Tłumaczenia na język polski:

  • tłok   
     
    techn. technika element maszyny, który przyjmuje nacisk lub wywiera go na gaz, ciecz lub inną substancję, przekazując do niej lub odbierając od niej energię;
  • zator   
    [medycyna]

Picture dictionary

tłok
tłok

Przykładowe zdania z "émbolo", pamięć tłumaczeniowa

add example
es La suspensión se presenta en cartuchos de vidrio flint tipo I, sellados con un precinto de sellado de butilo o halobutilo y con un émbolo, que se aseguran con sellos de aluminio
pl Zawiesina znajduje się we wkładach ze szkła ołowiowego typu I, zamkniętych korkami oraz tłokami wykonanymi z butylu lub halobutylu, zabezpieczonych dodatkowo aluminiowymi osłonkami
es Una jeringa consta de dos partes: un tubo de vidrio y un émbolo. Normalmente, ambos están hechos de cristal. Un gas flota en el interior del tubo de cristal. Como la jeringa es un sistema cerrado, el émbolo debe ceder. Esto se puede usar para medir el volumen de una reacción
pl Strzykawka składa się z dwóch części: szklanej rurki i tłoka. Oba są zwykle wykonane ze szkła. Gaz wpływa do szklanej rurki. Ponieważ strzykawka jest układem zamkniętym, tłok musi ustąpić. Może to być używane do mierzenia objętości reakcji
es Se puede utilizar una emulsión de dimeticona o silicona para tratar los émbolos de los cartuchos y/o los cartuchos de vidrio
pl Tłok i (lub) szklany wkład mogły zostać poddane działaniu dimetikonu lub emulsji silikonowej
es Para administrar firocoxib a la dosis apropiada, abra el anillo del émbolo de la jeringa girándolo un cuarto de vuelta y deslícelo sobre el eje del émbolo hasta la división de dosis adecuada para el peso del caballo
pl W celu podania zwierzęciu odpowiedniej dawki firokoksybu należy wykonać na tłoku strzykawki ćwierć obrotu pierścieniem, a następnie zsunąć go wzdłuż tłoka i ustawić na podziałce na wysokości
es CPA ‧.‧.‧: Motores de émbolo alternativo de explosión y encendido por chispa para vehículos de motor, de cilindrada inferior o igual a ‧ cm
pl CPA ‧.‧.‧: Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ ‧ cm‧, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
es Cada división entera de dosis en el émbolo de la jeringa proporciona suficiente firocoxib para tratar ‧ kg de peso corporal
pl Każda pełna podziałka na tłoku strzykawki odpowiada dawce firoksybu wystarczającej do leczenia konia o masie ciała ‧ kg
es Polvo en un vial (vidrio Tipo ‧) con un tapón (goma de butilo) y disolvente en una jeringa precargada (vidrio Tipo I) con tapón del embolo y tapón en la punta (goma de clorobutilo), sin aguja, en envases de ‧, ‧ y
pl Proszek w fiolce (szkło typu ‧) z korkiem (guma butylowa) i rozpuszczalnik w ampułko-strzykawce (szkło typu ‧) z tłoczkiem i końcówką (chlorobutylowa guma), bez igły, w opakowaniu po ‧, ‧ lub
es Antes de insertar el extremo del dispensador en el adaptador del frasco, empuje el émbolo completamente hacia el extremo del dispensador
pl Przed włożeniem końcówki podajnika do nasadki butelki, należy przesunąć tłok całkowicie w kierunku końcówki podajnika
es Comprobar que la posición de la aguja sea correcta Si la posición de la aguja es correcta, será bastante difícil retirar el émbolo
pl Krok ‧ – sprawdzenie właściwej pozycji igły Jeżeli igła została wprowadzona prawidłowo, odciągnięcie tłoka strzykawki powinno być trudne
es Por lo tanto, se concluye que, en este caso, las bombas de compresor de émbolo no deben asimilarse al producto en cuestión
pl W związku z tym stwierdza się, że w tym przypadku pompy do sprężarek tłokowych nie powinny być traktowane jako produkt objęty postępowaniem
es Introducir la solución reconstituida en la jeringa, tirando del émbolo hacia atrás lentamente (Fig. e
