wymowa: IPA: /mɔ̃.tœʁ/

Tłumaczenia na język polski:

  • redaktor   

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (89)

airelle vigne du Mont Idaborówka brusznica
Bataille du Mont BadonBitwa pod Mons Badonicus
Bataille du mont CassinBitwa pod Monte Cassino
Bataille du mont GisardBitwa pod Montgisard
Bataille du mont GraupiusBitwa pod Mons Graupius
Chamonix-Mont-BlancChamonix-Mont-Blanc
Col du Mont-CenisMont-Cenis
de grande montée, grande chute
Église Saint-Étienne-du-MontKościół St Etienne du Mont w Paryżu
Gouvernorat de Mont-LibanLiban
Le Comte de Monte-CristoHrabia Monte Christo
Le Mont-Saint-MichelMont-Saint-Michel
lecteur montédysk zainstalowany
Les quatre monts bouddhistesŚwięte góry chińskie
Masters de Monte-CarloMasters Series Monte Carlo
méthode de monte carlometoda monte carlo
montszczyt; zamontować; góra
Mont AlbainGóry Albańskie
Mont AmiataAmiata
Mont AraratArarat
Mont AthosAthos
Mont AugustineAugustine
Mont BéloukhaBiełucha
Mont CarmelGóra Karmel
Mont de DzerjinskiGóra Dzierżyńskiego
mont de piétélombard
Mont des OliviersGóra Oliwna
Mont ErciyesErciyes Dağı
Mont ErebusErebus
Mont GarizimGerizim
Mont HéliconHelikon
Mont HermonHermon
Mont KarisimbiKarisimbi
Mont KatmaiKatmai
Mont KazbekKazbek
Mont KenyaKenia
Mont KirkpatrickGóra Kirkpatricka
Mont KorabKorab
Mont KosciuszkoGóra Kościuszki
Mont KōyaKōya-san
Mont LoganLogan
Mont LovćenPark Narodowy Lovćen
Mont McKinleyMcKinley
Mont MéruMeru
Mont MycaleMykale
Mont NéboGóra Nebo
Mont NgauruhoeNgauruhoe
Mont NimbaNimba
Mont OlympeOlimp
Mont RainierMount Rainier
Mont RushmoreMount Rushmore
Mont Saint EliasMount Saint Elias
Mont Saint HelensMount St. Helens
Mont Saint-Michel au péril de la merWzgórze Świętego Michała w niebezpiecznym morzu
Mont Sainte-CatherineGóra Świętej Katarzyny
Mont SinaïSynaj
Mont SionSyjon
Mont TaraweraTarawera
Mont ThaborTabor
Mont TongariroTongariro
Mont VisoMonte Viso
Mont WhitneyMount Whitney
Mont ZaōZao
montestanowienie; wchodzić; drożeć; wjeżdżać
montékonny
monte-chargedźwig; winda
monte-en-l’airwłamywacz
monte-platswyciąg; winda
monte-sacworkowy; wyciąg
montée en grainepośpiechowatość
monter (sur)wspinać się
monter au créneaustanąć w szranki
Monts ApuseniGóry Zachodniorumuńskie
Monts de VerkhoïanskGóry Wierchojańskie
Monts des GéantsKarkonosze
Monts FăgăraşGóry Fogaraskie
Monts GrampiansGrampiany
Monts HamersleyHamersley
Monts IablonovyGóry Jabłonowe
Monts SaïanSajany
Monts ŠarSzar Płanina
Monts TaurusTaurus
Observatoire du Mont WilsonMount Wilson Observatory
Parc national des Monts GawlerGawler Ranges National Park
Parc national du Mont RainierPark Narodowy Mount Rainier
Parc national du Mont-RidingPark Narodowy Riding Mountain
Rallye automobile Monte-CarloRajd Monte Carlo
stations de monte naturellestanowisko krycia naturalnego
Tunnel du Mont-BlancTunel Mont Blanc

