Tłumaczenia na język polski:

 • zdobycz   
  (  f)
   
  burglar's or thief's booty; a boodle
   
  burglar's or thief's booty; a boodle
 • łup   
  (  m)
   
  burglar's or thief's booty; a boodle
   
  burglar's or thief's booty; a boodle
 • maniera   
  (  f)
   
  (slang) style; a fashionable appearance or manner
   
  (slang) style; a fashionable appearance or manner
 • styl   
  (  m)
   
  (slang) style; a fashionable appearance or manner
   
  (slang) style; a fashionable appearance or manner
 • popisywanie się   
 • szaber   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
boodle
 
A loop of draped fabric,
 
To sway or cause to sway
 
alternative capitalization of SWAG: a wild guess or ballpark estimate.
 
To decorate (something) with swags
 
(Australian, New Zealand) A large quantity (of something).
 
Handouts, freebies, or giveaways, such as those handed out at conventions.
 
bushman's possessions in a drape
 
To droop
 
A burglar's or thief's booty; a boodle.
 
(Australian) a bushmans' possessions tied up in a blanket and carried over the shoulder on a long stick.
 
A low point or depression in land; especially, a place where water collects.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "swag", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Now a complete unknown has the right to pocket my money, along with the rest of the swag!
pl Ktoś zupełnie obcy ma prawo do moich pieniędzy, razem z resztą łupu!
en Can' t we swag a fax machine and get it to this guy?
pl Jesteś pewien, że nie można przesłać mu tego faksem?
en Ten years of hoarding swag
pl lat gromadzenia łupów
en Me holds are burstin ' with swag
pl Ładownia pęka w szwach od łupów
en I got a tip from a cruiser last night...... about a guy sneaking swag into the state pen
pl Dostałem cynk wczoraj o tym, że przemycają rzeczy do stanowego pudła
en I like a man who' s willing to burn for his swag
pl Lubię ludzi, którzy są gotowi spłonąć dla pieniędzy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6 zdań frazy swag.Znalezione w 0,352 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.