wymowa: IPA: wɔˈʒɨskɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Plazenta   
  (Noun  f)
   
  Organ in der Gebärmutter der meisten Säugetiere, das den wachsenden Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und Abfallstoffe entsorgt.
 • Lager   
  (  n)
 • Mutterkuchen   
   
  Organ in der Gebärmutter der meisten Säugetiere, das den wachsenden Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und Abfallstoffe entsorgt.
 • Bett         
 • Rinnsal   
 • Samenleiste   
 • lager   
  [maschinenelement]
 • mechanische Lager   
 • nachgeburt   
 • plazenta   

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia część dna doliny rzecznej, która jest zalewana przez wody powodziowe;
 
bot. botanika miejsce wykształcenia się i rozwoju zalążków w zalążni słupka;
 
starop. staropolski legowisko
 
techn. technika część urządzenia technicznego podtrzymująca (łożyskująca) inną jego część (łożyskowaną) w sposób umożliwiający jej względny ruch obrotowy;
 
anat. anatomia przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który łączy zarodek ze ścianą macicy i umożliwia wymianę między matką a płodem;

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (7)

hormony łożyska
plazentahormon
Łożysko zatrzymane
verzoegerung der nachgeburt
zatrzymanie łożyska
nachgeburtsverhaltung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "łożysko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl łożyska cichobieżne o zawieszeniu gazowym lub magnetycznym, układy regulacji sygnatury aktywnej i wyciszania drgań oraz wyposażenie zawierające te łożyska, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych
de geräuscharme Lager, besonders konstruiert für militärische Zwecke, mit aerodynamischer/aerostatischer Schmierung oder magnetischer Aufhängung, aktiv kontrollierter Signatur- oder Schwingungsunterdrückung, und Ausrüstung, die solche Lager enthält
pl Nie wiadomo, czy histamina przenika przez łożysko
de Es ist nicht bekannt, ob Histamin in die Plazenta übergeht
pl NACE ‧.‧: Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
de NACE ‧.‧: Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen
pl Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko, ale nie przenika przez barierę krew-mózg i przenika do mleka
de Hydrochlorothiazid passiert die Plazentaschranke, jedoch nicht die Blut-Hirn-Schranke, und wird in die Muttermilch ausgeschieden
pl Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta przenikał przez łożysko w niewielkim stopniu u szczurów i w badaniach na zwierzętach nie wykazywał szkodliwego działania na przebieg ciąży, rozwój embrionalny/płodowy, przebieg porodu ani rozwój noworodka
de Bei der Ratte wurde kein signifikanter Plazentatransfer von Methoxy-Polyethylenglycol-Epoetin beta beobachtet und Tierstudien zeigten keine schädigende Wirkung auf Trächtigkeit, embryonale/fetale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung
pl Ramiona są zamontowane do obojczyków barku przy pomocy śruby i łożyska wzdłużnego
de Die Arme werden an den Schlüsselbeinen mit Hilfe einer Schraube und eines Axiallagers befestigt
pl Protokół będzie obejmował pobranie próbki od samicy, która poroniła lub z próbki łożyska po drugim poronieniu w hodowli przed upływem ‧ miesięcy
de Das Protokoll sieht die Entnahme von Gewebeproben von weiblichen Tieren vor, die abortiert haben, oder von Plazentaproben von Tieren, die in dem betreffenden Betrieb innerhalb von ‧ Monaten zum zweiten Mal abortieren
pl odłączalne urządzenie do mechanicznego przenoszenia napędu oznacza odłączalny element do przenoszenia mocy pomiędzy maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami poprzez połączenie ich na pierwszym stałym łożysku
de abnehmbare Gelenkwelle ein abnehmbares Bauteil zur Kraftübertragung zwischen einer Antriebs- oder Zugmaschine und einer anderen Maschine, das die ersten Festlager beider Maschinen verbindet
pl U zwierząt, rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka
de Bei Tieren überschreitet Rivastigmin die Plazentaschranke und wird mit der Milch ausgeschieden
pl posiada temperaturę powiązaną z temperaturą łożyska oraz
de deren Temperatur in Beziehung zur Temperatur des Achslagers steht und
pl Istnieją doniesienia w literaturze o przenikaniu filgrastymu przez łożysko
de Es gibt Literaturberichte, in welchen die Plazentagängigkeit von Filgrastim bei Schwangeren nachgewiesen werden konnte
pl w przypadku SNFA: projektowanie, produkcja i dystrybucja łożysk tocznych do narzędzi maszynowych oraz w przemyśle kosmicznym
de SNFA: Design, Herstellung und Vertrieb von Kugel- und Rollenlagern für Maschinenbau- und Luftfahrtanwendungen
pl krew, łożysko, wełna, pióra, włosy, rogi, ścinki z kopyt i surowe mleko pochodzące od żywych zwierząt, które nie wykazywały żadnych oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta
de Blut, Plazenta, Wolle, Federn, Haare, Hörner, Abfall vom Hufausschnitt und Rohmilch von lebenden Tieren, die keine Anzeichen von durch dieses Produkt auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheiten aufwiesen
pl Zespół prowadnicy liniowej wyposażony jest w łożyska igiełkowe
de Das Führungssystem (Kolben-Zylinder-Baugruppe) ist mit Linearnadellagern versehen
pl U gryzoni wareniklina transportowana jest przez łożysko i przenika do mleka
de Bei Nagern überwindet Vareniclin die Plazenta und wird in die Muttermilch ausgeschieden
pl Wynik infekcji płodów poprzez łożysko zależy w dużym stopniu od stadium ciąży oraz od zjadliwości wirusa
de Der Verlauf der transplazentalen Infektion des Fötus hängt weitgehend vom Trächtigkeitsstadium und von der Virusvirulenz ab
pl Odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu łączące maszynę samobieżną (lub ciągnik) z pierwszym stałym łożyskiem maszyny napędzanej muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, że każda z części poruszających się w trakcie pracy jest chroniona na całej swojej długości
de Abnehmbare Gelenkwellen zwischen einer selbstfahrenden Maschine (oder einer Zugmaschine) und dem ersten festen Lager einer angetriebenen Maschine müssen so konstruiert und ausgeführt sein, dass während des Betriebs alle beweglichen Teile über ihre gesamte Länge geschützt sind
pl Wybrane owoce, gdy dojrzeją (staną się czerwone), zbiera się i maceruje w wodzie, dzięki czemu nasiona oddzielają się od łożyska
de Wenn die ausgewählten Früchte reif sind (rote Farbe), werden sie geerntet und in Wasser eingeweicht, wodurch sich die Samen vom Plazentargewebe lösen
pl Czas między ogrzaniem dynamometru a rozpoczęciem badania emisji nie może być dłuższy niż ‧ minut, jeśli łożyska dynamometru nie są ogrzewane niezależnie
de Die Zeitspanne zwischen dem Aufheizen des Prüfstands und dem Beginn der Emissionsprüfung darf nicht mehr als zehn Minuten betragen, wenn die Lager des Fahrleistungsprüfstands nicht unabhängig beheizt sind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 215 zdań frazy łożysko.Znalezione w 0,802 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.