Tłumaczenia na język polski:

  • elektrokardiogram   
    (Noun  )
  • elektrokardiografia   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny elektrokardiogram

Podobne frazy w słowniku włoski polski. (1)

elettrocardiogrammi
elektrokardiogram; elektrokardiografia

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "elettrocardiogramma", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Non sono stati osservati effetti sugli elettrocardiogrammi, compresi intervalli QT e QTc, in uno studio farmacologico di sicurezza per somministrazioni ripetute nelle scimmie a livelli di esposizione sistemica ‧ volte maggiori di quelli ottenuti a dosi terapeutiche nell uomo
pl W badaniu farmakologicznym dotyczącym bezpieczeństwa wielokrotnego podania małpom nie zaobserwowano wpływu pozakonazolu na wyniki badań elektrokardiograficznych (w tym na odstęp QT i QTc), dla stężeń ‧, ‧ razy większych od stężeń osiąganych w czasie stosowania dawek terapeutycznych u ludzi
it Iperbilirubinemia Patologie epatobiliari Dermatite allergica, rash con prurito Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo Artralgia Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo Ritenzione urinaria, glicosuria Patologie renali e urinarie Astenia, piressia, affaticamento, Patologie sistemiche e condizioni sensazione di calore, malessere di tipo relative alla sede di somministrazione influenzale Aumento delle transaminasi, Esami diagnostici QT prolungato all elettrocardiogramma Casi molto rari (< ‧.‧) di reazioni di ipersensibilità e reazioni nel sito di iniezione (bruciore, indurimento, fastidio e dolore) sono stati segnalati dalle esperienze post-marketing
pl ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów Hiperbilirubinemia Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Alergiczne zapalenie skóry, swędzące Zaburzenia skóry i tkanki wysypki podskórnej Ból stawów Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości Zatrzymanie moczu, cukromocz Zaburzenia nerek i dróg moczowych Astenia, gorączka, uczucie znużenia, Zaburzenia ogólne i stany w miejscu uczucie gorąca, stany grypopodobne podania Zwiększenie aktywności Badania aminotransferaz, wydłużenie odstępu QT w EKG W badaniach wykonywanych po wprowadzeniu produktu do obrotu opisywano bardzo rzadkie (< ‧ ‧) przypadki reakcji nadwrażliwości i odczynów w miejscu wstrzyknięcia (uczucie pieczenia, twardy naciek, dyskomfort oraz ból
it elettrocardiogramma a riposo
pl EKG spoczynkowe
it Raramente, possono essere riscontrate delle anomalie nel suo elettrocardiogramma (cioè il tracciato dell attività cardiaca del suo cuore
pl Niezbyt często mogą pojawiać się nieprawidłowości w elektrokardiogramie (np.: odzwierciedlające elektryczną aktywność serca
it Gli effetti collaterali più comuni (osservati tra ‧ e ‧ pazienti su ‧) sono neutropenia (carenza di globuli bianchi), trombocitopenia (carenza di piastrine), iperglicemia (aumento degli zuccheri nel sangue), ipocaliemia (carenza di potassio nel sangue), parestesia (formicolio e pizzicore), dolori pleuritici, (dolore al torace), dispnea (difficoltà di respirazione), dolori alle ossa, artralgia (dolori articolari), piressia (febbre), affaticamento, prolungati intervalli QT su un elettrocardiogramma (battito cardiaco irregolare), e aumento dei livelli dell alanina aminotransferasi e dell aspartate aminotransferase (enzimi del fegato
pl Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem preparatem TRISENOX (u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) są neutropenia (niski poziom białych krwinek we krwi), trombocytopenia (niski poziom płytek krwi), hiperglikemia (podwyższony poziom cukru we krwi), hipokaliemia (niski poziom potasu w surowicy krwi), parestezje (uczucie drętwienia lub mrowienia), ból związany z zapaleniem opłucnej (ból klatki piersiowej), duszność (brak oddechu), ból kości, ból stawów, gorączka, zmęczenie, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (nieregularne bicie serca), zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) I aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) (enzymy wątrobowe
