wymowa: IPA: /mɔ̃.tœʁ/

Tłumaczenia na język polski:

 • montażysta   
   
  spécialiste du montage
 • redaktor   
  (Noun  )
 • monter   
   
  ouvrier qui monte
 • edytor   
  (Noun  )
 • montażystka   

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (82)

airelle vigne du Mont Ida
borówka brusznica
Airelle vigne du Mont Ida
brusznica; borówka czerwona; borówka brusznica
Buglio in Monte
Buglio in Monte
Bures-les-Monts
Bures-les-Monts
Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix-Mont-Blanc
Club de Deportes Puerto Montt
Deportes Puerto Montt
collet monté
pruderyjny
Le Comte de Monte-Cristo
Hrabia Monte Christo
Mont Aiguille
Mont Aiguille
Mont Carmel
Góra Karmel
Mont Cassin
Monte Cassino
Mont de Dzerjinski
Góra Dzierżyńskiego
mont de vénus
wzgórek Wenery; wzgórek łonowy
mont de Vénus
wzgórek łonowy; wzgórek Wenery
Mont de Vénus
wzgórek łonowy; wzgórek Wenery
Mont Elbert
Mount Elbert
Mont Hillaby
Mount Hillaby
Mont Kirkpatrick
Góra Kirkpatricka
Mont Kosciuszko
Góra Kościuszki
Mont Saint Elias
Mount Saint Elias
Mont Saint Helens
Mount St. Helens
Mont Saint-Michel au péril de la mer
Wzgórze Świętego Michała w niebezpiecznym morzu
Mont Sainte-Catherine
Góra Świętej Katarzyny
mont sous-marin
góra podmorska; góra podwodna
Mont Titano
Monte Titano
Mont Whitney
Mount Whitney
Mont-Bernanchon
Mont-Bernanchon
Mont-Saint-Aignan
Mont-Saint-Aignan
Mont-Saint-Éloi
Mont-Saint-Éloi
monte
kopulacja; stanowienie; spółkowanie; wchodzić; krycie naturalne; wjeżdżać; akt płciowy; drożeć
Monte Argentario
Monte Argentario
Monte Civetta
Monte Civetta
Monte Compatri
Monte Compatri
Monte Grimano
Monte Grimano
Monte Romano
Monte Romano
monte sacs
podnośnik widłowy; podnośnik; podnośnik kubełkowy; elewator
Monte San Biagio
Monte San Biagio
Monte San Giusto
Monte San Giusto
Monte San Martino
Monte San Martino
Monte San Savino
Monte San Savino
Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo
Monte Santa Maria Tiberina
Monte Santa Maria Tiberina
Monte Urano
Monte Urano
Monte Verde
Monte Verde
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Monte Vidon Corrado
Monte-Carlo
Monte Carlo
monte-charge
dźwig; winda
monte-plats
winda; wyciąg
monter au créneau
stanąć w szranki
Monts Apuseni
Góry Zachodniorumuńskie
Monts de Verkhoïansk
Góry Wierchojańskie
Monts Šar
Szar Płanina
Monts-en-Bessin
Monts-en-Bessin
Observatoire du Mont Wilson
Mount Wilson Observatory
Parc national du Mont Rainier
Park Narodowy Mount Rainier
Parc national du Mont-Riding
Park Narodowy Riding Mountain
Saint-Étienne-au-Mont
Saint-Étienne-au-Mont
Saison de monte
sezon rozrodczy
Santa Maria a Monte
Santa Maria a Monte
Trois-Monts
Trois-Monts
Tunnel du Mont-Blanc
Tunel Mont Blanc
Villelongue-dels-Monts
Villelongue-dels-Monts

