Tłumaczenia na język polski:

  • tłok   
    (Noun  )
     
    techn. technika element maszyny, który przyjmuje nacisk lub wywiera go na gaz, ciecz lub inną substancję, przekazując do niej lub odbierając od niej energię;
  • zator   
    [medycyna]

Picture dictionary

tłok
tłok

Przykładowe zdania z "émbolo", pamięć tłumaczeniowa

add example
es Introducir la solución reconstituida en la jeringa, tirando del émbolo hacia atrás lentamente (Fig. e
pl Wprowadzić przygotowany roztwór do strzykawki przez powolne odciąganie tłoka (Rys. e
es Jeringas precargadas (vidrio de tipo I), con émbolo (goma con lado de Teflon), selladas en un blister
pl Ampułko-strzykawki (szkło typu I) z tłoczkiem (guma z teflonową powierzchnią tłoczącą) zamknięte w blistrze
es ml de suspensión en un cartucho (vidrio incoloro del tipo ‧), con un émbolo (caucho bromobutílico (tipo ‧)) y una cápsula de cierre (aluminio) con pestaña, con un tapón (caucho bromobutílico (tipo ‧) o lámina de poliisopreno y bromobutilo
pl Zawiesina we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu ‧), z tłokiem (z gumy bromobutylowej (typu ‧)), a z drugiej strony otoczonym nasadką (aluminiową) korkiem (z gumy bromobutylowej lub z gumy bromobutylowej i warstwy poliizoprenu (typu
es Sujetar el dispensador (ver figura ‧) y pulsar el émbolo completamente hasta abajo hacia la punta del dispensador
pl Wziąć dozownik (patrz rys.‧) i wycisnąć tłoczek do końca, w kierunku końcówki dozownika
es Inyecte el disolvente empujando lentamente el émbolo de la jeringa (F
pl Wstrzyknąć rozpuszczalnik poprzez powolne wciśnięcie tłoczka (F
es Solución de ‧ ml en un cartucho (vidrio incoloro de tipo I) con un émbolo (elastómero de goma) y una cubierta con pestaña (aluminio) con un tapón (elastómero de goma
pl Roztwór we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu I) z tłokiem (gumowym), a z drugiej strony otoczonym nasadką (aluminiową) korkiem (gumowym
es ml de suspensión en un cartucho (vidrio incoloro de tipo ‧) con un émbolo (caucho de bromobutilo (Tipo I)) y una cápsula con pestaña (aluminio) con un tapón (caucho de bromobutilo (Tipo I) o laminado de poliisopreno y bromobutilo
pl Zawiesina we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu ‧), z tłokiem (z gumy bromobutylowej (typu ‧)), a z drugiej strony otoczonym nasadką (aluminiową), korkiem (z gumy bromobutylowej lub z gumy bromobutylowej i warstwy poliizoprenu (typu
es CPA ‧.‧.‧: Motocicletas y ciclomotores con motor de émbolo alternativo de explosión de cilindrada inferior o igual a ‧ cm
pl CPA ‧.‧.‧: Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy, wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej ≤ ‧ cm
es Si el émbolo negro se encuentra al final de la banda de color, entonces hay aproximadamente ‧ unidades de insulina disponibles
pl Jeżeli czarny tłok znajduje się na końcu kolorowego paska, oznacza to, że w pojemniku pozostało około ‧ jednostek insuliny
es CPA ‧.‧.‧: Motores de explosión para motocicletas de émbolo alternativo y encendido por chispa de cilindrada superior a ‧ cm
pl CPA ‧.‧.‧: Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > ‧ cm‧, do motocykli
es ml de suspensión en un cartucho (vidrio incoloro de tipo ‧) con un émbolo (caucho de bromobutilo) y una cápsula con pestaña (aluminio) con un tapón (caucho de bromobutilo (Tipo I) o laminado de poliisopreno y bromobutilo
pl Zawiesina we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu ‧) z tłokiem (z gumy bromobutylowej (typu ‧)), a z drugiej strony otoczonym nasadką (aluminiową) korkiem (z gumy bromobutylowej lub z gumy bromobutylowej i warstwy poliizoprenu (typu
es ml de suspensión inyectable en jeringa precargada (de vidrio Tipo I) con émbolo (de polipropileno)-tamaño del envase ‧ y ‧ jeringas con o sin aguja, y envase múltiple de ‧ envases de ‧ jeringas precargadas sin aguja
