Tłumaczenia na język polski:

 
miłość wszystko zwycięża więc i my się jej poddajmy

Przykładowe zdania z "omnia vincit amor et nos cedamus amori", pamięć tłumaczeniowa

add example
la Amor omnia vincit.
pl Miłość zwycięża wszystko.
la PATER noster, qui es in cœlis; sanctificatur nomen tuum: Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in cœlo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris: et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo.
pl Ojcze nasz, któryś jest w niebie! Święć się imię twoje! Przyjdź królestwo twoje! Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi! Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
la Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
pl Marność nad marnościami i wszystko marność.
la Nos viri sumus.
pl Jesteśmy mężczyznami.
la Domina Thomas nos historiam docet.
pl Pani Thomas uczy nas historii.
la Nos pueri sumus.
pl Jesteśmy chłopakami.
la Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .
pl Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .
la Verbum "turris" ex lingua Sanscrita oriundum est, et "carotam" significat.
pl Słowo "rook" pochodzi z Sanskrytu i znaczy "rydwan".
la In principio creavit Deus caelum et terram.
pl Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
la Cum dignitatis infixae omnibus humanae familiae partibus et eorum jurum aequalium , quae abalienari non possunt , agnitio constituat et in orbe terrarum libertatis et justitiae et pacis fundamentum ,
pl Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ , obradująca w Paryżu , uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka .
la Frater et soror sumus.
pl Jesteśmy bratem i siostrą.
la Quisque jus habet vivere , liber esse et in tuto vivere .
pl Każdy człowiek ma prawo do życia , wolności i bezpieczeństwa swej osoby .
la Habesne fratres et sorores?
pl Czy masz rodzeństwo?
la Et feles et canes amo.
pl Lubię zarówno psy, jak i koty.
la Haec jura libertatesque nullo modo exerceri poterunt adversus proposita et principia Nationum Conjunctorum .
pl Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych .
la Puer et puella super saepem sedent.
pl Dwoje dzieci siedzi na ogrodzeniu.
la Omnis homo , ut rei publicae socius , sociali securitati jus habet ; hic homo jus habet satisfactionem impetrare jurum publicorum , sociorum humanorumque quae necessaria ad suam dignitatem et progressum liberum sui est , per laborem suae patriae et operam aliarum gentium , pro temperatione et divitiis omnis gentis .
pl Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych ; ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych , społecznych i kulturalnych , niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 94 zdań frazy omnia vincit amor et nos cedamus amori.Znalezione w 0,904 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.