wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • pociąg     
  (Noun  m, male) []
   
  een rij wagons die door een krachtvoertuig (bijvoorbeeld een locomotief) voortbewogen wordt
   
  zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy albo wagonu silnikowego, odbywający jazdę po wytyczonej trasie, po szynach, lub przygotowany do drogi
   
  Een gekoppelde groep van treinstellen, meestal voortgeduwd of getrokken door een locomotief.
 • trenować   

Picture dictionary

pociąg
pociąg

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trein", pamięć tłumaczeniowa

add example
nl in het openbaar vervoer (bussen, treinen, schepen, vliegtuigen enz.), indien verleend door een onafhankelijke ondernemer
pl w transporcie publicznym (autokary, pociągi, łodzie, samoloty itd.), jeżeli są świadczone przez niezależny podmiot
nl De trein wordt dan gekarakteriseerd door een omhullende kromme met het beeld van de trein, gevormd door de waarde van drie drukvariaties ΔP‧, ΔP‧ en ΔP
pl Dla pociągu można zdefiniować charakterystyczną obwiednię wyznaczoną trzema wartościami zmian ciśnienia P‧, P‧ i P
nl De vervoerder moet eventueel op het vervoerbewijs vermelden dat de trein is uitgevallen of de aansluiting is gemist
pl Przewoźnik zobowiązany jest w danym wypadku poświadczyć na bilecie odwołanie pociągu lub utratę połączenia
nl We hebben de trein gevonden
pl No, najwyższy czas
nl Het was puur toeval dat Mary en ik op dezelfde trein zaten.
pl To był czysty przypadek że ja i Maria jechaliśmy tym samym pociągiem.
nl Over ' n uur neem ik de trein
pl Jestem w Jersey.Popłynę następnym promem
nl De dieren mogen niet per trein worden vervoerd indien de maximale transporttijd langer is dan voorgeschreven in punt
pl Zwierząt nie wolno transportować koleją, jeżeli maksymalny czas trwania podróży przekracza czas określony w ust
nl De eisen voor besturing en seingeving zijn opgenomen in punt ‧.‧.‧ (ETCS-functionaliteit op de treinen
pl Wymagania dotyczące podsystemu Sterowanie podane są w punkcie ‧.‧.‧ (Pokładowe funkcje ETCS
nl Deze kwestie speelt bij de regionale verkiezingen een belangrijke rol. We willen geen spoorvervoer met twee snelheden, waarbij de particuliere sector de markt voor snelle en comfortabele treinen ten behoeve van het zakenleven in handen heeft, met gereserveerde plaatsen die alleen de rijken zich kunnen veroorloven, en de openbare sector zorg draagt voor het vervoer van de armen, in verouderde, onveilige en oncomfortabele tweedeklas treinen.
pl Nie chcemy sytuacji, w której spółki prywatne będą rządzić na rynku szybkich wygodnych pociągów klasy biznes z rezerwacją miejsc, na które stać będzie tylko bogaczy, podczas gdy reszta społeczeństwa będzie podróżować niebezpiecznymi, niewygodnymi, przestarzałymi pociągami drugiej klasy dla ubogich.
nl Het subsysteem Exploitatie en verkeersleiding bepaalt dat de basisvereisten van treinhoorbaarheid waaraan het subsysteem Rollend materieel moet voldoen inhouden dat een trein een hoorbare waarschuwing van zijn aanwezigheid moet kunnen geven
pl Podsystem Ruch kolejowy określa, że podstawowym wymaganiem w zakresie słyszalności pociągu, które musi spełniać podsystem Tabor, jest aby pociąg był w stanie dać akustyczny sygnał ostrzegający o zbliżaniu się
nl Een middel ter controle van waakzaamheid van de machinist dat in werking treedt en de trein tot stilstand brengt wanneer de machinist binnen een voor te schrijven tijd niet reageert, hetgeen automatisch wordt gemeld aan de centrale treindienstleiding (waar de infrastructuur deze apparatuur ondersteunt
pl Środek monitorowania reakcji maszynisty, interweniujący i zatrzymujący pociąg w sytuacji, gdy maszynista nie zareaguje w określonym czasie, oraz – o ile infrastruktura obsługuje taką funkcję – automatycznie zgłaszający taki fakt do centrum sterowania sygnalizacją