pl ml zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z tłokiem polipropylenowym-wielkość opakowania ‧ lub ‧ ampułko-strzykawek z igłą lub bez igły oraz opakowanie zbiorcze zawierające ‧ opakowań po ‧ ampułko-strzykawek bez igły
es Si el émbolo negro se encuentra al comienzo de la banda de color, entonces hay aproximadamente ‧ unidades de insulina disponibles
pl Jeżeli czarny tłok znajduje się na początku kolorowego paska, znaczy to, że w pojemniku pozostało około ‧ jednostek insuliny
es Continuar pulsando el émbolo para expulsar el exceso de Foscan hasta que quede el volumen necesario en la jeringuilla, incluyendo suficiente para cubrir el espacio muerto de la cánula intravenosa (Figura
pl Dalej naciskając tłok wypchnąć nadmiar preparatu Foscan, aż do pozostawienia w strzykawce wymaganej objętości roztworu, pozostawiając jednak nadmiar niezbędny do wypełnienia pustej przestrzeni w kaniuli (Rycina
es Se puede utilizar una emulsión de dimeticona o silicona para tratar los émbolos de los cartuchos y/o los cartuchos de vidrio
pl Tłok i (lub) szklany wkład mogły zostać poddane działaniu dimetykonu lub emulsji silikonowej
es Cada división entera de dosis en el émbolo de la jeringa proporciona suficiente firocoxib para tratar ‧ kg de peso corporal
pl Każda pełna podziałka na tłoku strzykawki odpowiada dawce firoksybu wystarczającej do leczenia konia o masie ciała ‧ kg
es CPA ‧.‧.‧: Vehículos de motor para el transporte de mercancías, nuevos, con motor de émbolo de explosión y encendido por compresión, diésel o semidiésel
pl CPA ‧.‧.‧: Pojazdy samochodowe nowe, do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
es Inyecte la solución empujando el émbolo hasta abajo. Saque la aguja de la piel. Presione el lugar donde se ha inyectado con un pequeño vendaje o gasa estéril durante unos segundos
pl ● Wstrzyknąć roztwór leku delikatnie, całkowicie wciskając tłok strzykawki. ● Wyciągnąć igłę. ● Miejsce wstrzyknięcia ucisnąć przez kilka sekund jałowym gazikiem
es Comprobar que la posición de la aguja sea correcta Si la posición de la aguja es correcta, será bastante difícil retirar el émbolo
pl Krok ‧ – sprawdzenie właściwej pozycji igły Jeżeli igła została wprowadzona prawidłowo, odciągnięcie tłoka strzykawki powinno być trudne
es Cada división entera de dosis en el émbolo de la jeringa proporciona suficiente firocoxib para tratar ‧ kg de peso vivo
pl Każda pełna podziałka na tłoku strzykawki odpowiada dawce firocoksybu wystarczającej do leczenia konia o masie ciała ‧ kg
es Con la otra mano tire lentamente del émbolo de la jeringa hacia abajo para retirar todo el contenido del vial (‧ ml
pl Drugą ręką powoli odciągać tłok strzykawki do dołu, do momentu aż cała zawartość fiolki znajdzie się w strzykawce (‧ ml
es ml de solución en un cartucho (vidrio incoloro del tipo ‧), con un émbolo (caucho bromobutílico (tipo I)) y una cápsula (aluminio) con pestaña, con un tapón (caucho bromobutílico (tipo ‧) o lámina de poliisopreno y bromobutilo
pl Roztwór we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu ‧), z tłokiem (z gumy bromobutylowej (typu ‧)), a z drugiej strony otoczonym nasadką (aluminiową), korkiem (z gumy bromobutylowej lub z gumy bromobutylowej i warstwy poliizoprenu (typu
es Presione lentamente el émbolo
pl Należy lekko odciągnąć tłok
es Suelte el émbolo
pl Zwolnić ucisk tłoka
es Deje de tirar del émbolo de la jeringa cuando la sangre entre en el tubo e inyecte el BeneFIX por vía intravenosa durante varios minutos
pl Jeżeli krew pojawi się w przewodzie wstrzymać pociąganie tłoka i wstrzyknąć lek BeneFIX dożylnie, podając przez kilka minut
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 520 zdań frazy émbolo.Znalezione w 0,653 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.