wymowa: IPA: rɛˈpubljika ˈɡãmbjji

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Republik Gambia   

Pozostałe znaczenia:

 
państwo w Afryce

Did you mean: republika gambii

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

republika gambii
republik gambia

Przykładowe zdania z "Republika Gambii", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Odpowiadając na pytanie delegacji UE, delegacja USA wyjaśniła, że na dzień podpisania niniejszej umowy następujące państwa wprowadzają w życie zawarte ze Stanami Zjednoczonymi umowy o otwartym niebie: Burkina Faso, Republika Zielonego Przylądka, Republika Kamerunu, Republika Czadu, Republika Gabońska, Republika Gambii, Republika Ghany, Federalna Demokratyczna Republika Etiopii, Republika Liberii, Republika Madagaskaru, Republika Mali, Królestwo Marokańskie, Republika Namibii, Federalna Republika Nigerii, Republika Senegalu, Zjednoczona Republika Tanzanii i Republika Ugandy
de Auf eine Frage der Delegation der EU erläuterte die US-Delegation, dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens die folgenden Länder mit den USA geschlossene Open-Skies-Luftverkehrsabkommen durchführen: Burkina Faso, die Republik Kap Verde, die Republik Kamerun, die Republik Tschad, die Gabunische Republik, die Republik Gambia, die Republik Ghana, die Demokratische Bundesrepublik Äthiopien, die Republik Liberia, die Republik Madagaskar, die Republik Mali, das Königreich Marokko, die Republik Namibia, die Bundesrepublik Nigeria, die Republik Senegal, die Vereinigte Republik Tansania und die Republik Uganda
pl Prezydenta oraz Szefa Państwa Republiki Gambii
de des Präsidenten und Staatsoberhauptes der Republik Gambia
pl PREZYDENT ORAZ SZEF PAŃSTWA REPUBLIKI GAMBII
de DER PRÄSIDENT UND DAS STAATSOBERHAUPT DER REPUBLIK GAMBIA
pl Poicephalus robustus z Botswany, Gambii, Namibii, Senegalu, Republiki Południowej Afryki i Suazi
de Poicephalus robustus aus Botswana, Gambia, Namibia, Senegal, Südafrika und Swasiland
pl wyraża zaniepokojenie pogorszeniem sytuacji w Gambii, co wiąże się z licznymi przypadkami naruszenia wolności prasy, i wzywa do śledztwa w sprawie morderstwa dziennikarza Deyda Hydara w grudniu ‧ r
de ist besorgt über die Verschlimmerung der Lage in Gambia, wozu zahlreiche Verstöße gegen die Pressefreiheit zählen, und fordert die Einleitung einer Untersuchung im Zusammenhang mit dem Mord an dem Journalisten Deyda Hydara im Dezember
pl Chargé d'Affaires a.i., Ambasada Gambii, Bruksela
de Chargé d'Affaires a.i., Botschaft von Gambia, Brüssel
pl Aby uniknąć zakłóceń w handlu, należy wprowadzić okres przejściowy obejmujący wysyłki produktów akwakultury z Gambii i miodu z Indii, wysłanych do Unii przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji
de Für Sendungen von Aquakulturerzeugnissen aus Gambia und Honig aus Indien, die vor dem Geltungsbeginn des vorliegenden Beschlusses in die Union versandt wurden, sollte eine Übergangsfrist festgelegt werden, damit es nicht zu Störungen im Handelsverkehr kommt
pl Deputowany do Parlamentu Gambii
de Mitglied des gambischen Parlaments
pl Należy zatem skreślić odpowiedni wpis dotyczący Gambii w wykazie zawartym w załączniku do decyzji ‧/‧/WE
de Daher sollte der diesbezügliche Eintrag für Gambia aus der Liste im Anhang zur Entscheidung ‧/‧/EG gestrichen werden
pl Zaproszeni zostaną przedstawiciele: Czadu, Gabonu, Gambii, Ghany, Gwinei, Gwinei Bissau, Gwinei Równikowej, Kamerunu, Kenii, Mauretanii, Nigerii, Sudanu, Tanzanii, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
de Geplant sind Einladungen an Vertreter von Kamerun, Tschad, Äquatorialguinea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Côte d’Ivoire, Gabun, Kenia, Mauretanien, Nigeria, São Tomé und Príncipe, Sudan und Tansania
