Tłumaczenia na język czeski:

  • obilné sýpky   
  • skladové prostory   
  • sklady   
  • sklípky   
  • vinné sklady   

Przykładowe zdania z "spichlerz zbożowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl do ‧ % poniesionych kosztów w przypadku inwestycji w konserwację produkcyjnych składników majątku gospodarstw stanowiących dziedzictwo kulturowe, lub ich remont kapitalny, takich jak obiekty gospodarskie (spichlerze zbożowe, instalacje do suszenia, stodoły, chlewy, ule itp.) pod warunkiem, że inwestycje te nie powodują zwiększenia zdolności produkcyjnej gospodarstwa
cs až do výše ‧ % skutečně vzniklých nákladů na investice nebo práce určené k zachování prvků kulturního dědictví produkčního majetku v zemědělských podnicích, jako jsou zemědělské budovy (sýpky, sušárenská zařízení, stodoly, chlívky, včelíny atd.), za podmínky, že investice nevede k žádnému navýšení produkční kapacity zemědělského podniku
pl w przypadku inwestycji w środki produkcji rolnej do ‧ % kosztów faktycznych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub ‧ % na pozostałych obszarach (budynki gospodarcze: spichlerze zbożowe, kozolce (tradycyjne kryte stelaże do suszenia i przechowywania siana), ule, tartaki), pod warunkiem że inwestycja nie prowadzi do wzrostu potencjału produkcyjnego
cs do prostředků zemědělské produkce až do výše ‧ % skutečných nákladů ve znevýhodněných oblastech nebo ‧ % v ostatních oblastech (hospodářská stavení: sýpky, sušárenská zařízení, včelíny, mlýny, pily), pokud z dotyčné investice nevyplývá zvýšení produkční kapacity hospodářství
pl Siedemdziesiąt pięć lat temu Stalin postanowił zniszczyć ukraińską tożsamość narodową i pokonać opór właśnie poprzez spowodowanie klęski głodu w miejscu będącym spichlerzem Europy.
cs Před pětasedmdesáti lety se Stalin rozhodl, že vyvrátí z kořene ukrajinskou národní identitu a odpor, a způsobil takovýto hladomor v samotné obilnici Evropy.
pl do ‧ % (lub do ‧ % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania) kwalifikowalnych kosztów inwestycji służących zachowaniu historycznych obiektów produkcyjnych (budynki gospodarcze; spichlerze, stogi, stodoły, chlewy, ule itp.), pod warunkiem, że inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych
cs až do výše ‧ % způsobilých nákladů nebo ve znevýhodněných oblastech do výše ‧ % způsobilých nákladů na investice k zachování prvků kulturního dědictví produkčního majetku v zemědělských podnicích (zemědělské budovy: sýpky, sušárenská zařízení, stodoly, chlívky, včelíny atd.), pokud z dotyčné investice nevyplývá navýšení produkční kapacity zemědělského podniku
pl Już poprzednio staliśmy z boku i przyglądaliśmy się jak Zimbabwe, niegdyś spichlerz Afryki, zmieniło się w żebraka kontynentu.
cs Již nečinně přihlížíme, jak se Zimbabwe, kdysi obilnice Afriky, stala odpadlíkem kontinentu, když se dostala na dno.
pl do ‧ % kwalifikowalnych kosztów, lub do ‧ % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku inwestycji służących ochronie należących do gospodarstw obiektów produkcyjnych (budynki gospodarskie, spichlerze, suszarnie, stodoły, chlewy, itp
cs až do výše ‧ % způsobilých nákladů nebo až do výše ‧ % způsobilých nákladů ve znevýhodněných oblastech na investice určené na zachování produkčního kulturního dědictví zemědělských podniků (hospodářská stavení: sýpky, sušárny krmiva, stodoly, vepříny, včelíny atd
pl Rodezja, a później Zimbabwe, były spichlerzem południowej Afryki.
cs Rhodezie, dnešní Zimbabwe, byla sýpkou jižní Afriky.
