Tłumaczenia na język polski:

  • żyła wrotna   
     
    anat. anatomia żyła doprowadzająca krew do wątroby;

Pozostałe znaczenia:

 
anat. anatomia żyła wrotna

Przykładowe zdania z "vena porta", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Trombosi arteriosa, trombosi arteriosa degli arti, trombosi della vena Patologie vascolari ascellare, sindrome di Budd-Chiari, trombosi arteriosa coronarica, trombosi venosa profonda, embolismo, trombosi della vena epatica, ipertensione, crisi ipertensiva, trombosi dell arteria iliaca, trombi intracardiaci, trombosi della vena giugulare, trombosi della vena mesenterica, trombosi venosa pelvica, embolismo periferico, trombosi della vena porta, embolismo renale, trombosi della vena renale, occlusione dell arteria retinica, trombosi vascolare retinica, occlusione della vena retinica, trombosi della vena splenica, tromboflebiti superficiali, tromboflebiti, trombosi, trombosi della vena cava, trombosi venosa, trombosi venosa degli arti
pl Zakrzepica tętnic, zakrzepica tętnic kończyn, zakrzepica żyły Zaburzenia naczyniowe pachowej, zespół Budda-Chiariego, zakrzepica tętnic wieńcowych, zakrzepica żył głębokich, zatorowość, zakrzepica żył wątrobowych, nadciśnienie tętnicze, przełom nadciśnieniowy, zakrzepica tętnicy biodrowej, zakrzep wewnątrzsercowy, zakrzepica żyły szyjnej, zakrzepica żyły krezkowej, zakrzepica żył miednicy, zator obwodowy, zakrzepica żyły wrotnej, zator nerki, zakrzepica żyły nerkowej, niedrożność tęrnicy siatkówki, zakrzepica naczyń siatkówki, zatkanie żyły siatkówki, zakrzepica żył śledziony, zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, zakrzepowe zapalenie żył, zakrzep, zakrzepica żyły głównej, zakrzep żylny, zakrzep żylny kończyny
it I pazienti possono autoiniettarsi il farmaco per via sottocutanea o endovenosa con un emodialisi (un tubicino che porta in una vena) dopo aver ricevuto opportune istruzioni
pl Dopuszcza się możliwość samodzielnego podania leku przez pacjenta podskórnie lub dożylnie, przez cewnik do hemodializ (rurkę zapewniającą dostęp do żyły) pod warunkiem uprzedniego przeszkolenia
it Negli studi sul Doppler, l impiego di SonoVue per misurare il flusso del sangue nei grandi vasi sanguigni ha migliorato l accuratezza diagnostica negli esami delle arterie cerebrali, delle carotidi (arteria del collo) e della vena porta (che si immette nel fegato), ma non delle arterie renali
pl W badaniach dopplerowskich stosowanie preparatu SonoVue do pomiaru przepływu krwi w dużych naczyniach krwionośnych poprawiało jakość badania podczas badań tętnic mózgowych (w głowie), tętnic szyjnych (w szyi) oraz żyły wrotnej (prowadzącej do wątroby), lecz nie poprawiało jakości badań tętnic nerkowych (prowadzących do nerek
it Questa dose viene somministrata mediante iniezione endovenosa (iniezione in una vena) per tre giorni consecutivi prima della chemioterapia e/o della radioterapia e per tre giorni consecutivi dopo la chemioterapia e/o la radioterapia, per un totale di sei dosi
pl Lek podawany jest dożylnie przez ‧ kolejne dni przed chemioterapią i (lub) radioterapią oraz przez ‧ kolejne dni po chemioterapii i (lub) radioterapii.Całkowita liczba dawek wynosi
it Evoltra è un concentrato per preparare una soluzione da somministrare tramite infusione (flebo in una vena
pl Preparat Evoltra jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji (wlew dożylny
it Sono solo entrato... in vena!Ehi! Ti pieghi un po ' in avanti, così metto la ruota per terra?
pl Hej szefie, czy możesz z łaski swojej postawić przednie koło na ziemi?
it Fabrazyme è una soluzione per infusione endovenosa (flebo in vena), che contiene come principio attivo l agalsidasi beta
pl Fabrazyme jest roztworem zawierającym substancję czynną, agalzydazę beta, podawany wlewem dożylnym
it Non comunemente sono state osservate sensazioni di calore, di freddo e di dolore di breve durata e di intensità da lieve a moderata nel sito d iniezione al momento della puntura della vena o durante la somministrazione del mezzo di contrasto
pl Niezbyt często obserwowano krótkotrwałe łagodne lub umiarkowane uczucie zimna, gorąca lub ból w miejscu wstrzyknięcia związane z nakłuciem żyły lub wstrzyknięciem środka kontrastowego
it Zevalin è un kit per la preparazione di un infusione (flebo in vena) radiomarcata del principio attivo ibritumomab tiuxetano
pl Preparat Zevalin jest zestawem do sporządzania „ znakowanych radioaktywnie ” infuzji (wlewy dożylne) substancji czynnej ibrytumomabu tiuksetanu
it Uso di Mycamine con cibi e bevande Dal momento che Mycamine viene somministrata per via endovenosa (in vena), non vi sono restrizioni all assunzione di cibi e bevande
pl Stosowanie Mycamine z jedzeniem i piciem Ponieważ Mycamine jest podawana dożylnie (do żyły), nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania leku z jedzeniem i piciem
it Gadograf viene iniettato in vena da un medico mediante un piccolo ago
pl Produkt Gadograf jest wstrzykiwany przez cienką igłę do żyły przez lekarza
