Tłumaczenia na język polski:

  • maszynka do mięsa   

Przykładowe zdania z "máquina de picar carne", pamięć tłumaczeniowa

add example
La muestra colectiva se pasará una vez por la máquina de picar carnePróba zbiorcza jest następnie jednorazowo umieszczana w rozdrabniaczu mięsa
Si la respuesta a la primera pregunta es negativa, ¿debe interpretarse la nomenclatura combinada en el sentido de que los sets de uñas postizas objeto del litigio deben clasificarse como preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros en la [subpartida] arancelaria ‧ o como los demás artículos de cuchillería (por ejemplo: máquinas de cortar el pelo o de esquilar, cuchillas de picar carne, tajaderas de carnicería o cocina y cortapapeles); herramientas y juegos de herramientas de manicura o de pedicuro (incluidas las limas para uñas) [...] herramientas y juegos de herramientas de manicura o pedicuro (incluidas las limas para uñas) en la [subpartida] arancelaria ‧?W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie ‧, czy wykładni Nomenklatury scalonej należy dokonywać w ten sposób, że omawiane zestawy sztucznych paznokci powinny być zaklasyfikowane jako Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania, do manicure lub pedicure do pozycji taryfowej ‧ czy też jako Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci) do pozycji taryfowej ‧?
Una máquina de picar carne cuyos agujeros deberán tener un diámetro comprendido entre ‧ y ‧ mmrozdrabniacz mięsa z otworami o średnicy ‧ mm
La carne de vacuno, refrigerada, se pica con una máquina de picar equipada con un disco con agujeros de ‧-‧ mmSchłodzoną wołowinę przepuszcza się przez maszynkę do mielenia mięsa wyposażoną w sitko z otworami o średnicy ‧–‧ mm
Es como picar repollo en la máquina de picar carne...... luego de hacer galletas de vainilla para limpiarlaTo jest tak jak z szatkowaniem kapusty w melakserze, po to, żeby go wyczyścić po mieszaniu ciasta na ciasteczka
Deberá ser lo suficientemente potente como para picar carne y huesos ultracongelados con el fin de obtener muestras homogéneas que correspondan a las que podrían obtenerse con una trituradora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ milímetrosRozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie głęboko mrożonego mięsa oraz kości, celem uzyskania jednorodnej próbki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
Deberá ser lo suficientemente potente como para picar carne y huesos congelados o ultracongelados con el fin de obtener muestras homogéneas que correspondan a las que podrían obtenerse con una picadora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ mmRozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie mięsa mrożonego lub głęboko mrożonego oraz kości, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
Deberá ser lo suficientemente potente como para picar carne y huesos congelados o ultracongelados con el fin de obtener muestras homogéneas que correspondan a las que podrían obtenerse con una picadora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ milímetrosRozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalającą na rozdrabnianie mrożonego lub głęboko mrożonego mięsa oraz kości, celem uzyskania jednorodnej próbki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
carne picada: la carne que haya sido reducida a fragmentos o haya pasado por una máquina picadora continua, correspondiente a uno de los códigos NC contemplados en el artículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧, con un contenido de sal inferior al ‧ %mięso mielone oznacza mięso, które zostało posiekane na kawałki lub przepuszczone przez spiralno-śrubową maszynę mielącą, objęte jednym z kodów CN, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, i zawierające mniej niż ‧ % soli
«carne picada»: la carne que ha sido sometida a una operación de picado en fragmentos o al paso por una máquina picadora continuamięso mielone: mięso, które zostało rozdrobnione na kawałki bądź zmielone za pomocą spiralno-śrubowej maszynki do mięsa
Se pasa la carne por una máquina picadora de carne con orificios de salida de ‧ mmRozdrabnianie odbywa się w rozdrabniaczu mięsa wyposażonym w otwory o średnicy ‧ mm
La carne (congelada a una temperatura de- ‧ a- ‧ °C o pre-enfriada de ‧ a ‧ °C) y el tocino (de ‧ a- ‧ °C) se pican con una máquina en partículas de ‧ a ‧ mm, añadiéndose a continuación las especias y el nitritoCzęści mięsa (zamrożone do temperatury od- ‧ do- ‧ °C lub wstępnie schłodzone do temperatury od ‧ do + ‧ °C) i słonina (od ‧ do- ‧ °C) są maszynowo mielone na cząstki o wielkości ‧–‧ mm, a następnie dodawane są przyprawy i sól peklowa
La carne y el tocino, congelados respectivamente a una temperatura de entre ‧ °C y – ‧ °C y de entre – ‧ °C y – ‧ °C, se pesan y se pican en una máquina en gránulos de ‧ a ‧ mmMięso schłodzone do temperatury ‧ do –‧ °C oraz tłuszcz schłodzony do temperatury –‧ do –‧ °C waży się i kroi maszynowo na kawałki wielkości ‧–‧ mm
