wymowa: IPA: 'rremo

Tłumaczenia na język polski:

 • wiosło   
  (Noun  )
   
  spłaszczony i rozszerzony u końca (lub obu końców) kij służący do nadawania biegu łodzi oraz kierowania nią;
 • wioślarstwo   
   
  sport. termin sportowy dyscyplina sportowa obejmująca wyścigi sportowych łodzi wiosłowych;
 • wioślarz   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy wioślarstwo
 
wiosło
 
Instancia, acción u ocurrencia de tirar el agua por medio de remos para hacer que un vehículo de agua (como una embarcación) se mueva.

Picture dictionary

wioślarstwo
wioślarstwo
wiosło
wiosło

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (2)

Milán-San Remo
Mediolan-San Remo
Rómulo y Remo
Romulus i Remus

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "remo", pamięć tłumaczeniowa

add example
el Festival de música de San Remo
Festiwal Piosenki Włoskiej w San Remo
Milán-San Remo, en directo y por extractos
Mediolan-San Remo, transmisja bezpośrednia fragmentów
Milán-San Remo
Mediolan-San Remo
Asunto C-‧/‧: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de ‧ de octubre de ‧ [petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos)]- Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV/Diesel S.P.A. (Directiva ‧/‧/CEE- Derecho de marcas- Agotamiento de los derechos del titular de la marca- Comercialización de productos en el Espacio Económico Europeo por un tercero- Consentimiento tácito- Requisitos
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden- Niderlandy)- Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V. przeciwko Diesel S.P.A. (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Prawa do znaków towarowych- Wyczerpanie praw właściciela znaku towarowego- Wprowadzenie towarów do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez osobę trzecią- Dorozumiana zgoda- Przesłanki
Milán-San Remo
Wyścig Mediolan–San Remo
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de ‧ de octubre de ‧ [petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos)]- Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV/Diesel S.P.A
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden- Niderlandy)- Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V. przeciwko Diesel S.P.A
Las siguientes carreras de la Copa del Mundo: Milán-San Remo, Vuelta a Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastogne-Lieja, Amstel Gold Race, París-Tours y Vuelta a Lombardía
Następujące wyścigi pucharu świata: Mediolan-San Remo, Tour de Flandre, Paryż-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, Paryż-Tours i Tour de Lombardie
Milán-San Remo, en directo y por extractos
Wyścig Mediolan–San Remo, transmisja bezpośrednia fragmentów
Las siguientes carreras de la Copa del Mundo: Milán-San Remo, Vuelta a Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastogne-Lieja, Amstel Gold Race, París-Tours y Vuelta a Lombardía
Następujące wyścigi Pucharu Świata: Mediolan–San Remo, Tour des Flandres, Paryż–Roubaix, Liège–Bastogne–Liège, Amstel Gold Race, Paryż–Tours i Tour de Lombardie
Ahora podremos sentir las ventajas de la ampliación como una realidad física, y también la importancia simbólica y práctica de poder, por ejemplo, cruzar los puentes del Danubio sin controles, o cruzar este río a remo, lo que constituía un sueño inconcebible para nuestros padres.
Odczuwamy teraz korzyści płynące z powiększenia strefy w sensie fizycznym, ale odczuwamy też znaczenie symboliczne i praktyczne tego wydarzenia. Na przykład możliwość przekraczania Dunaju mostem bądź łódką bez konieczności kontroli była dla naszych rodziców nieosiągalnym marzeniem.
Ayer, se encontró un barco pequeño en San Remo, lleno de piedras
Wczoraj w San Remo znaleziono łódkę pełną kamieni
de Remo Mortara (Gruppo di Medici) (acompañada de ‧ firmas
Rema Mortary (Gruppo di Medici) (przeszło ‧ podpisów) (nr
Los quesos se cargaban en embarcaciones de remo y los campesinos, convertidos en improvisados comerciantes, solían cubrirse con amplios mantos parecidos a los de los monjes para protegerse de la humedad del mar y de la noche
Sery Provolone były ładowane na łodzie wiosłowe, na których wieśniacy, zmuszeni pełnić też rolę sprzedawców, aby osłonić się przed wilgocią morza i chłodem nocy, mieli zwyczaj okrywania się obszernymi płaszczami podobnymi do noszonego przez mnichów habitu
Demandantes: Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV
Strona skarżąca: Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V
Ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, correr, hacer remo, etc
Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi
Usaré mi lengua como remo hasta la orilla
Będę wiosłowała językiem
CPA ‧.‧.‧: Otras embarcaciones de recreo o deportivas; embarcaciones de remo y piraguas
CPA ‧.‧.‧: Pozostałe pływające jednostki wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wiosłowe i kajaki
¡ Tira el remo, George!
Wyrzuć wiosło!
Eventos (competiciones de remo, fuegos artificiales, etc.) a los que no es aplicable ninguno de los demás temas citados
Zdarzenia (zawody wioślarskie, pokaz ogni sztucznych itp.), dla których żaden z wymienionych wyżej kodów tematycznych nie jest prawidłowy
El Festival de San Remo tiene una resonancia general especial en Italia como acontecimiento de la cultura popular que forma parte de la tradición cultural italiana
Festiwal Piosenki Włoskiej w San Remo ma szczególny powszechny oddźwięk we Włoszech i powszechnie uznawane, szczególne znaczenie kulturowe dla włoskiej tradycji kulturowej jako wydarzenie kultury popularnej stanowiące element włoskiej tradycji kulturowej
La cara oculta del deporte son los miles de aficionados que encuentran en el club de fútbol, de remo, de atletismo o de escalada un lugar donde reunirse y hablar, pero, por encima de todo, el campo donde se entrenan para la vida en comunidad
Ukryte oblicze sportu to tysiące entuzjastów, którzy w klubach piłki nożnej, wioślarskich, lekkoatletycznych i wspinaczkowych znajdują miejsce spotkań i wymiany, a przede wszystkim miejsce do uczenia się życia w społeczności
Nadie ha visto al Sr.Ripley desde San Remo
Od powrotu z San Remo nie widziano pana Ripleya
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25 zdań frazy remo.Znalezione w 0,63 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.