Tłumaczenia na język polski:

  • sznurowadło   

Przykładowe zdania z "laccio da scarpe", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Dammi quel laccio di scarpa
pl Daj mi to sznurowadło
it Passami il laccio della scarpa, per favore
pl Rzuć mi sznurowadło
it Da un lato, è stato consentito l'uso del laccio a scatto nelle zone di Aldenueva de la Sierra e di Mediana de Voltoya, il che comporta la caccia o la turbativa intenzionale di una specie animale, la lutra lutra (nutria), menzionata nell'allegato ‧ della direttiva quale specie di interesse comunitario che richiede una protezione particolare
pl Z jednej strony, użycie wnyków z ogranicznikiem zostało dopuszczone na obszarach Aldenanueva de la Sierra i Mediana de Voltoya, co jest jednoznaczne z dopuszczeniem polowań lub świadomych ingerencji w obrębie gatunku lutra lutra (wydra), wymienionego w załączniku ‧ do dyrektywy wśród gatunków zwierząt ważnych dla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony
it rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture ecc
pl powłok powierzchniowych otrzymanych z żywicy lub polimeryzowanych wyrobów płynnych, proszku lub dyspersji, takich jak pokosty, farby, lakiery itd
it Il laccio devi trovartelo da solo
pl Bez zobowiązań
it rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture
pl powłoki powierzchniowe otrzymane z żywicy lub polimeryzowanych wyrobów płynnych, w proszku lub dyspersji, takich jak pokosty, lakiery, farby itd
it Il ‧ maggio ‧ è stata registrata la domanda della ricorrente di registrazione del marchio comunitario figurativo KENITEX TINTAS A QUALIDADE DA COR per prodotti delle classi ‧, ‧ e ‧ della classificazione di Nizza (prodotti chimici destinati all'industria, resine artificiali, colori, vernici, lacche, diluenti, resine naturali, metalli per pittori; materiali da costruzione non metallici, pavimentazioni in asfalto, rivestimenti, guide di sicurezza per strade, vetro da costruzione
pl W dniu ‧ maja ‧ r., na wniosek skarżącej, został zarejestrowany wspólnotowy graficzny znak towarowy KENITEX TINTAS A QUALIDADE DA COR dla towarów należących do klas ‧, ‧ i ‧ w rozumieniu porozumienia nicejskiego (produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, żywice syntetyczne, farby, pokosty, lakiery, rozpuszczalniki, żywice naturalne, materiały metalowe dla malarzy; materiały budowlane niemetalowe, płytki asfaltowe, pokrycia dla budownictwa, barierki bezpieczeństwa na drogach, szkło budowlane
it Dall'altro, il laccio a scatto è uno strumento di caccia non selettivo, dato che qualsiasi animale, a prescindere da quello che si intende catturare (nel caso di specie la volpe), può restare intrappolato
pl Z drugiej strony, wnyki z ogranicznikiem są metodą polowania nie działającą selektywnie, skutkiem czego złapane może zostać jakiekolwiek zwierzę, niekoniecznie to, które zamierza się schwytać (w tym przypadku lis
it Prima della somministrazione di Beromun è necessario isolare l arto: con il paziente in anestesia generale, si applica un laccio stretto a monte dell arto interessato, in modo da isolare l afflusso di sangue e da impedire che il medicinale si immetta nella circolazione sistemica (generale
pl Przed podaniem preparatu Beromun kończynę izoluje się: gdy pacjent pozostaje w znieczuleniu ogólnym, w górnej części kończyny zakłada się ciasną opaskę, aby odciąć dopływ krwi do niej i uniemożliwić przedostanie się leku do pozostałej części organizmu
it Una casacca da sguattero, pantaloni da sguattero e scarpe da sguattero
pl Kuchenna kurtka, kuchenne spodnie, kuchenne buty
it Lacci da scarpe
pl Sznurowadła
it Ascoltate, datemi vestiti...... scarpe, per amor di Dio, da mangiare e avrete i certificati
pl Ubierzcie mnie... obujcie, nakarmcie, a dostaniecie swe patenty
it Le calzature per bambini, vale a dire le scarpe con suola interna di lunghezza inferiore a ‧ cm e con una combinazione di suola e tacco di altezza pari o inferiore a ‧ cm classificate ai seguenti codici NC: ex‧, ex‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ ed ex‧ non sono state oggetto di misure antidumping provvisorie, poiché le conclusioni provvisorie non erano tali da giustificare tali misure per salvaguardare l’interesse della Comunità
pl Obuwie dziecięce, tj. obuwie z podeszwami wewnętrznymi, których długość nie przekracza ‧ cm, a wysokość razem z obcasem wynosi ‧ cm lub jest mniejsza, objęte kodami CN: ex‧, ex‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ex‧, nie było objęte tymczasowymi środkami antydumpingowymi, ponieważ ustalenia tymczasowe nie uzasadniały tych środków z punktu widzenia interesu Wspólnoty
it Ti accontenteresti di un cappello da skipper...... e d' un paio di scarpe da barca di mio padre?
pl Ok, a co powiesz na czapkę szypra i parę starych trampków ojca?
it Il paese dipende pesantemente da un unico gruppo di prodotti, ossia le scarpe.
pl Wietnam w dużej mierze zależny jest od jednostkowej grupy produktów, którą są buty.
it Hai visto le scarpe da golf?
pl Widziałaś moje buty golfowe?
it Ordina scarpe da golf o non usciremo vivi da qui
pl Zamów buty do golfa, bo nie wyjdziemy stąd żywi
it I piedi devono essere calzati da scarpe
pl Każda stopa jest wyposażona w but
it annullare la decisione del Tribunale di primo grado nella parte in cui ha dichiarato che la prima commissione di ricorso dell'UAMI non aveva violato l'art. ‧, n. ‧, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario nell'adottare la sua decisione ‧ maggio ‧ (procedimento R ‧/‧-‧) nella parte in cui riguarda la registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe ‧ Cuoio e sue imitazioni, articoli in questa materia non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria e ‧ Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria
pl uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji w zakresie, w jakim stwierdzono w nim, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM nie naruszyła art. ‧ ust. ‧ lit. h) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wydając swoją decyzję z dnia ‧ maja ‧ r. (sprawa R ‧/‧-‧) w zakresie dotyczącym rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów z klasy ‧ skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie oraz z klasy ‧ odzież, obuwie, nakrycia głowy
it I sandali da spiaggia in EVA sono scarpe la cui tomaia si limita ad una striscia di cuoio fissata da entrambi i lati ad una spessa suola leggera costituita da una combinazione di EVA e di altri materiali
pl Klapki plażowe EVA (EBS) są obuwiem, którego cholewka ogranicza się do skórzanego paska przymocowanego z dwóch stron do grubej lekkiej podeszwy, wytworzonej poprzez połączenie EVA i innych materiałów
it Causa T-‧/‧: Ricorso proposto il ‧ settembre ‧- ara/UAMI- Allrounder (Rappresentazione di una scarpa da ginnastica con la lettera A sul lato
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- ara przeciwko OHIM- Allrounder (Przedstawienie obuwia sportowego z literą A na boku
it Violazione del divieto di discriminazione, in quanto l'UAMI avrebbe permesso la registrazione, inter alia, di un marchio figurativo costituito da una scarpa con due lacci paralleli sul davanti
pl Naruszenie zasady niedyskryminacji przejawiające się w tym, że OHIM uwzględnił między innymi wniosek o rejestrację graficznego znaku towarowego przedstawiającego but z dwoma równoległymi paskami umieszczonymi z przodu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 298273 zdań frazy laccio da scarpe.Znalezione w 26,196 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.