wymowa: IPA: də /də/  

Tłumaczenia na język polski:

 • ta   
   
  zaimek wskazujący, rodzaj żeński
 • ten   
   
  ...na przedmiot, zwierzę, osobę lub pojęcie znajdujące się blisko mówiącego
 • mieć możliwość   
  (Adjective  )
 • móc         
  (Adjective  )
 • niego   
 • niej   
 • potrafić   
  (Adjective  )
 • ty     
  (Determiner  s)
 • tym   
 • wy     
  (Determiner  p)
 • z   

Pozostałe znaczenia:

 
przedimek określony rodzaju męsko-żeńskiego oraz liczby mnogiej; brak odpowiednika w jęz. polskim
 
Het mannelijke bepaalde lidwoord.
 
Het bepaalde lidwoord.
 
Het mannelijk enkelvoudig bepaald lidwoord.
 
Het vrouwelijke bepaalde lidwoord.

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (85)

Aan de slagWprowadzenie; Przewodnik Szybki start
aansprakelijkheid van de producentodpowiedzialność producenta; odpowiedzialność wytwórcy
Afrikaans Handvest voor de rechten van de mens en de volkerenAfrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów 1981
Almanach de GothaAlmanach Gotajski
als de kat van huis is, dansen de muizen op tafelgdy kota nie ma, myszy harcują
Basilius de GroteBazyli Wielki
beroep in de alternatieve geneeskundepraktyk medycyny alternatywnej
bescherming van de consumentochrona konsumenta
Boudewijn de MoedigeBaldwin V z Hainaut
Burgerschap van de Europese UnieObywatelstwo Unii Europejskiej
Cantar de Mio CidPoemat o Cydzie
Centraal Bureau voor de StatistiekHolenderski Główny Urząd Statystyczny
Club Social de Deportes Rangers de TalcaRangers Talca
Confédération Africaine de FootballConfédération Africaine de Football
Congregatie voor de BisschoppenKongregacja ds. Biskupów
crème de la crèmeśmietanka
De Beginselen van de FilosofieZasady filozofii
De BlauwbloezenNiebieskie mundury
De ChristengemeenschapWspólnota Chrześcijan
De drie musketiersTrzej muszkieterowie
de KoranKoran
de plaat poetsenzejść ze sceny; wycofać się
De reis van het drakenschipPodróż "Wędrowca do Świtu"
delegatie van de Commissiedelegacja Komisji Europejskiej
ecosysteem van de zeebodemekosystem denny
Europa van de burgersEuropa obywateli
financiering van de hulpfinansowanie pomocy
Gemengd Parlementair Comité van de EERwspólny komitet parlamentarny EOG
Geschiedenis van de AardeHistoria Ziemi
Grootzegel van de Verenigde StatenWielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych
het gras is altijd groener aan de overkantChciec innych ludzi rzeczy, bo sie wydaja lepsze, ale w rzeczywistosci to sa takie same jak teraz masz
Humor en onzin/Mike de kip zonder kopBezgłowy kurczak Mike
Jacques de Gheyn IIJacob de Gheyn II
Jan Brueghel de OudeJan Brueghel
karel de grotekarol wielki
landen van de Gemeenschap van de Stille Oceaankraje Wspólnoty Pacyfiku
Lijst van gouverneurs van de FalklandeilandenGubernatorzy Falklandów
Lijst van heersers van de RijnpaltsPalatynat
Lijst van magisters-generaal van de dominicanenGenerałowie zakonu dominikanów
Lodewijk de DuitserLudwik II Niemiecki
Louis-Victor de BroglieLouis de Broglie
luis in de pelsgiez
Marie Louise de GuzmánLudwika de Guzman
Michaël de DappereMichał Waleczny
naar de letterdosłownie
Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais
onderwijs in de exacte vakkenprzedmioty ścisłe
Orde van de KousenbandOrder Podwiązki
Orde van de PoolsterKrólewski Order Gwiazdy Polarnej
Orde van de VerkondigingOrder Zwiastowania NMP
Orde van de Witte AdelaarOrder Orła Białego
Orde van Sint-Andreas de EerstgeroepeneOrder św. Andrzeja Powołańca
parels voor de zwijnenrzucać perły przed wieprze
Parti de l’Indépendence et du TravailPartia Niepodległości i Pracy
Partij voor de DierenPartij voor de Dieren
Partners voor de vredePartnerstwo dla Pokoju
plein van de hemelse vredeplac niebiańskiego spokoju
plichten van de ambtenaarobowiązki urzędnika państwowego
raming van de begrotingocena budżetu
Rechtvaardige onder de VolkerenSprawiedliwy wśród Narodów Świata
resolutie van de Europese Raadrezolucja Rady Europejskiej
rio de janeirorio de janeiro
Rodrigo Díaz de VivarCyd
Slag aan de GranikosBitwa nad Granikiem
Slag bij de MetaurusBitwa nad Metaurusem
Slag bij de TicinusBitwa nad rzeką Ticinus
Slag op de Witte BergBitwa pod Białą Górą
Slag van de NijlBitwa morska pod Abukirem
Stekelvarkens van de Nieuwe WereldUrson
steun aan de landbouwpomoc dla rolnictwa
steun voor de terugkeerpomoc dla repatriantów
studie over de uitvoerbaarheidstudium wykonalności
Territoire de BelfortTerritoire-de-Belfort
Theodorik de GroteTeodoryk Wielki
Tip van de dagPorada dnia
toegankelijkheid van de cultuurdostęp do dóbr kultury
toezicht op de marktkontrola rynku
toezicht op de verkiezingensprawdzanie ważności wyborów
totstandbrenging van de vredezaprowadzenie pokoju
Tuatha Dé DanannTuatha Dé Danann
Uitbreiding van de Europese UnieRozszerzenia Unii Europejskiej
verbod op de verspreiding van afvalwaterzakaz wprowadzania ścieków
verdeling van de bevoegdhedenpodział kompetencji
Willem de VeroveraarWilhelm Zdobywca
Witte de WithWitte de With

