Tłumaczenia na język polski:

  • zegarmistrz   

Pozostałe znaczenia:

 
workshop of a watchmaker
 
The shop or workshop of a watchmaker

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

watchmaker
; zegarmistrz

Przykładowe zdania z "watchmaker's", pamięć tłumaczeniowa

add example
en My father was a watchmaker
pl Mój ojciec był zegarmistrzem
en Did you say watchmaker?
pl Zegarmistrzem?
en You' re not the son of a watchmaker and a woman who collected snow globes
pl Nie jesteś synem zegarmistrza i kobiety kolekcjonującej śnieżne kule
en You' re a watchmaker from queens who murdered your own mother
pl Jesteś zegarmistrzem z Queens, który zabił własną matkę
en It needs a real watChmaker
pl Tu potrzeba prawdziwego zegarmistrza
en He' s the son of a Yorkshire watchmaker
pl Syn zegarmistrza z Yorkshire
en It needs a real watchmaker
pl Tu potrzeba prawdziwego zegarmistrza
en clock/watchmaker (horloger
pl zegarmistrz (horloger
en In future, Commander, may I suggest a perfectly adequate watchmaker just down the street
pl Na przyszłość, komandorze, polecam zupełnie niezłego zegarmistrza za najbliższym rogiem
en Subject: Swiss watch manufacturers' decision to stop supplying independent watchmakers with spare parts
pl Dotyczy: decyzji szwajcarskich producentów zegarków o zaprzestaniu zaopatrywania niezależnych producentów zegarków w części zamienne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10 zdań frazy watchmaker's.Znalezione w 0,552 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.