Tłumaczenia na język polski:

 • lakier   
  (Noun  m)
   
  materiał zawierający znaczne ilości pochodnej celulozy, najczęściej nitrocelulozy, czasem też estrów celulozowych, takich jak: octan celulozy, maślan celulozy lub eter celulozy - etyloceluloza, używany w celu uzyskania połysku na mosiądzu lub innych powierzchniach metalicznych
   
  résine brillante et colorée
 • laka   
  (Noun  )
   
  żywica sumaka lakowego, stosowany w japońskiej i chińskiej sztuce zdobniczej;
 • szelak nieoczyszczony   
 • jezioro     
  (Noun  )
 • lak   
 • lakier do włosów   
  (Noun  )
 • politura   

Pozostałe znaczenia:

 
produit capillaire fixant

Picture dictionary

laka
laka

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (6)

canard laqué de pékin
kaczka po pekińsku
Canard laqué de Pékin
Kaczka po pekińsku
insecte à laque
czerwiec lakowy
laquer
lakować; lakierować; zalakowanie; zalakować
plante à laque
roślina woskowa; roślina woskodajna

Przykładowe zdania z "laque", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr hypromellose, macrogol) (gomme laque, oxyde de fer noir (E
pl Hypromeloza, makrogol) Politura szelakowa (szelak), żelaza tlenek czarny (E
fr Gélules: gélatine, oxyde de fer noir, oxyde de fer rouge, oxyde de fer jaune, dioxyde de titane Encres d impression: shellac, propylène glycol, dioxyde de fer noir, laque d aluminium d indigotine (carmine d indigo), laque d aluminium rouge allura AC, laque d aluminium bleu brillant FCF, laque d aluminium jaune D & C no
pl Powłoka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty, tytanu dwutlenek
fr Pelliculage du comprimé: alcool polyvinylique polyéthylène glycol ‧, ‧ talc lécithine de soja hypromellose dioxyde de titane (E‧) laque d' aluminium carmin d' indigo (E
pl Powłoka tabletki: alkohol poliwinylowy glikol polietylenowy ‧, ‧ i ‧ talk lecytyna sojowa hypromeloza tytanu dwutlenek (E‧) indygotyna (E
fr Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B
pl Odpady z produkcji, formowania i użycia tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów, pokostu, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B
fr Lors d'utilisation d'eau dessalée ou en cycle fermé existe (comme dans l'essai de laque) le risque de formation d'un dépôt sur la surface des échantillons ou d'une usure de celle-ci par des matières en suspension
pl W przypadku stosowania wody w pełni odsolonej lub wody w obiegu zamkniętym istnieje znane z badania powłok ryzyko tworzenia się na powierzchni próbek osadu lub ścierania powierzchni przez zawiesiny
fr Triacétate de glycérol (E‧) Hypromellose (E‧) Laque aluminique d indigotine (E‧) Lactose monohydraté Dioxyde de titane (E
pl Triacetyna (E‧) Hypromeloza (E‧) Lak aluminiowy czerwieni indygo (E‧) Laktoza jednowodna Tytanu dwutlenek (E
fr On parlait des heures devant une soupe et un canard laqué
pl Zamawialiśmy rosół i faszerowaną kaczkę i całymi godzinami rozmawialiśmy
fr Contient également: film de téréphthalate de polyéthylène laqué, alpha-tocophérol, poly(butylméthacrylate, méthyl-méthacrylate), copolymère acrylique, huile de silicone, diméticone, film de polyester recouvert de fluoropolymère
pl Zawiera także: powłokę z politetraftalanu etylowego, lakierowaną, alfa tokoferol, poli(butylometakrylan, metylometakrylan), kopolimer akrylowy, olej silikonowy, dimetikon, powłokę poliestrową pokrytą fluoropolimerem
fr film de téréphthalate de polyéthylène laqué
pl powłoka z politetraftalanu etylowego, lakierowana
