wymowa: IPA: wɔˈʒɨskɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Plazenta   
  (Noun  f)
   
  Organ in der Gebärmutter der meisten Säugetiere, das den wachsenden Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und Abfallstoffe entsorgt.
 • Lager   
  (  n)
 • Mutterkuchen   
   
  Organ in der Gebärmutter der meisten Säugetiere, das den wachsenden Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und Abfallstoffe entsorgt.
 • Bett         
 • Rinnsal   
 • Samenleiste   
 • lager   
  [maschinenelement]
 • mechanische Lager   
 • nachgeburt   
 • plazenta   

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia część dna doliny rzecznej, która jest zalewana przez wody powodziowe;
 
bot. botanika miejsce wykształcenia się i rozwoju zalążków w zalążni słupka;
 
starop. staropolski legowisko
 
techn. technika część urządzenia technicznego podtrzymująca (łożyskująca) inną jego część (łożyskowaną) w sposób umożliwiający jej względny ruch obrotowy;
 
anat. anatomia przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który łączy zarodek ze ścianą macicy i umożliwia wymianę między matką a płodem;

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (7)

hormony łożyska
plazentahormon
Łożysko zatrzymane
verzoegerung der nachgeburt
zatrzymanie łożyska
nachgeburtsverhaltung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "łożysko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ceftriakson przenika przez łożysko
de Ceftriaxon ist plazentagängig
pl Mogą powodować zmniejszenie przepływu przez łożysko, zaburzenia elektrolitowe u płodu i możliwość innych reakcji, które występowały u osób dorosłych
de Sie können zu einer erniedrigten Durchblutung der Plazenta, zu Elektrolytstörungen beim Föten und möglicherweise auch zu anderen Reaktionen führen, die bei Erwachsenen auftraten
pl Wykrywacze zagrzanego łożyska (ppkt
de Heißläuferortungsanlagen
pl Wykazano, że cynakalcet przenika przez łożysko u królików
de Es wurde gezeigt, dass Cinacalcet bei Kaninchen die Plazentaschranke überschreitet
pl Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta przenikał przez łożysko w niewielkim stopniu u szczurów i w badaniach na zwierzętach nie wykazywał szkodliwego działania na przebieg ciąży, rozwój embrionalny/płodowy, przebieg porodu ani rozwój noworodka
de Bei der Ratte wurde kein signifikanter Plazentatransfer von Methoxy-Polyethylenglycol-Epoetin beta beobachtet und Tierstudien zeigten keine schädigende Wirkung auf Trächtigkeit, embryonale/fetale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung
pl Maźnica: konstrukcja obejmująca na przykład tuleję przejściową panwi łożyskowej, w której mieści się łożysko poprzeczne osi lub która jest z nim w styczności, zapewniająca połączenie z wózkiem i/lub układem zawieszenia
de Radsatzlager: Bauteil, einschließlich zum Beispiel des Kartuschenlageradapters, das das Achsschenkellager aufnimmt oder damit in Berührung ist und eine Verbindung zum Drehgestell und/oder der Federungsvorrichtung herstellt
pl NACE ‧.‧: Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
de NACE ‧.‧: Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen
pl łożyska cichobieżne o zawieszeniu gazowym lub magnetycznym, układy regulacji sygnatury aktywnej i wyciszania drgań oraz wyposażenie zawierające te łożyska, specjalnie zaprojektowane dla celów wojskowych
de geräuscharme Lager, besonders konstruiert für militärische Zwecke, mit aerodynamischer/aerostatischer Schmierung oder magnetischer Aufhängung, aktiv kontrollierter Signatur- oder Schwingungsunterdrückung, und Ausrüstung, die solche Lager enthält
pl Lek przenika przez łożysko w minimalnym stopniu
de Die Plazentagängigkeit war minimal
pl Wały napędowe z przegubami uniwersalnymi, łączące maszyny samobieżne (lub ciągniki) z pierwszym stałym łożyskiem maszyny napędzanej, muszą być osłonięte zarówno po stronie maszyny samobieżnej, jak i napędzanej, na całej długości wału i związanych z nim przegubów uniwersalnych
