Tłumaczenia na język polski:

  • pulmonologia   
     
    med. medycyna, medyczny dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem chorób płuc;
  • pneumonologia   
    (Noun  f)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pneumologia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tara, puoi portare la sig. ra Gomez in pneumologia?Tara, mogłabyś wziąć panią Gomez na pulmonologię?
La diagnosi di asma persistente in bambini molto piccoli (‧ mesi-‧ anni) deve essere stabilita da un pediatra o da uno pneumologoRozpoznanie astmy przewlekłej u bardzo małych dzieci (w wieku ‧ miesięcy do ‧ lat) powinno być ustalone przez pediatrę lub pulmonologa
Dall'altro lato, la qualità dell'aria ha delle conseguenze importanti sulla spesa sanitaria, in particolare per i reparti di pneumologia e oncologia.Jakość powietrza ma także istotny wpływ na wydatki na leczenie, a w szczególności na wydatki na oddziały chorób płuc i onkologiczne.
alla voce Pneumologia: Intern medicin: lungesygdommepod nagłówkiem Medycyna układu oddechowego: Intern medicin: lungesygdomme
La diagnosi di asma persistente nei bambini molto piccoli (età compresa tra ‧ mesi e ‧ anni) va effettuata da un pediatra o da uno pneumologoRozpoznanie astmy przewlekłej u bardzo małych dzieci (w wieku od ‧ miesięcy do ‧ lat) powinien ustalić lekarz pediatra lub pulmonolog
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5 zdań frazy pneumologia.Znalezione w 0,233 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.