Tłumaczenia na język polski:

  • maszynka do mielenia mięsa   
  • maszynka do mięsa   

Przykładowe zdania z "máquina de picar carne", pamięć tłumaczeniowa

add example
es Si la respuesta a la primera pregunta es negativa, ¿debe interpretarse la nomenclatura combinada en el sentido de que los sets de uñas postizas objeto del litigio deben clasificarse como preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros en la [subpartida] arancelaria ‧ o como los demás artículos de cuchillería (por ejemplo: máquinas de cortar el pelo o de esquilar, cuchillas de picar carne, tajaderas de carnicería o cocina y cortapapeles); herramientas y juegos de herramientas de manicura o de pedicuro (incluidas las limas para uñas) [...] herramientas y juegos de herramientas de manicura o pedicuro (incluidas las limas para uñas) en la [subpartida] arancelaria ‧?
pl W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie ‧, czy wykładni Nomenklatury scalonej należy dokonywać w ten sposób, że omawiane zestawy sztucznych paznokci powinny być zaklasyfikowane jako Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania, do manicure lub pedicure do pozycji taryfowej ‧ czy też jako Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci) do pozycji taryfowej ‧?
es La muestra colectiva se pasará una vez por la máquina de picar carne
pl Próba zbiorcza jest następnie jednorazowo umieszczana w rozdrabniaczu mięsa
es Es como picar repollo en la máquina de picar carne...... luego de hacer galletas de vainilla para limpiarla
pl To jest tak jak z szatkowaniem kapusty w melakserze, po to, żeby go wyczyścić po mieszaniu ciasta na ciasteczka
es Una máquina de picar carne cuyos agujeros deberán tener un diámetro comprendido entre ‧ y ‧ mm
pl rozdrabniacz mięsa z otworami o średnicy ‧ mm
es La carne de vacuno, refrigerada, se pica con una máquina de picar equipada con un disco con agujeros de ‧-‧ mm
pl Schłodzoną wołowinę przepuszcza się przez maszynkę do mielenia mięsa wyposażoną w sitko z otworami o średnicy ‧–‧ mm
es Deberá ser lo suficientemente potente como para picar carne y huesos ultracongelados con el fin de obtener muestras homogéneas que correspondan a las que podrían obtenerse con una trituradora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ milímetros
pl Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie głęboko mrożonego mięsa oraz kości, celem uzyskania jednorodnej próbki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
es Deberá ser lo suficientemente potente como para picar carne y huesos congelados o ultracongelados con el fin de obtener muestras homogéneas que correspondan a las que podrían obtenerse con una picadora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ milímetros
pl Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalającą na rozdrabnianie mrożonego lub głęboko mrożonego mięsa oraz kości, celem uzyskania jednorodnej próbki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
es Deberá ser lo suficientemente potente como para picar carne y huesos congelados o ultracongelados con el fin de obtener muestras homogéneas que correspondan a las que podrían obtenerse con una picadora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ mm
pl Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie mięsa mrożonego lub głęboko mrożonego oraz kości, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
es La carne y el tocino, congelados respectivamente a una temperatura de entre ‧ °C y – ‧ °C y de entre – ‧ °C y – ‧ °C, se pesan y se pican en una máquina en gránulos de ‧ a ‧ mm
pl Mięso schłodzone do temperatury ‧ do –‧ °C oraz tłuszcz schłodzony do temperatury –‧ do –‧ °C waży się i kroi maszynowo na kawałki wielkości ‧–‧ mm
es «carne picada»: la carne que ha sido sometida a una operación de picado en fragmentos o al paso por una máquina picadora continua
pl mięso mielone: mięso, które zostało rozdrobnione na kawałki bądź zmielone za pomocą spiralno-śrubowej maszynki do mięsa
es El método utiliza una serie de máquinas potencialmente peligrosas, por ejemplo, una picadora de carne de gran capacidad y un homogeneizador, cuya utilización requiere medidas de precaución adecuadas
pl W metodzie wykorzystano szereg potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, takich jak wysoko wydajny rozdrabniacz mięsa i homogenizator, dlatego należy zastosować właściwe środki ochrony
es La carne (congelada a una temperatura de- ‧ a- ‧ °C o pre-enfriada de ‧ a ‧ °C) y el tocino (de ‧ a- ‧ °C) se pican con una máquina en partículas de ‧ a ‧ mm, añadiéndose a continuación las especias y el nitrito
pl Części mięsa (zamrożone do temperatury od- ‧ do- ‧ °C lub wstępnie schłodzone do temperatury od ‧ do + ‧ °C) i słonina (od ‧ do- ‧ °C) są maszynowo mielone na cząstki o wielkości ‧–‧ mm, a następnie dodawane są przyprawy i sól peklowa
es carne picada: la carne que haya sido reducida a fragmentos o haya pasado por una máquina picadora continua, correspondiente a uno de los códigos NC contemplados en el artículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧, con un contenido de sal inferior al ‧ %
pl mięso mielone oznacza mięso, które zostało posiekane na kawałki lub przepuszczone przez spiralno-śrubową maszynę mielącą, objęte jednym z kodów CN, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, i zawierające mniej niż ‧ % soli
es La carne (congelada a una temperatura de ‧ a ‧ °C o pre-enfriada de ‧ a ‧ °C) y el tocino (de ‧ a ‧ °C) se pican en la máquina hasta obtenerse partículas de ‧ a ‧ mm, añadiéndose a continuación las especias y el nitrito para curado