it Sono stati riportati altri eventi quali variazioni dell elettrocardiogramma (es. prolungamento dell intervallo QT, blocco di branca, prolungamento del QRS), tachicardia ventricolare, bradicardia, ipotensione, vertigini e morte
pl Inne zaobserwowane objawy to zmiany w EKG (np. wydłużenie odstępu QT, blok odnogi pęczka Hisa, poszerzenie zespołu QRS), tachykardię komorową, bradykardię, niedociśnienie, zawroty głowy oraz zgon
it Domani, parleremo degli effetti dell' anossia sull' elettrocardiogramma
pl Jutro zajmiemy sie anoksja na elektrokardiogramie
it Allungamento dell intervallo QT corretto all elettrocardiogramma, aumento dell azotemia, ipercolesterolemia
pl Wydłużenie odstępu QT w EKG, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi
it Si ritiene che questi effetti della ranolazina sull elettrocardiogramma di superficie siano conseguenti all inibizione della corrente di rettifica rapida del potassio, che prolunga il potenziale d azione ventricolare, e all inibizione della corrente tardiva del sodio, che accorcia il potenziale d azione ventricolare
pl Uważa się, że wpływ ranolazyny na powierzchniowy elektrokardiogram wynika z hamowania szybkiego prostowniczego prądu potasowego, który wydłuża czas trwania potencjału komorowego i z hamowania późnego prądu sodowego, który skraca czas trwania potencjału komorowego
it Inoltre, è opportuno monitorare costantemente nelle prime ‧ ore, ed anche più a lungo se necessario, la pressione sanguigna, la diuresi giornaliera e la funzionalità cardiaca attraverso l' elettrocardiogramma
pl Ponadto należy rutynowo monitorować ciśnienie krwi, diurezę i zapis elektrokardiograficzny w ciągu pierwszych ‧ do ‧ godzin po zabiegu ILP lub dłużej, jeśli istnieją wskazania
it Negli studi clinici della durata di ‧ settimane sono stati ottenuti elettrocardiogrammi da ‧ pazienti con SUI trattate con duloxetina e da ‧ pazienti trattate con placebo
pl W ‧-tygodniowych badaniach klinicznych u ‧ pacjentek z WNM leczonych duloksetyną oraz u ‧ pacjentek otrzymujących placebo wykonano elektrokardiogram
it aumento dell alanina aminotransferasi, aumento dell aspartato aminotransferasi, aumento della creatina fosfochinasi ematica, aumento della glicemia, riduzione della pressione arteriosa, aumento della prolattinemia, riduzione della temperatura corporea, aumento della temperatura corporea, QT prolungato all elettrocardiogramma, aumento della conta degli eosinofili, riduzione dell ematocrito, riduzione dell emoglobina, aumento della frequenza cardiaca, aumento delle transaminasi, riduzione della conta leucocitaria
pl zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, obniżenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi, obniżenie temperatury ciała, podwyższenie temperatury ciała, wydłużenie odstępu QT w EKG, zwiększenie liczby eozynofili, zmniejszenie wartości hematokrytu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, przyśpieszenie akcji serca, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zmniejszenie liczby białych krwinek
it Fareston ha mostrato di prolungare l intervallo QTc nell elettrocardiogramma di alcuni pazienti in modo dose-dipendente
pl Wykazano, że Fareston powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QTc w elektrokardiogramie u części pacjentów
it In cani sono state osservate onde U prominenti nell elettrocardiogramma, associate con prolungato intervallo PR e bradicardia
pl U psów w badaniu elektrokardiograficznym obserwowano wyraźny załamek U, związany z wydłużeniem odstępu PR i bradykardią
