Tłumaczenia na język polski:

  • atrofia   
    (Noun  f)
     
    med. medycyna, medyczny zanik lub zmniejszenie się tkanek lub narządów;
  • zanik   

Przykładowe zdania z "atrofia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Atrofia muscolare (riduzione del tessuto muscolare) a livello della base del pollice e disturbiZanik mięśni (zmniejszenie ilości tkanki mięśniowej) kłębu kciuka oraz zaburzenia czucia w
Sono state osservate riduzioni nel peso dei testicoli e/o lesioni istologiche (per esempio atrofia tubulare e cellule tubulari giganti) nei ratti e in uno studio condotto sulla scimmiaW badaniach na szczurach i małpach stwierdzono zmniejszenie masy jąder i (lub) zmiany histopatologiczne (np. zanik kanalików i komórki olbrzymie kanalików
Due studi di carcinogenesi nel ratto hanno evidenziato che il lansoprazolo induce in maniera dose-dipendente iperplasia e carcinoidi delle cellule ECL gastriche,, associati a ipergastrinemia dovuta all inibizione della secrezione acida e atrofia retinicaW dwóch przeprowadzonych na szczurach badaniach, dotyczących potencjalnego działania rakotwórczego, zaobserwowano w trakcie stosowania lanzoprazolu, w stopniu zależnym od dawki, hiperplazję komórek ECL ołądka i rozwój rakowiaka wywodzącego się z tych komórek, związane z ż wywołaną przez zmniejszone wydzielanie kwasu hipergastrynemią, oraz atrofię siatkówki
La somministrazione di pemetrexed a topi maschi ha determinato un danno sulla capacità riproduttiva caratterizzato da una riduzione del grado di fertilità e atrofia testicolarePo podaniu pemetreksedu samcom myszy obserwowano szkodliwy wpływ na reprodukcję, objawiający się zmniejszoną płodnością i zanikiem jąder
Due studi di carcinogenesi nel ratto hanno evidenziato che il lansoprazolo induce in maniera dose-dipendente iperplasia e carcinoidi delle cellule ECL gastriche, associati a ipergastrinemia dovuta all inibizione della secrezione acida e atrofia retinicaW dwóch przeprowadzonych na szczurach badaniach, dotyczących potencjalnego działania rakotwórczego, zaobserwowano w trakcie stosowania lanzoprazolu, w stopniu zależnym od dawki, hiperplazję komórek ECL ołądka i rozwój rakowiaka wywodzącego się z tych komórek, związane z ż wywołaną przez zmniejszone wydzielanie kwasu hipergastrynemią, oraz atrofię siatkówki
Si osserva spesso un atrofia prostatica reversibile (riduzione della dimensione) in maschi adulti interiU samców często wykrywano odwracalną atrofię prostaty (zmniejszenie rozmiaru
L atrofia retinica si verificava non prima di ‧ mesi di trattamentoDo atrofii siatkówki nie dochodziło przed upływem ‧ miesięcy terapii
Ha una atrofia cerebrale diffusaOn ma postępujący zanik mózgu
Le reazioni avverse non osservate negli studi clinici, ma riscontrate in animali esposti a livelli analoghi o anche inferiori a quelli dell esposizione clinica e con possibile rilevanza clinica, sono le seguenti: vacuolazione delle cellule delle isole pancreatiche (ratto), degenerazione tubulare dei testicoli (topo, ratto e scimmia), atrofia linfoide (topo, ratto e scimmia), infiammazione mista delle cellule del colon/cieco (scimmia), e fosfolipidosi polmonare (rattoDziałania niepożądane, których nie obserwowano w badaniach klinicznych, a które stwierdzono u zwierząt przy narażeniu podobnym lub nawet niższym niż narażenia w badaniach klinicznych i które mogą mieć znaczenie w praktyce klinicznej były następujące: wakuolizacja komórek wysp trzustkowych Langerhansa (szczur), degeneracja kanalików w jądrach (mysz, szczur oraz małpa), atrofia komórek limfoidalnych (mysz, szczur oraz małpa), mieszanokomórkowe zapalenia okrężnicy/kątnicy (małpa) oraz fosfolipidoza płucna (szczur
Nel cane sono state osservate dilatazione ed atrofia dei tubuli renaliU psów zaobserwowano rozszerzenie i zanik kanalików nerkowych
Pasteurella multocida, che produce la tossina dermonecrotica, è l agente patogeno responsabile dell atrofia dei turbinati nella Rinite atrofica progressivaPasteurella multocida produkująca dermonekrotyczną toksynę jest patogenem odpowiedzialnym za atrofię małżowin nosowych w przebiegu progresywnego zakaźnego zanikowego zapalenia nosa
