wymowa: IPA: ˈɕfjjɛ̃nta  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Festtags   
  • Heilige   

Pozostałe znaczenia:

 
kobieta uznana przez Kościół za godną kultu
 
f rodzaj żeński lp liczba pojedyncza od: święty
 
pot. potocznie Wielkanoc lub Boże Narodzenie
 
f rodzaj żeński
 
rel. religia kobieta uznana przez Kościół za godną kultu
 
lm liczba mnoga
 
M. mianownik, B. biernik i w rodzaj wspólny lm liczba mnoga od: święto

Did you mean: Święta

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (83)

Bazylika św. Marii na Zatybrzu
Santa Maria in Trastevere
choroba św. Wita
Chorea; Veitstanz
cieszyć się z nadchodzących świąt
sich auf die Festtage freuen
duch święty
heiliger geist
Hugon od św. Wiktora
Hugo von Sankt Viktor
księga święta
Heilige Schrift
kult świętych
heiligenverehrung
msza święta
Heilige Messe
Najświętszy Synod
Heilige Synode
Olaf II Święty
Olav II. Haraldsson
Order św. Andrzeja Powołańca
Orden des Heiligen Andreas des Erstberufenen
Order św. Katarzyny Męczennicy
Russischer Orden der Heiligen Katharina
Order św. Michała i św. Jerzego
Order of St. Michael and St. George
Order św. Włodzimierza
Orden des Heiligen Wladimir
Szczęśliwego nowego roku i wesołych świąt!
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
św. Mikołaj
Nikolaus; Weihnachtsmann
Święta
Šventoji
Święto
Feiertag
Święto Ofiarowania Pańskiego
Darstellung des Herrn
Święto państwowe
Nationalfeiertag
Święto Pracy
Erster Mai
Święto Reformacji
Reformationstag; Gedenktag der Reformation
Święto wiosny
Le sacre du printemps
Święty Abel
Abel von Reims
Święty Alban
Alban von England
Święty dym
Holy Smoke
Święty Florian
Florian von Lorch
Święty Idzi
Ägidius von St. Gilles
Święty Mikołaj
Nikolaus; Weihnachtsmann; Samichlaus; Christkind; Sankt Nikolaus
Święty Onufry
Onophrios der Große
Święty Roch
Rochus von Montpellier
Święty Sawa
Sava von Serbien
Święty Serwacy
Servatius von Tongern
Święty Ulryk
Ulrich von Augsburg
Święty Wojciech
Adalbert von Prag
trójca święta
dreifaltigkeit
Wesołych Świąt
Frohe Weihnachten; fröhliche Weihnachten; frohe Ostern; Fröhliche Weihnachten; frohe Weihnachten
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Frohe Weihnachten; frohe Weihnachten; fröhliche Weihnachten
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
Wesołych Świąt Wielkanocnych
Frohe Ostern; Fröhliche Ostern; frohe Ostern
Zakon świętych Maurycego i Łazarza
Ritterorden der hl. Mauritius und Lazarus
ziemia święta
heiliges land

