wymowa: IPA: /lɑ̃dmɛ̃/ , SAMPA: /lA~d.mE~/      

Tłumaczenia na język polski:

  • dzień     
  • jutro       
  • następny dzień   
  • przyszłość   

Pozostałe znaczenia:

 
Le jour suivant.

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (1)

le lendemainnastępny dzień; nazajutrz

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "lendemain", pamięć tłumaczeniowa

add example
Le lendemain, quand il fut debout (vers deux heures environ, il avait dormi tard), Rodolphe se fit cueillir une corbeille d’abricots.Nazajutrz, wstawszy z łóżka ( koło drugiej, bo zaspał ), polecił narwać koszyk moreli.
Premièrement, nous maintenons le compte rendu in extenso et multilingue consultable le lendemain du débat.Po pierwsze, nadal będziemy otrzymywać kolejnego dnia stenogramy w wersji wielojęzycznej.
Le MIC est disponible pour les transferts de liquidité de ‧ heures ‧ à l‧ heures le lendemain, à l’exception de la période de maintenance technique qui a lieu de ‧ heures à ‧ heurePrzekazywanie płynności za pośrednictwem ICM jest możliwe od godz. ‧.‧ do godz. ‧.‧ dnia następnego, za wyjątkiem fazy obsługi technicznej od godz. ‧.‧ do godz
Et puis du jour au lendemain... finiAż pewnego dnia obudziłam się... wolna
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens simplement à demander à mes collègues de maintenir ce point à l'ordre du jour: le massacre de chrétiens coptes le lendemain ou, en fait, le soir du Noël copte, et les nombreux meurtres de chrétiens en Malaisie témoignent d'un problème très clair: la liberté de religion dans ces pays.Chciałbym tylko poprosić moich kolegów posłów o zachowanie tego punktu porządku obrad; masakry koptyjskich chrześcijan, które miały miejsce dzień po koptyjskim Bożym Narodzeniu, a raczej w noc koptyjskiego Bożego Narodzenia. Fakt, że w Malezji zabito wielu chrześcijan świadczy jasno, że mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem dotyczącym wolności religijnej w tych krajach.
Il ne fait aucun doute, ai-je dit, que même si nous souhaitons poursuivre une relation profitable avec l'Iran grâce au dialogue, en fin de compte, si l'Iran rejette cette option, conformément à l'approche à deux voies que nous suivons, la question des sanctions se pose et, bien entendu, au lendemain de cette réunion, l'examen des mesures qui s'imposent ensuite aura déjà commencé.Jak powiedziałam, choć chcemy rozwijać merytoryczne relacje z Iranem w drodze dialogu, jeśli Iran je ostatecznie odrzuci, to w ramach przyjętego przez nas dwutorowego podejścia niewątpliwie pojawi się kwestia sankcji. Wspomniane spotkanie rozpoczęło już zresztą proces poszukiwania stosownych dalszych środków.
Le lendemain, ils s' étaient volatilisésDzień później znikli bez śladu
Si vous n avez pas pris votre comprimé pendant une journée, prenez la dose normale (un comprimé) le lendemainW razie pominięcia przyjęcia leku jednego dnia należy przyjąć zwykłą dawkę (jedna tabletka) w następnym dniu
Et nous les re- bombardons le lendemain!Ale za dnia my mamy je znowu bombardować
Cela ne se fera malheureusement pas du jour au lendemain, mais il faut y travailler.Niestety nie nastąpi to z dnia na dzień i wymaga to pracy.
Si vous oubliez de prendre une dose, prenez seulement un comprimé d' ADROVANCE le lendemain matin du jour où vous vous en êtes souvenuW przypadku pominięcia dawki, należy następnego dnia rano przyjąć jedną tabletkę leku ADROVANCE
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJJEUstalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJJE
En cas d oubli de la dose mensuelle, il faut avertir la patiente de prendre un comprimé de Bonviva ‧ mg le lendemain matin du jour où l oubli est constaté, sauf si l intervalle avant la prise suivante est de moins d une semaineW przypadku pominięcia dawki, pacjenci powinni być poinstruowani, żeby przyjąć jedną tabletkę leku Bonviva ‧ mg następnego dnia rano po dniu, w którym pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce, jeśli do następnej zaplanowanej dawki zgodnie ze schematem zostało więcej niż ‧ dni
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJMAUstalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJMA
Les régimes totalitaires ne naissent pas du jour au lendemain.Reżimy totalitarne nie pojawiają się w ciągu jednej nocy.
condamne fermement la campagne massive de harcèlement, les graves atteintes aux droits de l'homme et toutes les autres actions illégales menées par le gouvernement moldave au lendemain des élections législativesstanowczo potępia rozległą kampanię mającą na celu zastraszanie, poważne łamanie praw człowieka oraz wszelkie inne nielegalne działania przeprowadzone przez mołdawski rząd w następstwie wyborów parlamentarnych
Dan est parti à l' armée le lendemainNastępnego dnia Dan został pozwany
Si la Commission est d’accord avec la présente proposition, la Mission a l’honneur de proposer que la présente note et la réponse de la Commission constituent un accord portant abrogation des accords mentionnés qui prendra effet le lendemain de la notification de la réponse de la partie communautaireJeśli Komisja zgadza się z niniejszym wnioskiem, Misja pragnie zaproponować, aby niniejsza nota wraz z odpowiedzią Komisji stanowiły porozumienie w sprawie uchylenia wymienionych umów, które wejdzie w życie następnego dnia po doręczeniu odpowiedzi Wspólnoty
Depuis les événements de décembre dernier et les élections présidentielles frauduleuses, le Kenya et ses problèmes politiques ont été du jour au lendemain sur toutes les lèvres.Od czasów wydarzeń z końca grudnia i sfałszowanych wyborów prezydenckich Kenia i jej problemy polityczne nagle pojawiły się na językach wszystkich.
Enfin, s'agissant du prochain G20, l'Union européenne doit faire bloc pour que cette instance internationale joue le rôle qu'on attend d'elle et qu'elle ne se laisse pas aller à des discours sans lendemain.I wreszcie, w odniesieniu do zbliżającego się szczytu G-20, chcę powiedzieć, że UE musi zaprezentować na nim zjednoczone stanowisko, aby zapewnić odegranie przez ten międzynarodowy organ roli, do jakiej został powołany i aby zagwarantować, że szczyt nie ograniczy się wyłącznie do niekończących się rozmów.
Je dirais...le lendemain de ta naissanceNo więc, chyba dzień po twoich narodzinach
Nous ne pouvons pas fermer du jour au lendemain les centrales électriques au charbon ou les mines de charbon.Nie można z dnia na dzień zamknąć elektrowni węglowych czy kopalni.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 805 zdań frazy lendemain.Znalezione w 1,676 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.