Tłumaczenia na język polski:

  • tłok   
     
    techn. technika element maszyny, który przyjmuje nacisk lub wywiera go na gaz, ciecz lub inną substancję, przekazując do niej lub odbierając od niej energię;
  • zator   
    [medycyna]

Picture dictionary

tłok
tłok

Przykładowe zdania z "émbolo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Introducir la solución reconstituida en la jeringa, tirando del émbolo hacia atrás lentamente (Fig. eWprowadzić przygotowany roztwór do strzykawki przez powolne odciąganie tłoka (Rys. e
Y cuando esté dentro, aprietas el émboloI wtedy wciskasz tłok
ml de suspensión en un cartucho (vidrio incoloro del tipo ‧), con un émbolo (caucho bromobutílico (tipo ‧)) y una cápsula de cierre (aluminio) con pestaña, con un tapón (caucho bromobutílico (tipo ‧) o lámina de poliisopreno y bromobutiloZawiesina we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu ‧), z tłokiem (z gumy bromobutylowej (typu ‧)), a z drugiej strony otoczonym nasadką (aluminiową). korkiem (z gumy bromobutylowej lub z gumy bromobutylowej i warstwy poliizoprenu (typu
Empujar el émbolo lentamente hasta alcanzar la dosis correctaPowoli popchnąć tłok strzykawki, aby znalazł się w pozycji odpowiadającej właściwej dawce
Se puede utilizar una emulsión de dimeticona o silicona para tratar los émbolos de los cartuchos y/o los cartuchos de vidrioTłok i (lub) szklany wkład mogły zostać poddane działaniu dimetykonu lub emulsji silikonowej
Solución de ‧ ml en un cartucho (vidrio incoloro de tipo I) con un émbolo (elastómero de goma) y una cápsula con pestaña (aluminio) con un tapón (elastómero de gomaRoztwór we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu I) z tłoczkiem (gumowym) i otoczonym nasadką (aluminiową) korkiem (gumowym
Mientras mantiene la presión sobre el émbolo, retire la jeringa del individuoUtrzymując nacisk na tłok, usunąć strzykawkę z miejsca wstrzyknięcia
Inyección de la solución Presione sobre el émbolo lenta y continuamente, de esta forma la solución se inyecta correctamente y el tejido cutáneo no sufreKrok ‧ – wstrzyknięcie roztworu Tłok strzykawki należy wciskać powoli i równomiernie tak, aby roztwór został w odpowiedni sposób wstrzyknięty bez uszkodzenia okolicznych tkanek
Compruebe la etiqueta y asegúrese que la insulina es del tipo que le han recetado Compruebe siempre el cartucho, incluyendo el émbolo de goma (tapón► sprawdzić etykietę, aby upewnić się, że stosowany jest odpowiedni rodzaj insuliny; ► zawsze należy sprawdzić wkład, włącznie z gumowym tłokiem (korkiem
Añadir el agua para inyectables al interior del vial empujando el émbolo de la jeringa hacia abajo lentamente para evitar la formación de espumaWprowadzić wodę do wstrzykiwań do fiolki powoli wciskając tłok strzykawki tak, aby nie dopuścić do powstawania piany
Invierta la jeringa y empuje el émbolo hasta expeler todas las burbujas de aireOdwrócić strzykawkę i naciskać tłoczek dopóki nie zostaną usunięte wszystkie pęcherzyki powietrza
CPA ‧.‧.‧: Motores de émbolo alternativo de explosión y encendido por chispa para vehículos de motor, de cilindrada superior a ‧ cmCPA ‧.‧.‧: Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > ‧ cm‧, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
Para retirar las etiquetas separables, girar el émbolo hasta que sea visible la lengüeta coloreadaW celu usunięcia odłączalnych etykiet przekręcić tłok tak, aż kolorowy znacznik będzie widoczny
