Tłumaczenia na język polski:

 
miłość zwycięża wszystko

Podobne frazy w słowniku łaciński polski. (1)

omnia vincit amor et nos cedamus amori

Przykładowe zdania z "amor vincit omnia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Amor omnia vincit.Miłość zwycięża wszystko.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.Marność nad marnościami i wszystko marność.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5 zdań frazy amor vincit omnia.Znalezione w 0,736 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.