Tłumaczenia na język polski:

  • szczęśliwej drogi   
    (Interjection  )
  • szczęśliwej podróży   
    (Interjection  )

Przykładowe zdania z "jó utat kívánok", pamięć tłumaczeniowa

add example
hu Végül jó utat kívánok Új-Zélandra a jövő hónapban, és kérem, ügyeljen arra, hogy iPodja ne tartalmazzon semmilyen illegálisan letöltött anyagot!
pl Na koniec życzę udanego pobytu w Nowej Zelandii w przyszłym miesiącu i niech pan się upewni, że pański iPod nie zawiera żadnych nielegalnie pobranych materiałów!
hu Nos, a viszontlátásig...... jó utat kívánok
pl Więc tymczasem... i szczęśliwej drogi
hu Mihamarabbi felgyógyulást, egészséget és boldogságot kívánok neki az európai polgárok oly sok évi kiváló szolgálata után.
pl Życzę mu szybkiego powrotu do sił, jak również zdrowia i szczęścia po tak wielu latach doskonałej służby na rzecz obywateli europejskich.
hu Űzzön vadkanokat a dzsungel sűrűjében!Jó utat, és szelet kívánok!
pl Chcę cię widzieć jeżdzącego na rowerze w Dordogne, walczącego z dzikami w Tristan da Cunha
hu Tudomásom szerint Önök máris gyümölcsöző kapcsolatokat ápolnak az Európai Parlamenttel; küldetésük építő jellegű folytatásához további sikereket, kellemes látogatást kívánok, és majd jó utat hazafelé.
pl Z tego co mi wiadomo, nawiązali już państwo owocne kontakty z Parlamentem Europejskim i życzę państwu konstruktywnego kontynuowania waszej misji, przyjemnego pobytu i szczęśliwego powrotu do domu.
hu amennyiben az bekezdésben említett döntés a szabványok hiányosságain alapul, a Bizottság, az érintett felekkel történt konzultáció után, ha a döntést hozó tagállam álláspontját továbbra is fenn kívánja tartani, a ‧. cikk bekezdésében említett bizottsághoz fordul és kezdeményezi a ‧. cikk bekezdésében említett eljárást
pl gdy decyzja określona w ust. ‧ jest spowodowana wadami norm, Komisja po konsultacjach z zainteresowanymi stronami, przedstawi sprawę Komitetowi określonemu w art. ‧ ust. ‧, jeśli Państwo Członkowskie, które podjęło decyzję, zamierza ją podtrzymać, oraz spowoduje wszczęcie procedury określonej w art. ‧ ust
hu A következőkre kívánjuk fölhívni a figyelmet: egy sor ultrakonzervatív szellemű törvény és intézkedés bevezetésével a tagállamok kormányai szabad utat engedtek az erdők és földterületek kereskedelmi célú hasznosításának illetve bárminek, amiről általában elmondhatjuk hogy társadalmi szempontból pozitív.
pl Chcielibyśmy zwrócić uwagę na następującą sprawę: za pomocą szeregu reakcyjnych praw i środków rządy państw członkowskich otworzyły drogę do komercjalizacji lasów i gruntów, ogółem wszystkiego, co można uznać za dobro wspólne.
hu A Bizottság, válaszul ezekre az aggodalmakra, a Textília és ruházat ‧ után című, ‧. október ‧-i közleményében jelezte, hogy hozzáférhetővé kívánja tenni a Bizottság által követendőnek tartott eljárásokat és feltételeket tartalmazó iránymutatásokat a Tanács által elfogadott vonatkozó rendeletekkel összhangban a védzáradékok alkalmazására, különösen a Kína WTO-hoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvben szereplő, textiltermékekre vonatkozó védzáradékra vonatkozóan
pl Komisja, w odpowiedzi na te uwagi, podkreśliła w swoim komunikacie zatytułowanym Przyszłość wyrobów włókienniczych i odzieżowych po ‧ r. z dnia ‧ października ‧ r., że udostępni wytyczne zawierające procedury i kryteria, które Komisja zamierza stosować, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami przyjętymi przez Radę, w odniesieniu do klauzul ochronnych, w szczególności specjalnej klauzuli ochronnej ustanowionej w Protokóle w sprawie przystąpienia Chin do WTO
hu Biztos úr, ha a pénzügyi tranzakciók után kivetendő adó hozzájárulhat ehhez - és éppen ezt kívánjuk megvizsgálni -, milyen időtávon belül kívánja ezt megtárgyalni a nemzetközi partnerekkel?
