Tłumaczenia na język polski:

 
miłość wszystko zwycięża więc i my się jej poddajmy

Przykładowe zdania z "omnia vincit amor et nos cedamus amori", pamięć tłumaczeniowa

add example
la Amor omnia vincit.
pl Miłość zwycięża wszystko.
la PATER noster, qui es in cœlis; sanctificatur nomen tuum: Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in cœlo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris: et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo.
pl Ojcze nasz, któryś jest w niebie! Święć się imię twoje! Przyjdź królestwo twoje! Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi! Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
la Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
pl Marność nad marnościami i wszystko marność.
la Nos pueri sumus.
pl Jesteśmy chłopakami.
la Nos viri sumus.
pl Jesteśmy mężczyznami.
la Domina Thomas nos historiam docet.
pl Pani Thomas uczy nas historii.
la Et ligula et fuscinula et cultro egeo. Gratias.
pl Potrzebuję łyżki, widelca i noża. Dziękuję.
la In vexatione omnis jus habet perfugium quaerere et perfugium ab aliis regionibus impetrare .
pl Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania .
la Ratione conscientiaque praediti sunt et alii erga alios cum fraternitate se gerere debent .
pl Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa .
la Didymus decessit annos septem et nonaginta natus.
pl Tom zmarł w wieku dziewięćdziesięciu siedmiu lat.
la In principio creavit Deus caelum et terram.
pl Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
la Panem et circenses.
pl Chleba i igrzysk!
la Duos filios et unam filiam habent.
pl Mają dwóch synów i córkę.
la Omnis jus habet tutelae beneficiorum moralium et materialium generatorum omni procreatione scientiae , litterarum aut artium quorum auctor est .
pl Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej , literackiej lub artystycznej .
la Cum sociae civitates pollicitae sint se affirmaturas esse verecundiam universam veramque jurum hominis et libertatum praecipuarum , temperatione Nationum Conjunctarum adjuvante ,
pl ZWAŻYWSZY , że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka , godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet , oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności ,
la Omnes jus habent cum quieti et otiis tum circumscriptioni modicae temporis laboris et commeatibus statis quae pecunia soluuntur
pl Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku , włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe pł atne urlopy .
la Puer et puella super saepem sedent.
pl Dwoje dzieci siedzi na ogrodzeniu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 94 zdań frazy omnia vincit amor et nos cedamus amori.Znalezione w 0,732 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.