wymowa: IPA: wɔˈʒɨskɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Plazenta   
  (Noun  f)
   
  Organ in der Gebärmutter der meisten Säugetiere, das den wachsenden Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und Abfallstoffe entsorgt.
 • Lager   
  (  n)
 • Mutterkuchen   
   
  Organ in der Gebärmutter der meisten Säugetiere, das den wachsenden Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und Abfallstoffe entsorgt.
 • Bett         
 • Rinnsal   
 • Samenleiste   
 • lager   
  [maschinenelement]
 • mechanische Lager   
 • nachgeburt   
 • plazenta   

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia część dna doliny rzecznej, która jest zalewana przez wody powodziowe;
 
bot. botanika miejsce wykształcenia się i rozwoju zalążków w zalążni słupka;
 
starop. staropolski legowisko
 
anat. anatomia przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który łączy zarodek ze ścianą macicy i umożliwia wymianę między matką a płodem;
 
techn. technika część urządzenia technicznego podtrzymująca (łożyskująca) inną jego część (łożyskowaną) w sposób umożliwiający jej względny ruch obrotowy;

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (7)

hormony łożyska
plazentahormon
Łożysko zatrzymane
verzoegerung der nachgeburt
zatrzymanie łożyska
nachgeburtsverhaltung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "łożysko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl NACE ‧.‧: Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
de NACE ‧.‧: Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen
pl Wynik infekcji płodów poprzez łożysko zależy w dużym stopniu od stadium ciąży oraz od zjadliwości wirusa
de Der Verlauf der transplazentalen Infektion des Fötus hängt weitgehend vom Trächtigkeitsstadium und von der Virusvirulenz ab
pl U zwierząt, rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka
de Bei Tieren überschreitet Rivastigmin die Plazentaschranke und wird mit der Milch ausgeschieden
pl Pregabalina przenika przez łożysko u szczurów i jest obecna w mleku karmiących szczurów
de Pregabalin geht bei Ratten in die Plazenta über und ist in der Milch von säugenden Ratten nachweisbar
pl Dystrybucja Ceftriakson rozmieszcza się w różnych kompartmentach i przenika przez barierę łożyska
de Verteilung Ceftriaxon verteilt sich gut in verschiedene Kompartimente und passiert zudem die Plazentaschranke
pl Badania na ciężarnych samicach szczura i królika wykazały, że telbiwudyna przenika przez łożysko
de Studien an trächtigen Ratten und Kaninchen zeigten, dass Telbivudin die Plazenta passiert
pl Dla wartości stężeń o znaczeniu klinicznym stwierdzano toksyczny wpływ na rozwój zarodka i płodu (poronienie, opóźnione/przyspieszone kostnienie, mnogie, białawe plamki wątrobowe) i zwiększoną częstość występowania zwykłych wad rozwojowych, jak również zmiany w łożysku
de Bei klinisch relevanten Plasmakonzentrationen wurden embryo-fetale Toxizität (Postimplantationsverlust, verzögerte/beschleunigte Ossifikation, multiple helle Flecken in der Leber) und ein vermehrtes Auftreten von spontanen Fehlbildungen sowie Veränderungen der Plazenta beobachtet
pl jeśli łożysko oddziela się
de Wenn sich die Plazenta löst
pl Odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu łączące maszynę samobieżną (lub ciągnik) z pierwszym stałym łożyskiem maszyny napędzanej muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, że każda z części poruszających się w trakcie pracy jest chroniona na całej swojej długości
de Abnehmbare Gelenkwellen zwischen einer selbstfahrenden Maschine (oder einer Zugmaschine) und dem ersten festen Lager einer angetriebenen Maschine müssen so konstruiert und ausgeführt sein, dass während des Betriebs alle beweglichen Teile über ihre gesamte Länge geschützt sind
pl W badaniach na zwierzętach mykafungina przenikała przez barierę łożyska i obserwowano jej szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt
de In Tierstudien passierte Micafungin die Plazentabarriere und induzierte Reproduktionstoxizität (siehe Abschnitt
pl Maźnica: konstrukcja obejmująca na przykład tuleję przejściową panwi łożyskowej, w której mieści się łożysko poprzeczne osi lub która jest z nim w styczności, zapewniająca połączenie z wózkiem i/lub układem zawieszenia
de Radsatzlager: Bauteil, einschließlich zum Beispiel des Kartuschenlageradapters, das das Achsschenkellager aufnimmt oder damit in Berührung ist und eine Verbindung zum Drehgestell und/oder der Federungsvorrichtung herstellt
pl Główne działania niepożądane dotyczące skóry to: • zmiany skórne przypominające trądzik-• świąd • suchość skóry • łuszczenie się skóry • nadmierne owłosienie • zaburzenia paznokci, na przykład zapalenie łożyska paznokcia
de Die wichtigsten Nebenwirkungen, die die Haut betreffen, können sich äußern als: akneartige Hautveränderungen Juckreiz Hauttrockenheit Abschuppen der Haut übermäßiger Haarwuchs Nagelstörungen, z.B.Nagelbettentzündung
