Tłumaczenia na język czeski:

  • měsíc   
  • měsíce   

Podobne frazy w słowniku polski czeski. (8)

co miesiąc
měsíční
każdego miesiąca
měsíčně; každoměsíčně
miesiąc
kalendářní měsíc; měsic; luna; měsíc
miesiąc synodyczny
synodický měsíc
syderyczny miesiąc
siderický měsíc

Przykładowe zdania z "miesiące", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Działania połowowe statków wspólnotowych rozpoczynają się w ciągu sześciu miesięcy od wydania odpowiedniej licencji
cs Plavidlo Společenství musí začít s rybolovnou činností do šesti měsíců po udělení příslušné licence
pl W ostatnich miesiącach tchnęliśmy nowe życie w Kwartet.
cs V posledních měsících jsme do Kvartetu přinesli novou energii.
pl Nawet jeżeli mieszkaliśmy w Californi tylko przez ‧ miesięcy ‧ lat temu
cs Dokonce i když jsme bydleli v Californii jen ‧ měsíců před ‧ letyStále... jsem to tak cítila
pl w przypadku refundacji zróżnicowanej w zależności od miejsca przeznaczenia, produkt został przywieziony w niezmienionym stanie w terminie dwunastu miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia wywozowego w określonym państwie trzecim
cs byl v případě náhrady rozlišené podle místa určení dovezen v nezměněném stavu do ‧ měsíců ode dne přijetí vývozního prohlášení do určené třetí země
pl Pani Budahas nie widziała swojego męża przez cztery miesiące
cs Paní Budahasová svého manžela neviděla a ani o něm neslyšela už přes čtyři měsíce
pl Przedsiębiorstwo Sachsa brało udział w naruszeniu przez okres ‧ lat i ‧ miesięcy, co prowadzi do ustalenia wzrostu procentowego na poziomie ‧ % kwoty wyjściowej
cs Společnost Sachsa se na protiprávním jednání podílela po dobu ‧ let a ‧ měsíců, což vedlo ke zvýšení výchozí částky o ‧ %
pl Trzy lub więcej zatrzymań tego samego statku dających się powiązać z uznaną organizacją w ciągu ostatnich ‧ miesięcy (rocznie, za ostatnie ‧ miesiące; na podstawie danych paryskiego protokołu ustaleń, tokijskiego protokołu ustaleń i Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych
cs Zadržení téže lodi související s uznaným subjektem třikrát či vícekrát za posledních ‧ měsíců (ročně, za posledních ‧ měsíců; u Pařížského MOP, Pobřežní stráže Spojených států i Tokijského MOP
pl Zezwolenia na przywóz dotyczące wyrobów podlegających limitom ilościowym na mocy niniejszej Umowy są ważne przez okres sześciu miesięcy od daty ich wydania w odniesieniu do przywozu na całym obszarze celnym, do którego ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
cs Dovozní povolení týkající se výrobků podléhajících množstevním omezením podle této dohody platí po dobu šesti měsíců ode dne vydání pro dovoz na celém celním území, na kterém je používána Smlouva o založení Evropského společenství
pl W przypadku świń, które mają więcej niż trzy do czterech miesięcy, owo badanie musi obejmować pomiar temperatury określonej proporcji trzody
cs U části prasat starších než ‧ až ‧ měsíce musí toto vyšetření zahrnovat změření teploty
pl Pomoc finansowa z Funduszu na środki nadzwyczajne przewidziane w art. ‧ jest ograniczona do okresu sześciu miesięcy i nie przekracza ‧ % kosztów danego środka nadzwyczajnego
cs Finanční pomoc z fondu na mimořádná opatření podle článku ‧ je omezena na dobu šesti měsíců a nepřesáhne ‧ % nákladů každého opatření
pl W ciągu dwóch miesięcy od notyfikacji niniejszej decyzji Grecja przekazuje Komisji następujące informacje
cs Do dvou měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí poskytne Řecko Komisi následující informace
pl Miano przeciwciał anty-HBs równe lub większe niż ‧ mj. m./ml oraz anty-D i anty-T równe lub większe niż ‧, ‧ j. m./ml stwierdzane po ‧ do ‧ miesięcy po trzecim szczepieniu, uważane jest za zapewniające ochronę przed zachorowaniem na wzw B, błonicę i tężec
cs Vývoj titrů anti-HBs rovných nebo vyšších než ‧ mIU/ml a titrů anti-D a anti-T rovných nebo vyšších než ‧, ‧ IU/ml, naměřených za ‧ až ‧ měsíce po třetí injekci, zajišťuje ochranu před infekcí hepatitidou B a před infekcí záškrtem a tetanem
