wymowa: IPA: ˈɕfjjɛ̃nta  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Heilige   
    (Noun  )
  • Festtags   
  • Heiliger   

Pozostałe znaczenia:

 
kobieta uznana przez Kościół za godną kultu
 
f rodzaj żeński lp liczba pojedyncza od: święty
 
pot. potocznie Wielkanoc lub Boże Narodzenie
 
f rodzaj żeński
 
rel. religia kobieta uznana przez Kościół za godną kultu
 
lm liczba mnoga
 
M. mianownik, B. biernik i w rodzaj wspólny lm liczba mnoga od: święto

Did you mean: Święta

Lemmas

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (82)

Bazylika św. Marii na Zatybrzu
Santa Maria in Trastevere
cieszyć się z nadchodzących świąt
sich auf die Festtage freuen
drugi dzień świąt
Zweiter Weihnachtstag
duch święty
heiliger geist
Ekstaza św. Teresy
Verzückung der Heiligen Theresa
komunia święta
Eucharistie
księga święta
Heilige Schrift
kult świętych
heiligenverehrung
Monty Python i Święty Graal
Die Ritter der Kokosnuß
msza święta
Heilige Messe
Najświętsza Maryja Panna
Madonna; Jungfrau Maria
Najświętszy Synod
Heilige Synode
Olaf II Święty
Olav II. Haraldsson
Order św. Katarzyny Męczennicy
Russischer Orden der Heiligen Katharina
Order św. Michała
Ordre de Saint-Michel
Order św. Włodzimierza
Orden des Heiligen Wladimir
Plac św. Piotra
Petersplatz
Szczęśliwego nowego roku i wesołych świąt!
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
Święci Kosma i Damian
Cosmas und Damian
Święci Kryspin i Kryspinian
Crispinus und Crispinianus
Święta
Šventoji
Święto
Feiertag
Święto Ofiarowania Pańskiego
Darstellung des Herrn
Święto państwowe
Nationalfeiertag
Święto Pracy
Erster Mai
Święto Reformacji
Reformationstag; Gedenktag der Reformation
Święto wiosny
Le sacre du printemps
Święty Abel
Abel von Reims
Święty Brendan
Brendan der Reisende
Święty Dionizy
Dionysius von Paris
Święty Idzi
Ägidius von St. Gilles
Święty Mikołaj
Nikolaus; Weihnachtsmann; Samichlaus; Christkind; Sankt Nikolaus
Święty Roch
Rochus von Montpellier
Święty Sawa
Sava von Serbien
Święty Serwacy
Servatius von Tongern
Święty Ulryk
Ulrich von Augsburg
trójca święta
dreifaltigkeit
Wacław I Święty
Wenzel von Böhmen
Wesołych Świąt
Frohe Weihnachten; fröhliche Weihnachten; frohe Ostern; Fröhliche Weihnachten; frohe Weihnachten
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Frohe Weihnachten; frohe Weihnachten; fröhliche Weihnachten
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku
Gesegnete Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr; Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr; Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr; Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr; Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
Wesołych Świąt Wielkanocnych
Frohe Ostern; Fröhliche Ostern; frohe Ostern
Zakon świętych Maurycego i Łazarza
Ritterorden der hl. Mauritius und Lazarus
ziemia święta
heiliges land

