Tłumaczenia na język polski:

  • wygnanie, płacz, ból są obowiązkami życia   
  • wygnanie, płacz, ból są| obowiązkami życia   

Przykładowe zdania z "exilium", pamięć tłumaczeniowa

add example
la Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .
pl Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .
la Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .
pl Wszyscy równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .
la Quattuor annos matrimonio coniuncti sunt.
pl małżeństwem od czterech lat.
la Ex centum militibus decem incolumes redierunt, reliqui mortui sunt.
pl Ze stu żołnierzy dziesięciu wróciło bez szwanku, reszta zginęła.
la Ubi catilli sunt?
pl Gdzie dania?
la Parentes mei e Sinis oriundi sunt.
pl Moi rodzice z Chin.
la Quinquaginta minuta post septimam horam antemeridianam sunt.
pl Jest 7:50.
la Quadraginta quinque minuta post septimam horam sunt.
pl Jest siódma czterdzieści pięć.
la In officio sunt.
pl Oni w pracy.
la Nullus cruciabitur neque poenis nec tractationibus , quae humanae sunt , objicietur .
pl Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny , nieludzki lub poniżający .
la Magdalena et Ania bonae amicae sunt.
pl Magdalena i Ania przyjaciółkami.
la Ignosce. Ubi ova sunt?
pl Przepraszam, gdzie jajka?
la Multa aedificia alta Novi Eboraci sunt.
pl W Nowym Yorku jest mnóstwo wysokich budynków.
la Primae litterae sunt necessariae .
pl Nauka podstawowa jest obowiązkowa .
la Ubi ocularia mea sunt?
pl Gdzie moje okulary?
la Illa mala magna sunt.
pl Te jabłka duże.
la Oculi speculum animae sunt.
pl Oko jest zwierciadłem duszy.
la Tempora anni sunt quattuor: ver, aestas, autumnus, hiems.
pl Mamy cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę.
la Sinae multo maiores sunt quam Iaponia.
pl Chiny znaczenie większe od Japonii.
la Micus et Cenus amici sunt.
pl Mike i Ken to przyjaciele.
la Omnes pueri , sive in matrmonio sive extra matrimonium nati sunt , eodem sociali praesidio fruuntur .
pl Wszystkie dzieci , zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie , korzystają z jednakowej ochrony społecznej .
la Ceresiae rubrae sunt.
pl Wiśnie czerwone.
la Communis Conventus jurum hominis praesentem universalem Declarationem pronuntiat ut communis perfectus qui petatur ab omnibus populis et omnibus nationibus , ut societatis singuli homines et omnes partes , habentes hanc declarationem constanter in mente , institutione et educatione conantur ut horum jurum libertatumque respectus evolvatur , et firmentur ordinis nationalis et internationalis consiliorum incessu gratia et universalis veraque admotio tam in ipsarum sociarum civitatum populationibus quam in finium populationibus quae eorum jurisdictioni subactae sunt .
pl ZWAŻYWSZY , że jednakowe rozumienie tych praw i woln ości ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji ,
la Omnes homines dignitate et iure liberi et pares nascuntur, rationis et conscientiae participes sunt, quibus inter se concordiae studio est agendum.
pl Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy exilium.Znalezione w 1,116 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.