Tłumaczenia na język polski:

  • w nadziei   
  • w przyszłości   

Przykładowe zdania z "in spe", pamięć tłumaczeniowa

add example
la Statio in media urbe est.
pl Dworzec znajduje się w centrum miasta.
la Canis in domo est.
pl Pies jest w domu.
la Nemo patibitur intercessiones ab arbitrio in rebus privatis , in familia , domo aut in epistularum consuetudine , nec ictus contra honorem famamque .
pl Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne , rodzinne , domowe , ani w jego korespondencję , ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu .
la In principio creavit Deus caelum et terram.
pl Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
la Quisque potest sibi assumere libertates omnes omnesque jures in hac declaratione pronuntiatos , sine ulla distinctione gentis , coloris , sexus , linguae , religionis , politicae sententiae aut omnis generis sententiae , nationis originis aut civitatis , divitiarum aut ortus aut omnis generis situs .
pl Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy , koloru , płci , języka , wyznania , poglądów politycznych i innych , narodowości , pochodzenia społecznego , majątku , urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu .
la Aliqui pueri in hortis publicis ludunt.
pl W parku bawi się kilkoro dzieci.
la Cum dignitatis infixae omnibus humanae familiae partibus et eorum jurum aequalium , quae abalienari non possunt , agnitio constituat et in orbe terrarum libertatis et justitiae et pacis fundamentum ,
pl Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ , obradująca w Paryżu , uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka .
la Multas stellas in caelo videre potes.
pl Na niebie możesz zobaczyć mnóstwo gwiazd.
la Nullus ex libidine apprehendi in vinculis esse , exsulari potest .
pl Nikogo nie wolno samowolnie aresztować , zatrzymać lub wygnać z kraju .
la Statio in media urbe est.
pl Dworzec jest w śródmieściu.
la Gallia est in Europa Occidentali.
pl Francja znajduje się w Europie Zachodniej.
la Quisque jus habet vivere , liber esse et in tuto vivere .
pl Każdy człowiek ma prawo do życia , wolności i bezpieczeństwa swej osoby .
la Pharampus libum in duas partes secuit.
pl Pharamp przekroił ciasto na pół.
la Libum in pistrina emit.
pl Ona kupuje ciasto w cukierni.
la Is in culina est.
pl Jest w kuchni.
la Haec urbs in Gallia est.
pl To miasto jest we Francji.
la Hoc medicamentum bis in die sume.
pl Zażywaj ten lek dwa razy dziennie.
la Fuistine umquam in Iaponia?
pl Czy byłeś kiedykolwiek w Japonii?
la Familia eius in agris laborat.
pl Jego rodzina pracuje na polu.
la Quidnam in rerum natura prius fuerit, an gallina an ovum?
pl Co było pierwsze? Jajko czy kura?
la In culina est.
pl To jest w kuchni.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 142 zdań frazy in spe.Znalezione w 0,785 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.