wymowa: IPA: wɔˈʒɨskɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Plazenta   
  (Noun  f)
   
  Organ in der Gebärmutter der meisten Säugetiere, das den wachsenden Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und Abfallstoffe entsorgt.
 • Lager   
  (Noun  n)
 • Mutterkuchen   
   
  Organ in der Gebärmutter der meisten Säugetiere, das den wachsenden Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und Abfallstoffe entsorgt.
 • -en   
 • Bett         
 • Bett - s   
 • Flußbett - s   
 • Rinnsal   
 • Samenleiste   
 • Strombett   
 • lager   
  [maschinenelement]
 • mechanische Lager   
 • nachgeburt   
 • plazenta   

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia część dna doliny rzecznej, która jest zalewana przez wody powodziowe;
 
bot. botanika miejsce wykształcenia się i rozwoju zalążków w zalążni słupka;
 
starop. staropolski legowisko
 
techn. technika część urządzenia technicznego podtrzymująca (łożyskująca) inną jego część (łożyskowaną) w sposób umożliwiający jej względny ruch obrotowy;
 
anat. anatomia przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który łączy zarodek ze ścianą macicy i umożliwia wymianę między matką a płodem;

Did you mean: Łożysko

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (8)

hormony łożyska
plazentahormon; Plazentahormon; lactogenes Plazentahormon
Łożysko
Nachgeburt; Plazenta; Chorion
Łożysko zatrzymane
verzoegerung der nachgeburt; Nachgeburtsverhaltung; Verzögerung der Nachgeburt
zatrzymanie łożyska
nachgeburtsverhaltung; Nachgeburtsverhaltung; Verzögerung der Nachgeburt