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "de", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dit gemeenschappelijk standpunt wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese UnieNiniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
De maatregelen en de financiële steun in het kader van het Ignalina-programma worden goedgekeurd overeenkomstig artikel ‧ van Besluit ‧/‧/EGŚrodki i pomoc finansowa w ramach programu Ignalina są zatwierdzane zgodnie z art. ‧ decyzji ‧/‧/WE
Zuid-Afrika (Besluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ januari ‧ betreffende een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika inzake de handel in wijn, en Besluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ januari ‧ inzake de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika inzake de handel in gedestilleerde drankenRepublika Południowej Afryki (‧/‧/WE: decyzja Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu winem i ‧/‧/WE: decyzja Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu wyrobami spirytusowymi
Nee, ik draag het wel aan de andere handNie... po prostu będę go nosiła na drugiej dłoni
bijdrage van de Gemeenschap: het gedeelte van de subsidiabele uitgaven dat door de Gemeenschap wordt gefinancierdwkład Wspólnoty oznacza część wydatków kwalifikowalnych, która jest finansowana przez Wspólnotę
Goedkeuring van voertuigen wat betreft de installatie van specifieke inrichtingen voor het gebruik van vloeibaar petroleumgas (LPG) als brandstofHomologacji pojazdu wyposażonego w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia
Vanaf ‧ daalden bij alle aspirant-deelnemers de begrotingstekorten gestaagOd ‧ r. deficyty budżetowe wszystkich kandydatów uległy stałemu obniżeniu
Vier pilaren, de vier ontvoerde kardinalenCztery kolumny to porwani kardynałowie
Wat is de reactie van de Raad op de energie- en klimaatcrisis?Jeśli chodzi o kryzys energetyczno-klimatyczny, jaka jest reakcja Rady?
Ze zegt dat ze het niet weet, de mannen op de boot... die wisten hetMówi, że nie wie
De toekenning van deze vergoeding laat het recht van de handelsagent om schadevergoeding te vorderen onverletprzyznanie takiego świadczenia wyrównawczego nie uniemożliwia przedstawicielowi handlowemu dochodzenia odszkodowania
Ze zullen voor de meisjes zorgenCo wy robicie?
Die documentatie bevat ook een beschrijving van de voor de gegevensinzameling gebruikte methodiekW zapisach tych opisana jest również metodyka użyta do zbierania danych
Zij stellen de Commissie in kennis van deze onregelmatigheden en houden haar op de hoogte van het verloop van administratieve en gerechtelijke proceduresZgłaszają je Komisji i informują Komisję na bieżąco o postępach w wynikłych postępowaniach administracyjnych i prawnych
De DEPB-regeling bepaalt niet dat het gebruik van de kredieten moet worden beperkt tot de invoer van rechtenvrije inputs in verband met een specifiek productW ramach DEPBS nie ma obowiązku wykorzystania środków wyłącznie na bezcłowy przywóz materiałów stosowanych do produkcji danego produktu
