Tłumaczenia na język polski:

  • World Trade Center   

Przykładowe zdania z "World Trade Center", pamięć tłumaczeniowa

add example
it E il World Trade Center?
pl A wieże World Trade?Albo tramwaje?
it l Lizzie, non il World Trade Center giusto?Ma il Pentagono?
pl Lyzzie, nie Trade Center, prawda?
it Sembra che un aereo si sia schiantato contro il World Trade Center, qui a New York
pl Samolot uderzyl w World Trade Center... w Nowym Jorku
it Sì, guardate il World Trade Center
pl Spójrzcie na World Trade Center
it Uno dopo l' altro hanno colpito il World Trade Center
pl Jeden po drugim uderzyły w World Trade Center
it (PL) Gli attentati al World Trade Center nel 2001 hanno aperto gli occhi del mondo sull'imponente minaccia costituita dai movimenti terroristici organizzati.
pl Ataki na World Trade Center w 2001 r. uświadomiły całemu światu, jak ogromnym zagrożeniem są zorganizowane ruchy terrorystyczne.
it Greg, guarda il World Trade Center.- Cosa?
pl Greg, spójrz na World Trade Center
it Confermo che la Torre Sud del World Trade Center è crollata
pl Potwierdzamy, ze poludniowa wieza World Trade Center wlasnie runela
it Attenti alle intrusioni in cabina.Due aerei hanno colpito il World Trade Center? Abbiamo appena lasciato Newark
pl " Uwaga na naruszenie kokpitu. "/ " Dwa samoloty uderzyły/ w World Trade Center. "
it Due aerei sono finiti contro il World Trade Center?
pl Dwa samoloty rozbiły się o World Trade Center
it Aerei, uno dopo l' altro, sul World Trade Center
pl Samoloty, jeden po drugim uderzyły w World Trade Center
it Il ‧ aprile ‧ è stato inaugurato il World Cargo Center, con una capacità di movimentazione pari a ‧ tonnellate di merci annue, che ha contribuito a consolidare ulteriormente la posizione dell'aeroporto come hub merci
pl W dniu ‧ kwietnia ‧ r. uruchomiono na terenie portu lotniczego w Lipsku oddział World Cargo Center o mocach przeładunkowych ‧ ton rocznie, co dodatkowo wzmocniło pozycję lotniska jako ważnego centrum logistycznego
it vista la clausola di difesa reciproca enunciata all'articolo ‧ del Trattato di Washington, invocata dai membri della NATO il ‧ settembre ‧, definendo così l'attacco terroristico al World Trade Centre dell'‧ settembre ‧ come attacco esterno contro gli Stati Uniti
pl uwzględniając klauzulę wzajemnej obrony wyrażoną w art. ‧ traktatu waszyngtońskiego, na którą dnia ‧ września ‧ r. powołali się członkowie NATO, uznając w ten sposób atak terrorystyczny na World Trade Centre z dnia ‧ września ‧ r. za atak na Stany Zjednoczone
it se la Convenzione di Roma sui diritti connessi del ‧ ottobre ‧, l'Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), il Trattato WIPO (World Intellectual Property Organization) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) siano immediatamente applicabili nell'ordinamento comunitario
pl Czy Konwencja rzymska o ochronie praw pokrewnych z dnia ‧ października ‧ r., porozumienie TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), Traktat WIPO (World Intellectual Property Organization) o artystycznych wykonaniach i fonogramach (WPPT) są bezpośrednio stosowane we wspólnotowym porządku prawnym?
it Il nitrato di ammonio è stato per anni l'esplosivo preferito dell'IRA nell'Irlanda del Nord ed è stato utilizzato in famosi attacchi dinamitardi a Oklahoma, al World Trade Centre e a Bali
pl Azotan amonu przez wiele lat był wykorzystywany przez terrorystów z IRA, zastosowano go także w głośnych zamachach w Oklahomie, Word Trade Centre i na Bali
it Ho ricevuto commenti dello stesso tenore anche da centinaia di altre persone, dalla Empire World Trade, organizzazione con sede a Spalding nel Lincolnshire, da John Manby di Parker Farms con sede a Leicester, da John Clark del Nottinghamshire, da Jonathan Reading e la lista continua.
