wymowa: IPA: ˈɕmjjɛʃnɨ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • lächerlich   
  (Adjective  )
   
  pejor. pejoratywnie zupełnie rozmijający się z oczekiwaniami
 • Spottpreis   
  (  m)
   
  pot. potocznie niewielki, mało znaczący
 • komisch       
   
  wywołujący śmiech
 • albern   
 • lachhaft   
  (Adjective  )
 • putzig   
  (Adjectival  )
 • absurd   
 • drollig   
 • durchgeknallt   
 • grotesk   
 • lustig       
 • närrisch   
 • skurril   
 • ulkig   
  (Adjectival  )
 • unsinnig   
 • vergnüglich   
 • verrückt   
 • widersinnig   

Pozostałe znaczenia:

 
oryginalny, dziwny
 
pejor. pejoratywnie nie dający się potraktować poważnie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "śmieszny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Co w tym śmiesznego?
de Was ist daran so lustig?
pl Liczba wyroków skazujących jest śmieszna w kontekście skali problemu. Policja nie postrzega handlu ludźmi jako przestępstwa.
de Die Anzahl der Verurteilungen im Rahmen dieser Problematik ist lächerlich gering, denn die Polizei erachtet Menschenhandel nicht als ein Verbrechen.
pl Uwaga!/ Tu " Studio Drut Kolczasty "./ Żołnierze Armii Ludowej!/ Tu głos prawdy i poczucia wspólnoty./ Obywatele Berlina Zachodniego./ To nie może zostać usprawiedliwione/ waszym sumieniem czy prawem./ Nie zatuszujecie naszej obecności./ Wasze śmieszne/ " Studio Drut Kolczasty "/ oszczerczo obciąża winą nasz naród
de Achtung!Hier spricht das Studio am Stacheldraht. Männer der nationalen Volksarmee
pl Błędem jest czynienie z niej debaty w stylu "to dla Brukseli, to dla Komisji, to przeciwko państwom członkowskim...”, gdyż jest to śmieszne.
de Es ist nicht richtig, dies zu einer "es ist für Brüssel, es ist für die Kommission, es ist gegen die Mitgliedstaaten ..."Diskussion zu machen, da dies lächerlich ist.
pl Panujący ze szczytu gór w tych śmiesznych ubraniach
de Herrschend auf einem metaphysischen Berggipfel in diesen albernen Kostümen
pl " I wy macie być śmieszni! "
de " Und ihr sollt lustig sein! "
pl To jest śmieszne
de Das ist lächerlich
pl Śmieszna historia
de So was Lustiges, da
pl To śmieszne ponieważ, ptaszek i powiedział że przybrana matka została aresztowana za posiadanie trawy
de Es ist kompliziert
pl Jesteś tu prawie tydzień, a ten dowcip naprawdę nie będzie już śmieszniejszy
de Sie sind fast eine Woche hier und die Witze werden wirklich nicht komischer
pl To śmieszne, że mamy zarówno dyrektywę azotową, jak i dyrektywę o wodach gruntowych.
de Es ist lächerlich, dass es sowohl eine Nitratrichtlinie als auch eine Grundwasserrichtlinie gibt.
pl Inne podejście byłoby śmieszne, tak śmieszne, jak wiele spośród wystąpień tej całej rzeszy osób, które jeśli w ogóle tu jeszcze są, to chowają się za swoimi jaskrawymi flagami.
de Alles andere wäre lächerlich, genauso lächerlich wie manche Wortmeldung von manchen Herren, die, wenn sie überhaupt da sind, sich hinter ihren bunten Fahnen verstecken.
pl Bardzo śmieszne
de Sehr witzig
pl Wydaje się on dość śmieszny, zważywszy na fakt, że Europa nie potrafi nawet kontrolować własnych granic zewnętrznych, które codziennie są naruszane przez tysiące nielegalnych imigrantów, handlarzy ludźmi i członków mafii. Polityka bezpieczeństwa bez solidnych podstaw!
de (IT) Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe gehört, wie das GASP-Programm aussehen soll, doch mutet es etwas lächerlich an, dass es von einem Europa kommt, dem es nicht einmal gelingt, seine Außengrenzen zu kontrollieren, die tagtäglich von Tausenden illegalen Einwanderern, Schmugglern und Mafiamitgliedern verletzt werden.
pl Jeśli chodzi o dyskryminację grup w Chinach, takich jak związkowcy, to jest to oczywiście powód do niepokoju, ale krytyka ze strony osób, które chcą napiętnować społeczność romską we Włoszech jest trochę śmieszna.
de Was die Diskriminierung von Gruppierungen in China angeht, beispielsweise von Gewerkschaftern, besteht berechtigter Grund zur Besorgnis, aber die Kritik, die von jenen kommt, die die Gemeinschaft der Roma in Italien stigmatisieren wollen, ist etwas sehr dick aufgetragen.
pl Bardzo śmieszne
de Es ist lustig, dass das von Dir kommt
pl To było śmieszne
de Bravo.Das war sehr lustig
pl Myślisz, że to śmieszne?
de Ou findest das witzig, was?
pl Bardzo śmieszne!
de Das ist komisch!
pl Nie bądź śmieszna
de Sei nicht albern
pl Co w nim takiego śmiesznego?
de Was ist an dem Wagen komisch?
pl Panu posłowi Cohn-Benditowi może się to wydać śmieszne, być może wolno mu się tak zachowywać w Grupie Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego, ale zasady tego Parlamentu są jasne.
de Gleich, wie lächerlich Herr Cohn-Bendit das findet - das kann er bei den Grünen machen!
pl " Zapomnij o linie; lepiej bądź znów śmieszny, albo za drzwi! "
de " Vergiss das Seil.Sei lieber wieder witzig, sonst ist Schluss! "
pl Panie przewodniczący! Wydarzenia w Zimbabwe byłyby śmieszne, gdyby nie były tak dramatyczne i mogłyby okazać się tragiczne.
de (EN) Herr Präsident! Die Ereignisse in Simbabwe müsste man als lächerlich bezeichnen, wenn sie nicht so dramatisch wären und in der Tat recht tragisch werden könnten.
pl Bardzo śmieszne
de Sehr lustig
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 217 zdań frazy śmieszny.Znalezione w 0,65 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.