Tłumaczenia na język polski:

  • Dziwaczek Jalapa   

Did you mean: mirabilis jalapa

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (2)

mirabilis jalapa
dziwaczek Jalapa; dziwaczek peruwiański; jalapa
Mirabilis jalapa L.
dziwaczek Jalapa; dziwaczek peruwiański; jalapa

Przykładowe zdania z "Mirabilis jalapa", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr Pour l ibafloxacine (composé parental), des valeurs de CMI variant entre ‧ ‧ μg/ml sont observées pour Escherichia coli, Staphylococcus spp, Proteus mirabilis, Pasteurella spp, et Salmonella spp à partir d isolats d origine canine
pl Dla ibafloksacyny (substancji macierzystej) oznaczono wartości MIC wynoszące od ‧, ‧ do ‧, ‧ μg/ml w stosunku do izolowanych od psów szczepów E. coli, Staphylococcus spp., Proteus mirabilis., szczepów Pasteurella spp. i Salmonella spp
fr Tu es doctor Mirabilis, Caelestis et Diabilis.Pas vrai?
pl Doktor Mirabilis, Coelestis et Diabilis
fr Infections cutanées (pyodermites superficielles et profondes, plaies, abcès) causées par des germes pathogènes sensibles tels que Staphylococcus spp, E. coli et Proteus mirabilis
pl wrażliwe patogeny, takie jak Staphylococcus spp., E. coli i Proteus mirabilis
fr Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Escherichia coli* Haemophilus influenzae * Haemophilus parainfluenzae Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae* Moraxella catarrhalis* Morganella morganii Proteus mirabilis* Proteus vulgaris Serratia marcescens Anaérobies
pl Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Escherichia coli * Haemophilus influenzae * Haemophilus parainfluenzae Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae * Moraxella catarrhalis * Morganella morganii Proteus mirabilis * Proteus vulgaris Serratia marcescens Bakterie beztlenowe
fr Proteus mirabilis Proteus vulgaris Serratia liquefaciens Serratia marcescens Espèces inconstamment sensibles (résistance acquise > ‧ %) Aérobies à Gram positif Staphylocoques à coagulase négative Enterococcus faecalis SARM* Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus (sensible à la méticilline) Streptococcus spp
pl Proteus mirabilis Proteus vulgaris Serratia liquefaciens Serratia marcescens Gatunki dla których oporność nabyta może być problemem Gram-dodatnie bakterie tlenowe Staphylococcus koagulazo-ujemny Enterococcous faecalis MRSA * Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus (wrażliwy na metycylinę) Streptococcus spp
fr Tu es le Docteur Mirabilis, Coelestis et Diabilis
pl Ty jesteś Doctor Mirabilis, Coelestis et Diabilis
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8 zdań frazy Mirabilis jalapa.Znalezione w 0,451 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.