Tłumaczenia na język polski:

  • nie ma to jak   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

there's nothing I like less
niczego bardziej nie lubię

Przykładowe zdania z "there's nothing like", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I would like to point out that there is nothing the Ombudsman can do in over 30% of cases.
pl Chciałabym wskazać, że Rzecznik Praw Obywatelskich nic nie może zrobić w ponad 30% przypadków.
en Tarantara!// And your heart is in your boots// Tarantara!// There is nothing brings it round// Like the trumpet' s martial sound// Like the trumpet' s martial sound// Tarantara!
pl Tarantara!// I twoje odwaga jest w twoich butach// Tarantara!// Nic nie stawia tak na nogi// Jak wojennej trąbki dźwięk// Jak wojennej trąbki dźwięk// Tarantara!
en I would also like to say that we often feel as if threats come from far away and from outside, and that the dividing lines of today's world have nothing to do with religion or civilisation or culture, but rather with respect for life and human beings on the one hand (defined through human rights) and fanaticism of whatever kind on the other. There are many different kinds of fanaticism.
pl Chciałbym także powiedzieć, że często odnosimy wrażanie, że zagrożenia przychodzą z daleka i z zewnątrz i że linie podziałów w dzisiejszym świecie nie mają nic wspólnego z religią, cywilizacją kulturą, ale raczej z szacunkiem dla życia i istot ludzkich z jednej strony (określonymi przez prawa człowieka) a fanatyzmem jakiegokolwiek rodzaju z drugiej. .Istnieje wiele różnych rodzajów fanatyzmu.
en There is nothing like air travel.
pl Nie ma nic lepszego od podniebnych podróży.
en There is nothing that I would like more than to grab you and spin you around and make you scream like a banshee
pl Najbardziej na świecie chciałbym cię chwycić, okręcić dookoła i wydobyć z ciebie krzyk, krzyk ducha śmierci
en There' s nothing like fresh sheets
pl Nie ma to jak świeża pościel
en Whatever, Antoine, there' s nothing you like
pl Cokolwiek, Antoine, nie ma niczego co byś lubił
en There are times when I look at people and I see nothing worth liking
pl Czasami... patrzę na ludzi i nic mi się w nich nie podoba
en I would first of all say that there has been nothing like 'business as usual' since we entered this crisis.
pl Chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że od momentu rozpoczęcia kryzysu nie stosowaliśmy podejścia "działać jak zwykle”.
en You know, there' s nothing like looking in someone' s eyes and seeing a part of them die
pl Pomiędzy mną, a Paniusią wszystko w porządku.I wybaczcie nam, że nasz związek nie opera się na wzajemnej sympatii do ciemnej jak noc nienawiści
en There' s nothing like a cup of tea in the afternoon
pl Nie ma to jak filiżanka herbaty po południu
en If people in this town don' t like me, then there is nothing I can do about that
pl Jeśli mnie nie lubią, nic nie poradzę
en There is nothing like a proper sponge
pl Nie ma jak dobra gąbka
en I' d like to believe... you' re aware enough, even now... to know that there' s nothing sadistic in my actions
pl Chciałbym wierzyć, że nawet teraz jesteś wystarczająco przytomna... żebyś wiedziała, że nie ma nic z sadyzmu w moim zachowaniu
en There' s nothing like a shot of whiskey to whet a man' s appetite
pl Śmiało.Nie ma jak łyk whisky, aby pobudzić apetyt
en There' s nothing like finding out you don' t have cancer
pl Nie ma nic lepszego niż wiadomość, że nie masz raka
en I can' t fly, I/ can' t turn invisible,/ and I' m pretty sure that a/ bullet would make me good and dead./ I don' t have x- ray vision, either./ Well, not exactly./ The fact is I am/ incapable of being lied to./ When someone tells a lie, any lie,/ to me, to anyone, I know/ the truth, what they really mean,/ so there are no lies in my world,/ or there are nothing but./ It' s kind of hard to explain./ It' s like movies/ from other countries./ Somebody says something in French/ like " Voulez- vous/ coucher avec mol, ce solr? "/ and at the bottom/ of the screen it says.../ I don' t know what it/ says
pl Nie potrafię latać,/ ani stać się niewidzialna,/ i jestem przekonana, że kula z pistoletu/ załatwiłaby mnie na amen./ Moje widzenie też nie jest nadnaturalne./ No, może nie tak do końca./ Prawda jest taka,/ że nie można mnie okłamać./ Jeśli ktoś powie kłamstwo,/ jakiekolwiek,/ mnie czy komuś innemu,/ ja znam prawdziwe myśli tej osoby./ W moim świecie nie ma więc kłamstwa,/ albo jest w nim tylko kłamstwo./ Trudno to wytłumaczyć./ To jak z obcojęzycznymi filmami./ Ktoś coś mówi po francusku,/ na przykład
en And there' s nothing more between us than just that... although she' d like to give people the impression that there is
pl Nic między nami nie ma, chociaż ona próbuje pokazać innym, że coś jest
en lf there' s others like him, there' d be nothing in the system
pl Co psuje regułę
en You know, there' s nothing like the experience.../ of raising your first dog./ Simple joy of walking side by side/ with your buddy out in the fresh air.../ throwin ' a stick./ Spending some quiet time-/ just you and your very best friend
pl Nie ma drugiej takiej rzeczy,/ jak wychowywanie swojego pierwszego psa./Radość ze wspólnych spacerów,/ z twoim kumplem na świeżym powietrzu.../ rzucanie patyka./ Spokojne spędzanie czasu,/ tylko ty i twój najlepszy przyjaciel
en Promotional strategies of social fundraising campaigns on the example of the programme “There is nothing like family” carried out by the Saint Nicholas Foundation.
pl Strategie promocyjne fundraisingowych kampanii społecznych na przykładzie programu „Grunt to rodzina” realizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261276 zdań frazy there's nothing like.Znalezione w 76,889 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.