Tłumaczenia na język polski:

 
miłość wszystko zwycięża więc i my się jej poddajmy

Przykładowe zdania z "omnia vincit amor et nos cedamus amori", pamięć tłumaczeniowa

add example
la Amor omnia vincit.
pl Miłość zwycięża wszystko.
la PATER noster, qui es in cœlis; sanctificatur nomen tuum: Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in cœlo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris: et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo.
pl Ojcze nasz, któryś jest w niebie! Święć się imię twoje! Przyjdź królestwo twoje! Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi! Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
la Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
pl Marność nad marnościami i wszystko marność.
la Nos pueri sumus.
pl Jesteśmy chłopakami.
la Domina Thomas nos historiam docet.
pl Pani Thomas uczy nas historii.
la Nos viri sumus.
pl Jesteśmy mężczyznami.
la In principio creavit Deus caelum et terram.
pl Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
la Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .
pl Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .
la Jura equalia habent pro matrimonio , per matrimonium et per divortium .
pl Mają oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa , podczas jego trwania i po jego ustaniu .
la Micus et Cenus amici sunt.
pl Mike i Ken to przyjaciele.
la Unum et duo faciunt tria.
pl Jeden plus dwa to trzy.
la Familia societatis naturale praecipuumque elementum est et jus habet a societate et rei publica muniri .
pl Rodzina jest naturalną i podstawową komórką spo łeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeŃstwa i Państwa .
la In usu jurium et fructu libertatum , quisque subjicitur solum finibus lege conditis , ut solum firmet gratiam et respectum jurium libertatumque alieni , et satisfaciat rectis expostulationibus honesti , reipublicae concordiae et universae in sociatate populari valetudinis .
pl W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom , które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności , porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeństwa .
la Non est deus praeter Deum et Machometus est nuntius Dei.
pl Nie ma boga prócz Allacha, a Mahomet jest jego prorokiem.
la Communis Conventus jurum hominis praesentem universalem Declarationem pronuntiat ut communis perfectus qui petatur ab omnibus populis et omnibus nationibus , ut societatis singuli homines et omnes partes , habentes hanc declarationem constanter in mente , institutione et educatione conantur ut horum jurum libertatumque respectus evolvatur , et firmentur ordinis nationalis et internationalis consiliorum incessu gratia et universalis veraque admotio tam in ipsarum sociarum civitatum populationibus quam in finium populationibus quae eorum jurisdictioni subactae sunt .
pl ZWAŻYWSZY , że jednakowe rozumienie tych praw i woln ości ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji ,
la Puer et puella super saepem sedent.
pl Dwoje dzieci siedzi na ogrodzeniu.
la Omnis homo , ut rei publicae socius , sociali securitati jus habet ; hic homo jus habet satisfactionem impetrare jurum publicorum , sociorum humanorumque quae necessaria ad suam dignitatem et progressum liberum sui est , per laborem suae patriae et operam aliarum gentium , pro temperatione et divitiis omnis gentis .
pl Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych ; ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych , społecznych i kulturalnych , niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości .
la Robertus et Didymus fratres sunt.
pl Bob i Tom są braćmi.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 94 zdań frazy omnia vincit amor et nos cedamus amori.Znalezione w 0,527 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.