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "monteur", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pompe montée à l'extérieur du réservoirPompa paliwa na zewnątrz zbiornika
Il fut le premier à effectuer l'ascension du mont Fuji en hiver.Był pierwszym człowiekiem, który wspiął się na górę Fudżi w zimie.
durée de montée en températureczas wzrostu temperatury
On doit présenter au service technique chargé des essais de réception un tracteur représentatif du type à réceptionner sur lequel sont montées une structure de protection ainsi que sa fixation, dûment homologuéesCiągnik reprezentatywny dla typu ciągnika, któremu ma być udzielona homologacja, wyposażony w konstrukcję zabezpieczającą przy przewróceniu, której udzielono homologacji obejmującej jej zamocowanie do ciągnika, przedstawia się odpowiedniej placówce technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzanie badań homologacyjnych
Il doit être vérifié, au cours de cet essai, que le temps T‧ nécessaire pour faire monter la pression de O à p‧ dans les réservoirs des freins est inférieur àW trakcie tego badania, należy sprawdzić czy czas T‧, konieczny dla zwiększenia ciśnienia z O do p‧ w zbiornikach hamulców jest mniejszy od
Dis, fiston... ton engin... on peut y monter a deux?Powiedz mi synu, czy ta twoja maszyna... može zmiešcić dwie osoby?
Monte le voir, brigandDasz radę, złodziejaszku
Rectificatif au règlement no ‧ de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU)- Prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I. d'un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte; II. d'un volant de direction de deuxième monte muni d'un module de coussin gonflable d'un type homologué; III. d'un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu'un système monté sur un volant de direction (JO L ‧ duSprostowanie do regulaminu nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. modułu poduszki powietrznej do zamiennego systemu poduszek powietrznych; II. zamiennego koła kierownicy wyposażonego w moduł poduszki powietrznej homologowanego typu; III. zamiennego systemu poduszek powietrznych innego niż zainstalowany w kole kierownicy (Dz.U. L ‧ z
Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d'éclatement subsiste, les parties concernées doivent être montées, disposées et/ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereusesW przypadku, gdy mimo podjętych środków ostrożności ryzyko pęknięcia lub rozerwania nadal występuje, odpowiednie części muszą być zamontowane, umiejscowione lub zabezpieczone tak, aby w takim przypadku ich odłamki pozostawały wewnątrz osłony, zapobiegając sytuacji zagrożenia
Montée des violences racistes et homophobes en Europe (débatWzrost liczby rasistowskich i homofobicznych aktów przemocy w Europie (debata
Monte le volume, KelsiHej, rozkręć tą imprezę, Kels
La tête est montée, au moyen de trois vis, sur la plaque cervicale de jonction tête-couGłowa jest zamontowana do szyjnej płyty łącznika głowy-szyi przy pomocy trzech śrub
Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse doivent être montés de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation définies aux paragraphes ‧.‧, ‧.‧.‧ et ‧.‧.‧, et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, ils gardent les caractéristiques imposées par le présent règlement et que le véhicule demeure conforme aux prescriptions du présent règlementUrządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej muszą być zamontowane w taki sposób, aby w normalnych warunkach użytkowania pojazdu, określonych w pkt ‧.‧., ‧.‧.‧. i ‧.‧.‧, bez względu na wibracje, którym mogą ulegać, zachowywały właściwości wymagane na podstawie niniejszego załącznika i zapewniały zgodność pojazdu z wymogami niniejszego załącznika
vu la décision ‧/‧/CE du Conseil du ‧ novembre ‧ en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, et notamment son article ‧, paragraphe ‧, deuxième tiretuwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ tiret drugie
se déclare vivement préoccupé par les événements survenus récemment en Géorgie, notamment par la répression violente des manifestations pacifiques par la police, la fermeture de médias indépendants et la déclaration de l'état d'urgence pour ‧ jours, derniers signes en date de la montée des tensionswyraża głębokie zaniepokojenie niedawnymi wydarzeniami w Gruzji, których eskalacją było w ostatnim czasie siłowe rozgromienie przez policję demonstracji pokojowych, zamknięcie lokali niezależnych mediów oraz ogłoszenie piętnastodniowego stanu wyjątkowego
C'est la raison pour laquelle le Conseil a convenu, il y a trois ans, que nous devions essayer de monter 12 projets de démonstration d'ici 2015.Właśnie z tego względu trzy lata temu Rada zgodziła się, że do 2015 roku powinniśmy spróbować wdrożyć 12 projektów demonstracyjnych.
Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, TerracinaAprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina
Enfin, le prétendu droit d'accès aux réponses des autres parties à la communication des griefs (Del Monte) n'est en rien un droit automatiqueJeżeli zaś chodzi o domniemane prawo dostępu do odpowiedzi pozostałych stron na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń (Del Monte), tego rodzaju prawo co do zasady nie istnieje
note que d'autre part, on s'attend, au cours de ce siècle, à une accélération du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre produites par l'hommeZauważa ponadto, że w obecnym wieku oczekiwane jest przyspieszenie tempa zmiany klimatu i podnoszenia się poziomu mórz z powodu emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez człowieka
Les marques et les symboles mentionnés aux paragraphes ‧.‧.‧ à ‧.‧.‧ ci-dessus doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhiculeZnaki i symbole, o których mowa w pkt ‧.‧.‧–‧.‧.‧ powyżej, powinny być nieusuwalne i łatwe do odczytania nawet po zamontowaniu urządzenia w pojeździe
" La fiévre monte a chaque instant" Podniecenie narasta!
Contemplez la puissance terrifiante du...Mont VésuveOto niezwykła moc Wezuwiusza!
J' ai décidé de monter dans la chambre de mon pèrePostanowiłam pójść do sypialni naszego ojca
Déflecteur aérodynamique monté sur le bras/balai d’essuie-glace côté conducteur/au centre/côté passager/...Spojler aerodynamiczny na ramieniu wycieraczki/piórze wycieraczki po stronie kierowcy/na środku/po stronie pasażera...
J'appelle en outre les instances européennes à prendre des mesures afin d'arrêter la montée de haine ethnique et de mettre fin au séparatisme territorial dans une région dont seules les valeurs européennes peuvent contribuer à panser les blessures.Apeluję też do forów europejskich o podjęcie działań na rzecz powstrzymania eskalacji nienawiści etnicznej i separatyzmu terytorialnego w regionie, gdzie pojawiła się wyjątkowa szansa na zabliźnienie ran z przeszłości za pomocą wartości europejskich.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4067 zdań frazy monteur.Znalezione w 2,936 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.