Przykładowe zdania z "święta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Prowadzenie różnorakich działań informacyjnych i promocyjnych przy okazji świąt Magdaleny
de Durchführung von diversen Informations- oder bzw
pl Od tej pory co roku w święto Wniebowstąpienia Pańskiego mieszkańcy udawali się na pielgrzymkę dziękczynną na górę Kotouč
de Um Gott zu danken, pilgerten die Bewohner von da an jedes Jahr zum Himmelfahrtsfest auf den Berg Kotouč
pl SH Święta Helena
de SH St. Helena
pl Wreszcie 26 października - notabene w święto narodowe Austrii - udało nam się wypracować kompromis z państwami członkowskimi.
de Am 26. Oktober - ausgerechnet am österreichischen Nationalfeiertag - konnten wir nun einen Kompromiss mit den Mitgliedstaaten finden.
pl W tym celu Wspólnota i Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej parafowały porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania nowego protokołu
de Zu diesem Zweck haben die Gemeinschaft und die Demokratische Republik São Tomé und Príncipe ein Abkommen in Form eines Briefwechsels über die vorläufige Anwendung des neuen Protokolls paraphiert
pl Chroń mnie Święty Grzegorzu!
de Steh mir bei, heiliger Georgi!
pl Dla odmiany, w naszych górach... może zabraknąć śniegu w te Święta
de Wie' s aussieht, wird uns hier in den Rocky Mountains...... keine weiße Weihnacht beschert
pl bądź jako okres pomiędzy wejściem do obszaru połowowego Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a przeładunkiem lub/i wyładunkiem na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej
de die Zeit zwischen einer Einfahrt in die Fischereizone von São Tomé und Príncipe und Umladung und/oder einer Anlandung in São Tomé und Príncipe
pl autor. - (PT) Pani przewodnicząca! Ja również muszę zaznaczyć, że oczywiście nie ma państw ani świętych miejsc, w których podstawową troską nie byłyby prawa człowieka.
de Verfasser. - (PT) Frau Präsidentin! Auch ich möchte sagen, dass es selbstverständlich weder Grenzen noch heilige Orte gibt, wo die Menschenrechte nicht von wesentlichem Interesse sein könnten.
pl Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Wyspy Wallis i Futuna, Francuskie terytoria Południowe i Antarktyda, Saint Pierre i Miquelon, Majotta, Antyle Niderlandzkie, Aruba, Grenlandia, Anguilla, Wyspy Kajmany, Falklandy, Wyspa Południowy Sandwich i terytoria zależne, Wyspy Turks i Caicos, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena i terytoria zależne, terytorium Antarktyki Brytyjskiej, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
de Französisch-Polynesien, Neukaledonien und Nebengebiete, Wallis und Futuna, Süd- und Antarktisgebiete, St. Pierre und Miquelon, Mayotte, Niederländische Antillen, Aruba, Grönland, Anguilla, Kaimaninseln, Falklandinseln, Südliche Sandwichinseln und Nebengebiete, Turks- und Caicosinseln, Britannische Jungferninseln, Montserrat, Pitcairn, St. Helena und Nebengebiete, Britisches Antarktis-Territorium, Britisches Territorium im Indischen Ozean
pl Nie naruszając przepisów art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. określającego zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów*, tam gdzie terminem złożenia jest święto państwowe, sobota lub niedziela, uważa się, że przypada on w następnym pierwszym dniu roboczym. *
de Fällt der Termin auf einen öffentlichen Feiertag, einen Samstag oder einen Sonntag, so gilt abweichend von Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. ‧ des Rates vom ‧. Juni ‧ zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine der nächste Arbeitstag als spätester Einreichtermin
pl 50 osób musiało stracić życie, zanim Unia Europejska odważyła się wydać nieśmiały apel o umiar w stosowaniu siły, nie kwestionując jednak świętego partnerstwa pomiędzy UE i Tunezją i nie potępiając przemocy, Panie Komisarzu Füle, aż do soboty.
de Es mussten erst 50 Menschen sterben, bevor die Europäische Union es erst am Samstag wagte, eine schüchterne Erklärung abzugeben, in der sie zur Zurückhaltung beim Einsatz von Gewalt aufrief, ohne jedoch die unantastbare Partnerschaft zwischen der EU und Tunesien infrage zu stellen und ohne die Gewalt zu verurteilen, Herr Füle.
pl Sprostowanie do informacji Święta i dni wolne od pracy w ‧ r
de Berichtigung der Mitteilung Feiertage
pl Głosowałam za przyjęciem sprawozdania dotyczącego uprawnień do połowów i rekompensaty finansowej przewidzianych w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, ponieważ proponuje się w nim tymczasowe stosowanie nowego protokołu, a więc działalność statków europejskich nie zostanie zawieszona.
de Ich habe für den Bericht über die Fangmöglichkeiten und die finanzielle Gegenleistung gemäß dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Demokratischen Republik São Tomé und Príncipe gestimmt, da er die vorläufige Anwendung eines neuen Protokolls vorsieht, sodass die Tätigkeit europäischer Schiffe nicht unterbrochen wird.
pl Istnieje istotny materiał dowodowy wskazujący na celowe podpalenie, jakiego dokonano w przeddzień święta narodowego w dniu 3 marca.
de Es gibt stichfeste Hinweise auf einen Brandanschlag am Vorabend des Nationalfeiertages, des 3. März.
pl Od ‧ r. odbywa się doroczne święto sękacza wraz z wyborami sękaczowej królowej
de Seit dem Jahre ‧ gibt es eine Baumkuchenkönigin und gleichfalls wird seit ‧ jährlich einmal ein Baumkuchenfest gefeiert
pl Starcia pod kościołem św. Menasa to tylko wierzchołek góry lodowej, jaką jest tragedia egipskich chrześcijan oraz milczenie organizacji międzynarodowych.
de Zusammenstöße nahe der Kirche von St. Menas sind nur die Spitze des Eisbergs in Bezug auf die Tragödie der ägyptischen Christen und das Schweigen der internationalen Organisationen.
pl W czasie nie dłuższym niż ‧ godziny właściwe organy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej informują państwo bandery oraz Komisję Europejską o każdej inspekcji na statku oraz o każdym zastosowaniu sankcji wobec statku Wspólnoty, jakie miały miejsce na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
de Die zuständigen Behörden von São Tomé und Príncipe benachrichtigen den Flaggenstaat und die Europäische Kommission binnen ‧ Stunden, wenn ein Gemeinschaftsschiff in den Fischereigewässern von São Tomé und Príncipe aufgebracht wurde oder eine Sanktion gegen ein Gemeinschaftsschiff verhängt wurde
pl Wielokrotne argumentowano, że wiedza nie jest obszarem, w odniesieniu do którego państwo członkowskie może przekazać swe uprawnienia, jest to jego święty obszar.
de Immer ist das Argument gekommen: Das ist etwas, was sich die Mitgliedstaaten nicht nehmen lassen dürfen, das ist ihr heiliges Reservatsgebiet.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1198 zdań frazy święta.Znalezione w 2,615 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.