Un vial de ‧ ml (de vidrio tipo I) con ‧ UI de polvo, con un tapón (de clorobutilo) y una cápsula flip-off (de aluminio) y ‧ ml de disolvente en una jeringa precargada (de vidrio tipo I) con un tapón del émbolo (de bromobutilo), un tapón-filtro (de bromobutilo), un adaptador estéril para la reconstitución, un aparato de perfusión estéril, dos torundas con alcohol, un apósito adhesivo y una compresa de gasaj. m. proszku w fiolce‧ ml (szkło typu ‧) z korkiem (chlorobutyl) i kapslemtypu flip-off (aluminium) oraz ‧ ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce (szkło typu ‧) z tłokiem zakończonym korkiem (bromobutyl), osłona końcówki (bromobutyl), jałowym zestaw do pobierania roztworu z filtrem, jałowy zestaw do infuzji, ‧ gaziki nasączone alkoholem, przylepiec oraz gaza
ml de suspensión inyectable en jeringa precargada (de vidrio Tipo I) con émbolo (de polipropileno)-tamaño del envase ‧ y ‧ jeringas con o sin aguja, y envase múltiple de ‧ envases de ‧ jeringas precargadas sin agujaml zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z tłokiem polipropylenowym-wielkość opakowania ‧ lub ‧ ampułko-strzykawek z igłą lub bez igły oraz opakowanie zbiorcze zawierające ‧ opakowań po ‧ ampułko-strzykawek bez igły
ml de suspensión en un cartucho (vidrio incoloro del tipo ‧), con un émbolo (caucho bromobutílico (tipo ‧)) y una cápsula de cierre (aluminio) con pestaña, con un tapón (caucho bromobutílico (tipo ‧) o lámina de poliisopreno y bromobutiloZawiesina we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu ‧), z tłokiem (z gumy bromobutylowej (typu ‧)), a z drugiej strony otoczonym nasadką (aluminiową), korkiem (z gumy bromobutylowej lub z gumy bromobutylowej i warstwy poliizoprenu (typu
CPA ‧.‧.‧: Motores de explosión para motocicletas de émbolo alternativo y encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a ‧ cmCPA ‧.‧.‧: Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ ‧ cm‧, do motocykli
Se puede utilizar una emulsión de dimeticona o silicona para tratar los émbolos de los cartuchos y/o los cartuchos de vidrioTłok i (lub) szklany wkład mogły zostać poddane działaniu dimetikonu lub emulsji silikonowej
Al vaciar el vial, asegurar que el émbolo se retira hacia atrás lo suficiente de forma que se vacíe por completo la aguja con filtroPodczas opróżniania fiolki należy upewnić się, że tłok strzykawki jest wystarczająco odciągnięty, dzięki czemu także igła z filtrem zostanie opróżniona z leku
Empuje el embolo hasta el número (ml) de la jeringa que corresponde con la dosis de Tevagrastim prescrita por su medicoTłok strzykawki należy popchnąć do góry aż do liczby (ml) odpowiadającej dawce leku Tevagrastim przepisanej przez lekarza
La última estría de la junta de estanqueidad del émbolo (la más próxima al vástago) no se debe empujar más allá de la línea de dosificación impresa sobre la jeringaZwieńczenie ogranicznika tłoka (zgrubienie leżące od strony trzonu tłoka) nie powinno przekroczyć linii oznaczającej dawkę, nadrukowanej na strzykawce
La tapa protectora se retira de la aguja de la jeringa y se expulsa el aire de la jeringa y de la aguja manteniendo la jeringa vertical y apretando el émbolo hacia arriba con cuidadoZdjąć kapturek ochronny z igły strzykawki i usunąć powietrze ze strzykawki i z igły przez ustawienie strzykawki w pozycji pionowej i delikatne naciśnięcie tłoka w górę
Polvo en un vial (vidrio Tipo ‧) con un tapón (goma de butilo) y tapa flip-off (aluminio) y disolvente en una jeringa precargada (vidrio Tipo ‧) con tapón del émbolo (goma de clorobutilo) y protector de la aguja (goma natural) en envases de ‧ óProszek w fiolce (szkło typu I) z korkiem (butylowa guma) i wieczkiem typu flip-off (aluminium) i rozpuszczalnik w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z tłoczkiem (chlorobutylowa guma) i osłonką igły (guma naturalna), w opakowaniu po ‧ lub
Con el émbolo totalmente presionado, inserte una de las jeringas de dosificación en la abertura del adaptadorWłożyć koniec strzykawki dozującej (z całkowicie wciśniętym tłokiem) do otworu w łączniku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 520 zdań frazy émbolo.Znalezione w 0,407 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.