wymowa:  

Tłumaczenia na język czeski:

  • bratři   
  • dvojčata   
  • dvojče   
  • pokrevní příbuzní   
  • sestry   
  • trojčata   
  • čtyřčata   

Did you mean: Bliźnięta

Podobne frazy w słowniku polski czeski. (4)

bliźnię
sourozenec
Bliźnięta
Blíženci
bliźnięta syjamskie
siamská dvojčata
gwiazdozbiór bliźniąt
souhvězdí blíženců

Przykładowe zdania z "bliźnięta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE
cs SIAMSKÁ DVOJČATA
pl W razie udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej czy pojęcie urodzenie zawarte w klauzuli ‧.‧ dyrektywy ‧/‧/WE należy interpretować w ten sposób, że na rzecz rodziców będących pracownikami ustanowione zostało podwójne prawo do urlopu rodzicielskiego, którego podstawą jest okoliczność, że ciąża bliźniacza kończy się dwoma następującymi po sobie narodzinami (dwoje bliźniąt) czy też w ten sposób, że urlop rodzicielski przyznany został tylko w odniesieniu do jednych narodzin niezależnie od liczby dzieci, które przyszły na świat ale w tym ostatnim przypadku nie dochodzi do naruszenia równości wobec prawa ustanowionej w art. ‧ Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej?
cs V případě záporné odpovědi na otázku ‧), má být výraz narození uvedený v ustanovení ‧ odst. ‧ směrnice ‧/‧/ES vykládán v tom smyslu, že pro pracující rodiče se stanoví dvojí nárok na rodičovskou dovolenou, který se opírá o skutečnost, že dvojčetné těhotenství končí dvěma po sobě následujícími narozeními (dvojčat), nebo v tom smyslu, že rodičovská dovolená se přiznává z pouhého důvodu narození, bez ohledu na počet narozených dětí, aniž by za tohoto předpokladu byla porušena rovnost před zákonem, která je zakotvena v článku ‧ Listiny základních práv Evropské unie?
pl Urlop rodzicielski w przypadku narodzin bliźniąt
cs Rodičovská dovolená přiznaná v případě narození dvojčat
pl Czy identyczne bliźnięta mogą mieć różne grupy krwi?
cs Mohou mít identická dvojčata odlišnou krevní skupinu?
pl Klauzuli ‧ pkt ‧ tego porozumienia ramowego nie można interpretować w ten sposób, że narodziny bliźniąt wiążą się z powstaniem prawa do tej samej liczby urlopów rodzicielskich co liczba narodzonych dzieci
cs Ustanovení ‧ bod ‧ uvedené rámcové dohody nemůže být vykládáno v tom smyslu, že narození dvojčat zakládá právo na počet rodičovských dovolených odpovídající počtu narozených dětí
pl " Po co bliźnięta syjamskie jadą do Anglii? "
cs Zkus nějaké vtipy.Jako, " Proč jela siamská dvojčata do Anglie? "
pl Podczas doświadczeń marmozety i tamaryny mogą być zazwyczaj trzymane ze zgodnymi osobnikami tej samej płci (bliźnięta, rodzic/potomek) lub w parach samiec/samica przy stosowaniu metod antykoncepcyjnych
cs V průběhu pokusů lze kosmany a tamaríny obvykle držet se snášenlivým jedincem stejného pohlaví (dvojčata, rodič/potomek) nebo ve smíšených dvojicích za použití antikoncepce
pl Zwierzęta zazwyczaj z dobrym skutkiem wychowują pojedyncze młode lub bliźnięta bez potrzeby dodatkowych zabiegów
cs Zvířata jsou běžně schopna sama úspěšně vychovávat jednoho potomka nebo dvojčata
pl Urodziła bliźnięta
cs Měla dvojčata
pl BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE ROZDZIELONE
cs SIAMSKÁ DVOJČATA ROZDĚLENA
pl Bliźnięta Autoboty, raport w hangarze trzecim
cs Autobotí dvojčata, hlaste se v hangáru
pl Mój brat ma na myśli, że woli określenie " połączone bliźnięta. "
cs Myslím, že můj bratr se snaží říct, že lepší je název spojená dvojčata
pl Ale moim zdaniem... jego matka nie chciała wychowywać dwójki dzieci.Nie spodziewała się bliźniąt
cs Ale podle mě... jejich matka nechtěla dvě děti
pl Że Isa i ja jesteśmy bliźniętami syjamskimi
cs Že Isa a já jsme siamská dvojčata
pl Bliźnięta Owen pokazały się publicznie, i szukam inwestycji
cs Olsenova dvojčata vyšli na veřejnost, a já chci investovat