pl Części mięsa (zamrożone do temperatury od- ‧ do- ‧ °C lub wstępnie schłodzone do temperatury od ‧ do + ‧ °C) i słonina (od ‧ do- ‧ °C) są maszynowo mielone na cząstki o wielkości ‧–‧ mm, a następnie dodawane są przyprawy i sól peklowa
es Las carnes frescas de aves de corral deberán transportarse en vehículos o en máquinas concebidas y equipadas de tal forma que garanticen la temperatura prevista en el Capítulo ‧ durante toda la duración del transporte
pl Świeże mięso przewożone jest pojazdami lub w pojemnikach zaprojektowanych i wyposażonych w taki sposób, aby podczas całego transportu utrzymywana była temperatura określona w rozdziale
es Se considera carne picada la desmenuzada en fragmentos o pasada por una máquina picadora continua y que ha sido preparada exclusivamente de músculos estriados (incluidos los tejidos grasos adheridos) excepto el músculo del corazón
pl Mięso mielone oznacza mięso, które zostało posiekane na kawałki lub zostało poddane obróbce w maszynce do mielenia ze spiralną śrubą, i które zostało przygotowane wyłącznie z mięśni prążkowanych (łącznie z przylegającą tkanką tłuszczową), z wyjątkiem mięśnia sercowego
es Se pasa la carne por una máquina picadora de carne con orificios de salida de ‧ mm
pl Rozdrabnianie odbywa się w rozdrabniaczu mięsa wyposażonym w otwory o średnicy ‧ mm
es alimento no elaborado, un alimento que no haya sido sometido a ningún tratamiento que dé lugar a un cambio sustancial de su estado original, no considerándose a estos efectos que ninguna de las siguientes acciones dé lugar a un cambio sustancial: dividir, partir, trocear, deshuesar, picar, despellejar, mondar, pelar, triturar, cortar, limpiar, recortar, ultracongelar, congelar, refrigerar, moler, descascarar, envasar o desenvasar
pl żywność nieprzetworzona oznacza żywność, która nie została poddana jakiejkolwiek obróbce wywołującej zasadniczą zmianę jej stanu pierwotnego, przy czym uważa się, że zasadniczej zmiany nie wywołują w szczególności czynności takie, jak: dzielenie, porcjowanie, odcinanie, obieranie z kości lub ości, mielenie mięsa, zdejmowanie skóry, obcinanie, okrawanie, obieranie, rozdrabnianie, krojenie, czyszczenie, trybowanie, głębokie mrożenie, zamrażanie, schładzanie, mielenie, łuskanie, pakowanie lub rozpakowywanie
es En caso de que se analice una muestra compuesta, picar la totalidad de las siete canales cuyo peso represente el valor P‧ en una picadora que responda a la descripción del punto ‧.‧ (y, si fuere necesario, mezclar con una mezcladora) a fin de obtener un producto homogéneo del que se puedan tomar dos muestras representativas de las siete canales
pl W przypadku analizy próbki złożonej całe siedem tusz o masie P‧ rozdrobnić w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, również wymieszać przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania jednorodnego materiału, z którego następnie można pobrać dwie próbki reprezentatywne dla siedmiu tusz
es alimento no elaborado, un alimento que no haya sido sometido a ningún tratamiento que dé lugar a un cambio sustancial en su estado original, no considerándose a estos efectos que ninguna de las siguientes acciones dé lugar a un cambio sustancial: dividir, partir, trocear, deshuesar, picar, despellejar, mondar, pelar, triturar, cortar, limpiar, recortar, ultracongelar, congelar, refrigerar, moler, descascarar, envasar o desenvasar
pl żywność nieprzetworzona oznacza żywność, która nie została poddana jakiejkolwiek obróbce wywołującej zasadniczą zmianę jej stanu pierwotnego, przy czym uważa się, że zasadniczej zmiany nie wywołują w szczególności czynności takie, jak: dzielenie, porcjowanie, odcinanie, obieranie z kości lub ości, mielenie mięsa, zdejmowanie skóry, obcinanie, okrawanie, obieranie, rozdrabnianie, krojenie, czyszczenie, garnirowanie, głębokie mrożenie, zamrażanie, schładzanie, mielenie, łuskanie, pakowanie lub rozpakowywanie
es Picar la totalidad del corte cuyo peso presente el valor P‧ en una picadora que corresponda a la descripción del punto ‧.‧ (y, si fuere necesario, mezclar también con una mezcladora) a fin de obtener un producto homogéneo del que se pueda tomar una muestra representativa de cada corte
pl Cały kawałek o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać próbkę reprezentatywną dla każdego kawałka
es Por último, y lo más importante, necesitamos una ejecución homogénea de las cuatro libertades, no picar un poco de aquí y de allá, como liberalizar el capital en un caso, mientras no liberalizamos nada para los nuevos Estados miembros en materia de servicios.
pl Wreszcie i co najważniejsze, potrzebujemy wdrażania w równym stopniu wszystkich czterech swobód, nie "wybierania rodzynków", otwierania się w jednej chwili na kapitał, nie otwierając jednocześnie niczego dla nowych państw członkowskich w zakresie usług.
es Tomen algo de picar
pl Wymknęło mi się
es Es tan dulce como la miel la mayoría de las veces y puede picar como una abeja cuando alguien hiere su sensibilidad.
pl Najczęściej jest słodka jak miód, ale potrafi użądlić niczym pszczoła, kiedy ktoś nadepnie jej na odcisk.
es En caso de que se analice una muestra compuesta, picar la totalidad de los cinco cortes cuyo peso presente el valor P‧ en una picadora que corresponda a la descripción del punto ‧.‧ (y, si fuere necesario, mezclar también con una mezcladora) a fin de obtener un producto homogéneo del que se puedan tomar dos muestras representativas de los cinco cortes
pl W przypadku analizy próbki złożonej wszystkie pięć kawałków o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać dwie próbki reprezentatywne dla pięciu kawałków
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2604303 zdań frazy máquina de picar carne.Znalezione w 327,672 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.