Tłumaczenia na język polski:

  • sznurowadło   

Przykładowe zdania z "laccio da scarpe", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Passami il laccio della scarpa, per favore
pl Rzuć mi sznurowadło
it Dammi quel laccio di scarpa
pl Daj mi to sznurowadło
it Prima della somministrazione di Beromun è necessario isolare l arto: con il paziente in anestesia generale, si applica un laccio stretto a monte dell arto interessato, in modo da isolare l afflusso di sangue e da impedire che il medicinale si immetta nella circolazione sistemica (generale
pl Przed podaniem preparatu Beromun kończynę izoluje się: gdy pacjent pozostaje w znieczuleniu ogólnym, w górnej części kończyny zakłada się ciasną opaskę, aby odciąć dopływ krwi do niej i uniemożliwić przedostanie się leku do pozostałej części organizmu
it Dall'altro, il laccio a scatto è uno strumento di caccia non selettivo, dato che qualsiasi animale, a prescindere da quello che si intende catturare (nel caso di specie la volpe), può restare intrappolato
pl Z drugiej strony, wnyki z ogranicznikiem są metodą polowania nie działającą selektywnie, skutkiem czego złapane może zostać jakiekolwiek zwierzę, niekoniecznie to, które zamierza się schwytać (w tym przypadku lis
it rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture
pl powłoki powierzchniowe otrzymane z żywicy lub polimeryzowanych wyrobów płynnych, w proszku lub dyspersji, takich jak pokosty, lakiery, farby itd
it Il laccio devi trovartelo da solo
pl Bez zobowiązań
it rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture ecc
pl powłok powierzchniowych otrzymanych z żywicy lub polimeryzowanych wyrobów płynnych, proszku lub dyspersji, takich jak pokosty, farby, lakiery itd
it Da un lato, è stato consentito l'uso del laccio a scatto nelle zone di Aldenueva de la Sierra e di Mediana de Voltoya, il che comporta la caccia o la turbativa intenzionale di una specie animale, la lutra lutra (nutria), menzionata nell'allegato ‧ della direttiva quale specie di interesse comunitario che richiede una protezione particolare
pl Z jednej strony, użycie wnyków z ogranicznikiem zostało dopuszczone na obszarach Aldenanueva de la Sierra i Mediana de Voltoya, co jest jednoznaczne z dopuszczeniem polowań lub świadomych ingerencji w obrębie gatunku lutra lutra (wydra), wymienionego w załączniku ‧ do dyrektywy wśród gatunków zwierząt ważnych dla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony
it Il ‧ maggio ‧ è stata registrata la domanda della ricorrente di registrazione del marchio comunitario figurativo KENITEX TINTAS A QUALIDADE DA COR per prodotti delle classi ‧, ‧ e ‧ della classificazione di Nizza (prodotti chimici destinati all'industria, resine artificiali, colori, vernici, lacche, diluenti, resine naturali, metalli per pittori; materiali da costruzione non metallici, pavimentazioni in asfalto, rivestimenti, guide di sicurezza per strade, vetro da costruzione
pl W dniu ‧ maja ‧ r., na wniosek skarżącej, został zarejestrowany wspólnotowy graficzny znak towarowy KENITEX TINTAS A QUALIDADE DA COR dla towarów należących do klas ‧, ‧ i ‧ w rozumieniu porozumienia nicejskiego (produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, żywice syntetyczne, farby, pokosty, lakiery, rozpuszczalniki, żywice naturalne, materiały metalowe dla malarzy; materiały budowlane niemetalowe, płytki asfaltowe, pokrycia dla budownictwa, barierki bezpieczeństwa na drogach, szkło budowlane
it Di ' a questi di tirare fuori le scarpe da golf
pl Co z tymi butami do golfa?!
it Tenetevi pure le scarpe, ma da questo momento andate avanti da soli".
pl Ja się wycofuję - możecie zatrzymać buty, ale od tej pory jesteście już sami”.
it Sono inoltre impiegate, tra l'altro, nella produzione di palle da golf e suole per scarpe
pl Poza tym stosowane są w piłkach golfowych i podeszwach butów
it I piedi devono essere calzati da scarpe
pl Każda stopa jest wyposażona w but
it Una casacca da sguattero, pantaloni da sguattero e scarpe da sguattero
pl Kuchenna kurtka, kuchenne spodnie, kuchenne buty
it Le scarpe da ginnastica non servono solo a fare ginnastica
pl Adidasy to nie tenisówki
it Qui non stiamo parlando di scarpe da tennis, stiamo parlando di prodotti pericolosi, dannosi, e credo quindi che il dialogo a tre informale - come viene innocuamente chiamato, che si tratti del pacchetto sul cambiamento climatico, di giocattoli o di altre norme - non debba avere spazio in un parlamento moderno.
pl Nie rozmawiamy tu przecież o tenisówkach, lecz o niebezpiecznych i ryzykownych towarach i w związku z tym uważam, że w nowoczesnym parlamencie nie ma miejsca dla nieformalnych rozmów trójstronnych, gdyż taką niewinną nazwę im się przypisuje, niezależnie od tego, czy dotyczą pakietu zmian klimatycznych, czy też zabawek lub innych praw.
it Hai visto le scarpe da golf?
pl Widziałaś moje buty golfowe?
it Infatti, i prodotti quali borse da donna e scarpe da donna sono da considerarsi affini ed i marchi messi a confronto simili
pl W istocie bowiem towary takie jak torebki damskie i obuwie damskie należy uznać za pokrewne, zaś porównywane znaki towarowe za podobne
it Stanno escogitando il modo per farci fare le scarpe da Troy e Gabriella
pl Mów.Na pewno teraz próbują wymyśleć sposób, aby Troy i Gabriella nas pokonali
it Era un gibbone.- " Calzoncini e scarpe da tennis... "
pl A' la gibbon.- " Szorty do tenisa. skórzane tenisówki, opaski na nadgarstki. "
it Il paese dipende pesantemente da un unico gruppo di prodotti, ossia le scarpe.
pl Wietnam w dużej mierze zależny jest od jednostkowej grupy produktów, którą są buty.
it annullare la decisione del Tribunale di primo grado nella parte in cui ha dichiarato che la prima commissione di ricorso dell'UAMI non aveva violato l'art. ‧, n. ‧, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario nell'adottare la sua decisione ‧ maggio ‧ (procedimento R ‧/‧-‧) nella parte in cui riguarda la registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe ‧ Cuoio e sue imitazioni, articoli in questa materia non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria e ‧ Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria
pl uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji w zakresie, w jakim stwierdzono w nim, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM nie naruszyła art. ‧ ust. ‧ lit. h) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wydając swoją decyzję z dnia ‧ maja ‧ r. (sprawa R ‧/‧-‧) w zakresie dotyczącym rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów z klasy ‧ skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie oraz z klasy ‧ odzież, obuwie, nakrycia głowy
it Gli piaccio in scarpe da ginnastica
pl Podobam mu się w tenisówkach
it È interessante notare come si sia passati dalle papere di gomma e scarpe da ginnastica dell'onorevole Meissner fino a Colombo che, si dice, avrebbe fatto scalo nel mio porto natale, nell'Irlanda occidentale.
pl Co ciekawe, w trakcie tej debaty przeszliśmy od gumowych kaczuszek i butów poseł Meissner aż do Kolumba, o którego wizycie w moim rodzinnym mieście portowym w zachodniej Irlandii mówią podania ludowe.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 298273 zdań frazy laccio da scarpe.Znalezione w 64,32 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.