wymowa: IPA: ˈɕfjjɛ̃nta  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Festtags   
  • Heilige   

Pozostałe znaczenia:

 
kobieta uznana przez Kościół za godną kultu
 
f rodzaj żeński lp liczba pojedyncza od: święty
 
pot. potocznie Wielkanoc lub Boże Narodzenie
 
f rodzaj żeński
 
rel. religia kobieta uznana przez Kościół za godną kultu
 
lm liczba mnoga
 
M. mianownik, B. biernik i w rodzaj wspólny lm liczba mnoga od: święto

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (83)

Bazylika św. Marii na Zatybrzu
Santa Maria in Trastevere
choroba św. Wita
Chorea; Veitstanz
cieszyć się z nadchodzących świąt
sich auf die Festtage freuen
duch święty
heiliger geist
Hugon od św. Wiktora
Hugo von Sankt Viktor
księga święta
Heilige Schrift
kult świętych
heiligenverehrung
msza święta
Heilige Messe
Najświętszy Synod
Heilige Synode
Olaf II Święty
Olav II. Haraldsson
Order św. Andrzeja Powołańca
Orden des Heiligen Andreas des Erstberufenen
Order św. Katarzyny Męczennicy
Russischer Orden der Heiligen Katharina
Order św. Michała i św. Jerzego
Order of St. Michael and St. George
Order św. Włodzimierza
Orden des Heiligen Wladimir
Szczęśliwego nowego roku i wesołych świąt!
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
św. Mikołaj
Nikolaus; Weihnachtsmann
Święta
Šventoji
Święto
Feiertag
Święto Ofiarowania Pańskiego
Darstellung des Herrn
Święto państwowe
Nationalfeiertag
Święto Pracy
Erster Mai
Święto Reformacji
Reformationstag; Gedenktag der Reformation
Święto wiosny
Le sacre du printemps
Święty Abel
Abel von Reims
Święty Alban
Alban von England
Święty dym
Holy Smoke
Święty Florian
Florian von Lorch
Święty Idzi
Ägidius von St. Gilles
Święty Mikołaj
Nikolaus; Weihnachtsmann; Samichlaus; Christkind; Sankt Nikolaus
Święty Onufry
Onophrios der Große
Święty Roch
Rochus von Montpellier
Święty Sawa
Sava von Serbien
Święty Serwacy
Servatius von Tongern
Święty Ulryk
Ulrich von Augsburg
Święty Wojciech
Adalbert von Prag
trójca święta
dreifaltigkeit
Wesołych Świąt
Frohe Weihnachten; fröhliche Weihnachten; frohe Ostern; Fröhliche Weihnachten; frohe Weihnachten
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Frohe Weihnachten; frohe Weihnachten; fröhliche Weihnachten
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
Wesołych Świąt Wielkanocnych
Frohe Ostern; Fröhliche Ostern; frohe Ostern
Zakon świętych Maurycego i Łazarza
Ritterorden der hl. Mauritius und Lazarus
ziemia święta
heiliges land

