Tłumaczenia na język czeski:

  • Ruská občanská válka   

Przykładowe zdania z "Wojna domowa w Rosji", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Państwa Członkowskie wstrzymują przywóz z Rosji żywych ptaków innych niż drób, o których mowa w art. ‧ tiret trzecie decyzji ‧/‧/WE, włączając ptaki towarzyszące swoim właścicielom (ptaki domowe
cs Členské státy pozastaví dovoz živých ptáků z Ruska, kromě drůbeže, podle třetí odrážky článku ‧ rozhodnutí ‧/‧/ES, včetně ptáků doprovázených jejich majiteli (ptáků v zájmovém chovu
pl wyraża zaniepokojenie ogólną niewydajnością rosyjskiego systemu energetycznego, zarówno w sensie poszukiwań i transportu, jak i wykorzystania w przemyśle i gospodarstwach domowych, co może poważnie odbić się na zobowiązaniach Rosji w zakresie dostaw; wzywa Komisję do uwzględnienia tej kwestii w ramach prowadzonej technicznej współpracy z Rosją
cs vyjadřuje znepokojení nad celkovou neúčinností ruského energetického systému, a to jak z hlediska těžby a přepravy, tak z hlediska průmyslové spotřeby a spotřeby domácností, jež může mít vážné důsledky pro závazky Ruska v oblasti dodávek; vyzývá Komisi, aby tuto otázku řešila v rámci své technické spolupráce s Ruskem
pl Właściwe jest ustanowienie w osobnym akcie prawnym szczegółowych zasad w odniesieniu do przywozu z Rosji ptaków innych niż drób, ptaków domowych i piór niepoddanych obróbce
cs V odděleném právním aktu by se měla stanovit zvláštní pravidla pro dovoz ptáků kromě drůbeže, ptáků v zájmovém chovu a nezpracovaného peří z Ruska
pl W tej samej rezolucji z jednej strony wspominamy o powyższych osiągnięciach, a z drugiej zdecydowanie krytykujemy sytuację domową w Rosji.
cs Všechno toto považujeme za žádoucí, a přitom v tomtéž usnesení silně kritizujeme vnitrostátní situaci v Rusku.
pl Spośród branż produkcji urządzeń gospodarstwa domowego delokalizacja do krajów spoza Europy (Rosji, Chin, Turcji) w największym stopniu dotknęła produkcji klimatyzatorów i małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego
cs Sektory domácích spotřebičů, které jsou nejvíce zasaženy přemisťováním podniků do mimoevropských zemí (Ruska, Číny, Turecka) jsou výroba klimatizačních zařízení a malých spotřebičů
pl Ta konfrontacyjna fobia wobec Rosji w haniebny sposób podsyca napęd amerykańskiego neo-konserwatywnego lobby podżegającego do nowej Zimnej Wojny.
cs Tato konfrontační rusofobie nestoudně roztáčí kola nové studené války podněcované americkou lobby novodobých válečných štváčů.
pl Spoglądanie tylko w stronę Rosji (Rosja, Rosja, Rosja) czy czekanie na nową wojnę zimową prowadzi donikąd.
cs Jen zírání směrem k Rusku (Rusko, Rusko, Rusko) nebo čekání na novou Zimní válku nepovede k ničemu.
pl Wojna w Iraku bez wątpienia naruszała prawo międzynarodowe, podobnie jak działania Rosji w Abchazji i Osetii Południowej.
cs Válka v Iráku byla zcela jasně proti mezinárodnímu právu, stejně jako ruské akce v Abcházii a Jižní Osetii.
pl Według sprawozdania z misji wyjaśniającej, była to wojna lub konflikt wojskowy w Gruzji między Rosją a Gruzją, w który zaangażowały się również jednostki aliantów i najemników Rosji z północnego Kaukazu.
cs Podle zprávy vyšetřovací mise se v Gruzii jednalo o válku nebo vojenský konflikt mezi Ruskem a Gruzií, do níž se zapojily i některé další jednotky ruských spojenců a žoldáků ze severního Kavkazu.
pl Czy można sobie wyobrazić powrót do władzy radzieckiego przywództwa w Rosji lub odrodzenie komunistycznych sił politycznych w Niemczech, jeśli doszłoby do przeprowadzenia oceny systemu komunistycznego pod koniec zimnej wojny?