it Effetti indesiderati non comuni (che possono interessare da ‧ a ‧ pazienti su ‧ trattati) sono: Aumentato rischio di formazione di coaguli di sangue nelle vene delle gambe (trombosi venosa profonda) Aumentato rischio di formazione di coaguli di sangue nei polmoni (embolia polmonare) Aumentato rischio di formazione di coaguli di sangue negli occhi (trombosi venosa retinica) Cute arrosata e dolente attorno alla vena (tromboflebite venosa superficiale
pl Niezbyt cz ste działania niepo dane (wyst puj ce u ‧ do ‧ na ‧ pacjentów): • Zwi kszone ryzyko wyst pienia zakrzepów w nogach (zakrzepica ył gł bokich) • Zwi kszone ryzyko wyst pienia zakrzepów w płucach (zatorowo płucna) • Zwi kszone ryzyko wyst pienia zakrzepów w oczach (zakrzepica ył siatkówki) • Zaczerwienienie i bolesno skóry wokół ył (zakrzepowe zapalenie ył powierzchownych
it Herceptin è una polvere per fare una soluzione da utilizzare per infusione (iniezione goccia a goccia in vena
pl Preparat Herceptin ma postać proszku do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego
it Signora Presidente, anch'io vorrei ringraziare l'Alto rappresentante per le sue parole che hanno dato una vena di ottimismo quanto mai necessaria.
pl Pani przewodnicząca! Chciałabym podziękować pani wysokiej przedstawiciel za słowa, które wniosły powiew optymizmu.
it Gli effetti indesiderati più comuni associati a Mycamine (ovvero osservati in ‧ pazienti su ‧) sono leucopenia (bassi livelli di leucociti, un tipo di globulo bianco), neutropenia (bassi livello di neutrofili, un tipo di globulo bianco), anemia (bassi livelli di globuli rossi), ipopotassiemia (bassi livelli di potassio nel sangue), ipomagnesiemia (bassi livelli di magnesio nel sangue), ipocalcemia (bassi livelli di calcio nel sangue), mal di testa, flebite (infiammazione di una vena), nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, valori ematici indicativi di problemi al fegato (aumento dei livelli di fosfatasi alcalina, aspartato aminotransferasi, alanina aminotransferasi o bilirubina), eruzione cutanea, piressia (febbre) e tremore (brividi
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Mycamine (obserwowane u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) to: leukopenia (niski poziom leukocytów – typu krwinek białych), neutropenia (niski poziom neutrofilów – typu krwinek białych), niedokrwistość (niski poziom krwinek czerwonych), hipokalemia (obniżony poziom potasu we krwi), hipomagnezemia (obniżony poziom magnezu we krwi), hipokalcemia (obniżony poziom wapnia we krwi), bóle głowy, zapalenie żył, nudności (mdłości), wymioty, biegunka, bóle brzucha, oznaki problemów dotyczących wątroby (podwyższony poziom fosfatazy alkalicznej, aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej lub bilirubiny we krwi), wysypka, gorączka i dreszcze
it Per l infusione si deve scegliere la vena più grande del braccio, preferibilmente la vena anticubitale, evitando invece le vene piccole del dorso della mano
pl W celu uniknięcia wynaczynienia należy przed rozpoczęciem monitorowanej infuzji produktu leczniczego Visudyne założyć do największej dostępnej żyły przedramienia dostęp dożylny
it Se si verificano segni o sintomi di irritazione locale, l' iniezione o l' infusione deve essere interrotta e riavviata in un' altra vena
pl W przypadku wystąpienia podmiotowych lub przedmiotowych objawów miejscowego podrażnienia, należy przerwać podawanie wlewu lub zastrzyku i wznowić procedurę, zakładając wkłucie do innej żyły
it Noi ci sentiamo in vena di amar
pl Mamy ochotę na miłość
it Myozyme si presenta sotto forma di polvere per la preparazione di una soluzione per infusione (flebo in vena
pl Myozyme jest proszkiem, z którego przygotowuje się roztwór do infuzji (wlewu dożylnego
it senza solco iugulare (vena grassa
pl bez żyły szyjnej oraz bez przylegającego tłuszczu
it Per eseguire l iniezione endovenosa utilizzare il set per l iniezione in vena fornito nella confezione
pl Zastosować załączony zestaw do wkłucia do żyły w celu wykonania wstrzyknięcia dożylnego
it Savene è una polvere da diluire per ottenere una soluzione per infusione (iniezione goccia a goccia in vena
pl Preparat Savene ma postać proszku i rozpuszczalnika, z których przygotowuje się roztwór do infuzji (wlewu dożylnego
it CEPROTIN viene somministrato per via endovenosa (iniettato in una vena) ad una velocità di iniezione non superiore a ‧ ml al minuto, ma nei bambini di peso corporeo inferiore a ‧ kg la velocità di iniezione non deve superare ‧ ml per chilogrammo di peso corporeo al minuto
pl CEPROTIN podawany jest dożylnie w dawce nie większej niż ‧ ml na minutę, z wyjątkiem dzieci o masie ciała nieprzekraczającej ‧ kg, w przypadku których szybkość podania nie powinna przekraczać ‧, ‧ ml na kilogram masy ciała na minutę
it Vectibix è un concentrato da ricostituire in soluzione per infusione (iniezione goccia a goccia in vena
pl Vectibix jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego
it Non sono in vena, va bene?
pl Nie mam nastroju
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4136 zdań frazy vena porta.Znalezione w 2,627 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.