Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Horror   

Did you mean: horror

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

Amityville Horror
Amityville Horror
filmowe horrory
Horrorfilm; Gruselfilm
horror
Horror; Horrorfilm

Przykładowe zdania z "Horror", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl mając na uwadze, że dzieci w Europie już w młodym wieku konfrontowane są z obrazami z gatunku horroru, scenami pornograficznymi i scenami przemocy, oraz że przemoc pokazywana w mediach może mieć pustoszące skutki psychospołeczne, takie jak stany lękowe i depresje, wzrost agresywności i problemy w szkole
de in der Erwägung, dass Kinder in Europa bereits in jungen Jahren mit Horror-, Porno- und Gewaltdarstellungen in den Medien konfrontiert werden, und dass dies verheerende psycho-soziale Folgen für Kinder haben kann, wie Angstzustände, Depressionen, gesteigerte Aggressivität und Schulprobleme
pl Jestem zwykłym inżynierem.Mam żonę, lubię czytać horrory, jeść lody czekoladowe i oczywiście łazić po ścianach
de lch bin lngenieur, lese gern und klettere gern durch Psychoturnhallen
pl Rzadko spotykane w horrorach, ale całkiem możliwe
de Im Horror- Genre selten, aber möglich.Damit müsst ihr rechnen
pl Nie możemy przenieść tego horroru do UE.
de Wir können nicht wollen, dass diese Abscheulichkeit in die EU importiert wird.
pl Europejska historia dowodzi, do jakich horrorów dochodziło w przypadku zamykania mediów i uniemożliwienia swobodnego przepływu informacji.
de Die europäische Geschichte zeigt, welche Schrecken sich daraus ergeben haben, wenn die Medien ausgeschlossen worden sind und Informationen sich nicht frei verbreiten konnten.
pl Sądzę, że nikt, nawet w Portugalii, a w zasadzie tym bardziej w Portugalii, nie mógł być przygotowany na horror, jaki pokazywano w kolejnych doniesieniach telewizyjnych, które oglądaliśmy w naszych domach, horror ludzi zmywanych przez wodę, pozapadane domy, zawalone mosty i cały krajobraz zmieniony za sprawą żywiołu.
de Ich gehe davon aus, dass niemand, nicht einmal in Portugal - tatsächlich in Portugal viel weniger Menschen - auf den Horror der Bilder vorbereitet war, die das Fernsehen durch fortlaufende Nachrichtenberichte in unsere Heime brachte, von Menschen, die von Wassermassen hinweggeschwemmt werden, zusammenbrechenden Häusern, einstürzenden Brücken und einer ganzen Landschaft, die durch die Kraft der Natur verändert wurde.
pl Przyglądałem się tym wydarzeniom, które w Austrii miały miejsce na porządku dziennym dwa lub trzy lata temu, jakbym oglądał jakiś horror, a mówiąc inaczej - z ogromnym współczuciem i zrozumieniem.
de Ich habe diese Vorfälle, die auch bei uns in Österreich vor zwei, drei Jahren an der Tagesordnung waren, mit Erschütterung gesehen, das heißt mit tiefem Mitgefühl und Verständnis.
pl Ja tworzę horrory
de Mein Genre sind Thriller
pl Jednym z horrorów, z którymi wszyscy musimy stanąć twarzą w twarz omawiając i patrząc na sytuację w Czadzie i w całej tej części Afryki, jest ciągła niestabilność, nie tylko w samym Czadzie, ale także w Sudanie, w regionie Darfuru i Republice Środkowoafrykańskiej, a także inne aspekty - w szczególności wpływy zewnętrzne pojawiające się wzdłuż granic.
de Eine der Schreckensmeldungen, auf die wir bei der Aussprache und der Beschäftigung mit der Lage im Tschad, ja in diesem Teil Afrikas generell, immer wieder stoßen, ist die anhaltende Instabilität nicht nur im Tschad selbst, sondern auch im Sudan und in der Region Darfur sowie in der Zentralafrikanischen Republik und in Bezug auf andere Aspekte, vor allem die Einflüsse von außen, die über die einzelnen Grenzen zu spüren sind.
pl Obecnie jesteśmy w Strasburgu, pięknym i pociągającym mieście, którego historia przywodzi na myśl horror wojny.
de Wir sind hier in Straßburg, einer wunderschönen und angenehmen Stadt, deren Geschichte uns an das Grauen des Krieges erinnert.
pl To jak żywcem wyjęte z kinowych horrorów
de Es ist wie aus einem Horrorfilm
pl Nie jestem w nastroju do słuchania horrorów
de Keine Horrorgeschichten.Dazu bin ich nicht in der Stimmung
pl Tylko nie horror, dobra?
de Aber keine deiner Horrorgeschichten, OK?
pl AIDS i HIV były kiedyś w prasie materiałem z pogranicza horroru.
de Aids und HIV waren einmal gut für echte Gruselgeschichten in Zeitungen.
pl Bez wątpienia regulacje dotyczące zaopatrzenia w gaz będą biurokratycznym horrorem, pojawiającym się właśnie w momencie, kiedy Komisja zadeklarowała chęć ukrócenia biurokracji.
de Außer Zweifel steht, dass die Regelungen zur Gasversorgung ein bürokratischer Alptraum sein werden, obwohl die Kommission doch immer vom Abbau der Bürokratie spricht.
pl Carol często ogląda horrory.
de Carol schaut oft Horrorfilme an.
pl Moje horrory nie są już horrorami
de Meine Art von Horror ist kein Horror
pl Jaki jest twój ulubiony horror?
de Was ist Ihr liebster Horror Film?
pl W rzeczy samej, zawsze mówiliśmy, że popieramy dyrektywę dotyczącą powrotów, ponieważ byliśmy świadkami zbyt wielu horrorów podczas naszych odwiedzin w obozach dla internowanych.
de Wir haben immer gesagt, wir seien für eine Rückkehrrichtlinie, weil wir bei unseren Besuchen in Haftzentren zu viele schreckliche Dinge beobachtet haben.
pl Współpraca prezydentów Łukaszenki i Saakaszwilego wygląda jak połączenie politycznej fikcji z politycznym horrorem.
de Die Zusammenarbeit zwischen Herrn Lukaschenko und Herrn Saakaschwili sieht wie die Kombination aus politischer Fiktion und politischem Horror aus.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy Horror.Znalezione w 0,503 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.