cs Dokázal by si někdo představit návrat sovětského vedení KGB k moci v Rusku nebo obnovení komunistických politických síl v Německu, kdyby existovalo hodnocení komunistického systému na konci studené války?
pl W tym kontekście nie należy odrzucać groźby ewentualnych sankcji wobec Rosji za wojnę na Kaukazie.
cs V tomto kontextu bychom neměli odmítat hrozbu související s možným zavedením sankcí proti Rusku za válku na Kavkaze.
pl w imieniu grupy S&D. - Pani przewodnicząca! Często debaty dotyczące Rosji dzielą nas na ideologów i pragmatyków, szukających konfrontacji geostrategów i rozjemców, weteranów zimnej wojny i nowych utylitarnych oportunistów.
cs jménem skupiny S&D. - Paní předsedající, debaty o Rusku nás velmi často rozdělují na idealisty a pragmatiky; na konfrontační geostratégy a ústupkáře; na veterány studené války a nové utilitární oportunisty.
pl Proszę, wysłuchajcie państwo uważnie i bez żadnych obaw: 'mając na uwadze, że' rosyjska 'opinia publiczna nie została wystarczająco poinformowana o rozmiarach zbrodni popełnionych podczas' II Wojny Światowej, 'zwłaszcza w' Finlandii, krajach nadbałtyckich, Katyniu i regionie Königsberg, Parlament Europejski 'uważa, że obywatele' Rosji 'mają prawo dowiedzieć się prawdy o....polityce wojny i eksterminacji ludności popełnionej w jej imię i poznać sprawców zbrodni wojennych'; Parlament 'uważa, że' Rosja 'musi uczciwie stanąć twarzą w twarz ze swoją' sowiecką 'przeszłością i pogodzić się z nią, co jest integralną częścią jej drogi do pojednania ze swoimi sąsiadami'.
cs Poslouchejte prosím pozorně a bez obav: "Vzhledem k tomu, že" ruská "veřejnost není dostatečně informována o rozsahu zločinů spáchaných" za druhé světové války, "zejména pak ve" Finsku, v pobaltských státech, v Katyni a v Kaliningradské oblasti; Parlament "se domnívá, že občané" Ruska "jsou oprávněni dozvědět se pravdu o (...) politikách války a genocidy páchaných jejich jménem i znát pachatele válečných zločinů"; Parlament "se domnívá, že v zájmu dalšího pokroku musí" Rusko své sovětské "minulosti doopravdy čelit a že vyrovnání se s minulostí je nedílnou součástí cesty k usmíření" Ruska "s jeho sousedy".
pl Morderstwo to było aktem wojny ze strony Rosji, wymierzonym w stronę Wielkiej Brytanii.
cs Tato vražda byla válečným aktem Ruska vůči Spojenému království.
pl O ile dla Europy zachodniej druga wojna światowa była logiczną konsekwencją relatywnie krótkiego okresu dominacji reżimu nazistowskiego w Niemczech i bodźcem do powojennej modernizacji politycznej, o tyle dla ZSRR i Rosji konieczność zmian wynikała z siedemdziesięcioletniej dominacji reżimu komunistycznego, którego punktem kulminacyjnym był dyktatorski terror Stalina.
cs Jestliže druhá světová válka byla impulzem pro poválečnou politickou modernizaci západní Evropy, která byla logickým ukončením poměrně krátkého období nadvlády nacistického režimu v Německu, potom pro SSSR a Rusko byla potřeba přestavby diktována zkušenostmi se 70 lety nadvlády komunistického režimu, jehož vrcholem byla Stalinova teroristická diktatura.
pl Uderzając w praską wiosnę, Moskwa zasygnalizowała, że mogła zrobić, co tylko chciała, w tej strefie wpływów, którą wykradła Europie pod koniec drugiej wojny światowej, oraz że nie było żadnych granic imperialistycznego bezwstydu i hipokryzji radzieckiej Rosji.
cs Rozdrcením Pražského jara Moskva vyslala signál, že si ve své sféře vlivu, kterou Evropě uloupila na konci druhé světové války, může dělat, co se jí zachce, a že neexistují hranice imperialistické bezostyšnosti a pokrytectví Sovětského Ruska.
pl W ostatnich latach w Rosji zachodziły poważne zmiany, komunizm stalinowski zastąpiły początku liberalnego kapitalizmu; zagrożenie nuklearne Zimnej Wojny ustąpiło zainicjowanemu procesowi przyjaznego rozbrojenia oraz negocjacji z Zachodem w sprawie współpracy militarnej.
