wymowa: IPA: /e.me/ , SAMPA: /e.me/    

Tłumaczenia na język polski:

  • kochany   
    (Noun  )
     
    osoba bliska, darzona miłością
  • łubiany   

Pozostałe znaczenia:

 
ukochany
 
Envers qui l'on éprouve de l'amour.

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (5)

Aimé Anthuenis
Aimé Anthuenis
Aimé Jacquet
Aimé Jacquet
Antoine-Aimé Dorion
Antoine-Aimé Dorion
bien-aimé
ukochana; luby; ukochane; ukochany; kochanie
j'aurais aimé que
o ile; jeśli by; jeśliby

Przykładowe zdania z "aimé", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr Il devrait être possible de remédier à ça, et si M. Reinfeldt avait jugé bon de rester ici, j'aurais aimé lui demander comment la Présidence suédoise entend obtenir un mandat plus fort avant le sommet de Copenhague, parce que celui-ci ne peut se solder par un échec.
pl Powinniśmy umieć zrobić z tym porządek. I gdyby tylko pan Reinfeldt uznał za słuszne, by tu pozostać, chciałabym zapytać go, w jaki sposób prezydencja szwedzka zamierza przed szczytem w Kopenhadze zdobyć silniejsze upoważnienie do działania, ponieważ szczyt musi doprowadzić do wyników.
fr Pas sur celle de ton kidnappeur bien- aimé
pl Na szczęście nie na tropie naszych ulubionych porywaczy
fr Tu n' as jamais aimé Massimo
pl Nigdy nie lubiłaś Massimo
fr Il aurait aimé avoir plus de temps pour les négociations avec le Parlement - j'en suis tout à fait consciente.
pl Jestem w pełni świadoma, że życzyłaby ona sobie więcej czasu na negocjacje z Parlamentem.
fr Dans le cadre du paiement des subventions, nous aurions aimé que des prescriptions plus rigoureuses soient fixées sur l'environnement, le climat et la durabilité au lieu des exigences dépourvues d'ambition qui s'appliquent à ce jour.
pl Jeżeli chodzi o dopłaty, wolelibyśmy, aby wprowadzono bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony środowiska, klimatu i zrównoważonego rozwoju w miejsce mało ambitnych wymagań, które obowiązują dziś.
fr Vous ne m' avez jamais aimé
pl Nigdy mnie nie kochałeś
fr La première est que j'aurais aimé discuté avec M. Almunia de ces déséquilibres internationaux, de l'intervention monétaire, etc., mais nous ne le ferons avec M. Trichet dans une autre configuration.
pl Po pierwsze z chęcią omówiłabym z komisarzem Almunią ową globalną nierównowagę, interwencję walutową itp., lecz zajmiemy się tym wraz z Jean-Claudem Trichetem w innym składzie.
fr J' aurais aimé t' avoir au meilleur de ta forme
pl Wolałbym cię widzieć w najlepszej formie
fr La façon dont on s' est quitté... je n' ai pas aimé ça
pl Sposób, w jaki się rozstaliśmy... nie podobał mi się
fr L'Union européenne doit poursuivre avec la même vigueur le sérieux dialogue avec le dirigeant soi-disant bien-aimé de la République populaire démocratique de Corée.
pl UE musi kontynuować poważny dialog z tak zwanym "kochanym przywódcą” Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.
fr J'aurais aimé aussi que nous dénoncions la façon dont les États-Unis ont abandonné le camp d'Ashraf sans se préoccuper des centaines de personnes qui vivaient dans ce camp.
pl Chciałbym też, abyśmy potępili to, w jaki sposób Stany Zjednoczone opuściły obóz Ashraf, nie troszcząc się o setki osób, które tam mieszkały.
fr J' aurais bien aimé que tu restes
pl Wolałabym, byś nie wyjeżdżała
fr Le deuxième aspect très important est le fait que le rôle du consommateur est renforcé. C'est un aspect qui, en principe, est reflété dans plusieurs dispositions, même si j'aurais aimé qu'il le soit davantage encore.
pl Drugim bardzo ważnym aspektem jest wzmocnienie roli konsumenta, coś co w zasadzie znajduje odzwierciedlenie w kilku zapisach, chociaż chciałbym, żeby było ich więcej.
fr Vous dites que vous n'avez pas aimé l'image du plombier polonais, moi non plus.
pl Wspomniał pan, że nie podobał się panu wizerunek "polskiego hydraulika”.
fr J'aurais moi aussi aimé avoir une interdiction, mais il s'est avéré impossible d'obtenir l'accord du Conseil de ministres sur ce point.
pl Chciałabym być siwakiem wprowadzenia tego zakazu, jednak niemożliwe jest uzyskanie akceptacji Rady Ministrów.
fr S'agissant du rapport qui nous occupe, je dois avouer que j'aurais aimé que la rapporteure montre nettement plus de courage en utilisant le droit d'initiative du Parlement pour faire un pas vraiment significatif en faveur du développement du système politique et du système des partis dans l'Union européenne.
pl Co się zaś tyczy tego konkretnego sprawozdania, muszę powiedzieć, że chciałbym, żeby sprawozdawczyni okazała więcej odwagi i skorzystała z prawa Parlamentu do podjęcia inicjatywy i wykonania znaczącego kroku w budowie systemu politycznego i systemu partyjnego w Unii Europejskiej.
fr Depuis le jour où je t' ai rencontré, je t' ai toujours bien aimé
pl Odkąd pierwszy raz cię zobaczyłam, to już tak naprawdę cię polubiłam
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 668 zdań frazy aimé.Znalezione w 0,696 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.