Tłumaczenia na język czeski:

  • kujný kov   

Przykładowe zdania z "metal kowalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl recykling/odzysk materiałów nieorganicznych innych niż metale lub związki metali
cs recyklace či zpětné získávání anorganických látek jiných než kovy nebo sloučeniny kovů
pl emisji elektronów z ciepłego metalu
cs elektronovou emisí ze žhavého kovu
pl Właściwe jest również zakazanie przywozu do Wspólnoty okrąglaków, drewna i produktów z drewna, metali i minerałów, a także kamieni szlachetnych i półszlachetnych
cs Rovněž je vhodné zakázat, aby do Společenství byla dovážena kulatina, užitkové dřevo a dřevařské výrobky, kovy a nerosty, jakož i drahokamy a polodrahokamy
pl Wszelkie zastosowania HCE w innych branżach przemysłu metali nieżelaznych wycofuje się do dnia ‧ grudnia ‧ roku
cs Veškeré používání HCE v průmyslovém odvětví neželezných kovů se zastaví do ‧. prosince
pl C- całkowita dopuszczalna wielkość emisji (mg/Nm‧) dla metali ciężkich wyrażona jako wartości średnie w okresie pobierania próbek wynoszącym minimalnie ‧ minut, a maksymalnie ‧ godzin
cs C – mezní hodnoty celkových emisí (v mg/Nm‧) pro těžké kovy vyjádřené jako průměrné hodnoty změřené ve vzorcích odebíraných v intervalu v délce nejméně ‧ minut a nejvíce ‧ hodin
pl Następujące odpady metali i stopy metali w postaci metalicznej, rozproszonej
cs Následující odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě
pl obaw związanych z wpływem na ekosystemy wodne i lądowe w następstwie narażenia na skutek produkcji (wyłącznie w odniesieniu do ekosystemu wodnego, jeden zakład), produkcji pigmentów, produkcji tlenku chromu, poprzez sole wykorzystywane w garbarstwie, preparaty do impregnacji drewna, środki do konserwacji drewna, na skutek użytkowania impregnowanego drewna, preparatów do obróbki metali i przy obróbce metali
cs obav z účinků na vodní a suchozemské prostředí následkem expozice při výrobě látky (pouze vodní prostředí, jeden závod), výrobě pigmentů, oxidu chromitého, solí pro koželužský průmysl, formulaci a aplikaci prostředků na ochranu dřeva, při kontaktu s ošetřeným dřevem, při formulaci prostředků k povrchové úpravě kovů a při povrchové úpravě kovů
pl należy uwzględnić postęp techniczny w dziedzinie alternatywnych baterii niezawierających metali ciężkich
cs vzhledem k tomu, že by měl být zohledněn vývoj alternativních baterií neobsahujících těžké kovy
pl Państwa Członkowskie zobowiązane są przedstawić Komisji odpowiednie informacje jakościowe na temat poziomów stężenia metali ciężkich obecnych w opakowaniach, w rozumieniu art. ‧ dyrektywy ‧/WE, oraz na temat obecności szkodliwych i innych niebezpiecznych substancji i materiałów, w rozumieniu załącznika ‧ do dyrektywy ‧/WE pkt ‧ tiret trzecie
cs Členské státy předloží Komisi příslušné kvalitativní informace o hladinách koncentrací těžkých kovů v obalech ve smyslu článku ‧ směrnice ‧/ES a o přítomnosti škodlivých a jiných nebezpečných látek a materiálů ve smyslu třetí odrážky bodu ‧ přílohy ‧ směrnice ‧/ES
pl Płytka do narzędzi wymiennych, zbudowana ze zwartej warstwy diamentów syntetycznych, umocowanej na stałe na podłożu z węglika metalu
cs Destička pro vyměnitelné nástroje tvořená celistvou vrstvou syntetického diamantu pevně spojenou z podložkou z karbidu kovu
pl Do sekcji IV.G.‧ dotyczącej zniszczenia lub nieodwracalnego przekształcenia dodano podsekcję dotyczącą wytwarzania metali w procesie termicznym i metalurgicznym
cs K oddílu IV.G.‧ byl přidán pododdíl o tepelné a metalurgické produkci týkající se zničení a nevratné přeměny
pl Maksymalne stężenie metali ciężkich w odpadach przed poddaniem ich przetworzeniu (mg/kg masy suchej) spełnia wymogi kryterium drugiego
cs Maximální koncentrace těžkých kovů v odpadech před úpravou (mg/kg sušiny) splňují kritérium
pl Metale ciężkie i środki przeciwpalne
cs Těžké kovy a látky zpomalující hoření
pl Jeżeli kabina nie jest wykonana z materiałów trudnopalnych, tylna ściana kabiny powinna być zabezpieczona osłoną o szerokości równej szerokości cysterny, wykonaną z metalu lub innego odpowiedniego materiału
cs Pokud kabina není konstruována z nehořlavých materiálů, musí být v zadní části kabiny umístěný štít z kovu nebo jiného vhodného materiálu o šířce stejné jako je šířka cisterny
pl b)dla metali ciężkich (substancje zanieczyszczające numer ‧) nie więcej niż jeden pomiar na rok przewyższa dopuszczalne wielkości emisji ustalone w załączniku
