Tłumaczenia na język polski:

  • atrofia   
    (Noun  f)
     
    med. medycyna, medyczny zanik lub zmniejszenie się tkanek lub narządów;
  • zanik   

Przykładowe zdania z "atrofia", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Sono state osservate riduzioni nel peso dei testicoli e/o lesioni istologiche (per esempio atrofia tubulare e cellule tubulari giganti) nei ratti e in uno studio condotto sulla scimmia
pl W badaniach na szczurach i małpach stwierdzono zmniejszenie masy jąder i (lub) zmiany histopatologiczne (np. zanik kanalików i komórki olbrzymie kanalików
it Nel cane sono state osservate dilatazione ed atrofia dei tubuli renali
pl U psów zaobserwowano rozszerzenie i zanik kanalików nerkowych
it In seguito prevalgono i sintomi atipici, quali febbre intermittente, enterite cronica e atrofia
pl Później przeważające są objawy nieswoiste, tj. przerywana gorączka, przewlekłe zapalenie jelit oraz wyczerpanie
it Tale osservazione è anche coerente con i noti effetti farmacodinamici dell' aggiunta di progestinici sull' endometrio, ad es. riduzione dei livelli dei recettori degli estrogeni e atrofia endometriale
pl Ta obserwacja jest ponadto zgodna ze znanym wpływem farmakodynamicznym dołączenia progestagenów na endometrium, co powoduje m. in. zmniejszenie liczby receptorów estrogenowych i zanik endometrium
it A dosi di ‧ mg/kg/die o superiori, si sono osservati casi di atrofia del timo, dei tessuti linfatici e dei testicoli, ed ipertrofia delle ghiandole surrenali in animali senza sovraccarico di ferro
pl W tkankach zwierząt, u których nie występowała zwiększona zawartość żelaza, po podaniu deferypronu w dawkach ‧ mg/kg mc./dobę i większych, stwierdzono atrofię grasicy, jąder i tkanek układu limfatycznego oraz przerost nadnerczy
it L atrofia retinica si verificava non prima di
pl Do atrofii siatkówki nie dochodziło przed upływem ‧ miesięcy terapii
it La somministrazione di pemetrexed a topi maschi ha determinato un danno sulla capacità riproduttiva caratterizzato da una riduzione del grado di fertilità e atrofia testicolare
pl Po podaniu pemetreksedu samcom myszy obserwowano szkodliwy wpływ na reprodukcję, objawiający się zmniejszoną płodnością i zanikiem jąder
it Comunque l AMD neovascolare che era evoluta in lesioni caratterizzate da fibrosi sottoretinica e atrofia geografica avanzata probabilmente non risponde al Lucentis
pl Jednak w przypadku wysiękowej postaci AMD, w której doszło do rozwoju zmian charakteryzujących się włóknieniem podsiatkówkowym i zaawansowanym zanikiem geograficznym, mało prawdopodobne jest uzyskanie odpowiedzi na leczenie produktem Lucentis
it Lo sviluppo di atrofia dei tubuli dei testicoli negli animali di sesso maschile è stata messa in correlazione alla somministrazione cronica degli ERA, incluso ambrisentan (vedere paragrafo
pl Przewlekłe stosowanie ERA, w tym również ambrisentanu wiązało się z występowaniem zaniku kanalików nasiennych u zwierząt eksperymentalnych (patrz punkt
it Nel cane sono state osservate dilatazione ed atrofia dei tubuli renali
pl U psów stwierdzono poszerzenie z zanikiem kanalików nerkowych
it Gastrointestinali: colite, compresa la colite da citomegalovirus (comune), pancreatite (comune) e atrofia dei villi intestinali
pl Układ pokarmowy: zapalenie okrężnicy w tym zapalenie okrężnicy wywołane przez wirus CMV (często), zapalenie trzustki (często) i atrofia kosmków jelitowych
it Apparato gastroenterico: colite, compresa la colite da citomegalovirus (da ‧ a < ‧), pancreatite (da ‧ a < ‧) e atrofia dei villi intestinali
pl Układ pokarmowy: zapalenie okrężnicy w tym zapalenie okrężnicy wywołane przez wirus CMV (≥ ‧ do > ‧), zapalenie trzustki (≥ ‧ do < ‧) i atrofia kosmków jelitowych
it Xeomin deve essere usato con cautela: Se si verifica qualsiasi tipo di sanguinamento Nei pazienti in terapia anticoagulante Nei pazienti che soffrono di sclerosi laterale amiotrofica o di un altra affezione che determina disfunzione neuromuscolare periferica In muscoli bersaglio che presentano una debolezza marcata oppure atrofia
pl Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu Xeomin: • jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia krwawienia • jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe • jeśli u pacjenta występuje stwardnienie boczne zanikowe lub inne choroby wywołujące zaburzenie czynności nerwowo-mięśniowej • gdy mięśnie, do których ma zostać wstrzyknięty lek, znajdują się w stanie wyraźnego osłabienia lub zaniku
