wymowa: IPA: ˈɕmjjɛʃnɨ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • lächerlich   
  (Adjective  )
   
  pejor. pejoratywnie zupełnie rozmijający się z oczekiwaniami
 • Spottpreis   
  (  m)
   
  pot. potocznie niewielki, mało znaczący
 • komisch       
   
  wywołujący śmiech
 • absurd   
 • albern   
 • drollig   
 • grotesk   
 • lachhaft   
  (Adjective  )
 • lustig       
 • närrisch   
 • putzig   
 • skurril   
 • unsinnig   
 • vergnüglich   
 • widersinnig   

Pozostałe znaczenia:

 
oryginalny, dziwny
 
pejor. pejoratywnie nie dający się potraktować poważnie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "śmieszny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To tylko śmieszna legenda
de Eine lächerliche Legende!
pl Bardzo śmieszne, dziękuję
de Sehrwitzig, danke
pl To było śmieszne
de Bravo.Das war sehr lustig
pl Oczywiście mówi pani prawdę, ponieważ, dlaczego wymyśliłaby pani taką śmieszną historyjkę?
de Sie sagen offensichtlich die Wahrheit, denn warum sollten Sie eine so lächerliche Story erfinden?
pl Nie zrobimy tego, co nie?Nie. To śmieszne
de Er benimmt sich, als ob wir den Laden ausrauben wollen
pl To jest śmieszne
de Das ist lächerlich
pl To naprawdę śmieszne, zwłaszcza kiedy to mówi takie ciasto owocowe jak ty
de Das ist echt komisch, wenn es von einem Bekloppten wie dir kommt
pl To śmieszne, żeby człowiek o twoich umiejętnościach robił za referenta
de Es ist lächerlich, dass Sie Schreibarbeiten machen
pl To najśmieszniejsza część
de lacht) Und jetzt kommt der witzige Teil!
pl Nie bądź śmieszna
de Sei nicht albern
pl Bardzo śmieszne, Boubacar
de Sehr witzig, Boubacar
pl Powiedzcie, że to jest ten śmieszny podwójny obrazek
de Ich wusste ich musste es Len erzählen bevor es jemand anderes tun würde
pl Ale to śmieszne
de Oh, das ist einfach witzig
pl Bardzo śmieszne
de Weil du immer schwach warst.Sehr lustig
pl Z tego względu paniczna reakcja w Europie jest nie tylko śmieszna, ale również może być szkodliwa dla środowiska naturalnego, ponieważ nie istnieje wiarygodna podaż niskoemisyjnej energii, alternatywnej wobec energii jądrowej, a zyskają na tym paliwa kopalne.
de Eine Kurzschlusshandlung in Europa ist daher nicht nur lächerlich, sondern sie könnte auch der Umwelt schaden, weil es keinen zuverlässigen Bestand einer kohlenstoffarmen Alternative zur Kernenergie gibt und die fossilen Energieträger florieren werden.
pl To śmieszne Mary Sue
de Das ist aIbern, Mary Sue
pl To śmieszny argument, który mógł wymyślić tylko belgijski poseł z Grupy ALDE.
de Das ist ein völlig absurdes Argument, das nur einem belgischen Mitglied der ALDE-Fraktion einfallen kann.
pl Co w tym śmiesznego?
de Ich bin einfach so neugierig, was unter diesem Tuch vor sich geht.Wir wollen hier nicht darüber reden
pl Liczba wyroków skazujących jest śmieszna w kontekście skali problemu. Policja nie postrzega handlu ludźmi jako przestępstwa.
de Die Anzahl der Verurteilungen im Rahmen dieser Problematik ist lächerlich gering, denn die Polizei erachtet Menschenhandel nicht als ein Verbrechen.
pl Chciałem przeanalizować co nie wyszło.Z Paulą, z Flikiem, z Tiną z moim całym śmiesznym życiem
de Ich wollte herausfinden, was schiefgelaufen war mit Paula, mit Flik, mit Tina, mit meinem ganzen lächerlichen Leben
pl To nie jest śmieszne
de Das ist nicht lustig
pl Uwaga!/ Tu " Studio Drut Kolczasty "./ Żołnierze Armii Ludowej!/ Tu głos prawdy i poczucia wspólnoty./ Obywatele Berlina Zachodniego./ To nie może zostać usprawiedliwione/ waszym sumieniem czy prawem./ Nie zatuszujecie naszej obecności./ Wasze śmieszne/ " Studio Drut Kolczasty "/ oszczerczo obciąża winą nasz naród
de Achtung!Hier spricht das Studio am Stacheldraht. Männer der nationalen Volksarmee
pl Tak śmieszne, że zapomniałem się zaśmiać
de Das ist so komisch, dass ich' s Lachen vergaß
pl Być wyda się to państwu śmieszne, ale dochody ludzi w Bułgarii są na tak niskim poziomie, że dodatkowe obciążanie tych ludzi opłatami za nowe dokumenty tożsamości jest po prostu nieetyczne i niemoralne.
de Sie mögen das amüsant finden, aber in Bulgarien ist das Einkommen der Bevölkerung so gering, dass die zusätzliche Belastung ihres Haushaltseinkommens, das sie für den Erwerb neuer Personalausweise aufwenden müssen, für diese Menschen einfach unethisch und unmoralisch ist.
pl Nie chcę, by śmieszny znacjonalizowany bank na siłę inwestował pieniądze moje lub moich wyborców.
de Ich will auf keinen Fall, dass irgendeine verstaatlichte Micky-Maus-Bank mein Geld oder das meiner Wähler mit Gewalt investiert.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 217 zdań frazy śmieszny.Znalezione w 0,482 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.