cs pro těžké kovy (znečišťující látky č. ‧ až ‧) nanejvýše jedna měřená hodnota za rok překročí příslušné mezní hodnoty emisí stanovené v příloze
pl Wniosek został złożony w dniu ‧ września ‧ r. przez Europejskie stowarzyszenie przemysłu metali nieżelaznych (Eurometaux) (wnioskodawca) w imieniu producentów reprezentujących znaczącą część, w tym przypadku ponad ‧ %, produkcji wspólnotowej węglika wolframu, węglika wolframu z domieszką proszku metalicznego i stapianego węglika wolframu
cs Žádost podalo dne ‧. září ‧ Evropské sdružení pro kovy (European Association of Metals, Eurometaux) (dále jen žadatel) jménem výrobců představujících podstatnou část, v tomto případě více než ‧ %, celkové výroby karbidu wolframu, karbidu wolframu jednoduše smíšeného s kovovým práškem a taveného karbidu wolframu ve Společenství
pl Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni
cs Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech
pl Jednakże Państwo Członkowskie może, zgodnie z Traktatem, złożyć zebrane baterie lub akumulatory przenośne zawierające kadm, rtęć lub ołów w składowiskach ziemnych lub podziemnych, w ramach strategii mającej na celu stopniowe odchodzenie od metali ciężkich w przypadku braku funkcjonującego rynku końcowego
cs Členské státy však při současném dodržení Smlouvy mohou ukládat sebrané přenosné baterie nebo akumulátory obsahující kadmium, rtuť nebo olovo na skládkách nebo v podzemních skladovacích prostorách v rámci strategie postupného útlumu těžkých kovů, pokud neexistuje žádný praktický odbyt
pl Nożyce do metalu
cs Nůžky na železo
pl Podobnie jak w przypadku porównywalnych produktów lub roztworów trombiny, może dochodzić do denaturacji preparatu w kontakcie z roztworami zawierającymi alkohol, jod lub metale ciężkie (np. roztwory antyseptyczne
cs Stejně jako podobné přípravky nebo roztoky obsahující trombin může být EVICEL denaturován kontaktem s roztoky obsahujícími alkohol, jód nebo těžké kovy (např. antiseptické roztoky
pl Dla wielu miejsc produkcji cynku jako metalu oraz scenariuszy jego przetwarzania nie stwierdzono bezpośrednich obaw; nie można jednak wykluczyć potencjalnego ryzyka na skalę miejscową ze względu na możliwe istnienie wysokiego regionalnego antropogenicznego stężenia cynku
cs V případě mnoha provozů na výrobu elementárního zinku a zpracovatelských scénářů elementárního zinku nebyly zjištěny žádné bezprostřední obavy, ovšem nelze vyloučit potenciální riziko na místní úrovni kvůli možné existenci vysokých regionálních pozaďových koncentrací zinku
pl Produkcja materiałów podstawowych, takich jak stal, aluminium i inne metale kolorowe, chemikalia, cement, wapno, szkło, masa celulozowa i papier, stanowi niezbędną podstawę łańcuchów wartości w przemyśle
cs Výroba základních materiálů jako oceli, hliníku a jiných neželezných kovů, chemikálií, cementu, vápna, skla, celulózy a papíru je nepostradatelným základem průmyslových hodnotových řetězců
pl W sekcji GC (inne odpady zawierające metale
cs V oddíle GC (Ostatní odpad s obsahem kovů
pl Treść załącznika do dyrektywy: Wymogi dotyczące konstrukcji, urządzeń, homologacji typu, kontroli i badań oraz oznaczania cystern stałych (pojazdów cystern), cystern odejmowalnych, kontenerów cystern i cystern typu nadwozie wymienne, ze ściankami zbiornika wykonanymi z metali oraz pojazdów baterii i wieloelementowych kontenerów gazowych
cs Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci, vybavení, schválení typu, prohlídky a zkoušky a označování nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a výměnných cisternových nástaveb se stěnami z kovových materiálů, bateriových vozidel a MEGC
pl Wśród postępowych wymieniłbym w szczególności wymóg udzielenia gwarancji producentów, że ich zabawki nie są szkodliwe dla zdrowia lub bezpieczeństwa dzieci, podwyższenie granicznych dopuszczalnych wartości dla metali toksycznych, bardziej skuteczne zabezpieczenie przed groźbą uduszenia lub zadławienia, spowodowaną małymi, dającymi się odłączyć elementami zabawek oraz wyjaśnienie ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach lub bezpośrednio na zabawkach.
cs Pokud jde o úspěchy, rád bych zmínil zejména požadavek záruky ze strany výrobců, aby jejich hračky neohrožovaly zdraví či bezpečnost dětí, zvýšení mezních hodnot pro toxické kovy, zvýšení prevence nebezpečí udušení způsobeného malými oddělitelnými součástmi a jasnější varování na obalech hraček samotných.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1892 zdań frazy metal kowalny.Znalezione w 0,979 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.