pl Panie komisarzu! Jeżeli podatek od transakcji finansowych może się do tego przyczynić - a właśnie temu chcielibyśmy się przyjrzeć - jakie byłyby ramy czasowe potrzebne na negocjacje z partnerami międzynarodowymi?
hu A 2006. évi Eurobarometer közvéleménykutatás szerint az európaiak 56%-a kívánja halála után szerveit transzplantációs célra felajánlani.
pl Zgodnie z sondażem Eurobarometru, przeprowadzonym w 2006 r., 56% Europejczyków pragnie po śmierci oddać swoje organy dla celów transplantacji.
hu a Bizottság alelnöke. - (FR) Elnök úr, Ask asszony és Billström úr kiváló beszámolója után én a fő kérdésekről kívánok beszélni.
pl Panie przewodniczący! Po wysłuchaniu znakomitych sprawozdań pani minister Ask i pana ministra Billströma, skupię się na głównych kwestiach.
hu Ugyancsak meg kívánjuk tartani a segítő házastársak munkavégzésének elismerésére vonatkozó rendelkezést annak érdekében, hogy kártérítést kaphassanak, mindenekelőtt válás esetén, amikor is a segítő házastárs a családi vállalkozásban végzett többéves munka után bizonytalan helyzetbe kerül.
pl Pragniemy również zachować dawne przepisy dotyczące uznawania pracy współpracujących małżonków w celu zapewnienia im rekompensaty, zwłaszcza w przypadku rozwodu, gdy współpracujący małżonek znajduje się w niepewnej sytuacji po latach pracy w rodzinnej firmie.
hu A nemzetközi közösség, így Európa Abyei elfoglalása után ismét meg kívánja adni al-Bashir elnöknek a sérthetetlenség érzését?
pl Czy międzynarodowa społeczność, w tym Europa, raz jeszcze zamierza dać prezydentowi al-Bashirowi poczucie nietykalności, po zajęciu Abyei,?
hu Mindezek után, elnök úr, teljes figyelmemet a vitának kívánom szentelni.
pl Mając to już za sobą, panie przewodniczący, zamierzam teraz w pełni skierować moją uwagę na debatę.
hu Amennyiben valamely tagállam biztosítani kívánja, hogy egy, a hagyományos termesztésből származó összetevő az engedélynek az bekezdés b) pontjában említett harmadik meghosszabbítása után is felhasználható legyen, ez a tagállam a kiadott engedély harmadik meghosszabbításáról szóló értesítés megküldésével egyidejűleg a kérdéses összetevőnek a VI. melléklet C. szakaszába történő felvételére irányuló kérelmet nyújt be
pl Jeżeli Państwo Członkowskie żąda zapewnienia, że składniki pochodzące ze zwykłej produkcji mogą ciągle być używane po wydaniu trzeciego przedłużenia zezwolenia określonego w ust. ‧b, to Państwo Członkowskie, razem z wnioskiem o wydanie trzeciego przedłużenia przyznanego zezwolenia, przedkłada wniosek o włączenie składnika do załącznika ‧ część C
hu Az illegális munka elleni küzdelem, a korszerű társadalmi haladás, a világnak utat mutató, valóban szociális Európa felépítése az, ami kockán forog, és mi valóban támogatni kívánjuk ezek elősegítését.
pl Zwalczanie nielegalnej pracy, nowoczesność w sferze postępu społecznego, budowanie prawdziwej społecznej Europy to przedsięwzięcia, które pokazują światu, o co toczy się gra, a my faktycznie chcemy mu pomóc w osiąganiu postępów.
