wymowa:  

Tłumaczenia na język czeski:

  • dvojčata   

Podobne frazy w słowniku polski czeski. (3)

BliźniętaBlíženci
bliźnięta syjamskiesiamská dvojčata
gwiazdozbiór bliźniątsouhvězdí blíženců

Przykładowe zdania z "bliźnięta", pamięć tłumaczeniowa

add example
Że Isa i ja jesteśmy bliźniętami syjamskimiŽe Isa a já jsme siamská dvojčata
" Po co bliźnięta syjamskie jadą do Anglii? "Aspoň je to vtip.Zkus nějaké vtipy. Jako, " Proč jela siamská dvojčata do Anglie? "
Mój brat ma na myśli, że woli określenie " połączone bliźnięta. "Myslím, že můj bratr se snaží říct, že lepší je název spojená dvojčata
Bliźniąt w zasadzie się nie rozdziela, ale u pana stwierdzono poważną infekcję płucStát dvojčata většinou neodděluje, ale Jacob, tedy vy, dostal těžký zápal plic
Zwierzęta zazwyczaj z dobrym skutkiem wychowują pojedyncze młode lub bliźnięta bez potrzeby dodatkowych zabiegówZvířata jsou běžně schopna sama úspěšně vychovávat jednoho potomka nebo dvojčata
Jednakże na mocy tej klauzuli, interpretowanej w świetle zasady równego traktowania, na ustawodawcy krajowym ciąży obowiązek wprowadzenia w życie takich uregulowań dotyczących urlopu rodzicielskiego, które w zależności od sytuacji istniejącej w danym państwie członkowskim zapewnią, że rodzice bliźniąt będą traktowani w sposób należycie uwzględniający ich szczególne potrzebyVe světle zásady rovného zacházení toto ustanovení nicméně ukládá vnitrostátnímu zákonodárci povinnost zavést režim rodičovské dovolené, který rodičům dvojčat zajistí v závislosti na situaci existující v dotyčném členském státě zacházení, které bude řádně zohledňovat jejich zvláštní potřeby
Bliźnięta Autoboty, raport w hangarze trzecimAutobotí dvojčata, hlaste se v hangáru
Nancy oczekuje bliźniątAngie čeká dvojčata
Podczas doświadczeń marmozety i tamaryny mogą być zazwyczaj trzymane ze zgodnymi osobnikami tej samej płci (bliźnięta, rodzic/potomek) lub w parach samiec/samica przy stosowaniu metod antykoncepcyjnychV průběhu pokusů lze kosmany a tamaríny obvykle držet se snášenlivým jedincem stejného pohlaví (dvojčata, rodič/potomek) nebo ve smíšených dvojicích za použití antikoncepce
BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE ROZDZIELONESIAMSKÁ DVOJČATA ROZDĚLENA
Bliźnięta Owen pokazały się publicznie, i szukam inwestycjiOlsenova dvojčata vyšli na veřejnost, a já chci investovat
Czy można uznać, że w drodze klauzuli ‧.‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC, interpretowanej w świetle art. ‧ Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dotyczącego praw dziecka i przy wzięciu pod uwagę, że poziom ochrony tych praw uległ podwyższeniu w związku ze wspomnianą Kartą ustanowione zostało prawo do urlopu rodzicielskiego również na rzecz dziecka w taki sposób, że przyznanie jednego urlopu rodzicielskiego w przypadku narodzin bliźniąt stanowi naruszenie art. ‧ Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z powodu dyskryminacji ze względu na urodzenie oraz niezgodne z zasadą proporcjonalności ograniczenie praw bliźniąt?Je možné mít za to, že ustanovením ‧ odst. ‧ směrnice Rady ‧/‧/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, vykládaným ve světle článku ‧ Listiny základních práv Evropské unie, který se týká práv dítěte, a s ohledem na zvýšení úrovně ochrany těchto práv, které přinesla uvedená listina, je zároveň ustanoveno právo na rodičovskou dovolenou za každé dítě, takže by přiznání jediné rodičovské dovolené v případě narození dvojčat bylo v rozporu s článkem ‧ Listiny základních práv Evropské unie, z důvodu diskriminace na základě narození a omezení práva dvojčat, které je neslučitelné se zásadou proporcionality?
Ale jako bliźnięta macie tę samą datę urodzinJako dvojčata máte stejné datum
Rozdwojenia osobowości, bliźnięta syjamskieRozštěpené osobnosti, siamská dvojčata
To bliźniętaTo jsou dvojčata
Urodziła bliźniętaMěla dvojčata
Bliźnięta wylądowałyBlíženci přistáli
To samo było trzy lata temu w sierpniu dla Strzelca, w zeszłym roku w październiku dla Bliźniąt, miesiąc temu dla Skorpiona, a teraz dla KoziorożcaTo samé bylo před třemi leti v srpnu, pro Střelce,...... v minulém roku v říjnu, pro Blížence,...... před měsícem, pro štíra a teď, pre Kozoroha
Czy identyczne bliźnięta mogą mieć różne grupy krwi?Mohou mít identická dvojčata odlišnou krevní skupinu?
" Po co bliźnięta syjamskie jadą do Anglii? "Zkus nějaké vtipy.Jako, " Proč jela siamská dvojčata do Anglie? "
To samo było trzy lata temu w sierpniu dla Strzelca, w zeszłym roku w październiku dla Bliźniąt, miesiąc temu dla Skorpiona, a teraz dla KoziorożcaTo samé bylo před třemi leti v srpnu, pro Střelce...... v minulém roku v říjnu, pro Blížence...... před měsícem, pro štíra a teď, pre Kozoroha
Ustawa nr ‧/‧ Zb. z dnia ‧ lipca ‧ r. o zasiłku porodowym i o świadczeniach przyznawanych rodzicom, którzy mają troje lub więcej dzieci urodzonych w tym samym czasie lub dwie pary bliźniąt urodzone w okresie dwóch lat, z późniejszymi zmianamizákon č. ‧/‧ Z. z. ze dne ‧. července ‧ o příspěvku při narození dítěte, o příspěvku rodičům, kterým se současně narodily tři děti nebo více dětí nebo kterým se v průběhu dvou let opakovaně narodila dvojčata, ve znění pozdějších předpisů
Nie mam miejsca dla bliźniątTo je problém?Ronny, dvojčata se mi sem nevejdou
BLIŹNIĘTA SYJAMSKIESIAMSKÁ DVOJČATA
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 30 zdań frazy bliźnięta.Znalezione w 0,384 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.