pl Tyton stad do Anglii, rózne narzedzia z Anglii do Gambii, skad zabierze pan przyprawy
de Tabak von hier nach England,Eisenwaren von England nach Gambia, wo Sie alle möglichen Gewürze laden werden
pl potępia wydanie w trybie nadzwyczajnym Bishera Al-Rawiego, zamieszkałego w Wielkiej Brytanii obywatela Iraku, oraz Jamila El-Banny, zamieszkałego w Wielkiej Brytanii obywatela Jordanii, którzy zostali aresztowani przez gambijskie władze w Gambii w listopadzie ‧ r., przekazani agentom amerykańskim i przewiezieni samolotem do Afganistanu, a następnie do Guantánamo, gdzie byli przetrzymywani bez procesu czy innej formy pomocy sądowej
de verurteilt die außerordentliche Überstellung von Bisher Al-Rawi, einem irakischen Staatsbürger, der im Vereinigten Königreich ansässig ist, und von Jamil El-Banna, einem jordanischen Staatsbürger, der ebenfalls im Vereinigten Königreich lebt, die von den gambischen Behörden im November ‧ in Gambia verhaftet wurden, anschließend US-Agenten übergeben und zunächst nach Afghanistan und später nach Guantánamo geflogen wurden, wo sie ohne Prozess und ohne jede Art von Rechtsbeistand inhaftiert sind
pl Dotyczy: aresztowania Davida i Fiony Fulton w Gambii
de Betrifft: Verhaftung von David und Fiona Fulton in Gambia
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Gambii
de Entscheidung ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. Mai ‧ mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Erzeugnissen der Fischerei und Aquakultur mit Ursprung in Gambia
pl Dotyczy: praw obywatelskich w Gambii
de Betrifft: Bürgerrechte in Gambia
pl w sprawie C-‧/‧ Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii
de in der Rechtssache C-‧/‧: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Republik Österreich
pl uważa, że w celu zachowania wiarygodności wobec ludności Republiki Mołdowy UE powinna zaangażować się w rozwiązanie obecnego problemu w sposób proaktywny, głęboki i wszechstronny; wzywa Radę do rozważenia możliwości wysłania do Republiki Mołdowy misji dotyczącej państwa prawnego w celu wsparcia organów ścigania w procesie reform, zwłaszcza w obszarach policji i wymiaru sprawiedliwości
de glaubt, dass die Europäische Union zur Wahrung ihrer Glaubwürdigkeit gegenüber der Bevölkerung der Republik Moldau auf aktive, tiefgreifende und umfassende Weise an der Bewältigung der derzeitigen Situation mitwirken sollte; fordert den Rat auf, über die Möglichkeit der Entsendung einer Mission zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit in die Republik Moldau nachzudenken, um den für den Vollzug der Gesetze verantwortlichen Behörden – vor allem der Polizei und der Justiz – Hilfestellung beim Reformprozess zu leisten
pl obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania
de Verurteilung der Portugiesische Republik zur Tragung der Kosten des Verfahrens
pl Jest to zagadnienie związane bardziej z pomaganiem republikom Azji Środkowej w rozwijaniu norm prawnych i demokratycznych form społeczeństwa, wraz z rozsądną gospodarką.
de Es kommt vielmehr auch darauf an, den Staaten Zentralasiens beim Aufbau von Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Gesellschaftsformen sowie einer funktionierenden Wirtschaft zu helfen.
pl określający wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia ‧ Stycznia ‧ r. do dnia ‧ Grudnia ‧ r
de zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Madagaskar über die Fischerei vor der Küste Madagaskars für die Zeit vom ‧. Januar ‧ bis zum ‧. Dezember
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23885 zdań frazy Republika Gambii.Znalezione w 7,35 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.