pl do ‧ % kwalifikowalnych kosztów w przypadku inwestycji w zachowanie historycznych obiektów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych, takich jako budynki gospodarskie (spichlerze, suszarnie, stodoły, chlewy, itp.), o ile inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstwa
cs až do výše ‧ % způsobilých výdajů na investice na zachování produkčního kulturního dědictví zemědělských podniků jako hospodářská stavení (sýpky, sušárny krmiva, stodoly, vepříny, včelíny), pokud z investice nevyplývá zvýšení produkční kapacity hospodářství
pl Prezydentowi Mugabe - komunistycznemu i socjalistycznemu dyktatorowi - udało się zmienić ten spichlerz w strefę głodu.
cs Pan Mugabe - komunisticko-socialistický diktátor - zvládnul do této sýpky přivést hladomor.
pl Jeśli chodzi o pierwotne przyczyny, spadek globalnych dostaw żywności jest spowodowany równolegle przez szereg czynników: niekorzystne warunki pogodowe w krajach, które są wiodącymi producentami i eksporterami zbóż, przede wszystkim w Rosji i na Ukrainie, znanej dawnie jako główny spichlerz ZSRR.
cs Co se týče základních příčin, světové dodávky snižuje velký počet faktorů působících současně: nepříznivé povětrnostní podmínky v hlavních zemích produkujících a vyvážejících obilí, hlavně Rusko a Ukrajina, které se dříve nazývaly obilnicí Sovětského svazu.
pl do ‧ % kwalifikowalnych kosztów (do ‧ % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania) w przypadku inwestycji w zachowanie historycznych obiektów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych (budynki rolne: spichlerze, suszarnie, stodoły, chlewy, ule itp.); do ‧ kwalifikowalnych kosztów w przypadku inwestycji służących zachowaniu obiektów nieprodukcyjnych w gospodarstwie, które stanowią dziedzictwo kulturalne (zabytki archeologiczne lub historyczne) oraz do ‧ % dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zastosowaniem tradycyjnych materiałów niezbędnych do zachowania historycznego charakteru budynków
cs až do výše ‧ % nebo ve znevýhodněných oblastech do výše ‧ % způsobilých výdajů na investice k zachování prvků kulturního dědictví produkčního majetku v zemědělských podnicích (zemědělské budovy; sušárenská zařízení, stodoly, chlívky, včelíny atd.); až do výše ‧ % způsobilých nákladů na investice do zachování neprodukčního kulturního dědictví (archeologické a historické prvky) na území zemědělských podniků; až do výše ‧ % na pokrytí dodatečných nákladů vzniklých použitím tradičních materiálů nezbytných pro zachování prvků kulturního dědictví u budov
pl Mugabe sprawił, że jego kraj, swoisty spichlerz Afryki, stał się nieustającym źródłem złych wiadomości.
cs Svoji zemi, úrodnou sýpku Afriky, proměnil v dodavatele špatných zpráv.
pl Hołodomor oznacza paranoiczne podejście Stalina do ukraińskiego nacjonalizmu, który ów wielki przywódca uznawał za główną przyczynę niewystarczających jego zdaniem dostaw zbóż z tego spichlerza Europy.
cs Holodomor, to je Stalinova paranoia z ukrajinského nacionalismu, který velký vůdce pokládal za hlavní příčinu toho, co nahlížel jako nedostatečné dodávky obilí z obilnice Evropy.
pl w przypadku środków produkcji należących do gospodarstwa (budynki gospodarskie: spichlerze, suszarnie, ule, młyny, tartaki)- do ‧ % faktycznych kosztów (do ‧ % faktycznych kosztów na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania), o ile inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstwa
cs u prostředků zemědělské produkce až do výše ‧ % stávajících nákladů ve znevýhodněných oblastech nebo ‧ % v ostatních oblastech (hospodářská stavení: sýpky, sušárenské zařízení, včelíny, mlýny, pily) pod podmínkou, že investice nepovede ke zvýšení produkční kapacity zemědělského podniku
pl w przypadków środków produkcji należących do gospodarstwa, do ‧ % faktycznych kosztów lub do ‧ % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (obiekty gospodarskie: spichlerze, suszarnie, ule, młyny, tartaki), pod warunkiem, że inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstwa
cs do prostředků zemědělské produkce až do výše ‧ % stávajících nákladů ve znevýhodněných oblastech nebo ‧ % v ostatních oblastech (hospodářská stavení: sýpky, sušárenské zařízení, včelíny, mlýny, pily), pokud z dotyčné investice nevyplývá zvýšení produkční kapacity hospodářství
pl w przypadków środków produkcji należących do gospodarstwa, do ‧ % faktycznych kosztów lub do ‧ % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (obiekty gospodarskie: spichlerze, suszarnie, ule, młyny, tartaki), pod warunkiem, że inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstwa
cs do prostředků zemědělské produkce až do výše ‧ % stávajících nákladů ve znevýhodněných oblastech nebo ‧ % v ostatních oblastech (hospodářská stavení: sýpky, sušárenská zařízení, včelíny, mlýny, pily), pokud z dotyčné investice nevyplývá zvýšení produkčního potenciálu hospodářství
pl Byłem w spichlerzu!