pl na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako produktu leczniczego zostało uzyskane po dniu ‧ stycznia ‧ r., może być udzielone świadectwo na Węgrzech, o ile wniosek o to świadectwo został złożony w ciągu sześciu miesięcy od dnia ‧ maja ‧ r
cs pro léčivé přípravky chráněné platným základním patentem, pro něž bylo první rozhodnutí o registraci jako léčivý přípravek vydáno po ‧. lednu ‧, lze vydat osvědčení v Maďarsku za podmínky, že žádost o osvědčení byla podána do šesti měsíců od ‧. května
pl Wyłączając przypadki siły wyższej, kiedy wniosek o zapłatę salda wraz ze związaną z nim dokumentacją jest przedłożony późno, saldo zmniejszane jest o ‧ % na każdy miesiąc, o który jest zaległe
cs Kromě případů vyšší moci, kdy je žádost o platbu zbývající částky spolu s příslušnými dokumenty podána opožděně, krátí se platba o ‧ % za každý měsíc prodlení
pl Okres ustanowiony w art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE ustala się na dwa miesiące
cs Doba uvedená v čl. ‧ odst. ‧ rozhodnutí ‧/‧/ES je dva měsíce
pl Na liście MRS usuwanych u owiec i kóz znajdują się przede wszystkim: mózg nie wyjęty z czaszki, rdzeń kręgowy z oponą twardą (Dura mater) i migdałki zwierząt w wieku ponad ‧ miesięcy lub u których ‧ ząb stały-siekacz przebił dziąsło, śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku
cs Seznam stahovaných specifikovaných rizikových materiálů u ovcí a koz zahrnuje zejména mozek nevyjmutý z dutiny lebeční, míchu s tvrdou plenou mozkovou a mandle zvířat starších ‧ měsíců nebo těch, které mají trvalý řezák prořezaný skrz dáseň, a slezinu a ileum zvířat jakéhokoli stáří
pl Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie i do ‧ miesięcy po okresie leczenia lekiem Vidaza
cs Během léčby přípravkem Vidaza a ještě ‧ měsíce po jejím ukončení používejte účinnou antikoncepci
pl Dziewięć miesięcy za mną a przede mną ‧ ‧ lat w więzieniu
cs To zkrácení o ‧ měsíců mi celých ‧ let nebude k ničemu
pl We wszystkich pozostałych przypadkach termin wynosi dwa miesiące
cs Ve všech ostatních případech se stanoví lhůta dva měsíce
pl Państwa Członkowskie informują Komisję o wynikach statystyki określonej w art. ‧ ust. ‧ w ciągu dwóch miesięcy następujących po miesiącu odniesienia
cs Členské státy oznámí Komisi výsledky statistik podle čl. ‧ odst. ‧ do ‧ měsíců následujících po sledovaném měsíci
pl Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Umawiające się Strony notyfikują sobie wzajemnie o zakończeniu procedur prawnych niezbędnych do tego celu
cs Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany oznámí splnění právních postupů nezbytných pro tento účel
pl Środki określone w art. ‧ i ‧ niniejszego wspólnego stanowiska podlegają przeglądowi w terminie ‧ miesięcy od jego przyjęcia lub wcześniej w świetle postanowień Rady Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Sudanie
cs Opatření uvedená v článcích ‧ a ‧ tohoto společného postoje budou přezkoumána ‧ měsíců po svém přijetí nebo dříve na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti týkající se situace v Súdánu
pl Po pierwsze, udział w rynku nie był stabilny; po drugie, popyt co sześć miesięcy wzrastał podwójnie; po trzecie, produkty związane z dostępem do Internetu nie uznawano za produkty jednorodne i w końcu rozwój technologiczny był jedną z głównych cech tego rynku
cs Za prvé podíly na trhu nebyly stabilní, za druhé poptávka se každých šest měsíců zdvojnásobila, za třetí produkty přístupu na internet nebyly považovány za homogenní a konečně, technologický rozvoj byl jednou z hlavních vlastností trhu
pl Pozostałe trzy poprawki zgłoszone przez moją grupę dotyczą okresów, a w każdym przypadku uważamy, że okres sześciu miesięcy jest wystarczający.
cs Další tři pozměňovací návrhy mé skupiny se týkají lhůt, u kterých všichni považujeme šest měsíců za dostatečnou dobu.
pl Toksyczność wykazano u małp otrzymujących ‧ x ‧ j. m./kg mc./dobę przez ‧ miesiące
cs Toxicita u opic byla zjištěná po dávce ‧ x ‧ IU/kg/den, podávané po dobu ‧ měsíců
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35791 zdań frazy miesiące.Znalezione w 5,724 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.