Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sehr groß   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (84)

bardzo duża baza danychsehr große Datenbank
bęben dużygroße Trommel
dużagroß
duża ilość śmieci z gospodarstwa domowegoeine große Menge von Hausmüll
duża literaAnfangsbuchstabe; Majuskel; Großbuchstabe
duża organizacjaGroßunternehmen
duża sztuka ( bydła)Grossvieh
dużegroß
duże miastoMegalopolis
duże ustaein großer Mund
duże uszygroße Ohren
duże zainteresowaniesehr aussichtsreich
Duże zainteresowanieSehr aussichtsreich
duże zwierzęGrosstier
dużyweit; schwer; große; gross; dick; Buntspecht; groß
duży całusein dicker Kuss
duży kontrasthoher Kontrast
duży literaHauptstadt
Duży MunsterlanderGroßer Münsterländer
duży noseine große Nase
duży obiekt binarnyBinary Large Object
duży pojazd transportowyGroßraumtransporter
duży pokójWohnzimmer
Duży szwajcarski pies pasterskiGroßer Schweizer Sennenhund
dzięcioł dużyBuntspecht
Dzięcioł dużyBuntspecht
element największyHöchstwert; Höchststand; Maximum
Fregata wielkaPrachtfregattvogel
giez bydlęcy dużyhautdasseln
godzina największego ruchuverkehrszeiten
gospodarstwo dużelandwirtschaftlicher Großbetrieb
Jarzmianka większaGroße Sterndolde
Karlik większyRauhautfledermaus
kraj największego uprzywilejowaniaMeistbegünstigung
Mrówkojad wielkiGroßer Ameisenbär
najwięksi kontrahenci wśród centrów autoryzacyjnychgrößte Gegenpartei-Akquisiteure
najwięksi kontrahenci wśród emitentówGrößte Gegenpartei-Emittenten
największa częśćgrößte Teil
największyäußerst; ultimativ
największy wspólny dzielnikgrößter gemeinsamer Teiler; ggT
największy współny dzielnikgrößter gemeinsamer Teiler
Niedźwiedź w dużym niebieskim domuDer Bär im großen blauen Haus
numer większeeine Nummer größer
Odon WielkiEudo von Aquitanien
piwo dużeein großes Bier
Podkowiec dużyGroße Hufeisennase
Podział administracyjny Wielkiej BrytaniiVerwaltungsgliederung des Vereinigten Königreichs
połączenie wieloukładowe dużej gęstościHDMI
porozumienie w sprawie kredytów eksportowych na duże samolotyLASU
pół numeru większeeine halbe Nummer größer
przedsiębiorstwo dużeGroßunternehmen; grossunternehmen
pstrąg tęczowy (osobniki hodowane do dużych rozmiarów)Lachsforelle
pudel dużypudel
rodzaj kija golfowego: o największej masie główkiktóre umożliwiają wykonywanie uderzeń prowadzących do długich lotów piłki, obecnie uzywane i oznaczane: 1 (driver, ok 10 stopni), 3 (13,5) i 5 (17) - Hölzer
ruch drogowy pojazdów o dużym tonażuSchwerlastverkehr
Sancho III WielkiSancho III.
