wymowa: IPA: /e.me/ , SAMPA: /e.me/    

Tłumaczenia na język polski:

  • kochany   
     
    osoba bliska, darzona miłością
  • łubiany   

Pozostałe znaczenia:

 
ukochany
 
Envers qui l'on éprouve de l'amour.

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (2)

bien-aimé
ukochana; luby; ukochane; ukochany; kochanie
j'aurais aimé que
o ile; jeśli by; jeśliby

Przykładowe zdania z "aimé", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr Dans cette perspective, j'aurais aimé qu'il soit tenu compte du paragraphe 14 de mon avis, dans lequel je plaide spécifiquement en faveur des personnes qui s'occupent d'autres personnes.
pl W tym kontekście uważam, że należy dodać ust. 14 z mojej opinii, w którym odnoszę się do tej kwestii, szczególnie w zakresie opiekunów.
fr Nous aurions également aimé que la Commission réagisse plus rapidement en matière de produits dérivés, ces instruments qui ont mis à genoux de nombreux citoyens, ainsi que de nombreuses administrations et États membres de l'UE.
pl Chcielibyśmy również, żeby Komisja szybciej zareagowała w sprawie instrumentów pochodnych, produktów, za sprawą których wielu obywateli znalazło się w dramatycznej sytuacji, podobnie jak wiele administracji i państw członkowskich.
fr J'aurais aimé que l'on accorde plus d'importance à l'emploi des jeunes.
pl Chciałabym, by większy nacisk kładziono na bezrobocie wśród młodzieży.
fr L’exaltation d’Emma, que son bon sens bourgeois dédaignait, lui semblait au fond du cœur charmante, puisqu’elle s’adressait à sa personne. Alors, sűr d’être aimé, il ne se gêna pas, et insensiblement ses façons changèrent.
pl Egzaltacja Emmy, z której drwił jego mieszczański rozsądek, w głębi duszy go zachwycała, gdyż dotyczyła jego osoby. Pewny tej miłości, przestał się krępować i jego maniery z wolna uległy zmianie.
fr Dans l'idéal, nous aurions aimé voir toutes les autorités utiliser une méthode commune d'établissement du coût de l'impact environnemental relativement à l'adjudication des marchés, pour qu'il devienne clair que le pollueur est le payeur.
pl Najbardziej by nas ucieszyło, gdyby wszystkie organy stosowały wspólną metodę, jeśli chodzi o czynniki oddziaływania na środowisko przy rozdziale ofert, aby jasna stała się zasada, że zanieczyszczający płaci.
fr Il faut voir pourquoi on dit ça. je ne suis pas très aimé
pl Trzeba się dowiedzieć dlaczego tak mówią
fr Jimmy n' a jamais aimé Larry
pl Jimmy nie lubił Larry' ego od samego początku
fr J' ai toujours aimé ce nombre
pl Zawsze lubiłem tę liczbę
fr Vous avez aimé les nachos?
pl Jak wam smakują nachos?
fr Salut, Manny, j' ai bien aimé notre conversation tout à l' heure
pl Cześć Manny, miło mi się dziś rozmawiało z tobą
fr C'est un traité qui n'est pas aimé, qui n'est pas désiré et, le plus important, qui n'est pas efficace, et ce Parlement devrait le reconnaître.
pl Traktat ten nie cieszy się poparciem, jest niechciany oraz, co najważniejsze, nieskuteczny. Parlament powinien przyjąć ten fakt do wiadomości.
fr Pour ma part, j'aurais aimé entendre une proposition plus radicale qui aurait mis en place une stratégie comprenant des parcours prioritaires sur certains itinéraires et la reconnaissance de la part du reste de l'industrie des chemins de fer que le fret ferroviaire est important, qu'il nécessite d'être développé et doit être soutenu.
pl Osobiście opowiadałbym się za bardziej radykalnym wnioskiem, który wprowadziłby strategię zakładającą trasy objęte pierwszeństwem na określonych szlakach oraz uznanie ze strony pozostałej części branży kolejowej, że kolejowe przewozy towarowe są ważne, wymagają dalszego rozwoju i muszą otrzymać wsparcie.
fr J' ai été aimé
pl Poznałem, co to miłość
fr Un jour, je me suis retrouvé dans le miroir, et j' ai aimé ce que j' ai vu
pl Jeden dzień, widzę siebie w lustrze, i nie lubiłem tego, co widziałem
fr J' aurais aimé qu' on fasse ça autrement, mais vu les circonstances
pl To znaczy, wolałbym, żebyśmy nie musieli robić tego w tych warunkach, ale ze względu na okoliczności
fr J' aimerais juste... j' aurais juste aimé comprendre
pl Ale ja bym chciała... zrozumieć
fr J' aurais aimé avoir la moitié de ta force
pl Żałuję, że nie miałam twojej siły
fr J' ai toujours aimé ce bureau
pl Zawsze lubiłam to biuro
fr J' ai aimé ce qu' elle a dit
pl Ona wedzala, co powedzec
fr J' aurais bien aimé que vous buviez
pl Szkoda, że nie pijesz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 668 zdań frazy aimé.Znalezione w 1,497 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.