wymowa: IPA: ˈɕmjjɛʃnɨ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • lächerlich   
  (Adjective  )
   
  pejor. pejoratywnie zupełnie rozmijający się z oczekiwaniami
 • Spottpreis   
  (  m)
   
  pot. potocznie niewielki, mało znaczący
 • komisch       
   
  wywołujący śmiech
 • absurd   
 • albern   
 • drollig   
 • grotesk   
 • lachhaft   
  (Adjective  )
 • lustig       
 • närrisch   
 • putzig   
 • skurril   
 • unsinnig   
 • vergnüglich   
 • widersinnig   

Pozostałe znaczenia:

 
oryginalny, dziwny
 
pejor. pejoratywnie nie dający się potraktować poważnie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "śmieszny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Liczba wyroków skazujących jest śmieszna w kontekście skali problemu. Policja nie postrzega handlu ludźmi jako przestępstwa.Die Anzahl der Verurteilungen im Rahmen dieser Problematik ist lächerlich gering, denn die Polizei erachtet Menschenhandel nicht als ein Verbrechen.
To nie jest śmieszne!Das ist nicht witzig!
To śmieszne, że gdy EID zostanie wprowadzony w styczniu, będziemy wiedzieli ile mamy owiec w Wielkiej Brytanii, gdzie się znajdują i jak przemieszczają, ale - z uwagi na nieograniczoną imigrację do Wielkiej Brytanii - nie będziemy mieć pojęcia ile osób zamieszkuje nasze państwo, kim one są, ani gdzie się przemieszczają.Es ist grotesk, dass mit dem Inkrafttreten von EID im Januar bekannt sein wird, wie viele Schafe wir im Vereinigten Königreich haben, wo sie sich befinden und an welche Orte sie abtransportiert werden, wohingegen wir im Vereinigten Königreich - aufgrund der uneingeschränkten Immigration - überhaupt nicht wissen, wie viele Menschen in unserem Land leben, wer sie sind oder wohin sie sich begeben werden.
Najśmieszniejszy pojedynek, jaki widziałem!Das witzigste Duell, das ich je sah!
Pokazałem mu wszystkie moje zdjęcia mnie przebranego w ten śmieszny kostium na halloween z przed roku!Ich hab ihm alle meine Fotos in dem doofen Halloween- Kostüm vom letzten Jahr gezeigt!
Co w tym śmiesznego?Was soll daran komisch sein?
Żeby rzucić się pod pociąg, zobaczyła coś śmiesznego,Co pomyślała, że powie Wrońskiemu, swojemu kochankowiAber sie sieht etwas Lustiges, und will es Wronski, ihrem Geliebten, erzählen
Freytag, śmieszny facetFreytag ist ein komischer Typ
Pani komisarz Malmström powiedziała nam wyraźnie i stanowczo o kwotach, które wydają mi się uderzająco śmieszne.Frau Malmström hat klipp und klar Summen genannt, die mir lächerlich vorkommen.
Władze greckie naruszają artykuły 3 i 5 dyrektywy 25/2004/WE; odrzucają równe traktowanie i przetarg publiczny na podstawie śmiesznego argumentu, że spółka OTE, w której państwo posiada 28% udziałów, jest przedsiębiorstwem państwowym.Die griechischen Behörden verstoßen gegen Artikel 3 und 5 der Richtlinie 25/2004/EG. Sie lehnen Gleichbehandlung und öffentliche Ausschreibungen aus dem lächerlichen Grund ab, ein Unternehmen, nämlich die OTE (die griechische Telekommunikationsgesellschaft), an der der Staat 28 % hält, sei ein Unternehmen im Staatsbesitz.
Śmieszne, co?Ist das nicht komisch?
To śmieszne!Das ist absurd!
To jest do cholery śmieszne!Gordon?Das ist so verdammt lächerlich!
To jest śmieszneDas ist lächerlich
To trochę śmieszneEs ist irgendwie komisch
To śmieszneDas ist lächerlich
To nie jest śmieszneGanz extrem weit!
" Bądź śmieszny. "" Na los, sei lustig. "
Nie bądź śmiesznySein Sie nicht albern.- Es ist, als hätte sie es erkannt
Jeśli to żart, to nie jest śmiesznyWenn das ein Witz ist, ist er nicht witzig
To niebywałe, śmieszne i może diabła warteEs ist völlig absurd und sicher wird es nur die Hölle
Przestań, to nie jest śmieszne!Na, komm, das ist nicht lustig!
Winniśmy zadać sobie pytanie, czy zamiast przyznawać śmieszne kwoty, nie powinniśmy ich części spożytkować na finansowanie europejskich sił obrony cywilnej, aby nieść pomoc państwom dotkniętym przez katastrofy (pożary, powodzie, klęski żywiołowe, katastrofy transgraniczne itp.), nieprzygotowanym na radzenie sobie z ich skutkami, bądź na współpracę międzynarodową w przypadkach ogromnych katastrof, takich jak na Haiti.Ich empfehle, dass wir uns die Frage stellen, ob wir nicht, anstatt lächerliche Summen zu gewähren, einen Teil davon zur Finanzierung einer europäischen Katastrophenschutztruppe einsetzen sollten, um den Staaten, die von Katastrophen betroffen und nicht ausgerüstet für ihre Bekämpfung sind (Brände, Hochwasser, Naturkatastrophen, grenzüberschreitende Katastrophen, und so weiter), zu Hilfe zu kommen, oder um zum Beispiel die internationale Zusammenarbeit im Fall schwerer Katastrophen, wie wir sie in Haiti erlebt haben, durchzuführen.
Osobiście nie wierzę w popularyzowanie działalności organizacji badawczych przy śmiesznym budżecie, który uniemożliwia prawdziwy dialog ze społeczeństwem obywatelskim.Ich persönlich glaube nicht an die starke Zunahme der Studieneinrichtungen mit ihrem lächerlichen Budget, die keinen echten Dialog mit der Zivilgesellschaft ermöglichen.
Więc jeśli tam siedzicie w swoich małych, śmiesznych statkach kosmicznych ze swoimi małymi, śmiesznymi broniami i chcecie dziś zdobyć Pandorikę, pamiętajcie, kto stoi wam na drodzeAlso, wenn ihr da oben in euren dummen, kleinen Raumschiffen, mit all euren dummen, kleinen Waffen sitzt, und Pläne habt die Pandorica heute Nacht zu schnappen, erinnert euch, wer euch im Weg steht
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 217 zdań frazy śmieszny.Znalezione w 0,917 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.