sieć większaPeritoneum
Stefan III WielkiŞtefan cel Mare
szelężnik większyGroßer Klappertopf
teoria Wielkiego WybuchuUrknall-Theorie; Urknalltheorie
transport dużych prędkościHochgeschwindigkeitsverkehr
Ustrój polityczny Wielkiej BrytaniiPolitisches System des Vereinigten Königreichs
Wielcy królowie IrlandiiIrische Hochkönige
Wielcy mistrzowie zakonu joannitówGroßmeister des Malteserordens
wielka niedźwiedzicagroßer bär
Wielka PiaśnicaPiaśnica Wielka
Wielka Pustynia PiaszczystaGroße Sandwüste
Wielka SmutaSmuta
Wielka Synagoga w BudapeszcieGroße Synagoge
Wielki AtraktorGroßer Attraktor
Wielki KanałKaiserkanal
Wielki kryzysWeltwirtschaftskrise
Wielki książęGroßherzog
Wielki MaghrebGroßer Maghreb
Wielki marszTodesmarsch
Wielki Pensjonariusz HolandiiListe der Ratspensionäre
Wielki TydzieńKarwoche
Wielkie Jezioro NiedźwiedzieGroßer Bärensee
Wielkie Księstwo HesjiGroßherzogtum Hessen
Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych z 1998 r.Multisektoraler Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben 1998
większygroß; stark
WiększyGrößer
większy odgrößer als
z dużym biustemmit großer Brust

Przykładowe zdania z "Największy", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw konieczne może być większe wsparcie w celu uwzględnienia tego, że przedsiębiorstwa te często nie doceniają długoterminowych korzyści płynących z oszczędzania energii, co jest przyczyną niedoinwestowania w środki służące oszczędzaniu energiiFür kleine und mittlere Unternehmen könnte eine günstigere Förderregelung erforderlich sein, da sie häufig den mit Energieeinsparungen verbundenen langfristigen Nutzen unterschätzen, so dass sie nicht genügend in die Energieeinsparung investieren
Komisja nadal stara się stworzyć jednolity rynek środków farmaceutycznych, wspierając badania i rozwój poprzez uatrakcyjnienie UE dla inwestycji i stworzenie systemów, które zapewniają pacjentowi większy wybór poprzez przystępność cenową raz dostępność lekówDie Kommission will den Binnenmarkt im Arzneimittelbereich weiter vollenden, indem sie Forschung und Entwicklung dadurch fördert, dass sie die EU für Investitionen attraktiver macht und Systeme schafft, die den Patienten eine größere Auswahl zu vertretbaren Preisen bieten
Rozwój obszarów wiejskich musi być zintegrowany z wielkimi strategiami europejskimi (strategia lizbońska, strategia göteborska) i opierać się z jednej strony na spójności terytorialnej i jej logicznej konsekwencji – solidarności, a z drugiej – na wielkich strategiach koniecznych dla ładu na kontynencie europejskim, mających na celu zagospodarowanie kontynentu europejskiego, z jednoczesnym zachowaniem wdrażania projektów dotyczących rolnictwa i sektorów z nim związanych w ramach partnerstw w rodzaju LEADERDie ländliche Entwicklung muss Bestandteil der großen europäischen Strategien (Lissabon-Göteborg) sein; ihre grundlegenden Prinzipien sind zum einen der territoriale Zusammenhalt und damit zusammenhängend die Solidarität und zum anderen die politischen Maßnahmen, die für die Raumordnung des europäischen Kontinents erforderlich sind; zugleich sollte aber auch die Durchführung von Projekten in der Landwirtschaft und der Landwirtschaft angeschlossenen Bereichen wie etwa im Rahmen von LEADER-Partnerschaften beibehalten werden
Największa długość (wg deklaracji producentaHöchstzulässige Länge
Ostatnia Rada Europejska w Brukseli uczyniła wielki krok w tym kierunku.Bei der letzten Tagung des Europäischen Rates in Brüssel wurde ein wichtiger Schritt in diese Richtung gemacht.
Grupa wysokiego szczebla zaleciła, aby sprawom dotyczącym środowiska nadać taką samą wagę, jak sprawom bezpieczeństwa i efektywności w systemie lotnictwa, oraz podkreśliła znaczenie współpracy przedstawicieli przemysłu i organów regulacyjnych w celu zagwarantowania, że ATM przyczyni się w jak największym stopniu do zrównoważonego rozwojuDie hochrangige Gruppe empfahl, der Umwelt dieselbe Bedeutung beizumessen wie der Sicherheit und Effizienz des Luftverkehrssystems, und legte großen Wert auf die Zusammenarbeit zwischen der Branche und den Regulierungsstellen, um sicherzustellen, dass das ATM so weit wie möglich zur Nachhaltigkeit beiträgt
Z jednej strony ich celem jest większa harmonizacja, podwyższenie standardów ochrony międzynarodowej oraz poprawa jakości i efektywności procedur azylowych.Einerseits ist ihr Ziel, eine stärkere Harmonisierung herbeizuführen, die internationalen Schutznormen zu verbessern und die Qualität und Effizienz der Asylverfahren zu stärken.
Każdego dnia w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w krajach kandydujących do członkostwa wzrasta wielka liczba dzieci pozostawionych z dziadkami lub rodzinami.Mit jedem Tag steigt in den neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in den Beitrittsländern die ohnehin schon große Zahl der Kinder, die bei ihren Großeltern oder anderen Angehörigen aufwachsen.
