Tłumaczenia na język duński:

  • Spejlvend, vandret   

Przykładowe zdania z "Odbicie lustrzane", pamięć tłumaczeniowa

add example
Program & kappname; obsługuje wyświetlanie i edycję komentarzy EXIF w obrazkach JPEG. Obsługiwane są również takie bezstratne transformacje plików JPEG jak obracanie i odbicie lustrzane& kappname; understøtter visning og redigering af EXIF-kommentarer, i JPEG-billeder. Tabsfrie transformationer såsom rotation og spejling af JPEG understøttes også
Ekran dla reflektorów do ruchu lewostronnego stanowi jego lustrzane odbicie względem linii VVSkærmen for nærlys til venstrekørsel er spejlvendt omkring linjen VV
Jednocześnie należy wzmocnić stosunki z parlamentami krajowymi, które są lustrzanym odbiciem tych działań.Samtidig bør forbindelserne med de nationale parlamenter, som afspejler disse aktiviteter, styrkes.
Stwórz odbicie lustrzane segmentuSpejl segment
Lustrzane odbicie warstwy względem YSpejl lag i Y-led
Lustrzane odbicie warstwy względem XSpejl lag i X-led
Dla strony transferującej ryzyko kredytowe (nabywcy zabezpieczenia) pozycje określa się jako lustrzane odbicie pozycji sprzedawcy zabezpieczenia, z wyjątkiem obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym (co nie skutkuje stworzeniem krótkiej pozycji u emitentaHvad angår den part, som overfører kreditrisikoen (afdækningskøberen), opgøres positionerne som de omvendte af afdækningssælgerens, undtagen en credit linked note (som ikke medfører nogen kort position i udstederen
Jego wizyta w Ankarze miała charakter podżegający, i szkoda, że niemieccy Chrześcijańscy Demokraci nie korzystają z rady Maxa Fischera i nie patrzą w lustro, gdyż dziś AKP jest lustrzanym odbiciem niemieckiej CDU z roku 1950 - nie Chrześcijańskiej Demokracji, lecz Islamskiej Demokracji - i to z pewnością dlatego pan komisarz mówi, że rozumie i podziela frustrację Turcji.Hans besøg i Ankara var betændt, og det er en skam, at de tyske Kristelige Demokrater ikke fulgte Max Fischers råd og kiggede sig selv i spejlet, for AKP er i dag et spejlbillede af det tyske CDU i 1950 - ikke kristelige demokrater, men islamiske demokrater - og der er ingen tvivl om, hvorfor kommissæren siger, at han forstår og deler Tyrkiets frustrationer.
W przypadku kredytowych instrumentów pochodnych uruchamianych pierwszym niewykonaniem zobowiązania i kredytowych instrumentów pochodnych uruchamianych n-tym niewykonaniem zobowiązania, zamiast zasady lustrzanego odbicia stosuje się następującą zasadęHvis der er tale om first-to-default-kreditderivater og nth-to-default-kreditderivater anvendes nedenstående opgørelsesprincip i stedet for den omvendte position
W przypadku kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX z zamknięciem, zamknięcie należy oznaczyć, na przykład jednym z symboli (lub lustrzanym odbiciem jednego z symboli) określonych na rysunku ‧ w załączniku ‧; zamknięcie powinno być zdejmowane bez użycia narzędziFor hver Isofix-topstropforankring, som befinder sig under et dække, skal dette være markeret med f.eks. et af symbolerne (evt. spejlvendt) i figur ‧ i bilag ‧; dette dække skal kunne fjernes uden brug af værktøj
Typy L-(+) i D-(-) (zwane dalej odpowiednio L- i D-kwasem winowym), których molekuły są swoim lustrzanym odbiciem, mają szczególne znaczenieTyperne L-(+) og D-(-) (L-vinsyre og D-vinsyre), hvis molekyler er et spejlbillede af hinanden, er af særlig relevans
Dla strony transferującej ryzyko kredytowe (nabywcy zabezpieczenia) pozycje określa się na zasadzie lustrzanego odbicia pozycji sprzedawcy zabezpieczenia, z wyjątkiem obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym (CLN) (co nie skutkuje stworzeniem krótkiej pozycji u emitentaHvad angår den part, som overfører kreditrisikoen (afdækningskøberen), opgøres positionerne som de omvendte af afdækningssælgerens, undtagen en credit linked note (som ikke medfører nogen kort position i udstederen
Podczas pomiaru współczynnika światłości urządzenia odblaskowego dla kąta β, dla którego V = H = ‧°, należy upewnić się, czy niewielki obrót urządzenia daje efekt odbicia lustrzanegoNår man måler refleksanordningens reflekskoefficient (CIL) ved en vinkel β lig med V = H = ‧°, kontrolleres det, om der fremkommer en spejlingseffekt ved let drejning af anordningen
Odbity poziomoHorisontalt vendt
odbita poziomo i pionowospejlet vandret og lodret
Odbij poziomoFlip vandret
Odbita poziomoSpejlet vandret
Odbij poziomoVend vandret
odbita poziomospejlet vandret
Odbita poziomo i pionowoSpejlet vandret og lodret
W połączeniu z przewidywanym silnym odbiciem wydajności pracy ten ogólnie ograniczony rozwój płac doprowadzi w ‧ r. do istotnego spowolnienia wzrostu jednostkowych kosztów pracy, który następnie nieznacznie przyspieszyKombineret med den ventede kraftige stigning i arbejdskraftsproduktiviteten indebærer den samlet set afdæmpede lønprofil et betydeligt fald i væksten i enhedslønomkostninger i ‧ som efterfølges af en begrænset stigning
Jak taka piękna osoba może tak fałszywie postrzegać swoje odbicie w lustrze?Jeg tænkte, hvordan kan så smuk en person tolke det, hun ser i spejlet, som andet end præcis det?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 904 zdań frazy Odbicie lustrzane.Znalezione w 0,767 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.