de Kardantransmissionswellen zwischen einer selbstfahrenden Maschine (bzw. Zugmaschine) und dem ersten festen Lager einer angetriebenen Maschine müssen von der selbstfahrenden Maschine und der angetriebenen Maschine her über die gesamte Laenge des Wellenstrangs und der Kardangelenke geschützt sein
pl odłączalne urządzenie do mechanicznego przenoszenia napędu oznacza odłączalny element do przenoszenia mocy pomiędzy maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami poprzez połączenie ich na pierwszym stałym łożysku
de abnehmbare Gelenkwelle ein abnehmbares Bauteil zur Kraftübertragung zwischen einer Antriebs- oder Zugmaschine und einer anderen Maschine, das die ersten Festlager beider Maschinen verbindet
pl rozpoznawanie u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza oraz, w miarę potrzeby, pomoc lekarzowi; podejmowanie koniecznych działań nagłych pod nieobecność lekarza, w szczególności ręcznego wydobycia łożyska, a następnie, w razie potrzeby, ręcznego zbadania macicy
de Erkennung der Anzeichen von Anomalien bei der Mutter oder beim Kind, die das Eingreifen eines Arztes erforderlich machen, sowie Hilfeleistung bei etwaigen ärztlichen Maßnahmen; Ergreifen der notwendigen Maßnahmen bei Abwesenheit des Arztes, insbesondere manuelle Ablösung der Plazenta, an die sich gegebenenfalls eine manuelle Nachuntersuchung der Gebärmutter anschließt
pl U zwierząt, rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka
de Bei Tieren überschreitet Rivastigmin die Plazentaschranke und wird mit der Milch ausgeschieden
pl SKF: produkcja łożysk i uszczelek oraz działalność gospodarcza powiązana
de SKF: Herstellung von Wappen und Siegeln und verwandte Tätigkeiten
pl Nie badano przechodzenia mekaserminy przez łożysko
de Die Übertragung von Mecasermin durch die Plazenta wurde nicht untersucht
pl w przypadku Schaeffler/grupy Schaeffler: łożyska i inne części mechaniczne do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i w przemyśle kosmicznym
de Schaeffler/Schaeffler Gruppe: Lager und andere Bauteile für Automobil-, Industrie- sowie Luft- und Raumfahrtanwendungen
pl Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko, ale nie przenika przez barierę krew-mózg i przenika do mleka
de Hydrochlorothiazid passiert die Plazentaschranke, jedoch nicht die Blut-Hirn-Schranke, und wird in die Muttermilch ausgeschieden
pl w przypadku NTN: produkcja łożysk, przegubów równobieżnych do pociągów oraz urządzeń precyzyjnych w najnowocześniejszej technologii
de NTN: Hersteller von Kugellagern, Gleichlaufgelenken für Züge sowie Präzisionssysteme der Spitzentechnologie
pl W badaniach na zwierzętach mykafungina przenikała przez barierę łożyska i obserwowano jej szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt
de Micafungin
pl Byliśmy w połowie drogi do domu, kiedy pojawiło się łożysko... i musieliśmy wrócić do szpitala wymienić je na Meg
de Die von meiner Geburt.Ja, wir haben Meg zuerst mit der Nachgeburt verwechselt
pl Istnieją doniesienia w literaturze o przenikaniu filgrastymu przez łożysko
de Es gibt Literaturberichte, in welchen die Plazentagängigkeit von Filgrastim bei Schwangeren nachgewiesen werden konnte
pl Doświadczenia na zwierzętach pokazały, iż cyprofloksacyna przenika przez łożysko i wydzielana jest razem z mlekiem
de Tierexperimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass Ciprofloxacin die Plazentaschranke passiert und in die Muttermilch übergeht
pl Nie należy stosować fentanylu podczas porodu (również podczas cięcia cesarskiego), ponieważ lek przenika przez łożysko i może spowodować depresję oddechową u płodu lub noworodka
de Fentanyl sollte während der Wehen und der Geburt (einschließlich Kaiserschnitt) nicht angewendet werden, da Fentanyl die Plazenta passiert und zu einer Atemdepression beim Neugeborenen führen kann
pl Jeśli łożyska dynamometru są ogrzewane niezależnie, badanie emisji musi się zacząć nie później niż ‧ minut po ogrzaniu dynamometru
de Wenn die Lager des Rollenprüfstands einzeln beheizbar sind, muss die Emissionsprüfung spätestens ‧ Minuten nach dem Anwärmen des Rollenprüfstands beginnen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 215 zdań frazy łożysko.Znalezione w 0,358 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.