Tłumaczenia na język polski:

  • wygnanie, płacz, ból są obowiązkami życia   
  • wygnanie, płacz, ból są| obowiązkami życia   

Przykładowe zdania z "exilium", pamięć tłumaczeniowa

add example
la Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .
pl Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .
la Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .
pl Wszyscy równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .
la Nullus cruciabitur neque poenis nec tractationibus , quae humanae sunt , objicietur .
pl Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny , nieludzki lub poniżający .
la Micus et Cenus amici sunt.
pl Mike i Ken to przyjaciele.
la Is flos flavus, alteri caerulei sunt.
pl Ten kwiat jest żółty, a inne niebieskie.
la Calcei eius fusci sunt.
pl Ma brązowe buty.
la Communis Conventus jurum hominis praesentem universalem Declarationem pronuntiat ut communis perfectus qui petatur ab omnibus populis et omnibus nationibus , ut societatis singuli homines et omnes partes , habentes hanc declarationem constanter in mente , institutione et educatione conantur ut horum jurum libertatumque respectus evolvatur , et firmentur ordinis nationalis et internationalis consiliorum incessu gratia et universalis veraque admotio tam in ipsarum sociarum civitatum populationibus quam in finium populationibus quae eorum jurisdictioni subactae sunt .
pl ZWAŻYWSZY , że jednakowe rozumienie tych praw i woln ości ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji ,
la Quattuor annos matrimonio coniuncti sunt.
pl małżeństwem od czterech lat.
la Crura eius longa sunt.
pl Jego nogi długie.
la Mala matura sunt.
pl Jabłka dojrzałe.
la Viginti minuta post sextam horam sunt.
pl Jest dwudziesty szósty.
la Robertus et Didymus fratres sunt.
pl Bob i Tom braćmi.
la Multi libri in bibliotheca sunt.
pl Jest wiele książek w bibliotece.
la Ignosce. Ubi ova sunt?
pl Przepraszam, gdzie jajka?
la "Quota hora est?" "Viginti minuta post tertiam horam sunt."
pl „Która godzina?” „15:30.”
la Utrique boni sunt.
pl Oboje mają się nieźle.
la Quadraginta quinque minuta post septimam horam sunt.
pl Jest siódma czterdzieści pięć.
la Musae flavae sunt.
pl Banany żółte.
la Praeterea fietur nulla distinctio condita in civili decreto , juridico aut internationali gentis aut finium cujus est aliquis , sive gens aut fines liberi sunt , sive sub tutella , sive non suae potestatis sive subacti termino aliquo sui imperii .
pl Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej , prawnej lub międzynar odowej kraju lub obszaru , do którego dana osoba przynależy , bez względu na to , czy dany kraj lub obszar jest niepodległy , czy też podlega systemowi powiernictwa , nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości .
la Illae bracae meae sunt.
pl To moje spodnie.
la Hi libri novi sunt.
pl Te książki nowe.
la "Quota hora est?" "Triginta minuta post tertiam horam sunt."
pl "Która jest teraz godzina?" "Jest 3:30."
la Ceresiae rubrae sunt.
pl Wiśnie czerwone.
la Parentes mei e Sinis oriundi sunt.
pl Moi rodzice z Chin.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy exilium.Znalezione w 0,972 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.