Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Die fetten Jahre sind vorbei   
     
    Edukatorzy (film)
     
    Edukatorzy (film)

Przykładowe zdania z "Edukatorzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Edukatorzy/mediatorzy/ osoby wspomagające naukę w grupie
de Erzieher/Mediatoren/Lehrbeauftragte
pl Uważa za konieczne, by w coraz bardziej globalizującym się społeczeństwie opartym na wiedzy także nauczyciele, edukatorzy i pracodawcy, jak również całe społeczeństwo, w większym stopniu uświadamiali sobie znaczenie międzynarodowych kompetencji
de hält es in einer immer globaler werdenden Wissensgesellschaft für erforderlich, auch Lehrkräften, Ausbildenden, Arbeitgebern sowie der Öffentlichkeit im Allgemeinen stärker die Relevanz internationaler Kompetenzen zu vergegenwärtigen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2 zdań frazy Edukatorzy.Znalezione w 0,248 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.