Tłumaczenia na język duński:

  • relief   

Pozostałe znaczenia:

 
płaskorzeźba
 
trójwymiarowe opracowanie płaszczyzny
 
Kompozycja rzeźbiarska wykonana na kamiennej lub drewnianej płycie z pozostawieniem tła
 
Rzeźba wykonana na kamiennej lub drewnianej płycie
 
płaskoryt
 
zdobi kolumnę
 
płaskorzeźba;
 
Rzeźba w płycie kamiennej, drewnianej lub metalowej
 
rzeźba terenu, mapa plastyczna
 
całkiem płaska rzeźba
 
Kompozycja rzeźbiarska wykonana na płaszczyźnie kamiennej płyty
 
Kompozycja rzeźbiarska na płycie kamiennej, metalowej lub drewnianej z pozostawieniem tła
 
Rzeźba terenu
 
jedna z technik rzeźbiarskich
 
dwuwymiarowa rzeźba
 
kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej lub metalowej
 
rodzaj płaskorzeźby

Podobne frazy w słowniku polski duński. (1)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "relief", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ maja ‧ r.- Sanabel Relief Agency przeciwko Radzie
da Sag T-‧/‧: Sag anlagt den ‧. maj ‧- Sanabel Relief Agency mod Rådet
pl Wpis Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp- België v.z.w., Fondation Secours Mondial- Kosova, Fondation Secours Mondial World Relief (aka GRF lub FSM); United States Federal Employer Identification Number ‧-‧; VAT Number: BE ‧ ‧ ‧; adresy i siedziby ostatnio znane
da Punktet “Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp- België v.z.w., Fondation Secours Mondial- Kosova, Fondation Secours Mondial World Relief (alias GRF eller FSM); amerikansk arbejdsgiveridentifikationsnr. ‧-‧; momsregistreringsnr.: BE ‧ ‧ ‧; adresser og kontorer så vidt vides
pl Wpis Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial World Relief
da Punktet Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp- Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial- Kosova, (j) Fondation Secours Mondial World Relief
pl Adres: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. ‧; East Jakarta, ‧, Indonezja, b) P.O. Box ‧; Dżakarta ‧, Indonezja
da Adresse: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. ‧; East Jakarta, ‧, Indonesien, (b) P.O. Box ‧; Jakarta ‧, Indonesien
pl Dotyczy: ostatecznego przeznaczenia środków zbieranych w UE przez organizację Islamic Relief
da Om: Endelig tildeling af midler indsamlet i Den Europæiske Union af organisationen Islamisk Verdenshjælp
pl Dodatkowe informacje: a) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: PX‧A; b) zaangażowany w gromadzenie środków w imieniu Libijskiej Islamskiej Grupy Walczącej; c) zajmował stanowiska wyższego szczebla w LIGW w Zjednoczonym Królestwie; d) związany z Gumą Abd’rabbahem, Taherem Nasufem i Abdulbaqi Mohammedem Khaledem, dyrektorami SANABEL Relief Agency oraz z członkami LIGW w Zjednoczonym Królestwie, m.in. z Ismailem Kamoką, starszym członkiem LIGW w Zjednoczonym Królestwie, uznanym winnym i skazanym w Zjednoczonym Królestwie w czerwcu ‧ r. pod zarzutem finansowania terroryzmu. w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienie
da Andre oplysninger: (a) Britisk sygesikringsnr. PX‧A; (b) Indblandet i kapitalrejsning på vegne af Libyan Islamic Fighting Group; (c) Topposter inden for LIFG i Det Forenede Kongerige; (d) Tilknytning til direktørerne for SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd'rabbah, Taher Nasuf og Abdulbaqi Mohammed Khaled og til medlemmer af LIFG i Det Forenede Kongerige, heriblandt Ismail Kamoka, et højt placeret medlem af LIFG i Det Forenede Kongerige, der er dømt i Det Forenede Kongerige i juni ‧ efter anklage for finansiering af terrorisme. under overskriften Fysiske personer affattes således
pl Strona skarżąca: Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: N. Garcia, solicitor, S. Cox, barrister
da Sagsøger: Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham, Det Forenede Kongerige) (ved solicitor N. Garcia og barrister S. Cox
pl Dodatkowe informacje: a) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: PX‧A; b) zaangażowany w gromadzenie środków w imieniu Libijskiej Islamskiej Grupy Walczącej; c) zajmował stanowiska wyższego szczebla w LIGW w Zjednoczonym Królestwie; d) związany z Gumą Abd’rabbahem, Taherem Nasufem i Abdulbaqi Mohammedem Khaledem, dyrektorami SANABEL Relief Agency oraz z członkami LIGW w Zjednoczonym Królestwie, m.in. z Ismailem Kamoka, starszym członkiem LIGW w Zjednoczonym Królestwie, uznanym winnym i skazanym w Zjednoczonym Królestwie w czerwcu ‧ r. pod zarzutem finansowani terroryzmu
da Andre oplysninger: (a) britisk sygesikringsnr. PX‧A, (b) indblandet i kapitalrejsning på vegne af Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), (c) topposter inden for LIFG i Det Forenede Kongerige; (d) tilknytning til direktørerne for SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf og Abdulbaqi Mohammed Khaled og til medlemmer af LIFG i Det Forenede Kongerige, heriblandt Ismail Kamoka, et højt placeret medlem af LIFG i Det Forenede Kongerige, der er dømt i Det Forenede Kongerige i juni ‧ efter anklage for finansiering af terrorisme
pl Sprawa T-‧/‧: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ października ‧ r.- Austrian Relief Programm przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności- Finansowanie przez Wspólnotę operacji służącej poprawie warunków życia w byłej Jugosławii w celu ułatwienia powrotu uciekinierom i przesiedlonym- Program Obnova- Klauzula arbitrażowa- Nota debetowa- Niedopuszczalność