cs Byl jsem jenom v sýpce pro nářadí
pl Z drugiej strony nie możemy zapomnieć, że swego czasu Rumunia była spichlerzem Europy, jednak przywrócenie tego statusu będzie wymagało polityki, która wesprze rolników, przy jednoczesnym wykorzystaniu funduszy wspólnotowych, z których Rumunia może korzystać jako państwo członkowskie.
cs Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že Rumunsko bylo v jednu dobu živitelem Evropy, ale aby získalo toto postavení zpět, potřebuje politiky, které budou podporovat zemědělce, a přitom využívat zároveň prostředky z fondů Společenství, z nichž může Rumunsko těžit jakožto členský stát.
pl W niektórych krajach, na przykład w Zimbabwe, niekompetentny rząd przekształcił rejon, który był spichlerzem Afryki, w rejon dotknięty głodem.
cs Jsou zde země jako Zimbabwe, jejíž neschopná vláda změnila tuto obilnici Afriky v region sužovaný hladomorem.
pl Ten kraj był kiedyś uważany za spichlerz Afryki, ponieważ mógł zaspokoić nie tylko własne potrzeby żywnościowe, ale też wielu państw sąsiednich.
cs Bývalo známé jako obilnice Afriky a bývalo schopné obstarat potraviny sobě i mnoha dalším sousedícím zemím.
pl do ‧ % kwalifikowalnych kosztów inwestycji lub działań służących zachowaniu historycznych obiektów produkcyjnych, tzn. budynków gospodarczych (spichlerze, stogi, stodoły, chlewy, ule itp.), pod warunkiem, że inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych
cs až do ‧ % způsobilých výdajů na investice nebo opatření na ochranu historického produkčního majetku v zemědělských podnicích, jako jsou zemědělské stavby (sýpky, sušárny krmiva, stodoly, vepříny, včelíny atd.), pokud z investice nevyplývá zvýšení produkční kapacity hospodářství
pl Opozycja polityczna jest tłamszona, a jej przedstawicieli zamyka się w więzieniach, nie istnieje wolność słowa, kraj, który niegdyś był spichlerzem Afryki nęka teraz niedobór żywności, a setki tysięcy ludzi żyje bez dachu nad głową.
cs Politická opozice je pronásledovaná a zavíraná do věznic, svoboda projevu neexistuje, v zemi, která byla kdysi sýpkou Afriky, je nedostatek potravin a statisíce lidí nemají kde bydlet.
pl Wszystko zniszczył, a potem udał się do spichlerzy!
cs Všechno zlikvidovala, teď se krmí v obchodě s obilím!
pl w przypadków środków produkcji należących do gospodarstwa, do ‧ % faktycznych kosztów lub do ‧ % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (obiekty gospodarskie: spichlerze, suszarnie, ule), pod warunkiem, że inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstwa
cs až do výše ‧ % skutečných nákladů, pokud jde o majetek určený k produkci ve znevýhodněných oblastech, nebo do výše ‧ % v ostatních oblastech, (zemědělské budovy: sýpky, sušárenská zařízení, včelíny) za podmínky, že investice nevede k žádnému navýšení produkční kapacity zemědělského podniku
pl kiełki zbożowe, całe, walcowane, łuskane lub mielone
cs obilné klíčky, celé, válcované, ve vločkách nebo mleté
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 840 zdań frazy spichlerz zbożowy.Znalezione w 0,474 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.