Tłumaczenia na język polski:

  • Pan     
    (Proper noun  m)

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (24)

a buen hambre no hay pan duro; na bezrybiu i rak ryba; głód - najlepszy kucharz
a falta de pan buenas son tortasna bezrybiu i rak ryba
Árbol del panchlebowiec właściwy
el que hambre tiene, con pan sueña; głodnemu chleb na myśli
endurecimiento del panczerstwienie pieczywa
flauta de Panfletnia Pana
fruta panchlebowe drzewo właściwe; chlebowiec właściwy
llamar al pan, pan y al vino, vino; nazywać rzeczy po imieniu
los catalanes, de las piedras hacen panes; kto się nie leni, robi złoto z kamieni
no sólo de pan vive el hombrenie samym chlebem człowiek żyje
panpieczywo; chleb; szympans; bochenek; ; pan
pan comidobułka z masłem; łatwy
pan de cada día; chleb powszedni
pan de caridadjałmużna
pan de centenopumpernikiel
pan de jengibrepiernik
pan de orozłoto płatkowe
pan integralchleb razowy
Pan paniscusSzympans karłowaty
pan tostadotost
Pan troglodytesSzympans zwyczajny
rodaja de pankanapka
rosca de panbajgiel
trigo panpszenica chlebowa; pszenica zwyczajna

Przykładowe zdania z "Pan", pamięć tłumaczeniowa

add example
Le pusiste mantequilla a mi panPosmarowałeś ją masłem
Después, coma algo que aumente su nivel de azúcar en sangre a largo plazo (como pan o pastaNastępnie należy spożyć pokarm wykazujący długotrwałe działanie podwyższające stężenie cukru we krwi (na przykład chleb lub makaron
¿ Le gustó el pan de maíz?Czy smakował mu chleb?
Una vez formado el pan, se deposita en tablas revestidas con lienzo o tela similar, iniciándose la fermentación a temperatura ambiente, formándose una corteza finaPo uformowaniu chleba odkłada się go na deski pokryte płótnem lub podobną tkaniną i rozpoczyna się proces fermentacji w temperaturze otoczenia, podczas którego następuje wytworzenie się delikatnej skórki
Mientras que en otras regiones de la península itálica se obtenías harinas de las bellotas, castañas y otros cereales como la cebada y el centeno, en Sicilia los campesinos aprendían a hacer el pan con harina de trigoPodczas gdy w innych regionach Półwyspu Apenińskiego otrzymywano mąkę z żołędzi, kasztanów lub innych zbóż, takich jak jęczmień lub żyto, na Sycylii chłopi uczyli się wytwarzać chleb z mąki pszennej
La situación política mexicana tuvo un punto de inflexión en el año ‧, con la victoria de Vicente Fox Quesada, candidato a Presidente por el Partido de Acción Nacional (PAN), que acabó con ‧ años de una sucesión de gobiernos bajo la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRISytuacja polityczna Meksyku osiągnęła punkt zwrotny w roku ‧, wraz ze zwycięstwem w wyborach prezydenckich Vicente Foxa Quesady, kandydata Partii Akcji Narodowej (Partido de Acción Nacional- PAN), które położyło kres ‧-letnim rządom Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej (Partido Revolucionario Institucional- PRI
En la epopeya nacional polaca Pan Tadeusz de Adam Mickiewicz, en la que se describe la historia de la nobleza entre los años ‧ y ‧, es posible encontrar información sobre la elaboración, el consumo y diferentes tipos de hidromielW polskiej epopei narodowej Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, w którym to dziele opisana jest historia szlachecka dziejąca się w latach ‧-‧, znaleźć można wiele informacji na temat produkcji, zwyczajów spożywania i rodzajów miodów pitnych
Ya no somos unos críos, Peter PanNie jesteśmy już młodzieniaszkami, Piotrusiu Panie
A fin de asegurar la comparabilidad de los resultados analíticos, deben elegirse métodos que puedan lograr un LDC de ‧ μg/kg (transición ion/ion más intensa) para el pan y los alimentos para bebés, y de ‧ μg/kg para los productos a base de patata, otros productos a base de cereales, el café y otros productosAby zapewnić porównywalność wyników analizy, należy wybrać metody pozwalające na uzyskanie granicy oznaczalności wynoszącej ‧ μg/kg (jon o największej intensywności sygnału) dla pieczywa i produktów dla niemowląt i małych dzieci oraz ‧ μg/kg dla produktów ziemniaczanych, innych produktów zbożowych, kawy i pozostałych produktów
El papel de Peter Pan es, còmo no, para CorkyPiotrusia Pana zagra oczywiście Corky
Un hombre no vive solo de pan.Nie samym chlebem żyje człowiek.
NACE ‧.‧: Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pasteleríaNACE ‧.‧: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
igual o superior a ‧ cm‧ por ‧ gramos de pang chleba ma objętość nie mniejszą niż ‧ cm
El nivel de mercado tira de su cuota por lo que, por ejemplo, el pan de centeno entra en el mercado a un precio de 3 euros, de los que el productor inicial, es decir, el productor agrícola, obtiene sólo 6 céntimos.Wielkość handlu ma w tym swój udział, dlatego też kiedy na rynek wprowadzany jest na przykład chleb żytni, jego cena wynosi 3 euro, z czego do producenta trafia tylko 6 centów.
Vamos a repartir panChodźmy rozwieźć trochę chleba
- Pero, señor cura - replicó Emma, retorciendo las comisuras de los labios al hablar - , de las que tienen pan, y no tienen...- Ale te - podjęła Emma ( kąciki ust drżały jej, gdy mówiła ) - te, proszę księdza, które mają na chleb, a którym brakuje...
Considerando que todo lo que he comido en el día entero es nada más que una rebanada de pan, realmente no estoy tan hambriento.Nie jestem szczególnie głodny, zważywszy, że przez cały dzień zjadłem tylko kromkę chleba.
Te damos gracias también por el pan de la tierra que alivia nuestra flaqueza por el camino hacia tu Reino, donde nos esperas por los siglos de los siglosDziekujemy ci za ziemskie dary chleba ktory daje nam sily przeprawic sie do twego krolestwaGdzie oczekujesz nas od wiekow
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 740 zdań frazy Pan.Znalezione w 0,975 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.