nl Wanneer er reden is om aan te nemen dat zich in de trein personen bevinden die gesignaleerd zijn of die ervan worden verdacht een strafbaar feit te hebben begaan, dan wel onderdanen van een derde land die illegaal wensen binnen te reizen, stelt de grenswachter, indien hij overeenkomstig de nationale voorschriften niet zelf mag optreden, de lidstaten waarnaar of waardoor de trein rijdt, daarvan in kennis
pl W przypadkach gdy istnieją podstawy do uznania, że w pociągu ukrywają się osoby poszukiwane lub podejrzewane o popełnienie przestępstwa lub obywatele państw trzecich zamierzający wjechać nielegalnie, funkcjonariusz straży granicznej, jeżeli nie może działać zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, powiadamia Państwa Członkowskie, w kierunku lub na terytorium których porusza się pociąg
nl De spoorwegonderneming moet geëigende procedures bepalen voor hulpverlening aan treinpersoneel bij gestoord bedrijf om vertragingen door technische of andere defecten aan rollend materieel te voorkomen of te beperken (bij voorbeeld communicatielijnen of maatregelen voor het evacueren van treinen
pl Przewoźnik kolejowy musi zdefiniować odpowiednie procedury mające pomóc drużynie pociągowej w sytuacjach funkcjonowania pogorszonego, celem uniknięcia lub zmniejszenia opóźnień wywołanych awariami technicznymi lub innymi awariami taboru (np. kanały komunikacji, środki, które należy podjąć w przypadku ewakuacji pociągu
nl Het lijkt er echter wel op dat de trein niet was uitgerust met een automatisch remsysteem.
pl Wydaje się jednak, że pociąg nie był wyposażony w automatyczny system hamowania.
nl reis per trein: eerste klas
pl podróż koleją: pierwsza klasa
nl De technische eigenschappen van de infrastructuren en de vaste installaties moeten onderling en met die van de treinen die op het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem rijden compatibel zijn
pl Cechy techniczne infrastruktury i instalacji stałych muszą być kompatybilne wzajemnie oraz z pociągami, które mają być wykorzystywane w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości
nl De directeur kan een functionaris op een officiële dienstreis echter toestaan gebruik te maken van een persoonlijk of dienstvoertuig, in het bijzonder wanneer een arts verklaart dat de functionaris om medische redenen niet per vliegtuig kan reizen en reizen per trein niet mogelijk, te tijdrovend of te duur is
pl Dyrektor może jednakże zezwolić na podróż służbową samochodem prywatnym lub służbowym, zwłaszcza gdy pracownik przedstawi zaświadczenie lekarskie, że podróż lotnicza jest niewskazana ze względów zdrowotnych, a podróż pociągiem byłaby niemożliwa, trwałaby zbyt długo lub byłaby zbyt kosztowna
nl Ik moest gebruikmaken van veerdiensten, treinen, taxi's en auto's om hier in Straatsburg te kunnen komen, wat me meer dan 24 uur zonder slaap kostte.
pl Musiałem skorzystać z połączeń morskich, pociągów, taksówek i samochodów, aby dotrzeć do Strasburga, co zajęło mi 24 godziny bez snu.
nl te bepalen waar de trein bij brand dient te stoppen en zonodig te helpen bij de evacuatie van de reizigers
pl ocenić, gdzie zatrzymać pociąg w razie pożaru i w razie konieczności ułatwić ewakuację pasażerów
nl hetzij in de trein tijdens het traject tussen de stations op het grondgebied van de lidstaten, op voorwaarde dat de passagiers in de tussenliggende stations in de trein blijven
pl w pociągu podczas przejazdu pomiędzy stacjami na terytorium Państw Członkowskich, pod warunkiem, że osoby te przebywały w pociągu na poprzedniej stacji/stacjach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2123 zdań frazy trein.Znalezione w 0,662 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.