Abbiamo persino cercato di stimolare i loro centri della parola atrofie' e' atiPróbowaliśmy nawet stymulować zanikłe centra mowy
considerando che i disabili rappresentano fino al ‧ % della popolazione attiva nell'Unione europea e che, stando alle ricerche, i disabili sono maggiormente esposti al rischio di obesità a causa, tra l'altro, dei cambiamenti patofisiologici nel metabolismo energetico e nella composizione del corpo, nonché dell'atrofia muscolare e dell'inattività fisicamając na uwadze, że osoby niepełnosprawne stanowią ‧ % czynnego społeczeństwa UE; mając ponadto na uwadze, że badania pokazują, że osoby niepełnosprawne są w większym stopniu narażone na otyłość, m. in. z powodu zmian patofizjologicznych w metabolizmie energii i strukturze ciała oraz ze względu na zanik mięśni i bezwład fizyczny
Xeomin deve essere usato con cautela: Se si verifica qualsiasi tipo di sanguinamento Nei pazienti in terapia anticoagulante Nei pazienti che soffrono di sclerosi laterale amiotrofica o di un altra affezione che determina disfunzione neuromuscolare periferica In muscoli bersaglio che presentano una debolezza marcata oppure atrofiaNależy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu Xeomin: • jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia krwawienia • jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe • jeśli u pacjenta występuje stwardnienie boczne zanikowe lub inne choroby wywołujące zaburzenie czynności nerwowo-mięśniowej • gdy mięśnie, do których ma zostać wstrzyknięty lek, znajdują się w stanie wyraźnego osłabienia lub zaniku
A dosi di ‧ mg/kg/die o superiori, si sono osservati casi di atrofia del timo, dei tessuti linfatici e dei testicoli, ed ipertrofia delle ghiandole surrenali in animali senza sovraccarico di ferroW tkankach zwierząt, u których nie występowała zwiększona zawartość żelaza, po podaniu deferypronu w dawkach ‧ mg/kg mc./dobę i większych, stwierdzono atrofię grasicy, jąder i tkanek układu limfatycznego oraz przerost nadnerczy
Gastrointestinali: colite, compresa la colite da citomegalovirus (comune), pancreatite (comune) e atrofia dei villi intestinaliUkład pokarmowy: zapalenie okrężnicy w tym zapalenie okrężnicy wywołane przez wirus CMV (często), zapalenie trzustki (często) i atrofia kosmków jelitowych
Impotenza, sterilità, azoospermia e atrofia testicolare sono state riportate in pazienti maschiU mężczyzn opisywano impotencję, bezpłodność, brak plemników w nasieniu oraz zanik jąder
Le due diagnosi più frequenti associate al sanguinamento uterino che si verificano durante il trattamento con raloxifene sono state l atrofia endometriale ed i polipi endometriali benigniDwie najczęściej rozpoznawane przyczyny krwawień z dróg rodnych podczas stosowania raloksyfenu, to zanik endometrium oraz łagodne polipy endometrium
Tra gli effetti osservati dopo somministrazione cronica in almeno una specie animale o uno studio, ci sono quelli sulla cornea (atrofia, ulcerazione), sulla cute (degenerazione follicolare e infiammazione, arrossamento e alopecia), sull ovaio (atrofia), sul fegato (necrosi epatica), sul rene (necrosi papillare renale e dilatazione tubulare) e sul tratto gastrointestinale (ritardato svuotamento gastrico e diarreaDziałania toksyczne po podaniu wielokrotnym, obserwowane u co najmniej jednego gatunku zwierząt lub w co najmniej jednym badaniu, obejmowały zmiany w rogówce (zanik, owrzodzenie), skórze (zwyrodnienie i zapalenie mieszków włosowych, zaczerwienienie, łysienie), jajnikach (zanik), wątrobie (martwica wątroby), nerkach (martwica brodawek nerkowych i poszerzenie cewek) i przewodzie pokarmowym (opóźnione opróżnianie żołądka i biegunka
Nel cane sono state osservate dilatazione ed atrofia dei tubuli renaliU psów stwierdzono poszerzenie z zanikiem kanalików nerkowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy atrofia.Znalezione w 0,602 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.