Tłumaczenia na język polski:

  • Pan     
    (Proper noun  m)

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (24)

a buen hambre no hay pan duro; na bezrybiu i rak ryba; głód - najlepszy kucharz
a falta de pan buenas son tortasna bezrybiu i rak ryba
Árbol del panchlebowiec właściwy
el que hambre tiene, con pan sueña; głodnemu chleb na myśli
endurecimiento del panczerstwienie pieczywa
flauta de Panfletnia Pana
fruta panchlebowe drzewo właściwe; chlebowiec właściwy
llamar al pan, pan y al vino, vino; nazywać rzeczy po imieniu
los catalanes, de las piedras hacen panes; kto się nie leni, robi złoto z kamieni
no sólo de pan vive el hombrenie samym chlebem człowiek żyje
panpieczywo; chleb; szympans; bochenek; ; pan
pan comidobułka z masłem; łatwy
pan de cada día; chleb powszedni
pan de caridadjałmużna
pan de centenopumpernikiel
pan de jengibrepiernik
pan de orozłoto płatkowe
pan integralchleb razowy
Pan paniscusSzympans karłowaty
pan tostadotost
Pan troglodytesSzympans zwyczajny
rodaja de pankanapka
rosca de panbajgiel
trigo panpszenica chlebowa; pszenica zwyczajna

Przykładowe zdania z "Pan", pamięć tłumaczeniowa

add example
Esto ocurre no sólo con los coches y las televisiones, sino también con el pan, las verduras, la carne y la leche.Dotyczy to nie tylko samochodów i telewizorów, ale także pieczywa, warzyw, mięsa i mleka.
El producto presenta un color amarillo, una porosidad típica y muy disforme (con poros dentro del pan de diámetro comprendido entre ‧-‧ mm y ‧ mm), y un sabor y aroma extremadamente característicosProdukt charakteryzuje się żółtym kolorem, typową, bardzo zróżnicowaną porowatością (średnica porów wewnątrz chleba waha się od ‧-‧ mm nawet aż do ‧ mm), bardzo specyficznym smakiem i zapachem
En la epopeya nacional polaca Pan Tadeusz de Adam Mickiewicz, en la que se describe la historia de la nobleza entre los años ‧ y ‧, es posible encontrar información sobre la elaboración, el consumo y diferentes tipos de hidromielW polskiej epopei narodowej Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, w którym to dziele opisana jest historia szlachecka dziejąca się w latach ‧-‧, znaleźć można wiele informacji na temat produkcji, zwyczajów spożywania i rodzajów miodów pitnych
Pan Am.- ¿ A dónde vamos?- ¿ A cualquier sitio?Linie lotnicze Pan Am.- Gdzie lecimy?- Mogę wybrać?
Por motivos como esos los ciudadanos de Egipto han desafiado a los asesinatos, los arrestos y el gas lacrimógeno, y han exigido pan y libertad, dignidad y emancipación.Z analogicznych powodów obywatele Egiptu przeciwstawili się morderstwom, aresztowaniom, gazowi łzawiącemu i kulom oraz zażądali chleba i wolności, godności i wyzwolenia.
La dieta mediterránea también consiste en pan de alto contenido en fibra, buenas cantidades de fruta y verduras -por eso damos nuestra acogida al Plan de consumo de fruta en las escuelas de la Comisión- pescado, productos lácteos con moderación y vino también.Dieta śródziemnomorska nadal składa się z bogatego w błonnik pieczywa, dużych ilości owoców i warzyw - a przecież to jest powód, dla którego z takim zadowoleniem przyjmujemy program Komisji "owoce w szkole” - jak również z ryb, umiarkowanej ilość nabiału, a także wina.
Las piezas de pan protegidas por la la IGP Pan de Cruz de Ciudad Real, serán expedidas al mercado envasadas en aquellos casos en que lo exija la legislación vigenteBochenki chleba objętego chronionym oznaczeniem geograficznym Pan de Cruz de Ciudad Real są wprowadzane do obrotu w opakowaniach, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo
En un valioso testimonio publicado recientemente en un diario, el ingeniero Aldo Mannolini, que dirigió algunas obras al final de los años cuarenta del siglo ‧ por cuenta de la Montecatini en las cuencas de producción de mármol de la región de Carrara, recuerda que se podía decir casi con seguridad de dónde eran los obreros observando lo que comían pues sólo los de Colonnata acostumbraban comer pan con tocinoW cennym świadectwie, opublikowanym niedawno w artykule prasowym, inżynier Aldo Mannolini, który pod koniec lat ‧. kierował dla przedsiębiorstwa Montecatini częścią prac w kamieniołomach marmuru w regionie Carrare, oświadcza, że można z całą pewnością określić miejsce zamieszkania robotników, na podstawie artykułów spożywczych składających się na ich posiłki, ponieważ wyłącznie mieszkańcy Colonnata mieli w zwyczaju jeść chleb i słoninę
¿ Por que pan?Dlaczego chleb?
Pan " untado ", típico alemán.Mira, en el siglo ‧ yaNauczę cię czegoś
Como pediste, Léa, tengo pan y queso para ellosTak jak prosiłaś, Lea, przyniosłam chleb i ser dla nich
Solo tiene que darme su número de empleado y yo le facturaré a Pan AmMusisz mi tylko podać swój numer zatrudnienia, ja to wyślę do PAN- AM
¿ Iba a ser pan comido?Z taką kapustą
Creo que es pan de maízChyba chleb z mąki kukurydzianej
Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, de ‧ de agosto de ‧, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Pan de Cruz de Ciudad Real (IGP)]Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pan de Cruz de Ciudad Real (ChOG
Serà pan comidoTo będzie pestka
Prefiero el arroz al pan.Wolę ryż od chleba.
Su libro de ‧ titulado Kresovanje v Metliki menciona un pan blanco plano que los locales llamaban pogačaW swojej książce z ‧ r. zatytułowanej Kresovanje v Metliki Navratil pisze o białym płaskim chlebku nazywanym przez mieszkańców regionu pogača
El nivel de mercado tira de su cuota por lo que, por ejemplo, el pan de centeno entra en el mercado a un precio de 3 euros, de los que el productor inicial, es decir, el productor agrícola, obtiene sólo 6 céntimos.Wielkość handlu ma w tym swój udział, dlatego też kiedy na rynek wprowadzany jest na przykład chleb żytni, jego cena wynosi 3 euro, z czego do producenta trafia tylko 6 centów.
Me refiero concretamente al caso, bien conocido en Polonia, de un panadero cuya empresa quebró porque se le obligó a pagar impuestos por el pan que regalaba a los pobres.Nawiązuję tu do znanego z Polski przykładu doprowadzania do bankructwa piekarza wolontariusza, który został obciążony podatkami za chleb darowany ubogim.
Un día me paré ante una vitrina...... una vitrina llena de panPewnego dnia przystanąłem przed witryną piekarni
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 740 zdań frazy Pan.Znalezione w 1,63 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.