wymowa: IPA: /mɔ̃.tœʁ/

Tłumaczenia na język polski:

  • redaktor   

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (80)

airelle vigne du Mont Idaborówka brusznica
Bataille du mont CassinBitwa pod Monte Cassino
Bataille du mont GraupiusBitwa pod Mons Graupius
Chamonix-Mont-BlancChamonix-Mont-Blanc
Col du Mont-CenisMont-Cenis
de grande montée, grande chute
Gouvernorat de Mont-LibanLiban
Le Comte de Monte-CristoHrabia Monte Christo
Le Mont-Saint-MichelMont-Saint-Michel
lecteur montédysk zainstalowany
Les quatre monts bouddhistesŚwięte góry chińskie
Masters de Monte-CarloMasters Series Monte Carlo
montszczyt; góra; zamontować
Mont AraratArarat
Mont AthosAthos
Mont AugustineAugustine
Mont CamerounKamerun
Mont CarmelGóra Karmel
Mont CookGóra Cooka
Mont de DzerjinskiGóra Dzierżyńskiego
mont de piétélombard
Mont ErciyesErciyes Dağı
Mont ErebusErebus
Mont FujiFudżi; Fuji
Mont HéliconHelikon
Mont HermonHermon
Mont KatmaiKatmai
Mont KazbekKazbek
Mont KirkpatrickGóra Kirkpatricka
Mont KosciuszkoGóra Kościuszki
Mont KōyaKōya-san
Mont LoganLogan
Mont LovćenPark Narodowy Lovćen
Mont McKinleyMcKinley
Mont MéruMeru
Mont MycaleMykale
Mont NéboGóra Nebo
Mont NimbaNimba
Mont OlympeOlimp
Mont PalatinPalatyn
Mont ParnasseParnas
Mont RainierMount Rainier
Mont RoraimaRoraima
Mont RuapehuRuapehu
Mont RushmoreMount Rushmore
Mont Saint EliasMount Saint Elias
Mont Saint HelensMount St. Helens
Mont Saint-Michel au péril de la merWzgórze Świętego Michała w niebezpiecznym morzu
Mont SinaïSynaj
Mont SionSyjon
mont snowdonsnowdon
Mont TaranakiEgmont
Mont TaraweraTarawera
Mont ThaborTabor
Mont VisoMonte Viso
Mont WhitneyMount Whitney
Mont ZaōZao
Mont-TonnerrePowiat Donnersberg
montestanowienie; wchodzić; wjeżdżać; drożeć
monte-carlomonte carlo
monte-chargedźwig; winda
monte-en-l’airwłamywacz
monte-platswinda; wyciąg
monte-sacworkowy; wyciąg
monterzamontować; dosiadać; włazić; zmontować; podnieść się; instalować; szybować; okpić; awansować; wspięcie; zwyżkować; wspiąć
Monts ApuseniGóry Zachodniorumuńskie
Monts de VerkhoïanskGóry Wierchojańskie
Monts des GéantsKarkonosze
Monts GrampiansGrampiany
Monts HamersleyHamersley
Monts IablonovyGóry Jabłonowe
Monts ŠarSzar Płanina
Monts StanovoïPasmo Stanowe
Monts TaurusTaurus
Observatoire du Mont WilsonMount Wilson Observatory
Parc national des Monts GawlerGawler Ranges National Park
Parc national du Mont RainierPark Narodowy Mount Rainier
Parc national du Mont-RevelstokePark Narodowy Mount Revelstoke
Rallye automobile Monte-CarloRajd Monte Carlo
Tunnel du Mont-BlancTunel Mont Blanc

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "monteur", pamięć tłumaczeniowa