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "łożysko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Do objawów związanych z przedawkowaniem inhibitorów ACE należą: nadmierne rozszerzenie obwodowego łożyska naczyniowego (ze znacznym obniżeniem ciśnienia tętniczego, wstrząsem), bradykardia, zaburzenia elektrolitowe oraz niewydolność nerek
de Zu Symptomen einer Überdosierung von ACE-Hemmern gehören übermäßige Dilatation peripherer Gefäße (mit ausgeprägter Hypotonie, Schock), Bradykardie, Elektrolytstörungen und Nierenversagen
pl Wiadomo, że immunoglobuliny klasy IgG przenikają przez łożysko i zakłada się, że produkt Avastin hamuje angiogenezę u płodu, dlatego jest prawdopodobne, że podawanie produktu Avastin podczas ciąży może spowodować poważne uszkodzenia u nienarodzonego dziecka
de IgGs passieren bekanntlich die Plazentaschranke; es ist zu erwarten, dass Avastin die Angiogenese beim Fötus hemmt, und es steht daher in Verdacht, bei Anwendung während der Schwangerschaft schwerwiegende Geburtsfehler zu verursachen
pl Nie należy go także stosować u kobiet przed ‧ tygodniem ciąży ani po ‧ tygodniu ciąży, u kobiet, u których doszło do przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, a także u kobiet z krwawieniem z macicy, rzucawką (niebezpieczny stan, w którym poród jest wywołany toksynami we krwi) lub stanem przedrzucawkowym (stan, który może prowadzić do rzucawki), bądź zaburzeniami dotyczącymi łożyska
de Bei Frauen vor der ‧. bzw. nach der ‧.Schwangerschaftswoche oder Frauen mit vorzeitigem Blasensprung, Blutung aus der Gebärmutter, Eklampsie (gefährliche Erkrankung am Ende der Schwangerschaft, die durch Toxine im Blut verursacht wird), Präeklampsie (Erkrankung, die zu Eklampsie führen kann) oder Problemen mit der Plazenta sollte Tractocile ebenfalls nicht angewendet werden
pl Urządzenie składa się z wahadła, którego oś wspierają łożyska kulkowe i którego masa zredukowana w środku uderzenia wynosi ‧,‧ kg
de Dieses Gerät besteht aus einem Pendel, dessen Drehachse kugelgelagert ist und das eine auf den Aufschlagmittelpunkt reduzierte Masse von ‧,‧ kg hat
pl We Francji na przykład zostało obecnie zamknięte przedsiębiorstwo wytwarzające łożyska kulkowe po to, żeby można było przenieść ich produkcję do Bułgarii. Pracowników poproszono, żeby pojechali do Bułgarii szkolić tamtejszy personel.
de In Frankreich beispielsweise wurde eine Firma, die Kugellager herstellte, geschlossen, damit sie nach Bulgarien verlagert werden kann. Die Mitarbeiter dieser Firma wurden aufgefordert, nach Bulgarien zu fahren, um die bulgarischen Arbeiter dort auszubilden.
pl Ograniczone obserwacje na zwierzętach wskazują na przenikanie cetuksymabu przez łożysko, inne przeciwciała IgG‧ mogą przenikać przez barierę łożyskową
de Begrenzte Beobachtungen an Tieren deuten darauf hin, dass Cetuximab die Plazenta passiert, und auch von anderen IgG‧-Antikörpern ist bekannt, dass sie plazentagängig sind
pl Maźnica: konstrukcja obejmująca na przykład tuleję przejściową panwi łożyskowej, w której mieści się łożysko poprzeczne osi lub która jest z nim w styczności, zapewniająca połączenie z wózkiem i/lub układem zawieszenia
de Radsatzlager: Bauteil, einschließlich zum Beispiel des Kartuschenlageradapters, das das Achsschenkellager aufnimmt oder damit in Berührung ist und eine Verbindung zum Drehgestell und/oder der Federungsvorrichtung herstellt
pl Lumirakoksyb przenika przez łożysko u szczurów i królików
de Lumiracoxib passiert die Plazenta von Ratten und Kaninchen
pl Etorykoksyb przenika przez barierę łożyska u szczurów i u królików oraz przez barierę krew-mózg u szczurów
de Etoricoxib ist bei Ratten und Kaninchen plazentagängig und überwindet bei Ratten die Blut-Hirn-Schranke
pl Wyniki uzyskane w badaniach na zwierzętach wskazują, że tygecyklina przenika przez barierę łożyska i do tkanek płodu
de Ergebnisse aus Tierstudien zeigen, dass Tigecyclin plazentagängig ist und im fetalen Gewebe nachgewiesen wird
pl Ceftriakson przenika przez łożysko
de Ceftriaxon ist plazentagängig
pl odłączalne urządzenie do mechanicznego przenoszenia napędu oznacza odłączalny element do przenoszenia mocy pomiędzy maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami poprzez połączenie ich na pierwszym stałym łożysku
de abnehmbare Gelenkwelle ein abnehmbares Bauteil zur Kraftübertragung zwischen einer Antriebs- oder Zugmaschine und einer anderen Maschine, das die ersten Festlager beider Maschinen verbindet
pl U zwierząt, rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka
de Bei Tieren überschreitet Rivastigmin die Plazentaschranke und wird mit der Milch ausgeschieden
pl krew, łożysko, wełna, pióra, włosy, rogi, ścinki z kopyt i surowe mleko pochodzące od żywych zwierząt, które nie wykazywały żadnych oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta
de Blut, Plazenta, Wolle, Federn, Haare, Hörner, Abfall vom Hufausschnitt und Rohmilch von lebenden Tieren, die keine Anzeichen von durch dieses Produkt auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheiten aufwiesen
pl W pociągach dużych prędkości musi być wykrywany wzrost temperatury łożysk osi
de Bei Hochgeschwindigkeitszügen muss die Temperatur der Radsatzlager überwacht werden
pl Badania prowadzone u kobiet wykazały, że takrolimus przenika przez barierę łożyska
de Die Ergebnisse von Untersuchungen am Menschen lassen erkennen, dass Tacrolimus die Plazentaschranke passiert
pl NACE ‧.‧: Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
de NACE ‧.‧: Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen
pl Przypadek wykrywaczy zagrzanego łożyska
de Heißläuferortungsanlagen
pl Jeśli łożyska dynamometru są ogrzewane niezależnie, badanie emisji musi się zacząć nie później niż ‧ minut po ogrzaniu dynamometru
de Wenn die Lager des Rollenprüfstands einzeln beheizbar sind, muss die Emissionsprüfung spätestens ‧ Minuten nach dem Anwärmen des Rollenprüfstands beginnen
pl Ramiona są zamontowane do obojczyków barku przy pomocy śruby i łożyska wzdłużnego
de Die Arme werden an den Schlüsselbeinen mit Hilfe einer Schraube und eines Axiallagers befestigt
pl Laropiprant przenika przez łożysko u samic szczurów i królików
de Laropiprant ist bei Ratten und Kaninchen plazentagängig
pl Wyniki były jednolite w podgrupach podzielonych wg wyjściowych wyników dystansu marszu, etiologii (pierwotne nadciśnienie płucne oraz wtórne, związane z chorobami tkanki łącznej), grup czynnościowych według klasyfikacji WHO, płci, rasy, lokalizacji, średniego ciśnienia w tętnicy płucnej (PAP) i oporu w łożysku naczyń płucnych (PVRI
de Die Therapieeffekte waren bei den verschiedenen Subgruppen vergleichbar, wobei die Subgruppen nach der Gehstrecke zu Behandlungsbeginn, der Äthiologie (primärer PAH und pulmonale Hypertonie in Verbindung mit einer Bindegewebskrankheit), den verschiedenen WHO-Funktionsklassen, Geschlecht, Rasse, den geographischen Regionen, dem mittlerem Pulmonalarteriendruck und dem pulmonalen Gefäßwiderstand definiert waren
pl Z uwagi na stwierdzone zjawisko przenikania immunoglobuliny IgG przez łożysko i jednoczesne stosowanie substancji promieniotwórczej, produktu Zevalin nie należy stosować w czasie ciąży
de Da IgG bekanntermaßen plazentagängig ist, und aufgrund der gleichzeitigen Anwendung radioaktiver Strahlung darf Zevalin während der Schwangerschaft nicht verabreicht werden
pl Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta przenikał przez łożysko w niewielkim stopniu u szczurów i w badaniach na zwierzętach nie wykazywał szkodliwego działania na przebieg ciąży, rozwój embrionalny/płodowy, przebieg porodu ani rozwój noworodka
de Bei der Ratte wurde kein signifikanter Plazentatransfer von Methoxy-Polyethylenglycol-Epoetin beta beobachtet und Tierstudien zeigten keine schädigende Wirkung auf Trächtigkeit, embryonale/fetale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 215 zdań frazy łożysko.Znalezione w 0,333 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.