Tłumaczenia na język polski:

  • wygnanie, płacz, ból są obowiązkami życia   
  • wygnanie, płacz, ból są| obowiązkami życia   

Przykładowe zdania z "exilium", pamięć tłumaczeniowa

add example
la Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .
pl Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .
la Mala rubra sunt.
pl Jabłka czerwone.
la Tres raedae tibi sunt.
pl Masz trzy samochody.
la Ratione conscientiaque praediti sunt et alii erga alios cum fraternitate se gerere debent .
pl oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa .
la Quadraginta quinque minuta post septimam horam sunt.
pl Jest siódma czterdzieści pięć.
la In Graecia multae insulae sunt.
pl W Grecji jest dużo wysp.
la Primae litterae sunt necessariae .
pl Nauka podstawowa jest obowiązkowa .
la Musae flavae sunt.
pl Banany żółte.
la Oculi speculum animae sunt.
pl Oko jest zwierciadłem duszy.
la Tempora anni sunt quattuor: ver, aestas, autumnus, hiems.
pl Mamy cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę.
la "Quota hora est?" "Triginta minuta post tertiam horam sunt."
pl "Która jest teraz godzina?" "Jest 3:30."
la Robertus et Didymus fratres sunt.
pl Bob i Tom braćmi.
la Is flos flavus, alteri caerulei sunt.
pl Ten kwiat jest żółty, a inne niebieskie.
la Nullus cruciabitur neque poenis nec tractationibus , quae humanae sunt , objicietur .
pl Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny , nieludzki lub poniżający .
la Illae bracae meae sunt.
pl To moje spodnie.
la Ubi ocularia mea sunt?
pl Gdzie moje okulary?
la Cuique officia sunt erga societatem , in qua solum liberum plenumque incrementum ingenii fieri potest .
pl Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa , bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości .
la Viginti minuta post sextam horam sunt.
pl Jest dwudziesty szósty.
la Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .
pl Wszyscy równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .
la "Quota hora est?" "Viginti minuta post tertiam horam sunt."
pl „Która godzina?” „15:30.”
la In officio sunt.
pl Oni w pracy.
la Hae capsae magnitudinis eiusdem sunt.
pl Te pudełka tej samej wielkości.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy exilium.Znalezione w 0,89 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.