Tłumaczenia na język polski:

 
póki żywota póty nadziei; dosł. dosłownie póki oddycham, mam nadzieję lub póki oddycham, nie tracę nadziei

Przykładowe zdania z "dum spiro", pamięć tłumaczeniowa

add example
la Spero fore ut tibi placeat.
pl Mam nadzieję, że się panu spodoba.
la Dum ferrum candēt, tunditō.
pl Trzeba kuć żelazo, póki gorące.
la Quisquis accusatus delicto innocens est dum noxa sua jure statuata est publico judicio ubi obsides omnes necessariae ad se defendendum affirmatae erunt .
pl Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestjpstwa ma prawo , aby uznawano go za niewinnego dopóty , dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu , w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5 zdań frazy dum spiro.Znalezione w 0,338 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.