Tłumaczenia na język polski:

  • zegarmistrz   

Pozostałe znaczenia:

 
workshop of a watchmaker
 
The shop or workshop of a watchmaker

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

watchmaker; zegarmistrz

Przykładowe zdania z "watchmaker's", pamięć tłumaczeniowa

add example
You' re a watchmaker from queens who murdered your own motherJesteś zegarmistrzem z Queens, który zabił własną matkę
My father was a watchmakerMój ojciec był zegarmistrzem
It needs a real watChmakerTu potrzeba prawdziwego zegarmistrza
You' re not the son of a watchmaker and a woman who collected snow globesNie jesteś synem zegarmistrza i kobiety kolekcjonującej śnieżne kule
Subject: Swiss watch manufacturers' decision to stop supplying independent watchmakers with spare partsDotyczy: decyzji szwajcarskich producentów zegarków o zaprzestaniu zaopatrywania niezależnych producentów zegarków w części zamienne
Did you say watchmaker?Zegarmistrzem?
clock/watchmaker (horlogerzegarmistrz (horloger
In future, Commander, may I suggest a perfectly adequate watchmaker just down the streetNa przyszłość, komandorze, polecam zupełnie niezłego zegarmistrza za najbliższym rogiem
It needs a real watchmakerTu potrzeba prawdziwego zegarmistrza
He' s the son of a Yorkshire watchmakerSyn zegarmistrza z Yorkshire
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10 zdań frazy watchmaker's.Znalezione w 0,669 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.