA: rɛˈpubljika ˈɡãmbjji

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Republik Gambia   
    (Noun  )
  • Gambia   

Pozostałe znaczenia:

 
państwo w Afryce

Did you mean: republika gambii

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

republika gambii
republik gambia

Przykładowe zdania z "Republika Gambii", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Odpowiadając na pytanie delegacji UE, delegacja USA wyjaśniła, że na dzień podpisania niniejszej umowy następujące państwa wprowadzają w życie zawarte ze Stanami Zjednoczonymi umowy o otwartym niebie: Burkina Faso, Republika Zielonego Przylądka, Republika Kamerunu, Republika Czadu, Republika Gabońska, Republika Gambii, Republika Ghany, Federalna Demokratyczna Republika Etiopii, Republika Liberii, Republika Madagaskaru, Republika Mali, Królestwo Marokańskie, Republika Namibii, Federalna Republika Nigerii, Republika Senegalu, Zjednoczona Republika Tanzanii i Republika Ugandy
de Auf eine Frage der Delegation der EU erläuterte die US-Delegation, dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens die folgenden Länder mit den USA geschlossene Open-Skies-Luftverkehrsabkommen durchführen: Burkina Faso, die Republik Kap Verde, die Republik Kamerun, die Republik Tschad, die Gabunische Republik, die Republik Gambia, die Republik Ghana, die Demokratische Bundesrepublik Äthiopien, die Republik Liberia, die Republik Madagaskar, die Republik Mali, das Königreich Marokko, die Republik Namibia, die Bundesrepublik Nigeria, die Republik Senegal, die Vereinigte Republik Tansania und die Republik Uganda
pl PREZYDENT ORAZ SZEF PAŃSTWA REPUBLIKI GAMBII
de DER PRÄSIDENT UND DAS STAATSOBERHAUPT DER REPUBLIK GAMBIA
pl Poicephalus robustus z Botswany, Gambii, Namibii, Senegalu, Republiki Południowej Afryki i Suazi
de Poicephalus robustus aus Botswana, Gambia, Namibia, Senegal, Südafrika und Swasiland
pl Prezydenta oraz Szefa Państwa Republiki Gambii
de des Präsidenten und Staatsoberhauptes der Republik Gambia
pl wyraża zaniepokojenie pogorszeniem sytuacji w Gambii, co wiąże się z licznymi przypadkami naruszenia wolności prasy, i wzywa do śledztwa w sprawie morderstwa dziennikarza Deyda Hydara w grudniu ‧ r
de ist besorgt über die Verschlimmerung der Lage in Gambia, wozu zahlreiche Verstöße gegen die Pressefreiheit zählen, und fordert die Einleitung einer Untersuchung im Zusammenhang mit dem Mord an dem Journalisten Deyda Hydara im Dezember
pl Deputowany do Parlamentu Gambii
de Mitglied des gambischen Parlaments
pl Aby uniknąć zakłóceń w handlu, należy wprowadzić okres przejściowy obejmujący wysyłki produktów akwakultury z Gambii i miodu z Indii, wysłanych do Unii przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji
de Für Sendungen von Aquakulturerzeugnissen aus Gambia und Honig aus Indien, die vor dem Geltungsbeginn des vorliegenden Beschlusses in die Union versandt wurden, sollte eine Übergangsfrist festgelegt werden, damit es nicht zu Störungen im Handelsverkehr kommt
pl Dotyczy: aresztowania Davida i Fiony Fulton w Gambii
de Betrifft: Verhaftung von David und Fiona Fulton in Gambia
pl potępia wydanie w trybie nadzwyczajnym Bishera Al-Rawiego, zamieszkałego w Wielkiej Brytanii obywatela Iraku, oraz Jamila El-Banny, zamieszkałego w Wielkiej Brytanii obywatela Jordanii, którzy zostali aresztowani przez gambijskie władze w Gambii w listopadzie ‧ r., przekazani agentom amerykańskim i przewiezieni samolotem do Afganistanu, a następnie do Guantánamo, gdzie byli przetrzymywani bez procesu czy innej formy pomocy sądowej
de verurteilt die außerordentliche Überstellung von Bisher Al-Rawi, einem irakischen Staatsbürger, der im Vereinigten Königreich ansässig ist, und von Jamil El-Banna, einem jordanischen Staatsbürger, der ebenfalls im Vereinigten Königreich lebt, die von den gambischen Behörden im November ‧ in Gambia verhaftet wurden, anschließend US-Agenten übergeben und zunächst nach Afghanistan und später nach Guantánamo geflogen wurden, wo sie ohne Prozess und ohne jede Art von Rechtsbeistand inhaftiert sind
pl Chargé d'Affaires a.i., Ambasada Gambii, Bruksela