Przykładowe zdania z "święta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Finansowanie przez nas takich świętych krów, jak polityka rolna czy polityka strukturalna lub też polityka spójności, nie ma żadnego sensu, jeżeli jednocześnie tych dziedzin nie zreformujemy i nie zmodernizujemy.
de Es hat keinen Zweck, wenn wir heilige Kühe wie den Agrarhaushalt und die Struktur- und Kohäsionspolitik finanzieren, ohne sie gleichzeitig zu reformieren und zu modernisieren.
pl Dziś święto
de Es ist der vierte Juli
pl To dzień świętego Nestora
de Natürlich, das ist doch der Nestor- Tag!
pl Pani Przewodnicząca! Przypadający w tym tygodniu Dzień Europy miał być świętem tożsamości europejskiej.
de Frau Präsidentin, der diese Woche stattfindende Europatag war dazu gedacht, die europäische nationale Identität zu feiern.
pl Jak zwykle, panie Bond, miał pan świętą rację
de Wie üblich hatten Sie, Mr. Bond, völlig Recht
pl Strony zobowiązują się do promowania odpowiedzialnego rybołówstwa w obszarach połowowych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w oparciu o zasadę niedyskryminowania żadnej z flot łowiących na tych wodach
de Die beiden Vertragsparteien verpflichten sich, in den Gewässern von São Tomé und Príncipe eine verantwortungsvolle Fischerei nach dem Prinzip der Nichtdiskriminierung zwischen den in diesen Gewässern tätigen Fangflotten zu fördern
pl sprawdza dane dotyczące połowów dokonanych w obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zamieszczonych w dzienniku połowowym
de er überprüft die Angaben zu den in den Fischereigewässern von São Tomé und Príncipe getätigten Fängen im Logbuch
pl Organy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej powiadamiają Wspólnotę o wszelkich zmianach wprowadzanych do wspomnianego ustawodawstwa
de Die Behörden von São Tomé und Príncipe teilen der Gemeinschaft jede Änderung dieser Rechtsvorschriften mit
pl dodatkowe ‧ rejsy tam i z powrotem od wtorku poprzedzającego święta wielkanocne do środy po świętach
de Hin- und Rückflüge vom Dienstag vor Ostern bis zum Mittwoch nach Ostern
pl Uwzględnia również dni robocze i święta państwowe w państwie, do którego komunikat Komisji jest wysyłany
de Sie berücksichtigt außerdem die Arbeitstage und die gesetzlichen Feiertages des Landes, in dem die Mitteilung der Kommission empfangen wird
pl Ktoś zabarykadował się z zakładnikami... w szkole św
de Alle Einheiten:Mutmaßlicher Geiselnehmer, verschanzt... in St. Edmund Schule
pl Będzie to dla nas prezent na święta.
de Das wird unser Weihnachtsgeschenk sein.
pl Ale, szanowny Święty Mikołaju, czyli Komisjo: czy jest w ogóle najmniejsza szansa na realizację tych wszystkich pobożnych życzeń, kiedy 500 milionów obywateli amerykańskich zajmuje się problemami opieki zdrowotnej, emerytur, miejsc pracy i dobrobytu, a 2,5 miliarda obywateli Chin i Indii domaga się tych samych standardów życiowych, jakimi cieszą się niektórzy spośród nas w Europie Zachodniej?
de Aber lieber Weihnachtsmann, auch die Kommission genannt: Gibt es wirklich eine Chance, dass all diese gutgemeinten Wünsche umgesetzt werden, wenn 500 Millionen US-Bürger sich für Gesundheit, Renten, Arbeitsplätze und Wohlfahrt interessieren und 2,5 Milliarden Chinesen und Inder einfach nur denselben Lebensstandard haben wollen wie einige hier von uns in Westeuropa?
pl Statki wspólnotowe mogą dokonywać połowów w obszarach połowowych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej jedynie, jeżeli posiadają licencję połowową wydaną na mocy niniejszej umowy i dołączonego do niej protokołu
de Gemeinschaftsschiffe dürfen Fangtätigkeiten in der Fischereizone von São Tomé und Príncipe nur ausüben, wenn sie im Besitz einer Lizenz sind, die nach den Bestimmungen dieses Abkommens erteilt wurde
pl Ostatecznie wbrew temu co mogą twierdzić niektórzy koledzy posłowie, indyki nie głosują za Świętami Bożego Narodzenia, dlaczego więc którykolwiek poseł do PE miałby cieszyć się z likwidacji jego miejsca w tym Parlamencie?
de Was immer einige Kollegen auch sagen mögen, die Türken wählen schließlich Weihnachten nicht, weshalb sollte irgendein gegenwärtiges Mitglied des Europäischen Parlaments danach trachten, ihnen ihren Sitz wegzunehmen?
pl Ciągle szuka ksiądz świętego Dominika
de Sie suchen immer noch nach St. Dominic?
pl Mając na uwadze to doskonałe sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji, jako rumuński historyk i pisarz, chciałbym zaproponować nadanie znaku dziedzictwa europejskiego pewnemu wyjątkowemu obiektowi, które jest unikalne w skali światowej - Grocie Świętego Andrzeja, położonej blisko miejsca, w którym Dunaj wpada do Morza Czarnego.
de Angesichts dieses hervorragenden Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung möchte ich als rumänischer Historiker und Schriftsteller eine außergewöhnliche Stätte für das Europäische Kulturerbe-Siegel vorschlagen, die einzigartig auf der Welt ist - die Höhle des Heiligen Andreas, die sich in der Nähe der Donaumündung ins Schwarze Meer befindet.
pl Strony będą wymieniały się doświadczeniami i dążyły do zharmonizowania swych przepisów w celu poprawy płynności ruchu w okresach szczytu (weekendy, święta państwowe, sezon turystyczny
de Die Vertragsparteien bündeln ihre Erfahrungen und bemühen sich, ihre Rechtsvorschriften anzugleichen, um den Verkehrsfluss in Spitzenverkehrszeiten (Wochenenden, Feiertage, Reisesaison) zu verbessern
pl Od roku ‧ corocznie organizuje się jednodniowe święto czosnku w Beaumont-de-Lomagne
de Seit ‧ findet jedes Jahr das eintägige Knoblauchfest in Beaumont de Lomagne statt
pl obszar połowowy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oznacza wody, na których władzę suwerenną lub jurysdykcję w zakresie rybołówstwa sprawują Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
de Fischereizone von São Tomé und Príncipe die Gewässer, die im Bereich der Fischerei der Hoheit oder Gerichtsbarkeit von São Tomé und Príncipe unterstehen
pl Po otrzymaniu projektu wykazu, jak również poinformowaniu o płatności zaliczki skierowanemu przez Komisję do organów Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, statek zostaje wpisany przez właściwe organy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej do wykazu statków posiadających zezwolenie na dokonywanie połowów, który jest przekazywany organom odpowiedzialnym za kontrolę połowów
de Unmittelbar nach Eingang des Listenentwurfs sowie der Mitteilung der Europäischen Kommission an die Behörden von São Tomé und Príncipe, dass die Vorauszahlung geleistet wurde, wird das Schiff von der zuständigen santomeeischen Behörde auf eine Liste der zum Fischfang berechtigten Schiffe gesetzt, die den Fischereiüberwachungsbehörden übermittelt wird
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1198 zdań frazy święta.Znalezione w 1,84 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.