Muszę dodać, że oprócz wielkich osiągnięć, technologia kosmiczna oferuje coraz więcej instrumentów, których potrzebujemy dla realizacji naszych celów politycznych.Ich muss aber auch sagen, dass die Raumfahrttechnik jenseits der ganz großen Dinge immer mehr Instrumente bietet, die wir brauchen, um unsere Politikziele erfolgreich umzusetzen.
Chociaż w trakcie badań klinicznych produktu ORACEA nie zaobserwowano wzrostu oportunistycznych mikroorganizmów, takich jak drożdże, terapia przy użyciu tetracyklin w większych dawkach może spowodować wzrost mikroorganizmów, włącznie z grzybami, które nie są podatne na lekObgleich während der klinischen Studien zu ORACEA kein Überwachsen durch opportunistische Mikroorganismen wie Hefen beobachtet wurde, kann die Therapie mit Tetracyclinen in höheren Dosen zu einem Überwachsen mit nicht empfindlichen Mikroorganismen einschließlich Pilzen führen
W zeszłym roku parlament irański przyjął ustawę, zgodnie z którą odstąpienie od islamu jest jednym z największych przestępstw.Letztes Jahr hat das iranische Parlament ein Gesetz erlassen, nach welchem auf die Aufgabe des islamischen Glaubens die Todesstrafe steht.
przyjął do wiadomości stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że ‧% środków przeniesionych na rok ‧ było przeznaczonych na zobowiązania zarejestrowane w grudniu ‧ r., a ich większa część dotyczyła umów o wykonanie badań w rokuKenntnis von der Feststellung des Rechnungshofs genommen hat, dass ‧ % der auf ‧ übertragenen Mittel mit Mittelbindungen in Zusammenhang standen, die im Dezember ‧ vorgenommen wurden, und dass sich der Großteil davon auf Aufträge für Studien bezog, die im Jahr ‧ durchgeführt werden sollten
mając na uwadze, że Korea jest czwartym pod względem wielkości partnerem handlowym UE spoza Europy, a UE była w ‧ r. największym inwestorem zagranicznym w Koreiin der Erwägung, dass Korea der viertgrößte Handelspartner der EU außerhalb Europas ist und die EU im Jahre ‧ der größte ausländische Investor in Korea war
W ramach połączenia jednostek, jednostka przejmująca może ponownie nabyć prawo, które wcześniej przyznała jednostce przejmowanej, dotyczące użytkowania należących do jednostki przejmującej jednego lub większej liczby ujętych i nieujętych aktywówIm Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses kann ein Erwerber ein Recht, einen oder mehrere bilanzierte oder nicht bilanzierte Vermögenswerte des Erwerbers zu nutzen, zurückerwerben, wenn er dieses zuvor dem erworbenen Unternehmen gewährt hatte
Celem niniejszego rozporządzenia jest wspieranie integracji transgranicznej na obszarach, gdzie obywatele dwóch lub większej liczby sąsiadujących państw członkowskich w dużej mierze pracują i zamieszkują w innym państwie członkowskimDiese Verordnung soll die grenzüberschreitende Integration in Gebieten fördern, in denen Bürger von zwei oder mehr benachbarten Staaten arbeiten und- zu einem großen Teil- in einem anderen Mitgliedstaat als dem ihres Arbeitsplatzes wohnen
Ponieważ połowy NNN są największą plagą obecnego rybołówstwa, przedmiotowe porozumienie jest szczególnie ważne, zwłaszcza w czasie, gdy UE pracuje nad nową wspólną polityką rybołówstwa.Da die IUU-Fischerei eine der größten Geißeln des gegenwärtigen Fischereiwesens ist, ist dieses Übereinkommen besonders wichtig, besonders zu einer Zeit, in der die EU an einer neuen Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) arbeitet.
Jeśli uda się panu to zapewnić, panie Barroso, przyszła Komisja odniesie w mojej opinii większy sukces niż poprzednia.Wenn Ihnen das gelingt, Herr Kommissionspräsident, dann bin ich der Meinung, dass die zukünftige Kommission erfolgreicher sein wird als die letzte.
