Tłumaczenia na język polski:

  • nie ma to jak   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

there's nothing I like less
niczego bardziej nie lubię

Przykładowe zdania z "there's nothing like", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Like many here in this Chamber tonight, Commissioner, I have been a little bit mystified by your acceptance that there is nothing that we can do in relation to the import of meat from Third World countries.
pl Podobnie jak wiele osób zebranych dziś wieczorem w tej Izbie, byłam nieco zaskoczona, stwierdzeniem pani komisarz, że nic nie możemy uczynić w sprawie importu mięsa z krajów trzeciego świata.
en The holodecks are marvellous, but there' s nothing like open spaces and fresh air
pl Holodeki są doskonałe, ale niema jak otwarte przestrzenie i świeże powietrze
en If you think like that, there' s nothing to do but to tie you up every night.[ Laughing ]
pl Jeśli tak myślisz, nie ma innego wyjścia, jak wiązać cię na noc
en There' s nothing like it in the world
pl Nie ma ono sobie równego na całym świecie
en There's nothing like a good hot bath.
pl Nie ma nic lepszego niż gorąca kąpiel.
en Mr. Runyon, you just better hope that there' s nothing on these guitars to connect you to the victim, or one day' s going to feel like a bargain
pl Panie Runyon, lepiej niech się pan modli aby nic na tych gitarach nie łączyło cię z ofiarą,... bo możemy któregoś dnia dobić targu
en To lose a child-- there is nothing else like that
pl Nie ma nic gorszego niż strata dziecka
en There' s nothing like a love song to give you a good laugh
pl Nie ma jak piosenka o miłości ta potrafi cię rozbawić
en Strange, there' s nothing like failure for drying up the money supply
pl Dziwne, że nic tak nie wysusza funduszy jak awarie
en There' s nothing like that first night when you step out on the floor
pl Nie ma nic innego, jak pierwszy raz, kiedy wychodzisz na boisko
en There is nothing surprising about this lack of involvement on the part of the general public; particularly since the debate was launched suddenly at the end of ‧ after the announcement of a massive digitalisation project by Google, and since the questionnaire targeted the economic interest groups likely to be affected by a digitalisation project
pl Tak niewielkie zaangażowanie ogółu społeczeństwa nie jest niczym dziwnym, biorąc pod uwagę nagłe pojawienie się wspomnianej debaty na koniec ‧ r., po ogłoszeniu masowej digitalizacji przez Google, a także zważywszy na charakter kwestionariusza skierowanego do grup interesu gospodarczego, na które digitalizacja wywiera największy wpływ
en < Is there really nothing to worry about? > Castle asked. < I never like the way doctors speak, especially when they are reassuring. >
pl – Rzeczywiście nie ma się czym martwić? – zapytał. – Nie lubię tonu, jakim mówią lekarze. Szczególnie kiedy zapewniają, że wszystko jest w porządku.
en There' s nothing I can do or say that doesn' t make them look like they' re annoyed or embarrassed
pl Co bym nie zrobił czy nie powiedział, są wkurzone albo zakłopotane
en But there' s nothing that turns a woman ' s heart to butter like a good deed
pl Nic tak jednak nie zmiękcza serca kobiety jak dobry uczynek
en There' s nothing about you that doesn' t look like a magician
pl Nie widzisz tego?Nie wstajesz rano i nie patrzysz w lustro myśląc
en There' s nothing one can do when he' s like this
pl W tym stanie nic go nie powstrzyma
en There should be nothing more for me to say, but actually there is a whole story to tell you, Mr President, which I would now like to do.
pl Nie powinienem nic więcej mówić, ale w rzeczywistości mam do opowiedzenia całą historię, którą chciałbym teraz opowiedzieć panu, panie przewodniczący.
en Like I say, nine times out of ten... there' s nothing to worry about with things Iike this
pl W ‧- ciu takich przypadkach na ‧, nie ma powodu do obaw
en There' s nothing like a morning cigarette
pl Nic nie może równać się z porannym papierosem
en There is nothing like this on the market right now
pl Takich domów nie ma teraz na rynku
en Just like there' s nothing that you can say about this
pl Tak jak i teraz
en There is nothing like a proper sponge
pl Nie ma jak dobra gąbka
en There' s nothing I' d like more, then to see that Mexican dance the bolero with the end of the rope
pl Bardzo chciałbym zobaczyć, jak tańczy bolero dyndając na linie
en There' s nothing like a hot bath when you' re happy
pl TYGODNIE PÓŹNIEJ Nie ma to jak ciepła kąpiel
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261277 zdań frazy there's nothing like.Znalezione w 113,102 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.