Tłumaczenia na język polski:

  • nie ma to jak   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

there's nothing I like less
niczego bardziej nie lubię

Przykładowe zdania z "there's nothing like", pamięć tłumaczeniowa

add example
en There' s nothing like a morning cigarette
pl Nic nie może równać się z porannym papierosem
en There' s nothing like sleeping with you
pl Uwielbiam z tobą spać
en There is nothing like that
pl Nawet odrobina nieprzyzwoitości
en There is nothing like this on the market right now
pl Takich domów nie ma teraz na rynku
en One of the things that our own research has done, and this committee commissioned research on this topic, is to demonstrate the fact that there is nothing like enough coordinated activity on helping people to recognise their rights under mutual recognition.
pl Nasze badania - bo nasza komisja zleciła badania na ten temat - przyniosły jeden rezultat, a mianowicie udowodniły, że zdecydowanie brakuje wystarczających skoordynowanych działań, które pomogłyby ludziom w poznaniu ich praw wynikających ze wzajemnej uznawalności.
en There' s nothing like you just described, nothing
pl Nie ma nic podobnego do opisu
en Nothing like a nice hot cup of tea, is there?
pl Nie ma nic milszego od filiżanki herbaty, zgadza się?
en The Member States are not exactly inclined to legislate in fields like this when nothing serious has happened; sometimes, on the other hand, they go overboard with the legislation when there are accidents.
pl Państwa członkowskie nie chcą zwykle przyjmować uregulowań w obszarach takich jak ten, jeżeli nic poważnego się nie zdarzyło. Czasem jednak, wręcz przeciwnie, przesadzają z ustawodawstwem, jeżeli wystąpiły wypadki.
en There' s nothing I like better than an understanding wife
pl Nic mi się bardziej nie podoba niż wyrozumiała żona
en There' s nothing I enjoy more than meeting someone like yourself...... and getting to know you. then taking photos of you while I drive
pl UwieIbiam poznawać Iudzi takich jak pani i robić im zdjęcia podczas jazdy
en Like I say, nine times out of ten... there' s nothing to worry about with things Iike this
pl W ‧- ciu takich przypadkach na ‧, nie ma powodu do obaw
en There ain' t nothing we like to talk about better
pl A ja?To nasz ulubiony temat
en There' s nothing one can do when he' s like this
pl W tym stanie nic go nie powstrzyma
en There' s nothing like fresh sheets
pl Nie ma to jak świeża pościel
en Like many here in this Chamber tonight, Commissioner, I have been a little bit mystified by your acceptance that there is nothing that we can do in relation to the import of meat from Third World countries.
pl Podobnie jak wiele osób zebranych dziś wieczorem w tej Izbie, byłam nieco zaskoczona, stwierdzeniem pani komisarz, że nic nie możemy uczynić w sprawie importu mięsa z krajów trzeciego świata.
en There' s nothing like the fear a man- eater brings
pl Nie ma to jak strach który sprowadza ludożerca
en There's nothing like a good hot bath.
pl Nie ma nic lepszego niż gorąca kąpiel.
en Oh, nothing like a bit of ketchup./ A man has been hospitalized/ and his house set on fire/ in a vigilante attack/ believed to be a case/ of mistaken identity./ The ‧- year- old man who had/ recently moved to Nottingham/ was reported to resemble/ an artificially aged photograph/ published in a leading tabloid newspaper/ of Eric Wilson./ Wilson, the surviving murderer/ of ten- year- old Angela Milton/ who was known at his trial as Boy A,/ was recently released from prison./ The Press Complaints Commission/ is still considering/ whether the release of the image/ contravened guidelines./ It' s not known whether this attack/ will affect their decision./ And finally,/ there were celebrations/ tonight in Didsbury
pl Nie ma to jak troszkę keczupuW efekcie próby wymierzenia sprawiedliwości mężczyzna został hospitalizowany, a jego dom stanął w ogniu Osoba ta jest uważana, za błędnie rozpoznaną przez sprawców
en There' s nothing like a hot bath when you' re happy
pl TYGODNIE PÓŹNIEJ Nie ma to jak ciepła kąpiel
en There' s nothing like an old- school safety brief to put your mind at ease
pl Nie ma to jak stare, dobre zasady BHP
en There' s nothing like finding out you don' t have cancer
pl Nie ma nic lepszego niż wiadomość, że nie masz raka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261277 zdań frazy there's nothing like.Znalezione w 50,914 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.