Tłumaczenia na język polski:

  • tłok   
     
    techn. technika element maszyny, który przyjmuje nacisk lub wywiera go na gaz, ciecz lub inną substancję, przekazując do niej lub odbierając od niej energię;
  • zator   
    [medycyna]

Picture dictionary

tłok
tłok

Przykładowe zdania z "émbolo", pamięć tłumaczeniowa

add example
es Introducir la solución reconstituida en la jeringa, tirando del émbolo hacia atrás lentamente (Fig. e
pl Wprowadzić przygotowany roztwór do strzykawki przez powolne odciąganie tłoka (Rys. e
es Y cuando esté dentro, aprietas el émbolo
pl I wtedy wciskasz tłok
es ml de suspensión en un cartucho (vidrio incoloro del tipo ‧), con un émbolo (caucho bromobutílico (tipo ‧)) y una cápsula de cierre (aluminio) con pestaña, con un tapón (caucho bromobutílico (tipo ‧) o lámina de poliisopreno y bromobutilo
pl Zawiesina we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu ‧), z tłokiem (z gumy bromobutylowej (typu ‧)), a z drugiej strony otoczonym nasadką (aluminiową). korkiem (z gumy bromobutylowej lub z gumy bromobutylowej i warstwy poliizoprenu (typu
es Empujar el émbolo lentamente hasta alcanzar la dosis correcta
pl Powoli popchnąć tłok strzykawki, aby znalazł się w pozycji odpowiadającej właściwej dawce
es Se puede utilizar una emulsión de dimeticona o silicona para tratar los émbolos de los cartuchos y/o los cartuchos de vidrio
pl Tłok i (lub) szklany wkład mogły zostać poddane działaniu dimetykonu lub emulsji silikonowej
es Solución de ‧ ml en un cartucho (vidrio incoloro de tipo I) con un émbolo (elastómero de goma) y una cápsula con pestaña (aluminio) con un tapón (elastómero de goma
pl Roztwór we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu I) z tłoczkiem (gumowym) i otoczonym nasadką (aluminiową) korkiem (gumowym
es Mientras mantiene la presión sobre el émbolo, retire la jeringa del individuo
pl Utrzymując nacisk na tłok, usunąć strzykawkę z miejsca wstrzyknięcia
es Inyección de la solución Presione sobre el émbolo lenta y continuamente, de esta forma la solución se inyecta correctamente y el tejido cutáneo no sufre
pl Krok ‧ – wstrzyknięcie roztworu Tłok strzykawki należy wciskać powoli i równomiernie tak, aby roztwór został w odpowiedni sposób wstrzyknięty bez uszkodzenia okolicznych tkanek
es Compruebe la etiqueta y asegúrese que la insulina es del tipo que le han recetado Compruebe siempre el cartucho, incluyendo el émbolo de goma (tapón
pl ► sprawdzić etykietę, aby upewnić się, że stosowany jest odpowiedni rodzaj insuliny; ► zawsze należy sprawdzić wkład, włącznie z gumowym tłokiem (korkiem
es Añadir el agua para inyectables al interior del vial empujando el émbolo de la jeringa hacia abajo lentamente para evitar la formación de espuma
pl Wprowadzić wodę do wstrzykiwań do fiolki powoli wciskając tłok strzykawki tak, aby nie dopuścić do powstawania piany
es Invierta la jeringa y empuje el émbolo hasta expeler todas las burbujas de aire
pl Odwrócić strzykawkę i naciskać tłoczek dopóki nie zostaną usunięte wszystkie pęcherzyki powietrza
es CPA ‧.‧.‧: Motores de émbolo alternativo de explosión y encendido por chispa para vehículos de motor, de cilindrada superior a ‧ cm
pl CPA ‧.‧.‧: Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > ‧ cm‧, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
es Para retirar las etiquetas separables, girar el émbolo hasta que sea visible la lengüeta coloreada
pl W celu usunięcia odłączalnych etykiet przekręcić tłok tak, aż kolorowy znacznik będzie widoczny
es Un vial de ‧ ml (de vidrio tipo I) con ‧ UI de polvo, con un tapón (de clorobutilo) y una cápsula flip-off (de aluminio) y ‧ ml de disolvente en una jeringa precargada (de vidrio tipo I) con un tapón del émbolo (de bromobutilo), un tapón-filtro (de bromobutilo), un adaptador estéril para la reconstitución, un aparato de perfusión estéril, dos torundas con alcohol, un apósito adhesivo y una compresa de gasa
