Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Moby Dick   

Przykładowe zdania z "Moby Dick", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl A największym z największych jest Moby Dick
de Aber der gröBte von allen ist Moby Dick
pl Jak leci, Moby Dick?
de Wie geht' s denn, Moby Dick?
pl Wyliczenia Achaba wskazują, że Moby Dick i nów Księżyca, pojawją się jednocześnie
de Nach Ahabs Karte müsste Moby Dick genau bei Vollmond auftauchen,..... aber der Mond nimmt schon wieder ab
pl Moby Dick jest ogromny, ale nie aż tak!
de Moby Dick mag groB sein, aber so groB auch wieder nicht
pl Kapitanie, czy to nie Moby Dick pozbawił cię nogi?
de Kapitän Ahab, war es nicht Moby Dick, der lhnen das Bein abgetrennt hat?
pl " Moby Dick ", Hermana Melville' a
de Das ist " Moby Dick ", von Herman Melville
pl Moby Dick to nie diabeł!
de Moby Dick ist kein Teufel.Er ist ein Wal!
pl Nie Moby Dicka się boję
de Moby Dick fürchte ich nicht
pl Informacje o obowiązujących kryteriach (oraz ich odpowiednie przeliczniki, progi kwalifikacji i próg łączny) dla każdego instrumentu znajdują się w załączniku Mob-B programu prac
de siehe Anhang Mob-B des Arbeitsprogramms zu den für das jeweilige Instrument geltenden Kriterien (auch zur Gewichtung der Bewertungskriterien, zu den Mindestpunktzahlen sowie zur mindestens zu erreichenden Gesamtpunktzahl
pl Informacje o obowiązujących kryteriach (oraz ich odpowiednie wagi, progi oraz łączne progi) dla każdego instrumentu znajdują się w Załączniku Mob-B programu prac
de siehe Anhang Mob-B des Arbeitsprogramms zu den für das jeweilige Instrument geltenden Kriterien (auch zur Gewichtung der Bewertungskriterien, zu den Mindestpunktzahlen sowie zur mindestens zu erreichenden Gesamtpunktzahl
pl Informacje o obowiązujących kryteriach (oraz ich odpowiednich punktacjach, progach i łącznym progu) dla każdego instrumentu znajdują się w załączniku Mob-B programu prac
de siehe Anhang Mob-B des Arbeitsprogramms zu den für das jeweilige Instrument geltenden Kriterien (sowie zur Gewichtung der Bewertungskriterien, zu den Mindestpunktzahlen sowie zur mindestens zu erreichenden Gesamtpunktzahl
pl Jesteśmy trzy dni za Moby Dickiem
de Mr. Starbuck, wir liegen drei Tagesreisen hinter Moby Dick zurück!
pl Śmierć Moby Dickowi
de Moby Dick wird sterben!
pl Kiedy schwytamy i zabijemy Moby Dicka, dostaniecie moją działkę
de An dem Tag, da Moby Dick tödlich getroffen ist,..... bekommt ihr meinen Anteil an dieser Reise
pl Niech sam Bóg nas ściga, jeśli nie zaszczujemy Moby Dicka na śmierć
de Auf dass Gott uns zu Tode hetze,..... wenn wir Moby Dick nicht zu Tode hetzen!
pl Informacje o obowiązujących kryteriach (oraz ich odpowiednich punktacjach, progach i łącznym prógu) dla każdego instrumentu znajdują się w załączniku Mob-B programu prac
de siehe Anhang Mob-B des Arbeitsprogramms zu den für das jeweilige Instrument geltenden Kriterien (sowie zur Gewichtung der Bewertungskriterien, zu den Mindestpunktzahlen sowie zur mindestens zu erreichenden Gesamtpunktzahl
pl Pozostali, mniejsi konkurencji SNCM w obsłudze połączeń z Korsyką to Compagnie Méridionale de Navigation (CMN), Moby Lines, Happy Lines i TRIS
de Weitere kleinere Wettbewerber der SNCM bei Verbindungen nach Korsika sind die Compagnie Méridionale de Navigation (CMN), Moby Lines, Happy Lines und TRIS
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 82 zdań frazy Moby Dick.Znalezione w 0,349 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.