hu Ha az bekezdésben említett döntés a szabvány hiányosságainak tudható be, akkor a Bizottság, ha az intézkedő tagállam intézkedéseit fenn kívánja tartani, az érintett felekkel való konzultáció után az ügyet két héten belül az állandó bizottság elé terjeszti, és kezdeményezi a ‧. cikkben említett eljárást
pl W przypadku gdy decyzja określona w ust. ‧ przypisana jest niedoskonałości norm, Komisja, po konsultacji z zainteresowanymi stronami, przedstawia sprawę Komitetowi w terminie dwóch miesięcy, jeżeli Państwo Członkowskie, które podjęło środki, ma zamiar je podtrzymać i rozpoczyna postępowanie określone w art
hu Ha az bekezdésben említett döntés oka a szabványok hiányossága, akkor a Bizottság a felekkel folytatott egyeztetés után a kérdést két hónapon belül az állandó bizottság elé terjeszti, ha az intézkedést az azt foganatosító tagállam fenn kívánja tartani, és kezdeményezi a ‧. cikkben említett eljárást
pl W przypadku gdy decyzja określona w ust. ‧ uzasadniona jest brakami w normach, a Państwo Członkowskie, które przyjęło środki, zamierza je podtrzymać, Komisja, po zasięgnięciu opinii stron, w terminie dwóch miesięcy kieruje sprawę do Komitetu oraz wszczyna procedury określone w art
hu Avril, nyilvánosan is a legjobbakat kívánom, és remélem, hogy visszavonulásod után részt fogsz venni a Lisszaboni Szerződés melletti kampányban.
pl Avril, publicznie życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że z chwilą odejścia z Parlamentu zaangażujesz się w kampanię na rzecz "tak” dla Lizbony.
hu Ma az új, Lisszabonban megkötött reformszerződésről szóló állásfoglalás után mindannyian szebb jövőt kívánunk az Európai Uniónak.
pl Dzisiaj, po rezolucji w sprawie nowego zreformowanego traktatu lizbońskiego, wszyscy mamy nadzieję na lepszą przyszłość dla UE.
hu Egy gazdálkodó nem készítheti el pénzügyi kimutatásait a vállalkozás folytatása elve alapján, ha a vezetés a mérlegfordulónap után úgy dönt, hogy fel kívánja számolni a vállalkozást vagy meg kívánja szüntetni a kereskedelmi tevékenységet, vagy ha ennek megtételén kívül nincs más ésszerű lehetősége
pl Jednostka gospodarcza nie powinna sporządzać sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności, jeżeli po dniu bilansowym kierownictwo jednostki zdecydowało o likwidacji jednostki lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności handlowej, lub brak jest realnej alternatywy do likwidacji jednostki lub zaprzestania działalności
hu Háromévente, illetve szükség esetén bármikor e rendeletet felülvizsgálatnak kell alávetni, az EK-Szerződés ‧. cikkében és az Euratom-Szerződés ‧. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, egyeztető eljárás lefolytatása után, ha az Európai Parlament úgy kívánja
pl Co trzy lata, lub w każdym przypadku, gdy okaże się to niezbędne, niniejsze rozporządzenie podlega weryfikacji zgodnie z procedurą ustanowioną w artykule ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz artykule ‧ Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, po odwołaniu się do proceduryuzgadniania, jeśli Parlament Europejski tego zażąda
hu Kellemes utat kívánok Önnek Lappföldre.
pl Życzę pani przyjemnej podróży do Laponii.
hu Amennyiben az EU úgy dönt, hogy 2013 után is fenn kívánja tartani a gazdák támogatásának korábbi, költséges és eredménytelen rendszerét, akkor mindenki számára egyenlő szabályokat kell megállapítania.
pl Jeżeli UE zdecyduje się kontynuować - nawet po 2013 roku - dotychczasową kosztowną i nieskuteczną politykę wspierania rolników, powinna stosować jednakowe zasady wobec wszystkich.
hu Az Európai Bizottság ezzel a cukorrendtartást be kívánja illeszteni a KAP reformjának logikájába, az európai cukorpiacot védeni kívánja a behozataltól, jelentősen csökkenteni akarja a támogatott kvótás cukor kivitelét és a vegyipari célokra értékesített cukor esetében el kívánja törölni a termelés után járó visszatérítéseket
pl Komisja pragnie tym samym włączyć system regulacji prawnych dotyczących rynku cukru do reformy WPR, sprawić, aby rynek europejski stał się mniej atrakcyjnym celem importu, znacznie ograniczyć eksport kwotowego cukru objętego refundacją oraz znieść refundacje produkcji dla cukru odsprzedawanego przemysłowi chemicznemu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 83784 zdań frazy jó utat kívánok.Znalezione w 9,566 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.