pl To samo było trzy lata temu w sierpniu dla Strzelca, w zeszłym roku w październiku dla Bliźniąt, miesiąc temu dla Skorpiona, a teraz dla Koziorożca
cs To samé bylo před třemi leti v srpnu, pro Střelce,...... v minulém roku v říjnu, pro Blížence,...... před měsícem, pro štíra a teď, pre Kozoroha
pl Ale jako bliźnięta macie tę samą datę urodzin
cs Jako dvojčata máte stejné datum
pl Nancy oczekuje bliźniąt
cs Angie čeká dvojčata
pl Jednakże na mocy tej klauzuli, interpretowanej w świetle zasady równego traktowania, na ustawodawcy krajowym ciąży obowiązek wprowadzenia w życie takich uregulowań dotyczących urlopu rodzicielskiego, które w zależności od sytuacji istniejącej w danym państwie członkowskim zapewnią, że rodzice bliźniąt będą traktowani w sposób należycie uwzględniający ich szczególne potrzeby
cs Ve světle zásady rovného zacházení toto ustanovení nicméně ukládá vnitrostátnímu zákonodárci povinnost zavést režim rodičovské dovolené, který rodičům dvojčat zajistí v závislosti na situaci existující v dotyčném členském státě zacházení, které bude řádně zohledňovat jejich zvláštní potřeby
pl Czy można uznać, że w drodze klauzuli ‧.‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC, interpretowanej w świetle art. ‧ Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dotyczącego praw dziecka i przy wzięciu pod uwagę, że poziom ochrony tych praw uległ podwyższeniu w związku ze wspomnianą Kartą ustanowione zostało prawo do urlopu rodzicielskiego również na rzecz dziecka w taki sposób, że przyznanie jednego urlopu rodzicielskiego w przypadku narodzin bliźniąt stanowi naruszenie art. ‧ Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z powodu dyskryminacji ze względu na urodzenie oraz niezgodne z zasadą proporcjonalności ograniczenie praw bliźniąt?
cs Je možné mít za to, že ustanovením ‧ odst. ‧ směrnice Rady ‧/‧/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, vykládaným ve světle článku ‧ Listiny základních práv Evropské unie, který se týká práv dítěte, a s ohledem na zvýšení úrovně ochrany těchto práv, které přinesla uvedená listina, je zároveň ustanoveno právo na rodičovskou dovolenou za každé dítě, takže by přiznání jediné rodičovské dovolené v případě narození dvojčat bylo v rozporu s článkem ‧ Listiny základních práv Evropské unie, z důvodu diskriminace na základě narození a omezení práva dvojčat, které je neslučitelné se zásadou proporcionality?
pl Ustawa nr ‧/‧ Zb. z dnia ‧ lipca ‧ r. o zasiłku porodowym i o świadczeniach przyznawanych rodzicom, którzy mają troje lub więcej dzieci urodzonych w tym samym czasie lub dwie pary bliźniąt urodzone w okresie dwóch lat, z późniejszymi zmianami
cs zákon č. ‧/‧ Z. z. ze dne ‧. července ‧ o příspěvku při narození dítěte, o příspěvku rodičům, kterým se současně narodily tři děti nebo více dětí nebo kterým se v průběhu dvou let opakovaně narodila dvojčata, ve znění pozdějších předpisů
pl Ustawa nr ‧/‧ Zb. z dnia ‧ lipca ‧ r. o zasiłku porodowym i o świadczeniach przyznawanych rodzicom, którzy mają troje lub więcej dzieci urodzonych w tym samym czasie lub dwie pary bliźniąt urodzone w okresie dwóch lat, z późniejszymi zmianami
cs Zákon č. ‧/‧ Z. z. ze dne ‧. července ‧ o příspěvku při narození dítěte, o příspěvku rodičům, kterým se současně narodily tři nebo více dětí nebo kterým se v průběhu dvou let opakovaně narodila dvojčata, ve znění pozdějších předpisů
pl To bliźnięta
cs To jsou dvojčata
pl Bliźniąt w zasadzie się nie rozdziela, ale u pana stwierdzono poważną infekcję płuc
cs Stát dvojčata většinou neodděluje, ale Jacob, tedy vy, dostal těžký zápal plic
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 30 zdań frazy bliźnięta.Znalezione w 0,86 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.