it Sono stati osservati effetti sulla fertilità del ratto maschio sotto forma di atrofia tubulare nei testicoli, riduzione degli spermatozoi nell epididimo e deplezione colloidale nella prostata e nelle vescicole seminali a livelli di esposizione plasmatica ‧ volte più elevati di quelli osservati nella clinica
pl U szczurów obserwowano wpływ leku na płodność samców w postaci zaniku kanalików jąder, zmniejszenia liczby plemników w najądrzach i zmniejszenia ilości koloidu w obrębie gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych przy poziomach ekspozycji osoczowej ‧ razy większych niż stwierdzane w warunkach klinicznych
it Il trattamento con lasofoxifene può essere associato ad effetti benigni sull endometrio: alterazioni delle cisti dell endometrio visualizzate all ecografia ed atrofia cistica benigna rilevata all esame istologico (una variante dell endometrio atrofico), che contribuiscono ad un aumento di circa ‧ mm nello spessore medio dell endometrio
pl Lazofoksyfen może być związany z łagodnym oddziaływaniem na błonę śluzową macicy: zmianami torbielowatymi w badaniu USG oraz łagodnym histologicznie zanikiem torbielowatym (rodzaj endometrium atroficznego), przyczyniającym się do zwiększenia średniej grubości błony śluzowej macicy o około ‧, ‧ mm
it Ha una atrofia cerebrale diffusa
pl On ma postępujący zanik mózgu
it Tacrolimus unguento non ha ridotto lo spessore cutaneo e non ha causato atrofia cutanea negli animali
pl U zwierząt takrolimus nie zmniejszał grubości skóry i nie powodował jej zaniku
it Si ritiene che le alterazioni dell utero (atrofia dell endometrio) e della piastra di accrescimento osseo (ispessimento epifisario o displasia della cartilagine) siano correlate all azione farmacologica di sunitinib
pl Uważa się, że zmiany w obrębie macicy (zanik błony śluzowej) i płytki wzrostowej kości (zgrubienie nasad kostnych lub dysplazja chrząstki) są związane z działaniem farmakologicznym sunitynibu
it Tra gli effetti osservati dopo somministrazione cronica in almeno una specie animale o uno studio, ci sono quelli sulla cornea (atrofia, ulcerazione), sulla cute (degenerazione follicolare e infiammazione, arrossamento e alopecia), sull ovaio (atrofia), sul fegato (necrosi epatica), sul rene (necrosi papillare renale e dilatazione tubulare) e sul tratto gastrointestinale (ritardato svuotamento gastrico e diarrea
pl Działania toksyczne po podaniu wielokrotnym, obserwowane u co najmniej jednego gatunku zwierząt lub w co najmniej jednym badaniu, obejmowały zmiany w rogówce (zanik, owrzodzenie), skórze (zwyrodnienie i zapalenie mieszków włosowych, zaczerwienienie, łysienie), jajnikach (zanik), wątrobie (martwica wątroby), nerkach (martwica brodawek nerkowych i poszerzenie cewek) i przewodzie pokarmowym (opóźnione opróżnianie żołądka i biegunka
it L' idrossicarbamide somministrato a ratti maschi con un dosaggio di ‧ mg/kg p. c./die (circa il doppio del dosaggio massimo raccomandato per l' uso nella specie umana) ha prodotto atrofia testicolare e diminuzione della spermatogenesi ed ha ridotto in misura significativa la capacità dei maschi di ingravidare le femmine
pl Hydroksymocznik podawany samcom szczurów w dawce ‧ mg/kg mc./d (około dwukrotnie większa dawka niż zalecana maksymalna dawka u ludzi) powodował zanik jąder i zmniejszoną spermatogenezę oraz znacząco obniżał ich zdolność do zapładniania samic
it Altri effetti osservati nel corso degli studi hanno incluso un prolungamento dell intervallo QTc, riduzione della frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF), ipertrofia ipofisaria ed atrofia tubulare testicolare, aumento delle cellule mesangiali nel rene, emorragia del tratto gastrointestinale e della mucosa orale ed ipertrofia delle cellule dell ipofisi anteriore
pl Dodatkowe działania preparatu obserwowane w innych badaniach obejmowały: wydłużenie odstępu QTc, zmniejszenie LVEF, przerost przysadki i zanik kanalików jądrowych, rozrost komórek mezangium w nerkach, krwotok z przewodu pokarmowego i do jamy ustnej i przerost komórek płata przedniego przysadki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy atrofia.Znalezione w 0,266 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.