De begrotingsstrategie berust op een stijging van de ontvangstenquote en op een daling van de quote van de sociale overdrachten en de overige uitgaven (die in het programma deels betrekking hebben op consumptieve bestedingen), die beter onderbouwd had mogen worden aangezien een formeel middellangetermijnkader voor de planning en beheersing van de overheidsfinanciën volgens de actualisering pas vanaf ‧ wordt ingevoerdStrategia budżetowa oparta jest na wzroście wskaźnika dochodów względem PKB oraz na zmniejszeniu wskaźników względem PKB wydatków socjalnych i innych wydatków (do których w programie zalicza się część wydatków na spożycie), co można było lepiej uzasadnić, biorąc pod uwagę, że zgodnie ze zaktualizowanym programem planuje się wprowadzenie od roku ‧ formalnych, średniookresowych ram planowania finansów publicznych i ich kontroli
Tijdens het marktonderzoek kregen de partijen, overeenkomstig deel ‧.‧ van de Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings van DG Concurrentie, toegang tot de belangrijkste documentenW toku szczegółowego badania rynku, zgodnie z sekcją ‧.‧ najlepszych praktyk DG ds. Konkurencji dotyczących prowadzenia postępowań w zakresie łączenia przedsiębiorstw, zainteresowanym stronom udostępniono istotne dokumenty
ii) voldoen, voor zover van toepassing, aan de algemene voorwaarden voor het vervoer van dieren die zijn vastgesteld in artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raadii) gdzie stosowne, spełniają ogólne wymagania dotyczące transportu zwierząt wymienione w art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr
onjuiste inlichtingen heeft verstrekt met betrekking tot de gegevens die noodzakelijk waren voor de afgifte of verlenging van het attestpodał nieprawdziwe informacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydania lub przedłużenia ważności świadectwa dla kierowcy
Kun jij haar in de gaten laten houden? lk betaal er wel voorMoże byś jej przypilnował, Mam pieniądze
verrekenbare tijdelijke verschillen; dit zijn tijdelijke verschillen die bij de bepaling van de fiscale winst (het fiscaal verlies) van toekomstige perioden zullen resulteren in bedragen die aftrekbaar zijn op het moment dat de boekwaarde van het actief of de verplichting wordt gerealiseerd dan wel afgewikkeldujemne różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot podlegających odliczeniu podatkowemu w toku ustalania dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub rozliczona
In mijn ogen ligt de oplossing met betrekking tot het GVB in wezen...Zasadniczo wydaje mi się, że podstawą WPRyb ...
De Commissie is ook van mening dat de Mededeling van ‧ inzake opleidingssteun geen substantiële wijzigingen bevat met betrekking tot de beoordeling van steun zoals bedoeld in het Freistaat Sachsen-arrestKomisja uważa również, że komunikat z ‧ r. w sprawie pomocy szkoleniowej nie wprowadza znaczących zmian w kwestii oceny pomocy, takiej jak pomoc przewidziana w wyroku w sprawie Freistaat Sachsen
gezien de mondelinge vraag B‧-‧/‧ die overeenkomstig artikel ‧ van zijn Reglement namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid is ingediend, en gezien de verklaringen van de Europese Raad en de Commissieuwzględniając pytanie ustne B‧-‧/‧ złożone w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. ‧ Regulaminu i uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2185339 zdań frazy de.Znalezione w 148,436 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.