Tłumaczenia na język polski:

  • mów za siebie; mów w swoim imieniu   

Przykładowe zdania z "speak for yourself", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Uh, no offence there, Peter... but speak for yourself there, sport
pl Bez obrazy... ale mów za siebie
en Speak for yourself, Leonida
pl Dobrze, że ty potrafisz!
en Speak for yourself
pl Powiedz w moim imieniu
en Unless you see some future for yourself in being an omelette...I suggest you speak up
pl Jeśli nie chcesz w przyszłości zamienić się w omlet, radzę ci mówić
en Speak for yourself, Casa- never
pl Mów za siebie, Casanigdy
en When you speak like that, you' re not showing any respect for yourself
pl Kiedy tak mówisz, nie okazujesz sobie samej żadnego szacunku
en Speak for yourself, little Jenny girl
pl Mów za siebie, mala Jenny
en Speak for yourself
pl Mów za siebie
en Speak for yourself, my friend
pl Mów o sobie, przyjacielu
en (FR) Mr President, I had resigned myself to being overlooked to some extent, in the same way as my non-attached colleagues, for whom I certainly speak in offering you the congratulations that are due to yourself, but rather less, it must be said, to the method of your election, since your triumphant election is, in a way, the result of an agreement between the two main groups of this House, which oppose one another rather artificially at election time and then go on to jointly manage Parliament for five years.
pl Do pewnego stopnia pogodziłem się z tym, że mnie nie zauważono, podobnie jak moich niezrzeszonych kolegów, w imieniu których zabieram głos, by złożyć na pana ręce należne mu gratulacje. Muszę przy tym powiedzieć, że na pochwały nie zasługuje sposób pańskiego wyboru, ponieważ pański triumfalny wybór jest, w pewnym sensie, wynikiem dogadania się dwóch głównych frakcji tej Izby, które dość sztucznie występują przeciwko sobie w trakcie wyborów, a następnie jednoczą się na pięć lat, by rządzić w Parlamencie.
en Speak for yourself, darling
pl Mów za siebie, kochanie
en Well, speak for yourself
pl Mów za siebie
en Speak for yourself, Joseph
pl Mów za siebie, Joseph
en Speak for yourself, ET
pl Mów za siebie, ET
en Speak for yourself, big fella
pl Mów za siebie, koleżko
en Speak for yourself!
pl Mów za siebie!
en You can' t speak up for yourself
pl Nie umiesz mówić za siebie
en Speak for yourself, Izz Huett
pl Mów za siebie, Izz Huett
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1075342 zdań frazy speak for yourself.Znalezione w 143,136 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.