pl Uwagi tego rodzaju otrzymałem dosłownie od setek innych osób z Empire World Trade z miejscowości Spalding w Lincolnshire, od Johna Manby'ego z Parker Farms w Leicester, Johna Clarka, który prowadzi działalność w Nottinghamshire, Jonathana Readinga oraz setek innych.
it Secondo le ultime previsioni di World Semiconductor Trade Statistics (vedasi tabella seguente), il tasso medio di crescita annuo del mercato mondiale dei semiconduttori tra il ‧ e il ‧ sarà pari al ‧,‧ %
pl Według ostatnich ocen World Semiconductor Trade Statistics (Statystyki światowego rynku półprzewodników, patrz: tabela poniżej), średni roczny wzrost rynku półprzewodników w okresie od ‧ do ‧ r. wyniesie ‧,‧ %
it Infatti, esso ha illogicamente ritenuto che un consumatore ragionevolmente attento e avveduto ometterebbe di osservare la presenza del vocabolo SHOCK e di riconoscere che i marchi esaminati non presentano solo differenze visive e fonetiche, ma anche significati diversi, dato che il marchio CENTER è costituito da un vocabolo che indica il punto centrale di qualcosa, mentre il marchio CENTER SCHOCK è un'espressione che, a causa della parte maggiormente distintiva SHOCK, evoca l'idea di una forte sensazione (uno choc) che il consumatore avvertirà quando masticherà il centro del chewing-gum
pl Jest to bowiem nielogiczne, żeby Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, iż właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny konsument nie zauważyłby obecności wyrazu SHOCK i uznał, że rozpatrywane znaki towarowe nie tylko charakteryzują wizualne i fonetyczne różnice, ale także inne znaczenie a mianowicie w znaku towarowym słowo CENTER oznacza środek czegoś zaś w znaku towarowym CENTER SHOCK ze względu na obecność najbardziej odróżniającego komponentu SHOCK wyrażenie to przywołuje na myśl silne doznanie (szok), którego doświadczy konsument żując środek gumy
it Uno studio isotopico realizzato dall'Austrian Research Center allo scopo di distinguere lo steirischer Kren da campioni stranieri di rafano ha permesso di identificare con esattezza lo steirischer Kren rispetto a campioni di riferimento di diversa origine
pl Analiza przeprowadzona przez Austrian Research Center w celu odróżnienia Steirischer Kren od innych próbek chrzanu pochodzącego zza granicy przy zastosowaniu badania izotopowego wykazała wysoką identyfikowalność chrzanu Steirischer Kren w porównaniu z próbkami referencyjnymi innego pochodzenia
it I vettori potranno anche riscuotere una tassa di ‧ EUR e ‧ EUR al massimo per il servizio di prenotazione e di emissione dei biglietti tramite, rispettivamente, i propri punti di vendita diretta ed il call center
pl Przewoźnicy będą też uprawnieni do pobrania opłaty w maksymalnych wysokościach ‧ EUR i ‧ EUR za usługi rezerwacji i wystawienia biletu przez, odpowiednio, swoje biura sprzedaży bezpośredniej i centra obsługi telefonicznej
it Causa T-‧/‧: Ricorso proposto il ‧ novembre ‧- ATB Norte/UAMI- Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ listopada ‧ r.- ATB Norte przeciwko OHIM- Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER
it Causa T-‧/‧: Ricorso proposto il ‧ novembre ‧- ATB Norte/UAMI- Bricocenter Italia (BRICO CENTER
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ listopada ‧ r.- ATB Norte przeciwko OHIM- Bricocenter Italia (BRICO CENTER
it Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, New Jersey, Stati Uniti d'America
pl Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Uniwersytet Princeton, stan New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki
it ll nostro Community Center?ll mio Community Center?
pl Moment, nasze centrum osiedlowe, moje centrum osiedlowe?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 633 zdań frazy World Trade Center.Znalezione w 0,965 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.