Tłumaczenia na język duński:

  • Spejlvend, vandret   

Przykładowe zdania z "Odbicie lustrzane", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dla strony transferującej ryzyko kredytowe (nabywcy zabezpieczenia) pozycje określa się na zasadzie lustrzanego odbicia pozycji sprzedawcy zabezpieczenia, z wyjątkiem obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym (CLN) (co nie skutkuje stworzeniem krótkiej pozycji u emitenta
da Hvad angår den part, som overfører kreditrisikoen (afdækningskøberen), opgøres positionerne som de omvendte af afdækningssælgerens, undtagen en credit linked note (som ikke medfører nogen kort position i udstederen
pl W przypadku kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX z zamknięciem, zamknięcie należy oznaczyć, na przykład jednym z symboli (lub lustrzanym odbiciem jednego z symboli) określonych na rysunku ‧ w załączniku ‧; zamknięcie powinno być zdejmowane bez użycia narzędzi
da For hver Isofix-topstropforankring, som befinder sig under et dække, skal dette være markeret med f.eks. et af symbolerne (evt. spejlvendt) i figur ‧ i bilag ‧; dette dække skal kunne fjernes uden brug af værktøj
pl Typy L-(+) i D-(-) (zwane dalej odpowiednio L- i D-kwasem winowym), których molekuły są swoim lustrzanym odbiciem, mają szczególne znaczenie
da Typerne L-(+) og D-(-) (L-vinsyre og D-vinsyre), hvis molekyler er et spejlbillede af hinanden, er af særlig relevans
pl Podczas pomiaru współczynnika światłości urządzenia odblaskowego dla kąta β, dla którego V = H = ‧°, należy upewnić się, czy niewielki obrót urządzenia daje efekt odbicia lustrzanego
da Når man måler refleksanordningens reflekskoefficient (CIL) ved en vinkel β lig med V = H = ‧°, kontrolleres det, om der fremkommer en spejlingseffekt ved let drejning af anordningen
pl Lustrzane odbicie warstwy względem X
da Spejl lag i X-led
pl Jego wizyta w Ankarze miała charakter podżegający, i szkoda, że niemieccy Chrześcijańscy Demokraci nie korzystają z rady Maxa Fischera i nie patrzą w lustro, gdyż dziś AKP jest lustrzanym odbiciem niemieckiej CDU z roku 1950 - nie Chrześcijańskiej Demokracji, lecz Islamskiej Demokracji - i to z pewnością dlatego pan komisarz mówi, że rozumie i podziela frustrację Turcji.
da Hans besøg i Ankara var betændt, og det er en skam, at de tyske Kristelige Demokrater ikke fulgte Max Fischers råd og kiggede sig selv i spejlet, for AKP er i dag et spejlbillede af det tyske CDU i 1950 - ikke kristelige demokrater, men islamiske demokrater - og der er ingen tvivl om, hvorfor kommissæren siger, at han forstår og deler Tyrkiets frustrationer.
pl Ekran dla reflektorów do ruchu lewostronnego stanowi jego lustrzane odbicie względem linii VV
da Skærmen for nærlys til venstrekørsel er spejlvendt omkring linjen VV
pl Jednocześnie należy wzmocnić stosunki z parlamentami krajowymi, które są lustrzanym odbiciem tych działań.
da Samtidig bør forbindelserne med de nationale parlamenter, som afspejler disse aktiviteter, styrkes.
pl Dla strony transferującej ryzyko kredytowe (nabywcy zabezpieczenia) pozycje określa się jako lustrzane odbicie pozycji sprzedawcy zabezpieczenia, z wyjątkiem obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym (co nie skutkuje stworzeniem krótkiej pozycji u emitenta
da Hvad angår den part, som overfører kreditrisikoen (afdækningskøberen), opgøres positionerne som de omvendte af afdækningssælgerens, undtagen en credit linked note (som ikke medfører nogen kort position i udstederen
pl Stwórz odbicie lustrzane segmentu
da Spejl segment
pl Lustrzane odbicie warstwy względem Y
da Spejl lag i Y-led
pl Program & kappname; obsługuje wyświetlanie i edycję komentarzy EXIF w obrazkach JPEG. Obsługiwane są również takie bezstratne transformacje plików JPEG jak obracanie i odbicie lustrzane
da & kappname; understøtter visning og redigering af EXIF-kommentarer, i JPEG-billeder. Tabsfrie transformationer såsom rotation og spejling af JPEG understøttes også
pl W przypadku kredytowych instrumentów pochodnych uruchamianych pierwszym niewykonaniem zobowiązania i kredytowych instrumentów pochodnych uruchamianych n-tym niewykonaniem zobowiązania, zamiast zasady lustrzanego odbicia stosuje się następującą zasadę
da Hvis der er tale om first-to-default-kreditderivater og nth-to-default-kreditderivater anvendes nedenstående opgørelsesprincip i stedet for den omvendte position
pl Odbij poziomo
da Vend vandret
pl odbita poziomo i pionowo
da spejlet vandret og lodret
pl Odbita poziomo i pionowo
da Spejlet vandret og lodret
pl Odbity poziomo
da Horisontalt vendt
pl odbita poziomo
da spejlet vandret
pl Odbij poziomo
da Flip vandret
pl Odbita poziomo
da Spejlet vandret
pl Fakt ten wskazuje wyraźnie na znaczenie pszczelarstwa w Galicji od dawnych czasów i znalazł odbicie w nazewnictwie galicyjskim
da Dette forhold, som tydeligt viser, at biavlen langt tilbage i tiden har haft stor betydning i Galicien, fremgår også i flere tilfælde af de lokale stednavne
pl Chociaż, nie wykonano specyficznych badań dotyczących produktu Karvezide, to nie obserwowano nadciśnienia z odbicia w przypadku irbesartanu ani hydrochlorotiazydu
da Der er hverken observeret rebound-hypertension for irbesartan eller hydrochlorthiazid.Dette er dog ikke undersøgt specifikt for Karvezide
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 904 zdań frazy Odbicie lustrzane.Znalezione w 1,075 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.