da Sag T-‧/‧: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den ‧. oktober ‧- Austrian Relief Programm mod Kommissionen (Annullationssøgsmål- Fællesskabets finansiering af en operation til forbedring af levevilkårene i ex-Jugoslavien for at begunstige flygtninges og fordrevne personers tilbagevenden- Obnova-programmet- voldgiftsklausul- debetnota- påstand ikke taget til følge
pl Wpis Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp- Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial- Kosova, j) Fondation Secours Mondial World Relief
da Punktet Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial vzw, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial – Kosova, (j) Fondation Secours Mondial World Relief
pl Wpis Global Relief Foundation (GRF) (alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp- België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial- Kosova, h) Fondation Secours Mondial World Relief
da Punktet Global Relief Foundation (GRF) (alias (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w, (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp- België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial- Kosova, (h) Fondation Secours Mondial World Relief
pl Adres: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, ‧ Heart Tower Building; ‧ Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipiny; b) Zamboanga City, Filipiny; c) Tawi Tawi, Filipiny; d) Marawi City, Filipiny; e) Basilan, Filipiny; e) Cotabato City, Filipiny
da Adresse: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, ‧ Heart Tower Building; ‧ Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filippinerne, b) Zamboanga City, Filippinerne, c) Tawi Tawi, Filippinerne, d) Marawi City, Filippinerne, e) Basilan, Filippinerne, e) Cotabato City, Filippinerne
pl Tu nie znajdziemy żadnych inskrypcji, ani reliefów
da Her findes ingen hieroglyffer eller relieffer
pl International Islamic Relief Organization, Filipiny, filie (alias: a) International Islamic Relief Agency; b) International Relief Organization; c) Islamic Relief Organization; d) Islamic World Relief; e) International Islamic Aid Organization; f) Islamic Salvation Committee; g) The Human Relief Committee of the Muslim World League; h) World Islamic Relief Organization; i) Al Igatha Al-Islamiya; j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya; k) Hayat al-Igatha; l) Hayat Al-'Igatha; m) Ighatha; n) Igatha; o) Igassa; p) Igasa; q) Igase; r) Egassa; s) IIRO
da International Islamic Relief Organization, Philippines, Branch Offices (alias a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ maja ‧ r.- Sanabel Relief Agency przeciwko Radzie
da Sag anlagt den ‧. maj ‧- Sanabel Relief Agency mod Rådet
pl Wpis Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE), (e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w., (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp- Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial – Kosova, (j) Fondation Secours Mondial World Relief
da Punktet Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE), (e) Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial vzw, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp- Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial- Kosova, (j) Fondation Secours Mondial World Relief
pl Przedłużenie okresu obowiązywania Stamp Duty Relief for Farm Consolidation. (Program XA
da Prolongation of Stamp Duty Relief for Farm Consolidation. (XA
pl International Islamic Relief Organization, Indonezja, filia (alias a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO
da International Islamic Relief Organization, Indonesien, Branch Office (alias (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-‘Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO
pl Przedstawiciele organizacji Human Rights Watch i Islamic Relief powiedzieli mi, że codzienna trzygodzinna przerwa jest po prostu żałośnie niewystarczająca na dotarcie z pomocą.
da Human Rights Watch og Islamic Relief har fortalt mig, at den daglige pause på tre timer simpelthen slet, slet ikke rækker til at komme ind for at uddele nødhjælp.
pl Wpis Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency; b) Sanabel L’il-Igatha; c) SRA; d) Sara; e) Al-Rahama Relief Foundation Limited
da Punktet Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited
pl Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency; b) Sanabel L’il-Igatha; c) SRA; d) Sara; e) Al-Rahama Relief Foundation Limited
da Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited
pl Dodatkowe informacje: a) związany z International Islamic Relief Organisation na Filipinach (oddziały); b) według informacji z ‧.‧.‧ r. przebywa w areszcie na Filipinach
da Andre oplysninger: (a) Tilknyttet International Islamic Relief Organization, Filippinerne (lokalkontorer); (b) Tilbageholdt i Filippinerne siden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 22 zdań frazy relief.Znalezione w 0,358 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.