pl Wprowadzić przygotowany roztwór do strzykawki przez powolne odciąganie tłoka (Rys. e
es Sujete verticalmente la jeringa precargada con agua para inyectables, coja el émbolo de la jeringa según el pictograma y acople el émbolo girándolo firmemente en el sentido de las agujas del reloj dentro del tapón de rosca (C
pl Trzymając pionowo strzykawkę z wodą do wstrzykiwań (SWFI), chwycić pręt tłoka w połowie i przytwierdzić do strzykawki poprzez wkręcenie go zgodnie z ruchem wskazówek zegara w korek (C
es Expulse el aire de la jeringa y aguja manteniendo la jeringa vertical y presionando suavemente el émbolo hacia arriba
pl Trzymając ampułkostrzykawkę pionowo, igłą skierowaną ku górze, usunąć powietrze z ampułkostrzykawki i igły, delikatnie przesuwając tłok do góry
es en el caso de motores de turbina o de émbolo, tienen una potencia nominal de despegue en el eje de por lo menos ‧ caballos de fuerza o su equivalente, junto con todos los módulos y otros accesorios, piezas y equipos instalados, incorporados o fijados, y todos los datos, manuales y registros relacionados con los mismos
pl w przypadku silników lotniczych z napędem turbinowym lub tłokowym, silniki o mocy startowej wynoszącej co najmniej ‧ KM lub wartości równoważnej, wraz z wszystkimi modułami i innymi zainstalowanymi, wbudowanymi lub dołączonymi akcesoriami, częściami i wyposażeniem oraz wszelkimi danymi, podręcznikami i rejestrami ich dotyczącymi
es ¡ Que embole!
pl Co za nudziarstwo!
es Cartucho con ‧ ml de solución (vidrio Tipo I tratado con silicona) con un émbolo (goma de halobutilo), un disco hermético (goma laminada de poliisopropeno/bromobutilo)/aluminio, ensamblado en una pluma desechable
pl Roztwór ‧, ‧ ml we wkładzie (szkło silikonowane typu I) zamkniętym korkiem (z gumy halobutylowej), zatyczką (poliizopren/laminat z gumy bromobutylowej/aluminium) umieszczony w jednorazowym wstrzykiwaczu
es Empuje el émbolo lentamente hasta volver a la dosis correcta
pl Nacisnąć tłok tak, aby odmierzyć odpowiednią dawkę
es Si el émbolo negro se encuentra al comienzo de la banda de color, entonces hay aproximadamente ‧ unidades de insulina disponibles
pl Jeżeli czarny tłok znajduje się na początku kolorowego paska, oznacza to, że w pojemniku pozostało około ‧ jednostek insuliny
es Si el émbolo negro se encuentra al comienzo de la banda de color, entonces hay aproximadamente ‧ unidades de insulina disponibles
pl Jeżeli czarny tłok znajduje się na początku kolorowego paska, znaczy to, że w pojemniku pozostało około ‧ jednostek insuliny
es Retire el protector de la aguja sin tocar la aguja, y llene la jeringa de aire tirando del émbolo hasta el nivel correspondiente a la dosis que le haya prescrito su médico
pl Zdjąć osłonę igły bez dotykania igły i nabrać do strzykawki powietrza przez odciągnięcie tłoka do poziomu, który odpowiada dawce przepisanej przez lekarza prowadzącego
es Tire lentamente del émbolo hacia atrás para extraer el líquido en la jeringa (ver Figura
pl Powoli wyciągnąć tłok, pobierając roztwór do strzykawki (patrz Rysunek
es Si el émbolo negro se encuentra al final de la banda de color, entonces hay aproximadamente ‧ unidades de insulina disponibles
pl Jeżeli czarny tłok znajduje się na końcu kolorowego paska, oznacza to, że w pojemniku pozostało około ‧ jednostek insuliny
es Al liberar el émbolo, el cilindro plástico se desplazará rápidamente y cubrirá la aguja
pl Po zwolnieniu tłoka plastikowy cylinder szybko przesunie się osłaniając igłę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 520 zdań frazy émbolo.Znalezione w 0,724 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.