add example
RC-B‧-‧/‧- Combattre la montée de l'extrémisme en Europe- RésolutionRC B‧-‧/‧- Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie- Rezolucja
Tu doutais des Goa' uld bien avant la montée de la rébellion, GerakOn zwątpił w potęgę Goa’ uldów na długo przed początkiem tej rebelii
Lapremière est la Nuit sun le Mont Chauve... de Modeste MoussorgskiPierwszy to " Noc na Łysej Górze "... napisany przez jednego z najlepszych Rosyjskich kompozytorów,Modesta Musogorskiego
Tous les essais du dispositif de lave-glace décrits aux points ‧.‧ à ‧.‧ sont effectués soit sur un seul et même dispositif monté sur un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner, soit sur un seul et même dispositif, non monté sur un véhicule, pour lequel la réception CEE en tant quWszystkie badania spryskiwacza szyby przedniej opisane w pkt. ‧.‧.‧ są przeprowadzane na jednej i tej samej instalacji spryskiwacza szyby przedniej, albo dołączonej do typu pojazdu, odnośnie którego wystąpiono z wnioskiem o homologację typu EWG, albo nie dołączonej do pojazdu, w przypadku instalacji, odnośnie której wystąpiono z wnioskiem o homologację typu EWG jako oddzielnego podzespołu technicznego
Tu n' as pas monté les affairesNie musiałaś niczego po nich wnosić
J'ai voté en faveur de cette importante résolution sur le secteur de l'élevage dans l'espoir de voir s'améliorer le sort des éleveurs de bétail et de tout le secteur, en crise en raison de la forte spéculation qui s'emploie a faire monter les prix des aliments pour animaux.Głosowałem za przyjęciem tej ważnej rezolucji w sprawie sektora hodowlanego w nadziei na poprawę losu hodowców zwierząt i całego sektora, który jest pogrążony w kryzysie z powodu silnej spekulacji zmierzającej do wzrostu cen paszy.
Lors de l'examen du caractère discriminatoire éventuel de la politique d'embauche d'un employeur, peut-on tenir compte du fait que seuls des monteurs autochtones ont été embauchés par une société liée à cet employeur, aux fins d'établir une discrimination directe au sens de l'article ‧, paragraphe ‧, sous a), de la directive ‧/‧/CE?Czy w ramach oceny dyskryminującego charakteru polityki zatrudnienia prowadzonej przez pracodawcę, służącej stwierdzeniu bezpośredniej dyskryminacji w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. a) dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, może zostać wzięta pod uwagę okoliczność, że spółka związana z tym pracodawcą zatrudnia wyłącznie monterów rodzimych?
Prêts-à-monter de murs-rideaux destinés à être utilisés comme murs extérieurs non soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu ou comme murs extérieurs soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu mais ne répondant à aucun des cas énoncés pour ces produits à lZestawy ścian osłonowych do stosowania zarówno jako ściany zewnętrzne nieobjęte wymogami w zakresie reakcji na ogień, jak również ściany zewnętrzne podlegające wymogom w zakresie reakcji na ogień, lecz nieznajdujące się w okolicznościach wymienionych w odniesieniu do tych wyrobów w załączniku
Numéro de réception par type de chaque composant ou système hydrogène monté sur le type de véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent règlementNumer homologacji typu każdej części lub instalacji wodorowej zamontowanej w typie pojazdu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
Je voudrais suggérer au président, M. Buzek, que nous redressions la situation en invitant le groupe Shen Yun à monter un spectacle au Parlement le plus rapidement possible.Chciałbym zaproponować panu przewodniczącemu Buzkowi, abyśmy jak najszybciej naprawili ten błąd zapraszając Shen Yun do zaprezentowania spektaklu w Parlamencie w pierwszym dogodnym terminie.
accident, un événement lié à l’utilisation d’un aéronef qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ou, dans le cas d’un aéronef sans équipage, entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté, et au cours duquelwypadek oznacza zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, który w przypadku załogowego statku powietrznego odbywa się od momentu wejścia na pokład statku powietrznego jakiejkolwiek osoby z zamiarem odbycia lotu aż do opuszczenia pokładu przez te osoby, lub, w przypadku bezzałogowego statku powietrznego, odbywa się od momentu, gdy statek powietrzny jest gotowy do ruchu w celu wykonania lotu aż do czasu jego zatrzymania na koniec lotu i wyłączenia układu napędowego, w którym
Tu montes bientôt?Przyjdziesz zaraz?
Tu peux monter dans ma chambre?Możesz przyjść do mojego pokoju?
Deuxièmement, j'espère qu'il n'y a personne au sein de cette Assemblée pour monter la démocratie parlementaire contre les citoyens et pour voir une ligne de partage entre nous et notre tâche en tant que représentants des citoyens, comme il nous l'a imputé à tort.Po drugie, mam nadzieję, że wbrew temu, co sugerował pan poseł, nikt w tej Izbie nie gra demokracją parlamentarną przeciwko obywatelom i nikt nie widzi granicy między nami a tym, co robimy jako przedstawiciele naszych obywateli.
La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe ‧, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre ‧ et ‧ kilomètres par heureNiniejsza dyrektywa ma zastosowanie jedynie do ciągników określonych w ust. ‧, które są wyposażone w ogumienie pneumatyczne i posiadają maksymalną prędkość konstrukcyjną między ‧ a ‧ km/godz
Il est monté dans l' ambulancePo prostu wskoczył do karetki
Monteurs et réparateurs, technologies de l’information et des communicationsMonterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
La marque doit en tout cas être visible lorsque le dispositif est monté sur le véhicule ou lorsqu’une partie mobile- tel le capot, le couvercle du coffre ou une porte- est en position ouverteW każdym przypadku oznakowanie musi pozostać widoczne, kiedy urządzenie jest zamontowane na pojeździe i kiedy dowolna ruchoma część, taka jak pokrywa silnika, pokrywa bagażnika lub drzwi, jest otwarta
Le montage de dispositifs tels qu’ils sont définis dans les deuxième et troisième parties sur les véhicules des catégories autres que M‧, ou N‧ avec une masse maximale supérieure à deux tonnes, est facultatif, mais si un tel dispositif est monté, il doit satisfaire à toutes les dispositions applicables du présent RèglementInstalacja urządzeń określonych w częściach ‧ i ‧ w pojazdach innych kategorii niż M‧ lub N‧ o maksymalnej masie do ‧ t jest opcjonalna, jednakże każde instalowane urządzenie tego typu musi spełniać wszelkie odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu
jante d’essai, la jante sur laquelle doit être montée le pneumatique soumis aux essaisObręcz do badań oznacza obręcz, na której musi być zainstalowana opona do celów badań
Les angles figurant dans les schémas correspondent à des dispositifs destinés à être montés sur le côté droit du véhiculeKąty ukazane w tych ustawieniach są odpowiednie dla kierunkowskazów montowanych z prawej strony pojazdu
Liste des véhicules sur lesquels le volant de direction de deuxième monte peut être monté (nom du constructeur du véhicule/nom commercial/code du véhicule/type du volant de direction de deuxième monte/type et numéro de l'adapteurLista pojazdów, w których można instalować zamienne koło kierownicy (nazwa producenta pojazdu/nazwa handlowa/kod pojazdu/typ zamiennego koła kierownicy/typ i numer łącznika
Je me farcis la " Frau " collet monté et vous allez vous amuser!Nie pleć głupstw
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4067 zdań frazy monteur.Znalezione w 1,695 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.