Tłumaczenia na język polski:

  • ciuch   
     
    stare, używane ubranie
  • kropla     

Picture dictionary

ciuch
ciuch

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (4)

jin ping mei
kwiaty śliwy w złotym wazonie
ping
ping
ping-pong
ping-pong; tenis stołowy
pinga
kutas; wał; pyta; chuj

Przykładowe zdania z "pingo", pamięć tłumaczeniowa

add example
es Servidor para el ping: %
pl Komputer do pingowania: %
es ¿ Significa que no puedo jugar Ping- Pong más?
pl Czy to oznacza, że nie mogę grać w ping- ponga?
es Si no logra eso, la libra será como una permanente pelota de ping-pong, rebotando sin control entre los grandes balones de fútbol del euro y el dólar.
pl Jeśli nie osiągnie tego założenia, to funt już zawsze będzie zachowywał się, jak piłeczka do ping-ponga, odbijająca się w niekontrolowany sposób pomiędzy dużymi piłkami futbolowymi, czyli między euro i dolarem.
es Amplifiquen la maquina de Ping!
pl Wzmocnić aparat brzęczący
es También me empiezo a cansar del hecho de que -no es la primera vez- se nos utilice como una pelota de ping-pong entre el PPE-DE y el PSE en estos asuntos.
pl Czuję się nieco zmęczony - nie po raz pierwszy - tym, że używani jesteśmy w tej kwestii jako piłeczka pingpongowa, odbijana przez PPD-DE i PSE.
es La zona de producción protegida delimitada de la Shaanxi ping guo comprende todas las ciudades y pueblos de los ‧ cantones y regiones de la provincia de Shaanxi, incluyendo la región de Baota, el cantón de Fu, Yichuan, Luochuan, Huangling, la prefectura de Yintai, la prefectura de Yaozhou, Yijun, Fengxiang, Baishui, Heyang, Xunyi, Yongshou, Changwu y Chunhua, así como partes de ciudades y pueblos de otros ‧ cantones (ciudades o regiones), es decir, la prefectura de Chencang, la prefectura de Jintai, la prefectura de Weibin, Qishan, Fufeng, el cantón de Longxian, Qianyang, Pucheng, Chengcheng, Hancheng, Fuping, Liquan, el cantón de Qianxian y el cantón de Binxian
pl Wyznaczony chroniony obszar produkcji Shaanxi ping guo obejmuje wszystkie miasta i wsie w ‧ powiatach i regionach prowincji Shaanxi, w tym region Baota, powiat Fu, Yichuan, Luochuan, Huangling, okręg Yintai, okręg Yaozhou, Yijun, Fengxiang, Baishui, Heyang, Xunyi, Yongshou, Changwu i Chunhua wraz z częściami miast i wsi w innych ‧ powiatach (miasta lub regiony), tj. okręg Chencang, okręg Jintai, okręg Weibin, Qishan, Fufeng, powiat Longxian, Qianyang, Pucheng, Chengcheng, Hancheng, Fuping, Liquan, powiat Qianxian i powiat Binxian
es La Shaanxi ping guo crece en la meseta de Loess, en la región de Weibei, caracterizada por sus altitudes elevadas, la abundancia de horas de sol y los suelos fértiles
pl Jabłka Shaanxi ping guo rosną na Wyżynie Lessowej w regionie Weibei, położonej na znacznej wysokości oraz charakteryzującej się dużym nasłonecznieniem i żyzną glebą
es Estas intervenciones por alusiones personales no pueden convertirse en un partido de ping-pong en el que uno alude al otro y el otro alude al uno; por lo tanto, con la intervención del señor Martin daré absolutamente por zanjado este tema.
pl Te przemówienia dotyczące osobistych aluzji nie mogą jednak przekształcić się w mecz ping-ponga, w którym jedna osoba robi aluzje do drugiej, a ta druga do pierwszej, zatem po przemówieniu pana posła Martina uznam tę sprawę za całkowicie zamkniętą.
es En primer lugar, la conversación con el señor Ping.
pl Po pierwsze, rozmowa z panem Ping.
es Ni Cui Ping- ‧ años en ‧Estábamos aterrorizados
pl Czy powinniśmy stać bezczynnie, czy też jest coś, co można zrobić?
es He estado llevando nuestro hijo Ping An por tres meses
pl Od trzech miesięcy noszę w łonie nasze dziecko, Ping An
es " Tu hijo Ping An "
pl " Twoje dziecko, Ping An. "
es Es como si el juego interno de ping-pong que se está jugando allí a distintos niveles y en diversas dimensiones fuera culpa del mundo exterior y que, por lo tanto, nosotros deberíamos resolverlo.
pl To tak, jakby sądzono, że wewnętrzna gra w ping ponga, rozgrywana tam na różnych szczeblach i w różnych wymiarach, była wynikiem działań świata zewnętrznego, i że w związku z tym to my powinniśmy się nią zająć.
es Las condiciones naturales únicas y el patrimonio cultural han dado lugar a la calidad específica de la Shaanxi ping guo
pl Unikalne warunki naturalne i dziedzictwo kulturowe złożyły się na szczególną jakość owoców odmiany Shaanxi ping guo
es En este juego, Kosovo hace las veces de una pelota de ping-pong.
pl Kosowo w tej grze jest jak piłeczka pingpongowa.
es De donde vengo me llaman " Ping Pong Dre "
pl Tam, skąd pochodzę, nazywają mnie Ping Pong Dre
es Comprobar estado de la conexión: enviar ping a la dirección IP definida por el usuario
pl Sprawdzanie statusu połączenia: testuj podany przez użytkownika adres IP
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 82 zdań frazy pingo.Znalezione w 0,696 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.