it I pazienti devono essere monitorati per quanto riguarda elettrocardiogramma (ECG) e livelli sierici di calcio
pl Pacjentów należy monitorować uwzględniając wyniki elektrokardiogramu (EKG) oraz stężenie wapnia w surowicy
it La dose da ‧ mg può essere utilizzata anche per curare i pazienti affetti da angina instabile (un tipo di dolore al petto che muta in gravità) o da infarto del miocardio (attacco cardiaco): senza innalzamento del tetto ST (una lettura anormale dell elettrocardiogramma o ECG) in pazienti che non devono essere sottoposti ad angioplastica con urgenza (entro due ore): per angioplastica, od intervento coronarico percutaneo (PCI), si intende un operazione per sbloccare i vasi sanguigni del cuore; con innalzamento del tetto ST nei pazienti a cui sono somministrati farmaci trombolitici (clot busters) o che non stanno per essere sottoposti a nessun altro trattamento per ripristinare il flusso sanguigno verso il cuore
pl Dawkę ‧, ‧ mg stosuje się także w leczeniu pacjentów z niestabilną dławicą piersiową (rodzaj bólu w klatce piersiowej o zmiennym nasileniu) lub pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (atakiem serca): • bez „ uniesienia odcinka ST ” (nieprawidłowy zapis elektrokardiogramu lub EKG) u pacjentów, którzy nie zostaną poddani pilnej angioplastyce (w okresie dwóch godzin): angioplastyka lub „ przezskórna interwencja wieńcowa ” (PCI) to operacja mająca na celu odblokowanie naczyń krwionośnych serca. • z „ uniesieniem odcinka ST ” u pacjentów otrzymujących leki trombolityczne („ rozpuszczające zakrzepy ”) lub którym nie zostaną podane żadne inne leki w celu przywrócenia dopływu krwi do serca
it Sono stati eseguiti elettrocardiogrammi su ‧ pazienti trattati con ‧ mg di fesoterodina, ‧ con ‧ mg di fesoterodina, ‧ con ‧ mg di fesoterodina e ‧ con placebo
pl Badanie elektrokardiograficzne wykonano u ‧ pacjentów leczonych fezoterodyną w dawce ‧ mg, ‧ leczonych fezoterodyną w dawce ‧ mg, ‧ leczonych fezoterodyną w dawce ‧ mg i ‧ otrzymujących placebo
it Informazioni per il paziente La SAP deve contenere le seguenti informazioni per il paziente: La necessità di mostrare la scheda a tutti i medici che si occupano del trattamento La necessità di informare il proprio medico, prima di assumere Ranexa, della presenza di: problemi renali problemi al fegato un' eventuale pregresso elettrocardiogramma (ECG) fuori dalla norma l' assunzione di farmaci per il trattamento dell' epilessia, di infezioni batteriche o fungine, dell' infezione da HIV, della depressione o di disturbi del ritmo cardiaco l' assunzione del prodotto erboristico " erba di San Giovanni " l' assunzione di medicinali per l' allergia
pl Informacje dla pacjenta Karta PAC powinna zawierać następujące informacje dla pacjenta: • Kartę należy pokazywać wszystkim lekarzom opiekującym się pacjentem • Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ranexa pacjent powinien poinformować swojego lekarza, jeśli u pacjenta występują: • Choroby nerek • Choroby wątroby • Jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek nieprawidłowy zapis EKG • Jeśli pacjent stosuje leki stosowane w leczeniu padaczki, zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych, zakażenia wirusem HIV, depresji lub zaburzeń rytmu serca • Jeśli pacjent stosuje ziołowy preparat z dziurawca • Jeśli pacjent stosuje leki przeciwuczuleniowe
it Si raccomanda di sottoporre routinariamente tutti i pazienti trattati con Caelyx a frequenti elettrocardiogrammi (ECG
pl Zaleca się, aby wszyscy pacjenci otrzymujący preparat Caelyx byli rutynowo poddawani częstemu badaniu EKG
it elettrocardiogrammi su animali coscienti
pl zapisy elektrokardiogramu (EKG) przeprowadzane na przytomnych zwierzętach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48 zdań frazy elettrocardiogramma.Znalezione w 0,187 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.