Tłumaczenia na język polski:

  • World Trade Center   

Przykładowe zdania z "World Trade Center", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Sembra che un aereo si sia schiantato contro il World Trade Center, qui a New York
pl Samolot uderzyl w World Trade Center... w Nowym Jorku
it Attenti alle intrusioni in cabina.Due aerei hanno colpito il World Trade Center? Abbiamo appena lasciato Newark
pl " Uwaga na naruszenie kokpitu. "/ " Dwa samoloty uderzyły/ w World Trade Center. "
it Sì, guardate il World Trade Center
pl Spójrzcie na World Trade Center
it Uno dopo l' altro hanno colpito il World Trade Center
pl Jeden po drugim uderzyły w World Trade Center
it Due aerei sono finiti contro il World Trade Center?
pl Dwa samoloty rozbiły się o World Trade Center
it l Lizzie, non il World Trade Center giusto?Ma il Pentagono?
pl Lyzzie, nie Trade Center, prawda?
it Aerei, uno dopo l' altro, sul World Trade Center
pl Samoloty, jeden po drugim uderzyły w World Trade Center
it E il World Trade Center?
pl A wieże World Trade?Albo tramwaje?
it (PL) Gli attentati al World Trade Center nel 2001 hanno aperto gli occhi del mondo sull'imponente minaccia costituita dai movimenti terroristici organizzati.
pl Ataki na World Trade Center w 2001 r. uświadomiły całemu światu, jak ogromnym zagrożeniem są zorganizowane ruchy terrorystyczne.
it Confermo che la Torre Sud del World Trade Center è crollata
pl Potwierdzamy, ze poludniowa wieza World Trade Center wlasnie runela
it Greg, guarda il World Trade Center.- Cosa?
pl Greg, spójrz na World Trade Center
it Il ‧ aprile ‧ è stato inaugurato il World Cargo Center, con una capacità di movimentazione pari a ‧ tonnellate di merci annue, che ha contribuito a consolidare ulteriormente la posizione dell'aeroporto come hub merci
pl W dniu ‧ kwietnia ‧ r. uruchomiono na terenie portu lotniczego w Lipsku oddział World Cargo Center o mocach przeładunkowych ‧ ton rocznie, co dodatkowo wzmocniło pozycję lotniska jako ważnego centrum logistycznego
it Il nitrato di ammonio è stato per anni l'esplosivo preferito dell'IRA nell'Irlanda del Nord ed è stato utilizzato in famosi attacchi dinamitardi a Oklahoma, al World Trade Centre e a Bali
pl Azotan amonu przez wiele lat był wykorzystywany przez terrorystów z IRA, zastosowano go także w głośnych zamachach w Oklahomie, Word Trade Centre i na Bali
it vista la clausola di difesa reciproca enunciata all'articolo ‧ del Trattato di Washington, invocata dai membri della NATO il ‧ settembre ‧, definendo così l'attacco terroristico al World Trade Centre dell'‧ settembre ‧ come attacco esterno contro gli Stati Uniti
pl uwzględniając klauzulę wzajemnej obrony wyrażoną w art. ‧ traktatu waszyngtońskiego, na którą dnia ‧ września ‧ r. powołali się członkowie NATO, uznając w ten sposób atak terrorystyczny na World Trade Centre z dnia ‧ września ‧ r. za atak na Stany Zjednoczone
it Secondo le ultime previsioni di World Semiconductor Trade Statistics (vedasi tabella seguente), il tasso medio di crescita annuo del mercato mondiale dei semiconduttori tra il ‧ e il ‧ sarà pari al ‧,‧ %
pl Według ostatnich ocen World Semiconductor Trade Statistics (Statystyki światowego rynku półprzewodników, patrz: tabela poniżej), średni roczny wzrost rynku półprzewodników w okresie od ‧ do ‧ r. wyniesie ‧,‧ %
it Ho ricevuto commenti dello stesso tenore anche da centinaia di altre persone, dalla Empire World Trade, organizzazione con sede a Spalding nel Lincolnshire, da John Manby di Parker Farms con sede a Leicester, da John Clark del Nottinghamshire, da Jonathan Reading e la lista continua.
pl Uwagi tego rodzaju otrzymałem dosłownie od setek innych osób z Empire World Trade z miejscowości Spalding w Lincolnshire, od Johna Manby'ego z Parker Farms w Leicester, Johna Clarka, który prowadzi działalność w Nottinghamshire, Jonathana Readinga oraz setek innych.
it se la Convenzione di Roma sui diritti connessi del ‧ ottobre ‧, l'Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), il Trattato WIPO (World Intellectual Property Organization) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) siano immediatamente applicabili nell'ordinamento comunitario
pl Czy Konwencja rzymska o ochronie praw pokrewnych z dnia ‧ października ‧ r., porozumienie TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), Traktat WIPO (World Intellectual Property Organization) o artystycznych wykonaniach i fonogramach (WPPT) są bezpośrednio stosowane we wspólnotowym porządku prawnym?
it Caso COMP/M.‧- Allianz/ING/Allee Center
pl Sprawa COMP/M.‧ – Allianz/ING/Allee Center
it Il Research Network on Capital Markets and Financial Integration in Europe, lanciato nel ‧ dalla BCE e dal Center for Financial Studies (CFS), mira a stimolare un' attività di ricerca rilevante a fini di politica economica sull' integrazione dei sistemi finanziari in Europa e sui loro legami internazionali
pl r. EBC i Centrum Badań Finansowych (Centre for Financial Studies-- CFS) utworzyły Sieć Badawczą ds. Badania Rynków Kapitałowych i Integracji Kapitałowej w Europie (Research Network on Capital Markets and Financial Integration in Europe
it lntendi ancora demolire il Community Center?
pl Dalej planujesz wyburzyć centrum osiedlowe?
it Ricorso proposto il ‧ novembre ‧- ATB Norte/UAMI- Bricocenter Italia (BRICO CENTER
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ listopada ‧ r.- ATB Norte przeciwko OHIM- Bricocenter Italia (BRICO CENTER
it La società B‧S, per essersi candidata soltanto alla gestione del call center dei clienti mentre il bando precisava che l’appalto era indivisibile
pl spółki B‧S, ponieważ ubiegała się ona jedynie o zarządzanie centralą przyjmowania zgłoszeń klientów, podczas gdy w ogłoszeniu o konsultacji sprecyzowano, że zamówienie jest niepodzielne
it I vettori potranno anche riscuotere una tassa di ‧ EUR e ‧ EUR al massimo per il servizio di prenotazione e di emissione dei biglietti tramite, rispettivamente, i propri punti di vendita diretta ed il call center
pl Przewoźnicy będą też uprawnieni do pobrania opłaty w maksymalnych wysokościach ‧ EUR i ‧ EUR za usługi rezerwacji i wystawienia biletu przez, odpowiednio, swoje biura sprzedaży bezpośredniej i centra obsługi telefonicznej
it Causa C-‧/‧: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sozialgericht Berlin (Germania) con ordinanza ‧ aprile ‧, nel procedimento ITC Innovative Technology Center GmbH contro Bundesagentur für Arbeit
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony postanowieniem Sozialgericht Berlin z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie ITC Innovative Technology Center GmbH przeciwko Bundesagentur für Arbeit
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 633 zdań frazy World Trade Center.Znalezione w 1,189 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.