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "monteur", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr Tu montes?- Oui
pl Idziesz na górę?
fr aux pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le ‧er octobre
pl opon przeznaczonych wyłącznie do montowania w pojazdach zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem ‧ października ‧ r
fr Je monte au clocher
pl Ja musieć iść do wieży
fr que les pointes des boulons ou des vis soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le panneau extérieur de la porte
pl że ostrza śrub lub wkrętów będą zamocowane w płycie z gwintowanymi otworami lub w podobnym urządzeniu umieszczonym z tytułu płaszczyzny zewnętrznej drzwi
fr L'alèse est montée de manière à ce que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut
pl Tkanina sieciowa jest umocowana tak, aby pasy biegły równolegle oraz prostopadle do osi podłużnej worka włoka
fr Objet: Fonctionnement d'une décharge illégale sur le mont Ménalo (Arcadie
pl Dotyczy: prowadzenia nielegalnego wysypiska śmieci na górze Mainalos (Arkadia
fr Je monte une société pour mon magazine
pl Tak, otwieram firmę- nową gazetę
fr Numéro de réception par type de chaque composant ou système hydrogène monté sur le type de véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent règlement
pl Numer homologacji typu każdej części lub instalacji wodorowej zamontowanej w typie pojazdu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
fr Je pense que nous devons éviter les différentes tentations protectionnistes qui risqueraient d'aggraver la montée du chômage dans différents États membres.
pl Pierwsza, o której mówił pan poseł Crowley, i druga podniesiona przez pana posła Mitchella. Uważam, że musimy się tu wystrzegać wszelkiego rodzaju protekcjonistycznych pokus, które mogłyby doprowadzić nawet do wzrostu bezrobocia w różnych państwach członkowskich.
fr Objet: Installation d'un drapeau turc sur le mont Pentadactylos
pl Przedmiot: Odwzorowanie flagi tureckiej w Górach Kyreńskich
fr Monter la tâche
pl Przesuń zadanie w górę
fr Si le raccord de ravitaillement n’est pas monté directement sur le réservoir, les tuyaux de ravitaillement doivent être sécurisés par un clapet antiretour ou une vanne ayant la même fonction, montés directement sur ou dans le réservoir
pl Jeżeli złącze do tankowania nie jest zamontowane bezpośrednio na zbiorniku, przewód do tankowania musi być zabezpieczony zaworem jednokierunkowym lub zaworem pełniącym taką samą funkcję, zamontowanym bezpośrednio na zbiorniku lub wewnątrz niego
fr On monte vos bagages
pl Zaniesiemy tam pański bagaż
fr quand le freinage est exercé sur deux essieux, le différentiel peut être monté entre le frein de service et la roue sur un des deux essieux
pl Gdy występuje hamowanie na dwie osie, przekładnia różnicowa może być zamontowana między hamulcem głównym i kołami jednej z dwóch osi
fr Le but de la présente annexe est de définir les performances requises pour les systèmes de freinage comportant un dispositif antiblocage, montés sur les véhicules routiers
pl Celem niniejszego załącznika jest zdefiniowanie wymaganej skuteczności hamowania układów hamulcowych z układami przeciwblokującymi, w które wyposażone są pojazdy drogowe
fr Il est monté!
pl Pobiegł do góry!
fr La plate-forme d'essai doit être montée sur un chariot
pl Platformę badawczą należy zamontować na wózku
fr Le plus grand des deux niveaux de puissance acoustique (montée ou descente) est retenu pour l
pl Większy z dwóch poziomów mocy akustycznej (podnoszenia lub opuszczania) uznaje się za wyniki badania
fr L’appuie-tête étant monté et réglé comme indiqué au paragraphe ‧.‧ de la présente annexe, l’impact a lieu en des points choisis par le laboratoire dans la zone d’impact définie au paragraphe ‧.‧ du présent Règlement et éventuellement hors de la zone d’impact définie au paragraphe ‧.‧ du présent Règlement sur des surfaces présentant des rayons de courbure inférieurs à ‧ mm
pl Po zainstalowaniu i wyregulowaniu zagłówka zgodnie z pkt. ‧.‧. niniejszego załącznika, uderzenie ma miejsce w punktach wybranych przez laboratorium w strefie zdefiniowanej w pkt. ‧.‧. niniejszego regulaminu oraz, w miarę możliwości, poza strefą uderzenia zdefiniowaną w pkt. ‧.‧. niniejszego regulaminu, na powierzchniach o promieniu krzywizny mniejszym niż ‧ mm
fr La pente de montée stabilisée après décollage doit être de ‧ % au minimum avec
pl Stały gradient wznoszenia po starcie musi wynosić co najmniej ‧ % przy następujących warunkach
fr Question no ‧ de M. Van Hecke sur la montée des tensions en Somalie
pl Pytanie nr ‧ skierowane przez Johana Van Hecke w sprawie wzrostu napięcia w Somalii
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4067 zdań frazy monteur.Znalezione w 1,652 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.