pl j. m. proszku w fiolce‧ ml (szkło typu ‧) z korkiem (chlorobutyl) i kapslemtypu flip-off (aluminium) oraz ‧ ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce (szkło typu ‧) z tłokiem zakończonym korkiem (bromobutyl), osłona końcówki (bromobutyl), jałowym zestaw do pobierania roztworu z filtrem, jałowy zestaw do infuzji, ‧ gaziki nasączone alkoholem, przylepiec oraz gaza
es ml de suspensión inyectable en jeringa precargada (de vidrio Tipo I) con émbolo (de polipropileno)-tamaño del envase ‧ y ‧ jeringas con o sin aguja, y envase múltiple de ‧ envases de ‧ jeringas precargadas sin aguja
pl ml zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z tłokiem polipropylenowym-wielkość opakowania ‧ lub ‧ ampułko-strzykawek z igłą lub bez igły oraz opakowanie zbiorcze zawierające ‧ opakowań po ‧ ampułko-strzykawek bez igły
es ml de suspensión en un cartucho (vidrio incoloro del tipo ‧), con un émbolo (caucho bromobutílico (tipo ‧)) y una cápsula de cierre (aluminio) con pestaña, con un tapón (caucho bromobutílico (tipo ‧) o lámina de poliisopreno y bromobutilo
pl Zawiesina we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu ‧), z tłokiem (z gumy bromobutylowej (typu ‧)), a z drugiej strony otoczonym nasadką (aluminiową), korkiem (z gumy bromobutylowej lub z gumy bromobutylowej i warstwy poliizoprenu (typu
es CPA ‧.‧.‧: Motores de explosión para motocicletas de émbolo alternativo y encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a ‧ cm
pl CPA ‧.‧.‧: Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ ‧ cm‧, do motocykli
es Se puede utilizar una emulsión de dimeticona o silicona para tratar los émbolos de los cartuchos y/o los cartuchos de vidrio
pl Tłok i (lub) szklany wkład mogły zostać poddane działaniu dimetikonu lub emulsji silikonowej
es Al vaciar el vial, asegurar que el émbolo se retira hacia atrás lo suficiente de forma que se vacíe por completo la aguja con filtro
pl Podczas opróżniania fiolki należy upewnić się, że tłok strzykawki jest wystarczająco odciągnięty, dzięki czemu także igła z filtrem zostanie opróżniona z leku
es Empuje el embolo hasta el número (ml) de la jeringa que corresponde con la dosis de Tevagrastim prescrita por su medico
pl Tłok strzykawki należy popchnąć do góry aż do liczby (ml) odpowiadającej dawce leku Tevagrastim przepisanej przez lekarza
es La última estría de la junta de estanqueidad del émbolo (la más próxima al vástago) no se debe empujar más allá de la línea de dosificación impresa sobre la jeringa
pl Zwieńczenie ogranicznika tłoka (zgrubienie leżące od strony trzonu tłoka) nie powinno przekroczyć linii oznaczającej dawkę, nadrukowanej na strzykawce
es La tapa protectora se retira de la aguja de la jeringa y se expulsa el aire de la jeringa y de la aguja manteniendo la jeringa vertical y apretando el émbolo hacia arriba con cuidado
pl Zdjąć kapturek ochronny z igły strzykawki i usunąć powietrze ze strzykawki i z igły przez ustawienie strzykawki w pozycji pionowej i delikatne naciśnięcie tłoka w górę
es Polvo en un vial (vidrio Tipo ‧) con un tapón (goma de butilo) y tapa flip-off (aluminio) y disolvente en una jeringa precargada (vidrio Tipo ‧) con tapón del émbolo (goma de clorobutilo) y protector de la aguja (goma natural) en envases de ‧ ó
pl Proszek w fiolce (szkło typu I) z korkiem (butylowa guma) i wieczkiem typu flip-off (aluminium) i rozpuszczalnik w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z tłoczkiem (chlorobutylowa guma) i osłonką igły (guma naturalna), w opakowaniu po ‧ lub
es Con el émbolo totalmente presionado, inserte una de las jeringas de dosificación en la abertura del adaptador
pl Włożyć koniec strzykawki dozującej (z całkowicie wciśniętym tłokiem) do otworu w łączniku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 520 zdań frazy émbolo.Znalezione w 0,859 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.