pl Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta przenikał przez łożysko w niewielkim stopniu u szczurów i w badaniach na zwierzętach nie wykazywał szkodliwego działania na przebieg ciąży, rozwój embrionalny/płodowy, przebieg porodu ani rozwój noworodka
de Bei der Ratte wurde kein signifikanter Plazentatransfer von Methoxy-Polyethylenglycol-Epoetin beta beobachtet und Tierstudien zeigten keine schädigende Wirkung auf Trächtigkeit, embryonale/fetale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung
pl łożyska cichobieżne o zawieszeniu gazowym lub magnetycznym, układy regulacji sygnatury aktywnej i wyciszania drgań oraz wyposażenie zawierające te łożyska, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych
de geräuscharme Lager, besonders konstruiert für militärische Zwecke, mit aerodynamischer/aerostatischer Schmierung oder magnetischer Aufhängung, aktiv kontrollierter Signatur- oder Schwingungsunterdrückung, und Ausrüstung, die solche Lager enthält
pl Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów przyjmujących lek) to: • świąd (swędzenie); rumień (zaczerwienienie skóry); wysypka; łuszczenie się skóry; suchość skóry; pękanie skóry; • zanokcica (zakażenie łożyska paznokcia); • biegunka; • nasilone zmęczenie; • nudności i wymioty; • kaszel; duszność (trudności w oddychaniu
de Sehr häufige Nebenwirkungen (beobachtet bei mehr als ‧ von ‧ Personen, die Vectibix angewendet haben) waren: Pruritus (Jucken); Erythem (Rötung der Haut); Hautausschlag; Exfoliation der Haut (Abschälen der Haut); trockene Haut; Fissuren der Haut (Risse in der Haut) Paronychie (Infektion des Nagelbetts) Durchfall Fatigue (extreme Müdigkeit) Übelkeit und Erbrechen Husten, Dyspnoe (Atembeschwerden
pl U obu gatunków stwierdzono zależne od dawki leku zwiększenie masy łożyska, co może wskazywać na wpływ amprenawiru na czynność łożyska
de Eine dosisabhängige Zunahme des Plazentagewichts mit möglichem Effekt auf die Plazentafunktion wurde bei Kaninchen und Ratten beobachtet
pl krew, łożysko, wełna, pióra, włosy, rogi, ścinki z kopyt i surowe mleko pochodzące od żywych zwierząt, które nie wykazywały żadnych oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta
de Blut, Plazenta, Wolle, Federn, Haare, Hörner, Abfall vom Hufausschnitt und Rohmilch von lebenden Tieren, die keine Anzeichen von durch dieses Produkt auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheiten aufwiesen
pl Łożyska: cierne/kulkowe
de Lager: Gleit-/Kugellager
pl w przypadku SNFA: projektowanie, produkcja i dystrybucja łożysk tocznych do narzędzi maszynowych oraz w przemyśle kosmicznym
de SNFA: Design, Herstellung und Vertrieb von Kugel- und Rollenlagern für Maschinenbau- und Luftfahrtanwendungen
pl aktywne układy tłumienia lub eliminacji szumów albo łożyska magnetyczne, specjalnie opracowane do układów przenoszenia napędu, wyposażone w elektroniczne układy sterowania umożliwiające aktywne zmniejszanie wibracji urządzeń przez bezpośrednie generowanie do źródła dźwięków sygnałów tłumiących dźwięki i wibracje
de aktive Geräuschminderungs- oder-tilgungs-Systeme oder Magnetlager, besonders konstruiert für Leistungsübertragungssysteme, die elektronische Steuerungen enthalten, welche aktiv die Vibration der Ausrüstung durch die Erzeugung von Anti-Geräusch- oder Anti-Vibrationssignalen direkt an der Entstehungsstelle verringern können
pl Lumirakoksyb przenika przez łożysko u szczurów i królików
de Lumiracoxib passiert die Plazenta von Ratten und Kaninchen
pl W związku z możliwym szkodliwym wpływem na reprodukcję, ryzykiem wewnętrznego krwawienia i potwierdzeniem, że rywaroksaban przenika przez łożysko, stosowanie Xarelto jest przeciwwskazane w okresie ciąży (patrz punkt
de Aufgrund der möglichen Reproduktionstoxizität, des intrinsischen Blutungsrisikos und der nachgewiesenen Plazentagängigkeit von Rivaroxaban ist Xarelto während der Schwangerschaft kontraindiziert (siehe Abschnitt
pl rozpoznawanie u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza oraz, w miarę potrzeby, pomoc lekarzowi; podejmowanie koniecznych działań nagłych pod nieobecność lekarza, w szczególności ręcznego wydobycia łożyska, a następnie, w razie potrzeby, ręcznego zbadania macicy
de Erkennung der Anzeichen von Anomalien bei der Mutter oder beim Kind, die das Eingreifen eines Arztes erforderlich machen, sowie Hilfeleistung bei etwaigen ärztlichen Maßnahmen; Ergreifen der notwendigen Maßnahmen bei Abwesenheit des Arztes, insbesondere manuelle Ablösung der Plazenta, an die sich gegebenenfalls eine manuelle Nachuntersuchung der Gebärmutter anschließt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 215 zdań frazy łożysko.Znalezione w 0,293 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.