Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Frauenarbeitslosigkeit   

Przykładowe zdania z "bezrobocie kobiet", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dotyczy: bezrobocia kobiet w Grecji
de Betrifft: Frauenarbeitslosigkeit in Griechenland
pl Nie dalej jak w ubiegłym tygodniu byłem świadkiem wprowadzenia na rynek pierwszego popieranego przez UE instrumentu mikrofinansowego, a jest ich więcej w przygotowaniu i ich celem jest wspieranie potencjalnych przedsiębiorców, być może z bagażem bezrobocia: kobiet wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka lub osób, które już pracowały i szukają nowej formy zatrudnienia po pięćdziesiątce, a nawet sześćdziesiątce.
de Erst in der vergangenen Woche war ich in den Niederlanden bei der Einführung des ersten Mikrofinanzierungsinstruments mit EU-Unterstützung zugange. Weitere Projekte für die Unterstützung potenzieller Unternehmer, beispielsweise nach einem Stellenverlust, sind in Vorbereitung: Frauen, die nach einer Geburt auf den Arbeitsmarkt zurückkommen, oder Menschen, die bereits gearbeitet haben und nach dem 50. oder gar 60. Lebensjahr eine neue Unternehmensform suchen wollen.
pl W ‧ r. we wszystkich nowych państwach członkowskich z wyjątkiem Estonii i Węgier stopa bezrobocia kobiet była nieco wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn
de In allen anderen neuen Mitgliedstaaten lag die Arbeitslosenquote der Frauen ‧ außer in Estland und Ungarn geringfügig über der Arbeitslosenquote der Männer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3 zdań frazy bezrobocie kobiet.Znalezione w 3,423 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.