Tłumaczenia na język polski:

  • pojawiać się   
     
    stawać się widocznym, jawnym
  • pojawić się   

Pozostałe znaczenia:

 
zjawiać się, odnaleźć się, pojawić się, nadarzyć się
 
turn up (one’s face or a card)
 
(transitive, nautical) To belay or make fast a line on a cleat or pin.
 
(transitive) To reposition by rotating, flipping, etc. upwards.
 
roll up (e.g. sleeves)
 
(intransitive) To show up; to appear suddenly or unexpectedly.
 
reposition
 
turn up (one’s face)
 
to appear unexpectedly
 
(transitive) To increase the amount of something by means of a control, such as the volume, heat, or light.
 
increase volume etc.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "turn up", pamięć tłumaczeniowa

add example
So when he turned up dead, I let it goGdy się dowiedziałem, że nie żyje, nie wkurzyłem się
But if this chick turns up with a toe tag, I' m rolling over on you, big guyAle jeśli ta mała trafi do kostnicy, to mnie popamiętasz, cwaniaczku
We' re not going to bother consenting adults who like to dress up in leather Boy Scout uniforms and smash each other in the head with ballpeen hammers while they take turns blowing their catNie będziemy zadręczać dorosłych którzy lubią się ubierać w skóry, harcerskie mundurki i bić się nawzajem młotkami do mięsa podczas zmiany przy obciąganiu kotu
The allocation of EUR 200 million in European Union aid to help Haiti rebuild in the long term is a positive start, but, when the cameras have left and the world's attention is turned elsewhere, the European Union, as a global leader, must act and live up to its responsibility.Przyznanie w dalszej perspektywie przez Unię Europejską 200 milionów euro dla Haiti na pomoc w odbudowie to dobry początek, ale po tym, jak wyjadą dziennikarze, a uwaga świata zwróci się ku innym miejscom, Unia Europejska, jako światowy lider, będzie musiała działać i pozostać wierna swoim zobowiązaniom.
Now, can you please turn the temperature up?Proszę włączyć ogrzewanie
He claimed that the cigarette that he was smoking on the tape turned up at the crime sceneTwierdził, że niedopałek papierosa, którego palił... na kasecie trafił na miejsce zbrodni
I prodded Martins on when he hesitated. < Yes? > < Oh, I just got up and left her then. Now it’s your turn to work on me. What do you want me to do? >Kiedy Martins zawahał się, nacisnąłem go, żeby mówił dalej: – No i co? – Och, po prostu wstałem wtedy i wyszedłem. Teraz na pana kolej, żeby wykorzystać moją osobę. Co pan chce, żebym zrobił?
She didn' t turn up for work this morningNie przyszła rano do pracy
But if this Cat doesn' t show up, the police might get you and the thing will turn out rather badlyW porządku.Ale jeśli Kot się nie pokaże, policja złapie ciebie i wszystko źle się skończy
If the real Hogfather doesn' t turn up soon there' s not going to be enough room for himJeśli prawdziwy Wiedźmikołaj nie pojawi się tu wkrótce, nie będzie dla niego miejsca
At the same time, research has found that children’s sleep bags may have a protective effect against SIDS, since they reduce the incidence of turning to a prone position and prevent bedding from coming up over the face and the head during sleepW tym samym czasie badania wykazały, że śpiworki dziecięce mogą chronić przed SIDS, ponieważ zmniejszają częstość przewracania się dziecka na brzuch i zapobiegają zakrywaniu twarzy i głowy przez pościel podczas snu
Since no body turned up, we went ahead and filed a Missing Persons ' ReportNie znaleźliśmy ciała, więc uznaliśmy go za zaginionego
We' il just have to turn the heat up on youTo podkręcimy trochę temperaturę
It' s up here somewhere.(GPS) ' At the traffic lights, turn left. 'To gdzieś tutaj./ Na światłach skręć w lewo
Turn up the music!Dajcie głośniej muzykę!
No one will turn up if England reach the finalNikt nie przyjdzie, jak Anglia wejdzie do finału
The man turned his handle, looking to the right and left, and up at the windows.Mężczyzna kręcił korbką, rozglądając się na boki i patrząc w okna.
Could I perhaps ask you to take this back and look at some other way whereby we would not sit here for one hour and then not be called because - and I am not complaining, I know it is a difficult task you have - at least then we could be told not to turn up this week, or whatever.Czy mógłbym prosić, aby pan to odwołał i poszukał innego sposobu, byśmy nie musieli siedzieć tu przez godzinę, aby następnie nas nie wyczytano, ponieważ - i naprawdę nie narzekam, wiem że to dla pana trudne zadanie - wtedy przynajmniej można byłoby nam powiedzieć, abyśmy nie pojawiali się tu w tym tygodniu, lub cokolwiek innego.
Yes, he turned up just after you left, but Holmes sent him off with a flea in his earNiech się strzeże, bo dopadnie go ktoś jeszcze bardziej przebiegły
The checkboxes under Global Settings allow you to turn JavaScript support on for all web sites by default. You can also select to turn JavaScript on or off for specific hosts. To add a policy for a specific host, click the Add... button to bring up a dialog in which you can type the host name and then choose to accept or reject JavaScript code from that particular host, which will add the domain to the list on the left of the pagePole w sekcji Ustawienia globalne pozwala domyślnie włączyć wsparcie dla JavaScript na wszystkich stronach. Możesz także włączyć lub wyłączyć JavaScript dla wybranych serwerów. Aby dodać politykę dla wybranego serwera, kliknij przycisk Nowa..., a pojawi się okno dialogowe, w którym będziesz mógł podać nazwę serwera, a później zdecydować, czy pozwalać, czy zabraniać mu uruchamiania kodu JavaScript, co spowoduje dodanie domeny do listy ustawień
In the morning, someone turns up at the crack of dawn, to empty the bin in your office, get rid of the evidenceBladym świtem przychodzi tu ktoś, żeby opróżnić kosz w twoim biurze, pozbyć się dowodów
I thought I told you to turn up the air- conditioningKazałem ci podkręcić klimatyzację
Things must' ve picked up after we left, huh, Grady?/ Feel like my soul has turned into steelTrochę się tu poprawiło po naszym wyjściu, co, Grady?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 147436 zdań frazy turn up.Znalezione w 32,836 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.