fr Spécifications générales relatives aux laques aluminiques préparées à partir de matières colorantes
pl Specyfikacja ogólna dla laków aluminiowych barwników
fr Contenu de la gélule: amidon de maïs stéarate de magnésium Enveloppe de la gélule: gélatine dioxyde de titane (E ‧) jaune orangé S (E ‧) Encre d impression: oxyde de fer noir (E ‧) gomme laque
pl Zawartość kapsułki: skrobia kukurydziana magnezu stearynian Otoczka kapsułki: żelatyna tytanu dwutlenek(E‧) żółcień pomarańczowa FCF (E‧) Tusz drukarski: żelaza tlenek czarny (E‧) szelak
fr Gomme laque Propylèneglycol Oxyde de fer noir (E‧) Hydroxyde de potassium
pl Szelak Glikol propylenowy Żelaza tlenek czarny (E‧) Wodorotlenek potasu
fr L encre d' impression est composée d oxyde de fer rouge (E‧), de gomme laque et de lécithine de soja
pl Tusz stosowany do napisów składa się z czerwonego tlenku żelaza (E‧), szelaku i lecytyny sojowej
fr Tunique de la gélule Gélatine Dioxyde de titane (E ‧) Impression: noir d oxyde de fer (E ‧), vernis à la gomme laque, propylène glycol
pl Otoczka kapsułki żelatyna dwutlenek tytanu (E ‧) nadruk: tlenek żelaza czarny (E ‧), szelak, glikol propylenowy
fr Comprimé à ‧ mg: laque aluminium carmin d' indigo (E
pl Tabletka ‧ mg: czerwony tlenek żelaza (E‧), czarny tlenek żelaza (E‧), indygotyna (E‧) Tabletka ‧ mg: żółty tlenek żelaza (E‧) Tabletka ‧ mg: żółty tlenek żelaza (E‧), czerwony tlenek żelaza (E‧), czarny tlenek żelaza (E‧) Tabletka ‧ mg: indygotyna (E
fr Lors d'utilisation d'eau dessalée ou en cycle fermé, existe (comme dans l'essai de laque) le risque de formation d'un dépôt sur la surface des échantillons ou d'une usure de celle-ci par des matières en suspension
pl W przypadku stosowania wody w pełni odsolonej lub wody w obiegu zamkniętym istnieje znane z badania powłok ryzyko tworzenia się na powierzchni próbek osadu lub ścierania powierzchni przez zawiesiny
fr Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis
pl Dopuszczone są także nierozpuszczalne barowe, strontowe i cyrkonowe laki, sole i pigmenty tych barwników
fr Les comprimés de ‧ mg et ‧ mg contiennent également de la laque carmin d indigo (E‧) et de l oxyde de fer jaune (E
pl Tabletki ‧ mg i ‧ mg zawierają również lak indygotyny (E‧) oraz żelaza żółty tlenek (E
fr Pelliculage Alcool polyvinylique (partiellement hydrolysé) Talc (E‧b) Dioxyde de titane (E‧) Macrogol/PEG ‧ Laque aluminique rouge Allura AC (E‧) Lécithine de soja (E
pl Otoczka Alkohol poliwinylowy (częściowo zhydrolizowany) Talk (E‧b) Dwutlenek tytanu (E‧) Makrogol/PEG ‧ Barwnik aluminiowy czerwień Allura AC (E‧) Lecytyna (sojowa) (E
fr Glycérol triacétate Lactose monohydraté Bleu n° ‧/laque aluminique de bleu brillant FCF (E‧) et jaune n° ‧/laque aluminique de tartrazine (E
pl Trioctan glicerolu Laktoza jednowodna Błękit nr ‧/Błękit brylantowy (E‧) i żółcień nr ‧/Tartrazyna (E
fr DOSAGE DU BARYUM ET DU STRONTIUM SOLUBLES DANS DES PIGMENTS SE PRÉSENTANT SOUS FORME DE SELS OU DE LAQUES
pl OZNACZANIE ROZPUSZCZALNYCH POSTACI BARU I STRONTU W PIGMENTACH W FORMIE SOLI I LAK
fr enveloppe des gélules: gélatine, dioxyde de titane (E‧) et carmin indigo (E‧) encre d impression: gomme laque, propylèneglycol, hydroxyde de potassium et oxyde de fer noir (E
pl otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E‧) i indygotyna (E‧) atrament nadruku: szelak, glikol propylenowy, wodorotlenek potasu i żelaza tlenek czarny (E
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 115 zdań frazy laque.Znalezione w 0,662 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.