de Chargé d'Affaires a.i., Botschaft von Gambia, Brüssel
pl Tyton stad do Anglii, rózne narzedzia z Anglii do Gambii, skad zabierze pan przyprawy
de Tabak von hier nach England,Eisenwaren von England nach Gambia, wo Sie alle möglichen Gewürze laden werden
pl Dotyczy: praw obywatelskich w Gambii
de Betrifft: Bürgerrechte in Gambia
pl Zaproszeni zostaną przedstawiciele: Czadu, Gabonu, Gambii, Ghany, Gwinei, Gwinei Bissau, Gwinei Równikowej, Kamerunu, Kenii, Mauretanii, Nigerii, Sudanu, Tanzanii, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
de Geplant sind Einladungen an Vertreter von Kamerun, Tschad, Äquatorialguinea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Côte d’Ivoire, Gabun, Kenia, Mauretanien, Nigeria, São Tomé und Príncipe, Sudan und Tansania
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Gambii
de Entscheidung ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. Mai ‧ mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Erzeugnissen der Fischerei und Aquakultur mit Ursprung in Gambia
pl Należy zatem skreślić odpowiedni wpis dotyczący Gambii w wykazie zawartym w załączniku do decyzji ‧/‧/WE
de Daher sollte der diesbezügliche Eintrag für Gambia aus der Liste im Anhang zur Entscheidung ‧/‧/EG gestrichen werden
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki Chile
de beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Republik Chile zu übermitteln
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ‧ maja ‧ r., z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej
de Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Inkrafttretens des Vertrags über den Beitritt der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens und der Slowakei am ‧. Mai ‧ in Kraft
pl otwierające przetarg stały na odsprzedaż do celów przemysłowych cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i (WE) nr
de zur Eröffnung einer Dauerausschreibung für den Wiederverkauf von Zucker aus Beständen der belgischen, der tschechischen, der irischen, der spanischen, der italienischen, der ungarischen, der slowakischen und der schwedischen Interventionsstelle zur industriellen Verwendung sowie zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. ‧/‧ und (EG) Nr
pl Państwa spoza ‧ slandia Lichtenstein Norwegia Szwajcaria Bułgaria Chorwacja Rumunia Federacja Rosyjska Turcja Egipt Maroko Nigeria Republika Południowej Afryki Kanada Stany Zjednoczone Meksyk Argentyna Brazylia Chile Urugwaj Wenezuela Izrael Chiny Hongkong Indie Indonezja Japonia Korea Południowa Malezja Filipiny Singapur Tajwan Tajlandia Australia Nowa Zelandia Państwa spoza ‧ nieprzypisane Zagraniczne centra finansowa
de Extra ‧ sland Liechtenstein Norwegen Schweiz Bulgarien Kroatien Rumänien Russische Föderation Türkei Ägypten Marokko Nigeria Südafrika Kanada Vereinigte Staaten Mexiko Argentinien Brasilien Chile Uruguay Venezuela Israel China Hongkong Indien Indonesien Japan Südkorea Malaysia Philippinen Singapur Taiwan Thailand Australien Neuseeland Extra ‧ nicht aufgegliedert Offshore-Zentren
pl Źródła konfliktu w Kiwu można odnaleźć w ludobójstwie w Rwandzie na początku lat dziewięćdziesiątych, jednocześnie pamiętając, że jest wiele lokalnych czynników - takich jak niewystarczająca reprezentacja polityczna etnicznych mniejszości, plądrowanie zasobów naturalnych, problemów z prawem do ziemi - które znacząco przyczyniły się do niestabilności i braku bezpieczeństwa we wschodniej Demokratycznej Republice Konga.
de Die Wurzeln des Kivu-Konflikts lassen sich bis zu dem Anfang der 1990er-Jahre in Ruanda verübten Genozid zurückverfolgen. Dabei darf man nicht vergessen, dass es mehrere lokale Komponenten gibt, beispielsweise die unzureichende politische Repräsentiertheit ethnischer Minderheiten, der Raubbau an natürlichen Ressourcen und Streitfragen zum Landbesitz, die entscheidend zur Destabilisierung und Unsicherheit im Osten der Demokratischen Republik Kongo beitragen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23885 zdań frazy Republika Gambii.Znalezione w 4,204 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.