Przykładowe zdania z "święta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wspólnota i Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej wynegocjowały i parafowały umowę o partnerstwie w sprawie połowów przyznającą rybakom ze Wspólnoty wielkości dopuszczalne połowów na wodach należących lub podlegających jurysdykcji Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
de Die Gemeinschaft und die Demokratische Republik São Tomé und Príncipe haben ein partnerschaftliches Fischereiabkommen ausgehandelt und paraphiert, das den Fischern aus der Gemeinschaft in den Hoheitsgewässern der Republik São Tomé und Príncipe Fangmöglichkeiten einräumt
pl Wielkości dopuszczalne połowów, o których mowa w art. ‧, mogą zostać zwiększone za obopólną zgodą Stron, jeżeli na podstawie wniosków zebrania naukowego, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, zwiększenie takie nie naruszy zrównoważonego zarządzania zasobami Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
de Die Fangmöglichkeiten nach Artikel ‧ können einvernehmlich erweitert werden, soweit hierdurch gemäß den Schlussfolgerungen der in Artikel ‧ Absatz ‧ genannten wissenschaftlichen Sitzung die nachhaltige Bewirtschaftung der Meeresschätze von São Tomé und Príncipe nicht beeinträchtigt wird
pl Wesołych świąt i wszystkiego najlepszego.
de Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten und alles Gute.
pl Zmienna nie uwzględnia godzin opłaconych, ale w rzeczywistości nieprzepracowanych, takich jak w czasie urlopu, świąt i zwolnienia chorobowego
de Nicht unter diese Variable fallen bezahlte Stunden, an denen keine Arbeit erbracht wurde, wie Jahresurlaub, Feiertage und Krankheitstage
pl To jest jedno z najważniejszych świąt świeckich.
de Das ist einer der größten laizistischen Feiertage.
pl Szpital wojskowy świętego Teilawa
de St. Teilos Militär Krankenhaus
pl Księcia Valium, świętym sakramentem małżeństwa
de Prinz Valium in den Banden der heiligen Ehe
pl Chcę tańczyć teraz, a nie na Święta
de Ich will aber jetzt tanzen
pl Jerozolima: święte miasto trzech religii, miasto kapitału ksiąg, otwartego kapitału.
de Jerusalem: eine heilige Stadt für drei Religionen, die Hauptstadt der Bücher, eine offene Hauptstadt.
pl Nie możemy obchodzić tego święta bez wysunięcia na pierwszy plan sprawy kobiet w świecie arabsko-muzułmańskim, bo wtedy dalej ignorowalibyśmy problem, który obecnie dotyczy ich, ale szybko stanie się również naszym.
de Wir können diesen Jahrestag nicht feiern ohne die Sprache auf die Probleme der Frauen in der arabisch-muslimischen Welt zu bringen, da wir sonst ein Problem ignorieren, das heute ein Problem dieser Länder ist, aber bald auch hier ein Problem werden wird.
pl Przypadek klasztoru św. Gabriela stanowi jeden z przykładów przedmiotowego problemu.
de Das Kloster Mor Gabriel zeigt beispielhaft das Problem.
pl Mając na uwadze daty świąt publicznych w ‧ r., zmiana ta powinna obowiązywać od kwietnia ‧ r
de Aufgrund der Feiertage im Jahre ‧ sollte diese Änderung ab April ‧ gelten
pl Byłoby dobrze, gdyby wszyscy w końcu mogli zdać sobie sprawę z tego, iż mieszkamy w Europie, gdzie można szanować przeszłość i historię innych, i gdzie można również szanować święta narodowe innych.
de Es wäre gut, wenn wir endlich zu der Einsicht kommen würden, dass wir in Europa leben und dass wir die Vergangenheit und Geschichte der anderen Länder anerkennen und ihre nationalen Feiertage respektieren können.
pl Prowadzenie różnorakich działań informacyjnych i promocyjnych przy okazji świąt Magdaleny
de Durchführung von diversen Informations- oder bzw
pl To powinno być święto rodzinne
de Es ist ein Familienfest
pl Mamy Lizbonę, a więc - my, wszyscy posłowie, niezależnie od tego, jak zagłosujemy - będziemy musieli po Świętach przyjąć odpowiedzialność za stanowienie prawa w kwestiach, na których nam zależy.
de Wir haben Lissabon, daher müssen wir - alle Abgeordnete hier, egal, wie sie abstimmen - unserer Verantwortung gerecht werden, nach Weihnachten in den Bereichen, die für uns zählen, Gesetze zu erlassen.
pl Właściwe organy Wspólnoty przedkładają (drogą elektroniczną) ministerstwu Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnemu za rybołówstwo wniosek dla każdego statku, który chce prowadzić połowy lub towarzyszyć działalności połowowej na mocy umowy, w terminie co najmniej ‧ dni roboczych przed dniem rozpoczęcia okresu ważności, w odniesieniu do którego został złożony wniosek
de Die zuständigen Behörden der Gemeinschaft beantragen (elektronisch) die Fanglizenz für jedes Schiff, das nach Maßgabe des Abkommens Fischfang betreiben will, bei den zuständigen Behörden von São Tomé und Príncipe mindestens ‧ Tage vor Beginn der gewünschten Geltungsdauer
pl dni robocze oznaczają wszystkie dni z wyjątkiem świąt państwowych, sobót i niedziel
de Als Arbeitstage gelten alle Tage außer Feiertagen, Samstagen und Sonntagen
pl Przyłożę ci twoją świętą!
de Ich verhaue dich und deine Heilige!
pl Święta Mario módl się za nami
de Heilige Maria, bete für uns
pl Co to jest?To jest dzwon świętego Marka
de Du hast den Namen des Herrn unnützlich geführt
pl W odniesieniu do okresów, w których statek nie znajdował się na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, należy wpisać w dzienniku połowowym Poza obszarem połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
de Für die Zeiten, in denen sich das Schiff nicht in den Gewässern von São Tomé und Príncipe aufgehalten hat, ist im Logbuch Außerhalb der Fischereizone von São Tomé und Príncipe einzutragen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1198 zdań frazy święta.Znalezione w 1,655 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.