Poziom uprawnień przywozowych dla każdego podmiotu gospodarczego, który złożył o nie wniosek zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, powinien jednak być ponownie obliczony dopiero na podstawie nowego współczynnika redukcji, w przypadku gdy dany podmiot gospodarczy jest nadal zainteresowany otrzymaniem większych uprawnieńDer Umfang der Einfuhrrechte für jeden Marktteilnehmer, der gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ Einfuhrrechte beantragt hat, sollte jedoch nur dann auf der Grundlage dieses neuen Koeffizienten neu berechnet werden, wenn der betreffende Marktteilnehmer noch daran interessiert ist, mehr Einfuhrrechte zu erhalten
metody i istotne założenia przyjęte przy ustalaniu wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej, łącznie z informacją o tym, czy ustalając wartość godziwą, uzyskano dowody pochodzące z rynku, czy też w większym zakresie oparto się na innych czynnikach (które ujawnia się), ze względu na charakter nieruchomości i brak porównywalnych danych rynkowychdie Methoden und wesentlichen Annahmen, die bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien angewandt wurden, einschließlich einer Aussage, ob die Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes durch Marktdaten unterlegt wurde oder aufgrund der Art der Immobilien und in Ermangelung vergleichbarer Marktdaten überwiegend auf anderen Faktoren (die das Unternehmen anzugeben hat) beruhte
Wprowadzenie i uprawa roślin genetycznie modyfikowanych oraz seria skandali związanych z żywnością pokazują, że jakość i bezpieczeństwo żywności w UE są mniej ważne od interesów wielkiego biznesu.Die Einführung und Kultivierung von GVO und die diversen Lebensmittelskandale zeigen, dass die Qualität und Sicherheit der Lebensmittel in der EU den Interessen des Big Business untergeordnet werden.
Spośród przytaczanych przez Komisję negatywnych skutków braku możliwości odliczania strat transgranicznych, zdaniem Komitetu największe znaczenie mają problemy związane z zakładaniem przedsiębiorstwVon den negativen Auswirkungen, die die Kommission anführt, wenn kein grenzübergreifender Verlustausgleich möglich ist, zählen für den Ausschuss die Probleme im Zusammenhang mit der Errichtung eines Unternehmens zu den schwerwiegendsten
Uwzględniając jednak tę wartość i pamiętając, że większe firmy w czasach protekcjonizmu otrzymują lepsze wsparcie, organy władzy muszą zadziałać w obronie MŚP, monitorując i wzmacniając przestrzeganie umów międzynarodowych.Unter Berücksichtigung dieses Nutzens und in Kenntnis der Tatsache, dass größere Unternehmen in diesen Zeiten des Protektionismus besser unterstützt werden, müssen die öffentlichen Stellen diese Unternehmen durch gezieltes Handeln schützen, indem sie die Einhaltung internationaler Vereinbarungen strenger überwachen und durchsetzen.
Należy powstrzymać środowiskowe i społeczne osłabienie rejonu Homokhátság, ponieważ może w jeszcze większym stopniu zagrozić egzystencji 800 tysięcy ludzi.Die ökologische und soziale Erosion im Gebiet der Sandrücken des Homokhátság muss gestoppt werden, denn dadurch würde der Lebensunterhalt von rund 800 000 Einwohnern immer stärker bedroht.
detaliczne dostawy energii elektrycznej dla średnich i dużych odbiorców handlowych i przemysłowych na WęgrzechEinzelhandelslieferung von Strom an mittlere und große Gewerbe- und Industriekunden in Ungarn
Jeżeli łączna powierzchnia gruntów, dla których wnioskowana jest dopłata uzupełniająca do płatności powierzchniowej, jest większa niż limit, o którym mowa powyżej w trakcie danego roku gospodarczego, wówczas powierzchnia przypadająca na rolnika, dla której może zostać wypłacona dopłata uzupełniająca, jest proporcjonalnie zmniejszanaÜberschreitet in einem Wirtschaftsjahr die Summe der Flächen, für die ein Zuschlag zur Flächenzahlung beantragt wird, die in Absatz ‧ genannte Hoechstgrenze, so wird die zuschlagsfähige Fläche je Betriebsinhaber anteilmäßig verringert
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64888 zdań frazy Największy.Znalezione w 18,378 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.