wymowa: IPA: wɔˈʒɨskɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Plazenta   
  (Noun  f)
   
  Organ in der Gebärmutter der meisten Säugetiere, das den wachsenden Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und Abfallstoffe entsorgt.
 • Lager   
  (  n)
 • Mutterkuchen   
   
  Organ in der Gebärmutter der meisten Säugetiere, das den wachsenden Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und Abfallstoffe entsorgt.
 • Bett         
 • Rinnsal   
 • Samenleiste   
 • lager   
  [maschinenelement]
 • mechanische Lager   
 • nachgeburt   
 • plazenta   

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia część dna doliny rzecznej, która jest zalewana przez wody powodziowe;
 
bot. botanika miejsce wykształcenia się i rozwoju zalążków w zalążni słupka;
 
starop. staropolski legowisko
 
techn. technika część urządzenia technicznego podtrzymująca (łożyskująca) inną jego część (łożyskowaną) w sposób umożliwiający jej względny ruch obrotowy;
 
anat. anatomia przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który łączy zarodek ze ścianą macicy i umożliwia wymianę między matką a płodem;

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (7)

hormony łożyskaplazentahormon
Łożysko (anatomia)plazenta
łożysko kulkoweKugellager
łożysko ślizgoweGleitlager
łożysko toczneWälzlager
Łożysko zatrzymaneverzoegerung der nachgeburt
zatrzymanie łożyskanachgeburtsverhaltung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "łożysko", pamięć tłumaczeniowa

add example
łożyska cichobieżne o zawieszeniu gazowym lub magnetycznym, układy regulacji sygnatury aktywnej i wyciszania drgań oraz wyposażenie zawierające te łożyska, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowychgeräuscharme Lager, besonders konstruiert für militärische Zwecke, mit aerodynamischer/aerostatischer Schmierung oder magnetischer Aufhängung, aktiv kontrollierter Signatur- oder Schwingungsunterdrückung, und Ausrüstung, die solche Lager enthält
Nie wiadomo, czy histamina przenika przez łożyskoEs ist nicht bekannt, ob Histamin in die Plazenta übergeht
NACE ‧.‧: Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowychNACE ‧.‧: Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen
Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko, ale nie przenika przez barierę krew-mózg i przenika do mlekaHydrochlorothiazid passiert die Plazentaschranke, jedoch nicht die Blut-Hirn-Schranke, und wird in die Muttermilch ausgeschieden
Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta przenikał przez łożysko w niewielkim stopniu u szczurów i w badaniach na zwierzętach nie wykazywał szkodliwego działania na przebieg ciąży, rozwój embrionalny/płodowy, przebieg porodu ani rozwój noworodkaBei der Ratte wurde kein signifikanter Plazentatransfer von Methoxy-Polyethylenglycol-Epoetin beta beobachtet und Tierstudien zeigten keine schädigende Wirkung auf Trächtigkeit, embryonale/fetale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung
Ramiona są zamontowane do obojczyków barku przy pomocy śruby i łożyska wzdłużnegoDie Arme werden an den Schlüsselbeinen mit Hilfe einer Schraube und eines Axiallagers befestigt
Protokół będzie obejmował pobranie próbki od samicy, która poroniła lub z próbki łożyska po drugim poronieniu w hodowli przed upływem ‧ miesięcyDas Protokoll sieht die Entnahme von Gewebeproben von weiblichen Tieren vor, die abortiert haben, oder von Plazentaproben von Tieren, die in dem betreffenden Betrieb innerhalb von ‧ Monaten zum zweiten Mal abortieren
odłączalne urządzenie do mechanicznego przenoszenia napędu oznacza odłączalny element do przenoszenia mocy pomiędzy maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami poprzez połączenie ich na pierwszym stałym łożyskuabnehmbare Gelenkwelle ein abnehmbares Bauteil zur Kraftübertragung zwischen einer Antriebs- oder Zugmaschine und einer anderen Maschine, das die ersten Festlager beider Maschinen verbindet
U zwierząt, rywastygmina przenika przez łożysko i do mlekaBei Tieren überschreitet Rivastigmin die Plazentaschranke und wird mit der Milch ausgeschieden
posiada temperaturę powiązaną z temperaturą łożyska orazderen Temperatur in Beziehung zur Temperatur des Achslagers steht und
Istnieją doniesienia w literaturze o przenikaniu filgrastymu przez łożyskoEs gibt Literaturberichte, in welchen die Plazentagängigkeit von Filgrastim bei Schwangeren nachgewiesen werden konnte
w przypadku SNFA: projektowanie, produkcja i dystrybucja łożysk tocznych do narzędzi maszynowych oraz w przemyśle kosmicznymSNFA: Design, Herstellung und Vertrieb von Kugel- und Rollenlagern für Maschinenbau- und Luftfahrtanwendungen
krew, łożysko, wełna, pióra, włosy, rogi, ścinki z kopyt i surowe mleko pochodzące od żywych zwierząt, które nie wykazywały żadnych oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzętaBlut, Plazenta, Wolle, Federn, Haare, Hörner, Abfall vom Hufausschnitt und Rohmilch von lebenden Tieren, die keine Anzeichen von durch dieses Produkt auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheiten aufwiesen
Zespół prowadnicy liniowej wyposażony jest w łożyska igiełkoweDas Führungssystem (Kolben-Zylinder-Baugruppe) ist mit Linearnadellagern versehen
U gryzoni wareniklina transportowana jest przez łożysko i przenika do mlekaBei Nagern überwindet Vareniclin die Plazenta und wird in die Muttermilch ausgeschieden
Wynik infekcji płodów poprzez łożysko zależy w dużym stopniu od stadium ciąży oraz od zjadliwości wirusaDer Verlauf der transplazentalen Infektion des Fötus hängt weitgehend vom Trächtigkeitsstadium und von der Virusvirulenz ab
Odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu łączące maszynę samobieżną (lub ciągnik) z pierwszym stałym łożyskiem maszyny napędzanej muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, że każda z części poruszających się w trakcie pracy jest chroniona na całej swojej długościAbnehmbare Gelenkwellen zwischen einer selbstfahrenden Maschine (oder einer Zugmaschine) und dem ersten festen Lager einer angetriebenen Maschine müssen so konstruiert und ausgeführt sein, dass während des Betriebs alle beweglichen Teile über ihre gesamte Länge geschützt sind
Wybrane owoce, gdy dojrzeją (staną się czerwone), zbiera się i maceruje w wodzie, dzięki czemu nasiona oddzielają się od łożyskaWenn die ausgewählten Früchte reif sind (rote Farbe), werden sie geerntet und in Wasser eingeweicht, wodurch sich die Samen vom Plazentargewebe lösen
Czas między ogrzaniem dynamometru a rozpoczęciem badania emisji nie może być dłuższy niż ‧ minut, jeśli łożyska dynamometru nie są ogrzewane niezależnieDie Zeitspanne zwischen dem Aufheizen des Prüfstands und dem Beginn der Emissionsprüfung darf nicht mehr als zehn Minuten betragen, wenn die Lager des Fahrleistungsprüfstands nicht unabhängig beheizt sind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 215 zdań frazy łożysko.Znalezione w 0,758 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.