cs V posledních letech došlo v Rusku k významným změnám od stalinského komunismu k počátkům liberálního kapitalismu, od jaderné hrozby studené války po zahájení přátelských rozhovorů o odzbrojení a vojenské spolupráci se západem.
pl Wojna między Rosją a Gruzją w 2008 roku, nierozwiązane i tzw. "zamrożone” konflikty, a także niepokojące osłabienie demokratycznych rządów na Ukrainie i w Rosji stanowią bardzo poważne problemy i żywe przykłady zagrożeń dla bezpieczeństwa na tym obszarze.
cs Gruzínsko-ruská válka v roce 2008, nevyřešené a takzvané zmrazené konflikty a znepokojivě se hroutící demokratická vláda na Ukrajině a v Rusku - to všechno jsou velmi vážné problémy a živé příklady bezpečnostního rizika v této oblasti.
pl Przed zbliżającym się szczytem możemy rzeczywiście powiedzieć, że brakuje Unii Europejskiej jednej i spójnej strategii wobec Rosji, a obecna pragmatyczna współpraca oparta na strategii małych kroków może bardzo łatwo zostać zerwana przy pierwszym lepszym kryzysie, tak jak miało to miejsce w 2008 r. podczas wojny z Gruzją czy po odcięciu dostaw gazu w 2009 r.
cs (PL) Paní předsedající, v přípravě na nadcházející summit můžeme skutečně říci, že Evropská unie postrádá jednotnou ucelenou strategii vůči Rusku a že současná politika pragmatické spolupráce založená na strategii malých kroků se může velice snadno rozpadnout během jakékoli příští krize, jak se stalo v roce 2008 během války s Gruzií nebo v roce 2009 po přerušení dodávek plynu.
pl Gdyby było to w rzeczywistości lepszym sposobem działania, gdyby było nam lepiej z tym, że urzędnicy państwowi decydują o tym, co robić z naszym majątkiem, przegralibyśmy zimną wojnę, a debata ta odbywałaby się w Rosji.
cs Kdyby tohle byl skutečně lepší postup, kdyby nám všem prospělo, že státní úředníci rozhodují za nás, jak budeme utrácet své bohatství, pak bychom bývali prohráli studenou válku a tato rozprava by se konala v Rusku.
pl (DE) Pani przewodnicząca, pani komisarz! Wojna w Gruzji, spór w sprawie gazu i niemożność Unii Europejskiej do uzgodnienia rozsądnie zjednoczonej linii w odniesieniu do Rosji pozostawiły swój ślad.
cs (DE) Paní předsedající, paní komisařko, válka v Gruzii, spory kvůli plynu a neschopnost Evropské unie shodnout se na přijatelně jednotném postoji v souvislosti s Ruskem, zanechaly svou stopu.
pl Prezydencja czeska udowodniła, że jest w stanie reagować i działać w sytuacjach krytycznych, takich jak wojna w Strefie Gazy czy zakłócenia w dostawie gazu z Rosji do UE.
cs České předsednictví prokázalo, že umí reagovat a jednat v kritických situacích, jako je válka v Gaze a zastavení dodávek plynu z Ruska do EU.
pl Podobnie nie możemy pozwolić Rosji zachowywać się, jakby tocząca się zeszłego lata wojna w Gruzji nie miała miejsca.
cs Stejně tak nemůžeme Rusku dovolit, aby se jednoduše chovalo, jako kdyby loňská válka v Gruzii nebyla.
pl na piśmie. - Panie przewodniczący! Zajmując niejednoznaczne stanowisko wobec Rosji i angażując Europę w rozwiązywanie tego konfliktu, Rada Europejska oraz większą część posłów do Parlamentu rozpoczynają proces tak niebezpieczny jak ten, który wywołał pierwszą wojnę światową na tym kontynencie.
cs písemně. - Vážený pane předsedající, přijmutím jednoznačného postoje k Rusku a angažováním se Evropy v řešení tohoto konfliktu odstartovala Evropská rada a většina v Evropském parlamentě proces, který je stejně nebezpečný jako proces, který uvrhl náš kontinent do první světové války.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1981320 zdań frazy Wojna domowa w Rosji.Znalezione w 324,134 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.