La carne (congelada a una temperatura de ‧ a ‧ °C o pre-enfriada de ‧ a ‧ °C) y el tocino (de ‧ a ‧ °C) se pican en la máquina hasta obtenerse partículas de ‧ a ‧ mm, añadiéndose a continuación las especias y el nitrito para curadoCzęści mięsa (zamrożone do temperatury od- ‧ do- ‧ °C lub wstępnie schłodzone do temperatury od ‧ do + ‧ °C) i słonina (od ‧ do- ‧ °C) są maszynowo mielone na cząstki o wielkości ‧–‧ mm, a następnie dodawane są przyprawy i sól peklowa
Las carnes frescas de aves de corral deberán transportarse en vehículos o en máquinas concebidas y equipadas de tal forma que garanticen la temperatura prevista en el Capítulo ‧ durante toda la duración del transporteŚwieże mięso przewożone jest pojazdami lub w pojemnikach zaprojektowanych i wyposażonych w taki sposób, aby podczas całego transportu utrzymywana była temperatura określona w rozdziale
Se considera carne picada la desmenuzada en fragmentos o pasada por una máquina picadora continua y que ha sido preparada exclusivamente de músculos estriados (incluidos los tejidos grasos adheridos) excepto el músculo del corazónMięso mielone oznacza mięso, które zostało posiekane na kawałki lub zostało poddane obróbce w maszynce do mielenia ze spiralną śrubą, i które zostało przygotowane wyłącznie z mięśni prążkowanych (łącznie z przylegającą tkanką tłuszczową), z wyjątkiem mięśnia sercowego
El método utiliza una serie de máquinas potencialmente peligrosas, por ejemplo, una picadora de carne de gran capacidad y un homogeneizador, cuya utilización requiere medidas de precaución adecuadasW metodzie wykorzystano szereg potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, takich jak wysoko wydajny rozdrabniacz mięsa i homogenizator, dlatego należy zastosować właściwe środki ochrony
Treinta bolsas de azúcar...... cosas para picar...... melocotones y albaricoques secos...... pasas y ciruelas- pasasMamy suszone brzoskwinie, morele... rodzynki i śliwki
Picó a la víctima, pero hay también una posibilidad de que picara a nuestro asesinoUgryzła ofiare, ale jest także szansa, że ugryzła napastnika
Hay cajitas de pasas si quieres picarMam pudełka rodzynek, gdybyście chcieli coś przegryźć
Probablemente ni siquiera habían imaginado lo fácil que les resultaría hacer picar el cebo, hasta el punto de que incluso el todoterreno en el que se transportaban las memorias USB era robado.Prawdopodobnie nawet nie spodziewały się, jak szybko przynęta zostanie połknięta, gdyż skradziony został nawet samochód z napędem na cztery koła, w którym przewożono te dyski.
Observación: No se recomienda ninguna marca, pero la picadora utilizada debería ser lo suficientemente potente como para picar pollo congelado o ultracongelado con el fin de obtener mezclas homogéneas que correspondan a las que se obtendrían con una picadora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ mmUwaga: Nie zaleca się stosowania żadnego szczególnego rozdrabniacza mięsa, jednak rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalającą na rozdrabnianie kurczaka mrożonego lub głęboko zamrożonego, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia dede junio de ‧ en el asunto T-‧/‧: Claude Ruiz-Picasso y otros contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) («Marca comunitaria- Reglamento (CE) no ‧/‧- Oposición- Riesgo de confusión- Solicitud de marca denominativa comunitaria PICARO- Marca denominativa anterior PICASSO»Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie T-‧/‧ Claude Ruiz-Picasso i inni przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (Wspólnotowy znak towarowy- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Sprzeciw- Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd- Zgłoszenie słownego znaku wspólnotowego PICARO- Wcześniejszy słowny znak towarowy PICASSO
Picar la totalidad del corte cuyo peso presente el valor P‧ en una picadora que corresponda a la descripción del punto ‧.‧ (y, si fuere necesario, mezclar también con una mezcladora) a fin de obtener un producto homogéneo del que se pueda tomar una muestra representativa de cada corteCały kawałek o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać próbkę reprezentatywną dla każdego kawałka
Por último, y lo más importante, necesitamos una ejecución homogénea de las cuatro libertades, no picar un poco de aquí y de allá, como liberalizar el capital en un caso, mientras no liberalizamos nada para los nuevos Estados miembros en materia de servicios.Wreszcie i co najważniejsze, potrzebujemy wdrażania w równym stopniu wszystkich czterech swobód, nie "wybierania rodzynków", otwierania się w jednej chwili na kapitał, nie otwierając jednocześnie niczego dla nowych państw członkowskich w zakresie usług.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2604303 zdań frazy máquina de picar carne.Znalezione w 801,432 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.