Tłumaczenia na język polski:

 • zdobycz   
  (  f)
   
  burglar's or thief's booty; a boodle
 • łup   
  (  m)
   
  burglar's or thief's booty; a boodle
 • maniera   
  (  f)
   
  (slang) style; a fashionable appearance or manner
 • styl   
  (  m)
   
  (slang) style; a fashionable appearance or manner

Pozostałe znaczenia:

 
A burglar's or thief's booty; a boodle.
 
A loop of draped fabric,
 
A low point or depression in land; especially, a place where water collects.
 
Handouts, freebies, or giveaways, such as those handed out at conventions.
 
To sway or cause to sway
 
alternative capitalization of SWAG: a wild guess or ballpark estimate.
 
bushman's possessions in a drape
 
(Australian, New Zealand) A large quantity (of something).
 
To droop
 
(Australian) a bushmans' possessions tied up in a blanket and carried over the shoulder on a long stick.
 
To decorate (something) with swags
 
boodle

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "swag", pamięć tłumaczeniowa

add example
Can' t we swag a fax machine and get it to this guy?Jesteś pewien, że nie można przesłać mu tego faksem?
Ten years of hoarding swaglat gromadzenia łupów
Now a complete unknown has the right to pocket my money, along with the rest of the swag!Ktoś zupełnie obcy ma prawo do moich pieniędzy, razem z resztą łupu!
I got a tip from a cruiser last night...... about a guy sneaking swag into the state penDostałem cynk wczoraj o tym, że przemycają rzeczy do stanowego pudła
Me holds are burstin ' with swagŁadownia pęka w szwach od łupów
I like a man who' s willing to burn for his swagLubię ludzi, którzy są gotowi spłonąć dla pieniędzy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6 zdań frazy swag.Znalezione w 0,658 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.